Corrupte Federal Reserve hult zich in stilzwijgen

De geschiedenis van de Federal Reserve sinds 2008 is er één van abject falen om misbruik bij de grote megabanken van Wall Street te bestrijden en vervolgens te proberen haar eigen sporen uit te wissen met een onophoudelijke geldstroom dat ophoopt tot een plas van biljoenen dollars, terwijl het Amerikaanse Congres de andere kant op kijkt.

Jelena McWilliams is een door president Trump benoemd persoon en momenteel voorzitter van de Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC), het federale agentschap dat verantwoordelijk is voor het verzekeren van de deposito's van commerciële banken en spaarverenigingen in de Verenigde Staten.
McWilliams kent ook haar weg in Wall Street. In haar cv bij de FDIC lezen we dat "voordat zij in dienst trad, was zij voor bedrijfs- en effectenrecht verantwoordelijk bij Morrison & Foerster LLP in Palo Alto, Californië, en Hogan & Hartson LLP (nu Hogan Lovells LLP) in Washington, DC". Als bedrijfsjurist "vertegenwoordigde zij beursgenoteerde en particuliere ondernemingen bij fusies en overnames, effectenaanbiedingen, strategische zakelijke ondernemingen, investeringen in durfkapitaal en algemene zakelijke aangelegenheden."

McWilliams gebruikte haar ervaring m.b.t. Wall Street bij haar werkzaamheden van 2012 tot 2017 in de functies van adjunct-stafdirecteur, chief counsel en senior counsel bij de US Senate Banking Committee, waar ze de voormalige Republikeinse commissievoorzitters Richard Shelby en Mike Crapo hielp bij hun inspanningen om Wall Street te dereguleren, en om bv. onderdelen van banken als gevolg van de Dodd-Frank financiële hervormingswetgeving los te weken of op te heffen. De Dodd-Frank wetgeving was in 2010 onder de Obama-administratie aangenomen.

McWilliams was deze week in New York om een toespraak te houden op een conferentie over commercieel onroerend goed. Andrea Riquier, een verslaggever voor de nieuwsorganisatie MarketWatch (onderdeel van Dow Jones), kreeg de gelegenheid om een interview met haar te houden over een aantal onderwerpen.
Over de reden waarom de Federal Reserve nu honderden miljarden dollars per week doorsluist aar Wall Street-effectenbedrijven, de eerste keer dat dit via de repomarkt gebeurde sinds de financiële crisis, ging het gesprek als volgt:

Riquier: “Kunnen we het hebben over de recente explosie op de repomarkt? Wat is er gebeurd? Ik heb een collega die zegt dat als zoiets gebeurt, de markt ons iets probeert te vertellen".

McWilliams: “Ja. (Lacht.) De ironie hiervan is dat ik ceo's van grote banken heb ontmoet die in de markt zijn en eerlijk gezegd zitten op meer dan een biljoen dollars aan contanten. Ik vraag me af waarom precies, waarom zijn ze niet op de markt gekomen, omdat ze erkenden dat er een tekort was en dat ze geld hadden kunnen verdienen. Dus ontmoeten we nu hun treasurers and chief risk officers om precies te begrijpen waarom.
Als het regels zijn, moeten we ervoor zorgen dat we ze begrijpen. Als ze geld vasthouden - cash - en Amerikaanse schatkistpapieren omdat onze regels dit vereisen, en dat ervoor zorgt dat liquiditeit niet op de markt komt, moeten we dat oplossen. Omdat je een liquide marktplaats wilt en deze naadloos zou moeten werken, toch? We weten niet zeker of dat het grootste onderdeel is van wat er is gebeurd, maar als we eenmaal met alle grote banken hebben gepraat, hebben we een beter inzicht".

