Vier Amerikaanse megabanken vormen de kern van de Repo-kredietcrisis

De Bank voor Internationale Betalingen (BIS) kennen we vooral van een recent rapport waarin de inzet van negatieve rentetarieven en opkoopprogramma's door centrale banken sterk wordt verdedigd. Gisteren publiceerde de "bank der centrale banken" een rapport met explosieve informatie. Voor wie het althans wil lezen.

Gisteren publiceerde de Bank for International Settlements (BIS) een explosief rapport. Het is het officiële verhaal van de Federal Reserve over wat de oorzaak is van de verstoring van de markt voor overnachtleningen (repo-leningmarkt) op Wall Street sinds 17 september, wat leidde tot meer dan $ 3 biljoen in cumulatieve leningen van de New York Fed, uit hoofde van haar functie van laatste, ultieme geldschieter.

De Federal Reserve heeft gezegd dat de repocrisis het gevolg is van het feit dat bedrijven liquiditeit uit het systeem hebben gehaald om hun driemaandelijkse belastingbetalingen te voldoen (een stelling die gretig door de mainstream media wordt overgenomen), naast een grote veiling van Amerikaanse staatsobligaties die worden afgerekend en toegevoegd aan de kasstroom. Dat excuus was duidelijk nep omdat de Fed sinds 17 september wekelijks honderden miljarden dollars aan de repomarkt heeft verstrekt, terwijl het daarnaast ook nog verklaard heeft dat het van plan is deze activiteit volgend jaar voort te zetten.

Het BIS-rapport zorgde voor het explosieve bericht dat de "Amerikaanse repomarkten momenteel sterk afhankelijk zijn van vier banken als marginale geldschieters." Vreemd genoeg was het BIS-rapport te timide om de banken bij naam te noemen.

Zoals we regelmatig hebben opgemerkt, zijn er meer dan 5.000 federaal verzekerde banken en spaarverenigingen in de VS, maar het grootste deel van de activa, derivaten en risico's voor de financiële stabiliteit van de VS zijn geconcentreerd bij slechts een handvol van Wall Street's "universele" banken - zij die risicovolle gokactiviteiten er op na houden, terwijl zij ook federaal verzekerde deposito-banken bezitten. Gerangschikt naar vermogen, per 30 juni 2019, zijn dat de bankholdings van JPMorgan Chase, Bank of America, Citigroup, Wells Fargo, Goldman Sachs Group en Morgan Stanley. Die zes Wall Street-banken bezitten $ 8,9 biljoen van de $ 18,56 biljoen aan activa bij de 5.213 federaal verzekerde banken en spaarverenigingen in de VS. Dat zijn zes banken die 48 procent (!) van het totale vermogen van 5.213 banken bezitten.

De risico's van een handjevol banken op de derivatenmarkt zijn zelfs nog geconcentreerder. Volgens een driemaandelijks rapport van de federale regulator van nationale banken, het Office of the Comptroller of the Currency (OCC), beheersen slechts vijf banken 82 procent van de $ 280 biljoen aan fictieve (nominale hoeveelheid) derivaten bij de 25 grootste bankholdings. Derivaten speelden een cruciale rol bij het opblazen van banken van Wall Street in 2008 en resulteerden in de grootste bailout door de Amerikaanse belastingbetaler en de Federal Reserve van elke branche in de Amerikaanse geschiedenis.

Ondanks die epische crisis, die de ergste economische neergang in de Verenigde Staten heeft veroorzaakt sinds de Grote Depressie, zijn Wall Street-lobbyisten doorgegaan met het belemmeren van betekenisvolle hervormingen en hebben ze de regering Trump er zelfs van overtuigd om de inadequate regelgeving die het Congres in 2010 heeft aangenomen onder de Dodd-Frank wetgeving voor financiële hervormingen, te verzwakken.

Eén van de talloze manieren waarop Dodd-Frank is verzwakt, was om het personeel en de begroting van het Office of Financial Research (OFR), dat in het kader van Dodd-Frank werd opgericht (om een vroegtijdig waarschuwingssysteem te bieden voor nieuwe risico's voor de financiële stabiliteit in de VS banksysteem) te ondermijnen.

OFR gaf een ernstige waarschuwing voor de risico's van bankenconcentratie in een rapport dat het in 2015 publiceerde. De OFR-onderzoekers vonden:
“Hoe groter de bank, hoe groter de potentiële overloop als deze standaard wordt gebruikt; hoe hoger de hefboomwerking, hoe gevoeliger het is om onder stress in gebreke te blijven; en hoe groter de connectiviteitsindex, des te groter is het aandeel van de standaardwaarde die in het banksysteem stroomt. Het product van deze drie factoren biedt een algehele maat voor het besmettingsrisico dat de bank voor het financiële systeem vormt. Vijf van de Amerikaanse banken hadden bijzonder hoge besmettingindexwaarden: Citigroup, JP Morgan, Morgan Stanley, Bank of America en Goldman Sachs."

