Wanneer de kosten van zakendoen de financiering van terreurgroepen met zich meebrengt

Niets is wat het lijkt. Dat geldt bijvoorbeeld ook voor spectaculaire acties van de Verenigd Staten in Syrië, zoals het bombarderen van een eigen militaire basis in Noord-Syrië. Het is vooral een indicator van belangrijke zakelijke, westerse belangen.

CNN merkt in haar artikel, "US conducts airstrike on weapons storage site as troops pull out of Syria" (VS voert luchtaanval uit op wapenopslagplaats terwijl troepen zich terugtrekken uit Syrië) het volgende op:

On Oct. 16, after all Coalition personnel and essential tactical equipment departed, two Coalition F-15Es successfully conducted a pre-planned precision airstrike at the Lafarge Cement Factory to destroy an ammunition cache, and reduce the facility's military usefulness," US Army Col. Myles Caggins, a spokesman for the US-led military coalition fighting ISIS, confirmed in a statement Wednesday.
And indeed the airstrike eliminated the facility's military usefulness once and for all."Op 16 oktober, nadat al het Coalitie-personeel en noodzakelijke tactische uitrusting weg waren, voerden twee Coalitie F-15E's met succes een vooraf geplande precisie-luchtaanval uit op de Lafarge Cement Factory om een munitie-opslagplaats te vernietigen en het militaire nut van de faciliteit te verminderen", bevestigde US Army Col. Myles Caggins, een woordvoerder van de door de VS geleide militaire coalitie tegen Islamitische Staat, woensdag in een verklaring.
En inderdaad, de luchtaanval elimineerde het militaire nut van de faciliteit voor eens en voor altijd.Soortgelijk nieuws vinden we ook op Fox News.

Wat ontbreekt in het artikel van CNN was het belangrijke en dubieuze achtergrondverhaal van de Lafarge-faciliteit.

In een artikel in de Britse Guardian uit 2018, getiteld "Lafarge charged with complicity in Syria crimes against humanity" (Lafarge beschuldigd van medeplichtigheid aan Syrische misdaden tegen de menselijkheid), werd gemeld dat het bedrijf terroristen, waaronder leden van de zogenaamde "Islamitische Staat" (ISIS), miljoenen euro's aan beschermingsgeld had betaald, van hen goederen kocht, en misschien zelfs cement aan hen hebben verkocht.

Het artikel meldt:

The French cement giant Lafarge was charged on Thursday with complicity in crimes against humanity and financing terrorists, for allegedly paying millions to jihadists, including the Islamic State group, to keep a factory open in war-torn Syria.
...
A source close to the inquiry said investigators also suspected that Lafarge sold cement to Isis.
Worse still - as early as 2014 the French government was in contact with Washington in a bid to have the facility spared despite its central role in aiding, abetting, and providing material support to ISIS and other terrorist organizations in Syria.De Franse cementgigant Lafarge werd donderdag beschuldigd van medeplichtigheid aan misdaden tegen de menselijkheid en financiering van terroristen, voor vermeende miljoenen-betalingen aan jihadisten, waaronder de groep Islamitische Staat, om een fabriek open te houden in het door oorlog verscheurde Syrië.
...
Een bron dicht bij het onderzoek zei dat onderzoekers ook vermoedden dat Lafarge cement verkocht aan Isis.
Erger nog - al in 2014 had de Franse regering contact met Washington in een poging om de faciliteit te sparen ondanks haar centrale rol bij het helpen, ondersteunen en verlenen van materiële ondersteuning aan ISIS en andere terroristische organisaties in Syrië.Een artikel uit 2018 van persagentschap Reuters met de titel "Exclusive: France asked U.S. not to bomb Lafarge factory in Syria in 2014 - emails" ( Exclusief: Frankrijk vroeg de VS om de Lafarge-fabriek in Syrië in 2014 niet te bombarderen - e-mails) beschrijft het volgende:

France asked the United States in 2014 not to bomb a Lafarge cement plant in northern Syria, an area which was at the time controlled by Islamic State, emails that are part of an investigation into the company’s Syria operations show.
While Reuters attempts to question whether or not the US knew the facility was aiding and abetting terrorist organizations it is inconceivable that Washington would be unable to unlock the "mystery" as to how a Western corporation was still able to do business in the heart of ISIS-occupied territory.Frankrijk vroeg de Verenigde Staten in 2014 om een Lafarge-cementfabriek in het noorden van Syrië, een gebied dat destijds door de Islamitische Staat werd gecontroleerd, niet te bombarderen. Dit blijkt uit e-mails die deel uitmaken van een onderzoek naar de activiteiten van het bedrijf in Syrië.
Hoewel Reuters probeert uit te vinden of de VS al dan niet wisten dat de faciliteit terroristische organisaties hielp en ondersteunde, is het ondenkbaar dat Washington het "mysterie" niet zou kunnen ontrafelen over hoe een westers bedrijf nog steeds in staat was om zaken te doen in het hart van ISIS bezet gebied.Met ISIS grotendeels verslagen waar de faciliteit zich bevindt en met Syrische troepen die zich voorbereidden om het gebied waarin het zich bevond terug te heroveren - pas toen besloten de VS de faciliteit na jaren actief te zijn geweest, te elimineren. Eerst diende de faciliteit ter ondersteuning van door de VS gesteunde terroristen - en vervolgens tijdens de illegale bezetting door de VS van Syrisch grondgebied.

