EU gooit jaarlijks meer dan 50 miljoen ton verse groenten en fruit weg

Door ondermeer absurde regelgeving van de Europese Unie, maar ook door het gedrag van de consumenten en de supermarkten wordt in de Europese Unie meer dan eenderde van geteelde groenten en fruit weggekieperd.
En dat terwijl 10 procent van de wereldbevolking te weinig voedsel heeft.


Uit een onderzoek van de Universiteit van Edinburgh (PDF) is gebleken dat meer dan een derde van de in de EU geteelde groenten en fruit op de vuilnisbelt terechtkomt. 50 miljoen ton vers voedsel moet worden weggegooid omdat het uiterlijk niet voldoet aan de EU-normen.
Veel groenten worden gewoon weggegooid, omdat de productiekosten niet worden gedekt door de lage prijzen.
In Italiƫ werden vorig jaar veel komkommers en tomaten vernietigd omdat ze niet voldeden aan de EU-norm of ingevoerde goederen uit het buitenland goedkoper waren. 40% van de bananen wordt weggegooid omdat ze niet voldoen aan de EU-norm.

De klimaatverandering aangaande het verbouwen van het verspilde voedsel - waarvan sommige teruggeploegd kunnen worden in het veld, of op een andere manier worden hergebruikt - komt overeen met de CO2-uitstoot van bijna 400.000 auto's. De onderzoekers noemen het  voedselverlies en -verspilling "een van de grootste plagen van onze tijd", terwijl 10% van de wereldbevolking een chronisch voedseltekort heeft.

In het licht van de toenemende armoede in de EU is hoe er met waardevol voedsel wordt omgegaan gewoon heiligschennis. Het toont ook het wanbeheer dat voortvloeit uit de vele EU-normen en -voorschriften aan. Terwijl grote landbouwbedrijven vorstelijke subsidies ontvangen van Brussel, gaan kleine boeren en boerenbedrijven failliet. Veel EU-regels en -normen worden gereduceerd tot absurditeit. Zo is de esthetiek van groenten en fruit voor classificatie van de verkoop in de regels van de Europese Unie verankerd. Daarnaast beheerst een klein aantal supermarktketens het overgrote marktaandeel. Deze hebben dan de mogelijkheid om aanvullende "kwaliteitscriteria" te eisen.

De onderzoekers ontdekten ook dat landbouwers die een contract met supermarkten sloten, meestal meer voedsel kweekten dan ze verplicht waren te leveren, om een deel te compenseren dat niet geschikt zou worden geacht om te verkopenvoor de verkoop.


Kromme komkommers worden voornamelijk weggegooid omdat ze niet in gestandaardiseerde verpakkingen passen. Voor bananen geldt hetzelfde. Waar mensen werken om deze vele tonnen voedsel te produceren, zijn er vaak schrijnende werkomstandigheden. Voor een klein loon moeten ze hard werken onder vaak inhumane omstandigheden. Het gebruik van pesticiden vernietigt het milieu en maakt mensen ziek. De overproductie wordt gewoon weggegooid, zodat de prijs kunstmatig kan worden aangepast (hoog gehouden).De studie van de Universiteit van Edinburgh concludeert dat meer dan een derde van de landbouwproductie verloren gaat om "esthetische redenen". Deze uitbuitende en verspillende omstandigheden kunnen alleen veranderen met het gedrag van consumenten.
De oplossing is dat consumenten steeds meer regionale en biologische producten gaan kopen, ook als ze er niet perfect uitzien. Hoe minder groenten en fruit van over de hele wereld er in de grote supermarktketens worden gekocht, des te eerder zullen ze gedwongen worden hun aanbod te wijzigen. Dit zal echter alleen mogelijk zijn als het bewustzijn van de mensen op een brede basis verandert.

Afdrukken Doorsturen