Voordat we ingaan op onze mening waarom dit geen openlijke reactie van McWilliams is, willen we memoreren dat de hoofden van federale bankregelgevers een geschiedenis hebben van liegen tegen het Amerikaanse publiek, vooral wanneer een grote Wall Street-bank in de problemen zit. Sheila Bair vervulde de functie van McWilliams aan het roer van de FDIC tijdens de financiële crisis. Ze was één van die zeldzame ambtenaren die vond dat Amerikanen de waarheid verdienden en ze schreef een boek, Bull By the Horns, om het grote publiek de vuile handelingen uit te leggen die plaatsvonden tijdens de grootste crash van Wall Street sinds de Grote Depressie.

Bair geeft in haar boek aan dat ze geloofde dat twee toezichthouders van de megabank, Citigroup, niet eerlijk waren tegenover het Amerikaanse volk over de ware toestand van Citigroup. Die toezichthouders waren John Dugan (een voormalige banklobbyist) bij het Office of the Comptroller of the Currency (OCC) en Tim Geithner, toenmalig president van de Federal Reserve Bank van New York. (De New York Fed is de instelling die momenteel honderden miljarden dollars per week naar Wall Street sluist zonder enige uitleg aan het Amerikaanse volk over wat de liquiditeitscrisis veroorzaakt.)

Bair schrijft het volgende:

By November [of 2008], the supposedly solvent Citi was back on the ropes, in need of another government handout. The market didn’t buy the OCC’s and NY Fed’s strategy of making it look as though Citi was as healthy as the other commercial banks. Citi had not had a profitable quarter since the second quarter of 2007. Its losses were not attributable to uncontrollable ‘market conditions’; they were attributable to weak management, high levels of leverage, and excessive risk taking. It had major losses driven by their exposures to a virtual hit list of high-risk lending; subprime mortgages, ‘Alt-A’ mortgages, ‘designer’ credit cards, leveraged loans, and poorly underwritten commercial real estate. It had loaded up on exotic CDOs and auction-rate securities. It was taking losses on credit default swaps entered into with weak counterparties, and it had relied on unstable volatile funding – a lot of short-term loans and foreign deposits. If you wanted to make a definitive list of all the bad practices that had led to the crisis, all you had to do was look at Citi’s financial strategies…What’s more, virtually no meaningful supervisory measures had been taken against the bank by either the OCC or the NY Fed…Instead, the OCC and the NY Fed stood by as that sick bank continued to pay major dividends and pretended that it was healthy.


Tegen november [van 2008] was de zogenaamd solvabele Citi terug in de touwen, en had (de bank) opnieuw steun van de overheid nodig. De markt geloofde niets va de strategie van de OCC en NY Fed om het eruit te laten zien alsof Citi net zo gezond was als de andere commerciële banken. Citi had sinds het tweede kwartaal van 2007 geen winstgevend kwartaal meer gehad. De verliezen waren niet te wijten aan oncontroleerbare 'marktomstandigheden'; ze waren te wijten aan zwak management, hoge niveau's van leverage en buitensporige risico's. Het had grote verliezen als gevolg van hun blootstellingen aan een virtuele hitlijst van risicovolle leningen; subprime hypotheken, ‘Alt-A’ hypotheken, ‘designer’ creditcards, hefboomleningen en slecht onderschreven commercieel onroerend goed. Het was volgestopt met exotische CDO's en effecten met een veilingtarief. Het leed verliezen op credit default swaps afgesloten met zwakke tegenpartijen, en het had vertrouwd op onstabiele volatiele financiering - veel kortlopende leningen en buitenlandse deposito's. Als u een definitieve lijst wil maken van alle slechte praktijken die tot de crisis hadden geleid, hoefde u alleen maar naar de financiële strategieën van Citi te kijken ... Bovendien waren door het OCC of de New York Fed vrijwel geen zinvolle toezichtmaatregelen tegen de bank genomen. In plaats daarvan stonden de OCC en de NY Fed paraat terwijl die zieke bank grote dividenden bleef betalen en deed alsof het gezond was.


Er zijn tegenwoordig zoveel parallellen met de problemen die Bair beschreef over wat er tien jaar geleden gebeurde dat het absoluut een koude douche is dat zo'n enorme mislukking bij de hervorming van Wall Street had kunnen plaatsvinden - en dat in een zogenaamde democratie.