Hoewel gedocumenteerd bewijs, variërend van het eigen Amerikaanse Defense Intelligence Agency tot gelekte e-mails van de voormalige Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Hillary Clinton, bevestigt dat de opkomst van Al Qaida en ISIS in Syrië het resultaat was van uitgebreide en doelbewuste staatssteun van de VS, Turkije, Saoedi-Arabië en Qatar - het feit dat de VS alleen een faciliteit ten dienste van ISIS en Al Qaida vernietigde toen duidelijk werd dat het nooit meer door hen zou kunnen worden gebruikt verschaft meer inzicht over de waarheid van de weloverwogen en centrale rol van Washington wat betreft engineering, het voeren en de bestendiging van de verwoestende oorlog in Syrië.

De CEO van Lafarge trad in 2017 af nadat er bewijs was geleverd van de indirecte financiering van het bedrijf aan gewapende groepen in Syrië.

Om het nog erger te maken is er het feit dat troepen, die het gebied waarbinnen Lafarge zich bevond overnamen, ongetwijfeld de taak krijgen om de restanten van of door de staat gesponsorde heropleving van Islamitische Staat en Al Qaida in de nabije toekomst te bestrijden - zonder een belangrijke faciliteit die hen hierbij zou hebben geholpen.

Hebben we natuurlijk ook nog de waarschijnlijke medeplichtigheid van de Franse staat. Christian Herrault, voormalig plaatsvervangend algemeen operationeel manager van Lafarge, heeft destijds beweerd dat Eric Chevallier, de Franse ambassadeur voor Syrië, "op de hoogte was van het racketeering" en zei: "Je moet blijven; de onrust zal niet duren."
Chevalier zei dat hij "geen herinnering had aan deze ontmoetingen" met Herrault.

Heeft de Franse regering Lafarge ertoe aangezet om te blijven, denkend dat de crisis niet zou duren? Vond het dat Bashar Al-Assad binnenkort zou worden vervangen door de Syrische Nationale Raad, die werd opgericht nadat de opstand tegen het Assad-regime in 2011 uitbrak en door president Hollande in november 2012 werd erkend als "de enige legitieme vertegenwoordiger van de Syrische mensen en als toekomstige regering van een democratisch Syrië”?
Syrië-specialist Fabrice Balanche zei in een interview dat "de fabriek in een "bevrijd gebied" opereerde, wat Frankrijk aanmoedigde om te laten zien dat het een economische activiteit kon uitoefenen."  Islamitische Staat viel de fabriek in het najaar van 2014 aan en nam de controle ervan over. Frankrijk zou de VS hebben gevraagd de fabriek niet te bombarderen.

Deze zaak illustreert de pragmatische blindheid en de vèrgaande zakelijke belangen van het Westen. Voor geld en macht is het bereid normen en waarden aan haar laars te lappen, en tot op de dag van vandaag tellen mensenlevens óók hier niet.

Vanaf het begin van het conflict, toen de Franse regering weigerde om een faciliteit te vernietigen en haar Amerikaanse bondgenoten wisten dat het terroristen hielp en ondersteunde - tot de vernietiging van de faciliteit door Amerika om de middelen van haar en de omliggende basis niet in het bezit van Syrische strijdkrachten (die belast zijn met het voorkomen van ISIS en de heropleving van Al Qaeda) te laten vallen - de faciliteit is een symbool van de kwaadaardige en verraderlijke staatssponsoring van het Westen van terrorisme in de hele wereld.
Niet alleen het (met de grootste spoed) vernietigen van de faciliteit om te voorkómen dat het in handen valt van het Syrische leger kan een factor van betekenis zijn, ook bestaat de mogelijkheid dat er misschien wel restanten van chemische wapens (wit fosfor, napalm) zou kunnen worden aangetroffen.... een dan pijnlijke zaak omdat dat altijd is toegeschreven aan het leger van Assad.

Afdrukken Doorsturen