Betalen Amerikaanse grootbanken hun geldleningen van de Fed wel terug?

Worden de repo-leningen van de Amerikaanse centrale bank, de Federal Reserve, door de handelshuizen van Wall Street op tijd terugbetaald of is er méér aan de hand?

Afgelopen vrijdag besteedde de doorgaans betrouwbare en feitintensieve financiële website, Wolf Street, aandacht aan de situatie hoe de Wall Street Journal (en de mainstream media) weinig schrijven over de bedragen voor de repo-leningen die de New York Fed elke werkdag naar de handelshuizen van Wall Street, sinds 17 september 2019, heeft gepompt.

De kop van het artikel luidde: "De Wall Street Journal (en andere media) moeten stoppen met liegen over Repos." De auteur van het stuk, Wolf Richter, verklaarde zijn kritiek als volgt:
"Hier is de "in"  van een repo-overeenkomst (repo-lening): de Fed koopt effecten (meestal schatkistpapieren en ook nog wat door hypotheken gedekte effecten) in ruil voor contant geld. Dit voegt liquiditeit toe aan de markt.
En hier is de "uit" van een repo-overeenkomst: elke repo vervalt op een vaste datum waarop de tegenpartijen verplicht zijn de effecten tegen een vaste prijs terug te kopen van de Fed. Op dit moment wordt de repo afgewikkeld en wordt er liquiditeit uit de markt gehaald."

De belangrijkste tekortkoming in Richters analyse is die laatste zin: "Op dit punt wordt de repo afgewikkeld en wordt er liquiditeit uit de markt gehaald."

Het publiek noch het Amerikaanse Congres heeft enig bewijs dat deze repo-leningen worden afgewikkeld. Eén of meer van de 24 handelshuizen op Wall Street (primary-dealers), die door de New York Fed zijn geautoriseerd om tegen zeer goedkope rentetarieven te lenen van zijn geldbron, kunnen eenvoudigweg dezelfde leningen laten doorlopen of tijdelijk geld gebruiken om een lening af te betalen terwijl zij een andere lening aangaat.

Er is een overvloed aan bewijs dat suggereert dat dit precies is wat er aan de hand is. Het eerste bewijs dat dit precies is wat er gebeurd is, was toen de New York Fed in de periode van december 2007 tot 21 juli 2010 de geldkraan voor maar liefst $ 29 biljoen (!) voor Wall Street openzette. Toen het Government Accountability Office (GAO) als gevolg van een gerechtelijke uitspraak werd gedwongen om te kijken naar de wirwar van kredietprogramma's die de New York Fed had opgezet om de astronomische bedragen te verbergen (voor het publiek en de financiële wereld) die het uitdeelde aan de handelshuizen van Wall Street (inclusief hun handelsbureaus in Londen), bleek dat $ 16,1 biljoen cumulatief was weggepompt - óók tegen superlage rentetarieven. Het GAO verstrekte gegevens over de uitstaande piekbedragen en ook een cumulatief totaal.

Waarom is een cumulatief totaal essentieel en relevant? Omdat één instelling, Citigroup, een groot deel van de tijd dat de Fed haar overspoelde met goedkope leningen, insolvent was. (U moet weten dat volgens de Amerikaanse wetgeving het de Fed niet is toegestaan leningen aan een insolvente instelling te verstrekken.) En wanneer een insolvente instelling leningen krijgt tegen rentetarieven onder één procent, terwijl de markt het zelfs niet wil lenen tegen rentepercentages in de dubbele cijfers, is het zeer relevant om het cumulatieve overzicht te kennen van hoeveel Citigroup heeft gekregen van zijn suikeroompje, de New York Fed.
Volgens de GAO kwam dat uit op $ 2,5 biljoen voor slechts enkele van deze Fed-leningprogramma's. (Zie pagina 131 van de GAO-studie hier - PDF.)
Vandaag de dag lenen zeer bedenkelijke handelshuizen van Wall Street tegen een rente van 1,55 procent van de New York Fed, terwijl de vrije markt op 17 september probeerde dat percentage op 10% vast te stellen - de dag dat de Fed in actie kwam met supergoedkope leningen.

De academische wetenschappers die de leningen van de Fed tijdens de financiële crisis voor het Levy Economics Institute samenstelden, verstrekten ook cumulatieve totaalbedragen. Hun totaaltelling, inclusief extra Fed Bailout-programma's, kwam uit $ 29 biljoen.
De namen van deze handelshuizen van Wall Street, de dollarbedragen die ze hadden geleend en de periode waarover ze hadden geleend, bleven jarenlang een duister geheim van de Fed totdat een media-rechtszaak en wetgeving de Amerikaanse centrale bank dwongen schoon schip te maken met het Amerikaanse volk.

Er is wezenlijk bewijs dat erop wijst dat de Federal Reserve in New York opnieuw een doolhofachtige structuur heeft gemaakt om precies te verbergen wat er aan de hand is en hoeveel een handelshuis in Wall Street ontvangt. Overweeg deze labyrintische verklaring die de New York Fed op 12 december 2019 heeft afgelegd:
"De (Open Market)-desk blijft tweemaal per week repo-operaties van twee weken aanbieden (met een aanbod van $ 35 miljard in elk), waarvan vier met een einde van het jaar. Bovendien zal de desk ook een andere repo-operatie met een langere looptijd aanbieden die het einde van het jaar omvat. Het bedrag dat wordt aangeboden in deze operatie zal minimaal $ 50 miljard zijn.
Repo-operaties blijven elke dag 's nachts plaatsvinden (met een aanbod van elk $ 120 miljard). Op 31 december 2019 en 2 januari 2020 zal het overnacht repo-aanbod toenemen tot ten minste $ 150 miljard. Bovendien biedt de desk op 30 december 2019 een repo van $ 75 miljard aan die afwikkelt op 31 december 2019 en vervalt op 2 januari 2020."

Hoe zou iemand te weten kunnen komen of sommige handelshuizen gewoon lenen van één van deze leningprogramma's om een andere Fed-lening af te lossen? We weten het gewoon niet, omdat de Federal Reserve niet wil dat we het weten, net zoals het niet wilde dat we het wisten tijdens de financiële crisis.

In plaats van in gewone-mensen-taal het totale bedrag te vermelden dat een handelshuis op een enkele dag kan lenen of op een bepaald moment heeft uitstaand, keert de Fed van New York terug naar zijn typische beleid van het zaaien van verwarring. Voor zijn overnacht-leningen die momenteel worden aangeboden tegen $ 120 miljard per werkdag, stelt het dat:
"Effecten die in aanmerking komen als onderpand voor transacties van de ene op de andere dag en gedurende de looptijd zijn onder andere schatkistpapieren, door de overheid uitgegeven schuldbewijzen en door hypotheken gedekte overheidspapieren (agency mortgage-backed securities). Primary-dealers mogen maximaal twee proposities per securitytype indienen..."

Gedeeltelijke lijst van overnacht- en termijnrepo-leningen verstrekt aan de handelshuizen van Wall Street (bron - New York Fed)

Wat betreft het liegen over de repo-leningen door de Federal Reserve hopen we dat de mainstream media hun aandacht zullen gaan richten op waar het terecht thuishoort - op de New York Fed en zijn smoezelige geschiedenis als toezichthouder en bailout-verstrekker.

 

Afdrukken Doorsturen