Maar terug naar de in onze ogen onzinnige verklaring van McWilliams over hoe de FDIC de “treasurers en chief risk officers” van de Wall Street-banken ontmoet heeft om te begrijpen waarom de rentetarieven voor overnachtleningen op 17 september stegen van de typische 2% naar 10%, waardoor de New York Fed om de laatste, ultieme geldschieter van de markten is geworden.

Het is meer dan zeven weken geleden dat de huidige liquiditeitscrisis plaatsvond, waaruit blijkt dat er één of meer financiële bedrijven zijn waaraan Wall Street geen leningen meer verstrekt en/of dat de grote banken het nodig vinden om liquide middelen vast te houden, omdat ze misschien binnen niet al te lange tijd wel een soort crash verwachten.

Als u de FDIC zou zijn, wiens taak het is om de veiligheid en soliditeit van federaal verzekerde banken te waarborgen en om paniek en een run op een bank te voorkómen - dan springt u toch zeker binnen 24 uur deze situatie - en niet zeven weken later?

En het duurt niet zeven weken om die gesprekken met “treasurers en chief risk officers” bij een hele reeks banken te voeren, omdat er slechts vier banken zijn waarmee u moet praten om snel te kunnen beoordelen wat er aan de hand is.
Op 30 juni van dit jaar hadden deze vier banken volgens gegevens van de FDIC het leeuwendeel van de deposito's bij de grootste banken in de Verenigde Staten: JPMorgan Chase had $ 1,6 biljoen; Bank of America had $ 1,44 biljoen; Wells Fargo was goed voor $ 1,35 biljoen; en Citigroup's Citibank iets meer dan $ 1 biljoen aan deposito's. Die vier banken, zo gek als dit soort machtsconcentratie is, zijn goed voor $ 5,45 biljoen aan deposito's.

En er zijn verschillende "smoking guns" die rechtsreeks wijzen naar JPMorgan Chase, die de FDIC aan een kruisverhoor moet onderwerpen over wat er aan de hand is.

Op 1 oktober meldde David Henry van Reuters het volgende:

Analysts and bank rivals said big changes JPMorgan made in its balance sheet played a role in the spike in the repo market, which is an important adjunct to the Fed Funds market and used by the Fed to influence interest rates…Publicly-filed data shows JPMorgan reduced the cash it has on deposit at the Federal Reserve, from which it might have lent, by $158 billion in the year through June, a 57% decline.


Analisten en bankrivalen zeggen dat grote veranderingen die JPMorgan in haar balans heeft aangebracht, een rol hebben gespeeld in de piek in de repomarkt, wat een belangrijke aanvulling is op de Fed Funds-markt en door de Fed wordt gebruikt om rentetarieven te beïnvloeden... Uit openbare gegevens blijkt JPMorgan het geld dat het bij de Federal Reserve heeft gestort en waarvan het mogelijk had geleend, verminderde met $ 158 miljard dit jaar tot en met juni, een daling van 57%.


Elke leek, laat staan een federale toezichthouder met de werkervaring van McWilliams, moet weten dat als een bank met $ 1,6 biljoen aan deposito's snel $ 158 miljard in handen moet krijgen (waardoor de alarmbellen bij de toezichthouders af gaan) door 57% van zijn reserves te pakken van de New York Fed, is dit geen kleinigheid. Het is dan zaak binnen 24 uur een groep bankonderzoekers binnen de bank te plaatsen en op korte termijn een geloofwaardig antwoord te geven aan het Amerikaanse volk.