De OFR-onderzoekers vonden in hetzelfde rapport ook dat:
“Een bank met grote buitenlandse activa en grote intrafinanciële systeemverplichtingen is een potentiële bron van overlooprisico. Als een groot waardeverlies in buitenlandse activa ertoe zou leiden dat een dergelijke instelling zou falen, zouden de verliezen kunnen worden overgedragen aan de rest van het Amerikaanse financiële systeem. Vijf banken hadden grote buitenlandse activa (meer dan $ 300 miljard) en Citigroup en JPMorgan hadden voor grote bedragen aan zowel buitenlandse activa als intrafinanciële systeemverplichtingen... Nogmaals, de grootste banken zijn het meest met elkaar verbonden en ze zijn betrokken bij de meest grensoverschrijdende jurisdictie.”

Deze onderlinge verbondenheid van een handvol Amerikaanse megabanken werd eerder in een document uit 2011 over de financiële crisis van 2008 uitgewerkt door de financiële onderzoekster Jane D'Arista, een rapport voor de Money and Banking Conference in Buenos Aires. Zij schreef:
“Onderlinge verbondenheid is één van de kritische clusters van gerelateerde oorzaken van de crisis. Het was het gevolg van de buitengewone groei van de schuldenlast in de financiële sector, die hogere hefboomratio's en stijgende niveaus van speculatieve handel voor de eigen rekeningen van instellingen mogelijk maakte. Naarmate het bedrag aan kortlopende leningen en leningen bij financiële instellingen toenam, werden markten voor repo-overeenkomsten en commercial paper primaire financieringsbronnen, waardoor een keten ontstond die het lot van veel instellingen en verschillende financiële sectoren verbond met de prestaties van enkele van de grootste en verergerde systemische kwetsbaarheden. Verhoogde winsten en compensatie maskeerden de groeiende kwetsbaarheden in het systeem, maar de crisisuitkomst was onvermijdelijk gegeven:
- de opbouw van niet-duurzame schulden voor individuele instellingen en het systeem als geheel;
- systemische onderkapitalisatie, doordat opgeblazen posities buiten de balans en buiten het balanstotaal het risico van dalende prijzen en het potentiële verlies van financiering verhoogde, en;
- het verhoogde potentieel voor verlies van vertrouwen als ondoorzichtige markten voor financiering en over-the-counter (otc) derivaten verhoogde de onzekerheid over prijzen, transactievolumes en de posities van tegenpartijen."

Als bewijs dat de marktdruk toeneemt, bood de New York Fed vanmorgen $ 25 miljard aan in een repo-lening van 28 dagen, aan 24 handelshuizen van Wall Street (primary-dealers). Er was een grote vraag naar dat geld - met biedingen ingediend voorin totaal $ 43 miljard. De New York Fed verstrekte alleen de geplande $ 25 miljard aan leningen, wat betekent dat $ 18 miljard aan benodigde liquiditeit niet opgevuld is gebleven. Bovendien heeft de New York Fed $ 56,40 miljard verstrekt in een overnacht repo-lening.

Het probleem met alle verhalen die tot dusverre in de media zijn opgedoken in de repo-kredietcrisis, is dat deze markt historisch gezien dagelijks meer dan 1 biljoen dollar aan leningen in de VS heeft omgezet. Aangezien de Fed slechts ongeveer $ 100 miljard per dag verstrekt kan het niet anders dan dat de grootste banken en geldmarktfondsen leningen verstrekken aan tegenpartijen die volgens hen (voor hen) goede risico's zijn. Dit ondersteunt onze stelling dat de grootste banken zich terugtrekken van leningen aan instellingen die door hen als een slecht risico worden beschouwd of sterk zijn verbonden met een instelling die als een slecht risico wordt beschouwd - zelfs voor een overnacht-lening omdat de instelling overdag een faillissement zou kunnen aanvragen.

Dit is precies het scenario dat er in 2008 toe leidde dat kredieten opdroogden en banken weigerden elkaar geld te lenen.

Als toevoeging aan de stelling dat de crisis niet verbetert, zei de Amerikaanse minister van Financiën Steve Mnuchin vorige week donderdag tijdens vragen van het House Financial Services Committee dat de New York Fed vorige week werd opgeroepen voor de Financial Stability Oversight Council (F-SOC) om vragen te beantwoorden over wat er is gebeurd met het goed functioneren van de repo-kredietmarkt.

F-SOC bestaat uit de hoofden van elke grote federale toezichthouder van banken en Wall Street. Het werd ook gecreëerd onder de Dodd-Frank wetgeving voor financiële hervormingen om een nieuwe epische financiële crisis zoals die van 2008 te voorkómen.

PS. Op de site van Zerohedge een interessant artikel over het BIS-rapport. Link hier.

 

Afdrukken Doorsturen