Jamie Dimon, voorzitter en CEO van JPMorgan Chase, heeft tijdens zijn kwartaalcijfersgesprek op 15 oktober met bankanalisten al toegegeven dat zijn bank zich op de cruciale dag van 17 september terugtrok om overnachtleningen te verstrekken, toen de tarieven voor die leningen pliepen tot 10 procent. Dimon zei dit over de reserves van zijn bank bij de Fed in New York volgens het transcript dat we op het internet aantroffen:


But now the cash in the account, which is still huge. It’s $120 billion in the morning, and it goes down to $60 billion during the course of the day and back to $120 billion at the end of the day. That cash, we believe, is required under resolution and recovery and liquidity stress testing. And therefore, we could not redeploy it into repo market, which we would’ve been happy to do.Maar nu het geld op de rekening, dat nog steeds enorm is. Het is $ 120 miljard in de ochtend en het daalt naar $ 60 miljard in de loop van de dag en terug naar $ 120 miljard aan het einde van de dag. Dat geld is volgens ons bij resolutie en herstel en liquiditeitstestsen vereist. En daarom konden we het niet opnieuw inzetten in de repomarkt, wat we graag gedaan zouden hebben.


Die reactie biedt zelfs geen klein beetje inzicht waarom JPMorgan Chase dit jaar binnen een periode van zes maanden $ 158 miljard van de Fed heeft weggegraaid en wat het daarmee heeft gedaan.

Op 3 november meldde Robert Armstrong van de Financial Times dat JPMorgan Chase "meer dan $ 130 miljard aan overtollige contanten in langlopende obligaties heeft geduwd en het aantal leningen dat het dit jaar tot nu toe aanhoudt met $ 40 miljard heeft verlaagd. Het artikel citeerde een institutionele belegger die dit zei over de acties van de bank: "De schaal van wat JPMorgan doet is verbijsterend?.?.?. Migreren van contant geld naar effecten terwijl de leningen vlak zijn". dat "door hypotheek gedekte effecten het grootste deel van deze groei vertegenwoordigen" in "langlopende" effecten. De verslaggever van de Financial Times merkte ook op dat "door hypotheken gedekte effecten het grootste deel van deze groei vertegenwoordigen" in "langlopende" effecten.

Toevallig zijn door agency mortgage-backed securities één van de instrumenten die de Fed in New York als onderpand accepteert in ruil voor contant geld tegen de absurde rentevoet van 1,55% - dat is 8,45 procentpunt minder dan de vrije markt als prijs wilde voor overnacht repo-leningen op 17 september, voorafgaand aan de interventies van de Fed.

Even problematisch bij de grootste bank in de VS, legde JPMorgan Chase in een recente SEC-aanvraag uit dat het enkele van zijn federaal verzekerde deposito's gebruikt om zijn aandelenkoers met aandeleninkoop te ondersteunen - wat verdere waarneming van echte koersen op Amerikaanse markten ondermijnt. De formulering in de documenten is als volgt: "In 2019 waren de verstrekte contanten het gevolg van hogere deposito's en uitgeleende of verkochte effecten onder terugkoopovereenkomsten, gedeeltelijk gecompenseerd door netto betalingen op langlopende leningen ... contanten werden gebruikt voor terugkopen van gewone aandelen en contante dividenden op gewone en preferente aandelen."

Sinds 2013 heeft JPMorgan Chase $ 77 miljard uitgegeven om zijn eigen aandelen terug te kopen. Dat is inclusief de obscene $ 17,01 miljard die het in slechts de eerste negen maanden van dit jaar heeft uitgegeven om die actie uit te voeren.

De rol van federaal verzekerde banken in de VS, gesteund door de belastingbetaler, is om solide leningen te verstrekken aan gezonde bedrijven en consumenten om de Amerikaanse economie te laten groeien, goede banen en een hogere levensstandaard voor Amerikaanse burgers te creëren en de VS concurrerend en innovatief op het wereldtoneel te houden.

De geschiedenis van de Federal Reserve sinds 2008 is er één van abject falen om misbruiken bij deze megabanken te bestrijden en vervolgens te proberen haar sporen uit te wissen met een onophoudelijke geldstroom dat ophoopt tot een plas van biljoenen dollars terwijl het Amerikaanse Congres de andere kant op kijkt.

Tot op heden is er nog steeds geen enkele congreszitting gepland om deze kwestie te onderzoeken.

Afdrukken Doorsturen