Federal Reserve subsidieert grootbanken Wall Street met miljarden

De repo-leningen van de Amerikaanse centrale bank, de Federal Reserve, aan de handelshuizen van Wall Street hebben in ieder geval tot één ding geleid: de toch al forse winsten van de Amerikaanse grootbanken zijn nòg groter geworden.

De Federal Reserve in New York subsidieert weer voor vele miljarden dollars de handelshuizen van Wall Street, net zoals tijdens de financiële crisis. Hierdoor kunnen zij hun (toch al hoge) winsten flink opschroeven.

Gisteren meldde JPMorgan Chase dat de winst voor het kwartaal eindigend op 31 december 2019 een recordhoogte ooit bereikte. De bank bestaat al meer dan een eeuw, dus dat zegt wel iets. De kwartaalwinst bedroeg $ 8,52 miljard - voor dezelfde periode van drie maanden waarin de New York Fed niet met naam genoemde handelshuizen van Wall Street overspoelde met honderden miljarden dollars, elke week opnieuw, in super goedkope leningen.

De zogenaamde "repo-leningen" van de New York Fed worden verstrekt tegen een fractie van de prijs die de vrije markt zou lenen aan deze Wall Street-handelshuizen. Op 17 september 2019, de eerste dag dat de Federal Reserve begon met deze wijd open gezette geldkraan naar Wall Street, wilde de markt de rente voor deze leningen op 10% vaststellen. De New York Fed kwam tussenbeide met een overvloed aan goedkoop geld, door de rente te verlagen en de Amerikaanse centrale bank verstrekt sindsdien de leningen tegen minder dan 2%.

Gisteren heeft de New York Fed maar liefst 82 miljard dollar gepompt naar voor ons en de financiële wereld onbekende handelshuizen op Wall Street, tegen een rente tussen 1,55 en 1,57 procent.

In het januari 2012 nummer van Bloomberg Markets magazine staat te lezen dat de enorme winsten die de handelshuizen van Wall Street hebben behaald als gevolg van de leningen die de Fed hen tijdens de financiële crisis onder de marktconcentratie heeft verstrekt, en een deel van de tekst van het artikel luidde als volgt:
"Bankiers hebben niet gezegd dat ze tientallen miljarden dollars aan noodleningen hadden genomen terwijl ze tegelijkertijd investeerders hadden verzekerd dat hun bedrijven gezond waren. En tot nu toe heeft niemand berekend dat banken naar schatting $ 13 miljard aan inkomsten binnenhaalden door te profiteren van de onder de markt liggende rentetarieven van de Fed.. "

Verder staat te lezen dat:
"Het aandeel van de zes grootste Amerikaanse banken in de geschatte subsidie was $ 4,8 miljard, of 23 procent van hun gecombineerde netto-inkomsten gedurende de tijd dat ze leenden bij de Fed."

Eén van de zes grootste Amerikaanse banken is natuurlijk JPMorgan Chase.

In een brief van 26 maart 2010 (pdf hier) aan de aandeelhouders probeerde Jamie Dimon, voorzitter en CEO van JP Morgan Chase, het gebruik door zijn bank van de geldstromen van de Fed te laten verdoezelen. Eerst schreef hij dit:
“We lenen niet "goedkoop" van de Federal Reserve of enige andere bron; we lenen tegen marktconforme tarieven, net als iedereen."
Misschien kreeg hij tijdens het schrijven van die brief wroeging, want later in dezelfde brief meldde hij aan aandeelhouders het volgende:
“We hebben wel deelgenomen aan het garantieprogramma van de Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC), waarbij we voor $ 40 miljard aan schulden hebben uitgegeven met een FDIC-garantie. Veel banken die dit programma hebben gebruikt, zouden zonder deze garantie geen toegang tot de kapitaalmarkten hebben gehad en mogelijk hebben gefaald. Voor JPMorgan Chase was het geen kwestie van toegang of behoefte - voor zover we het nodig hadden stonden de markten altijd open voor ons - maar het programma heeft ons wel geld bespaard. Als onderdeel van dit programma hebben we de FDIC $ 1,3 miljard betaald, en na de FDIC te hebben betaald, kunnen we de komende jaren een aanzienlijk bedrag besparen.
...
Ons bedrijf werd zwaar bekritiseerd vanwege het accepteren van het TARP-kapitaal en voor het gebruik van het FDIC-programma. Na 1 april 2009 zijn we gestopt met het gebruik van het FDIC-programma, hoewel we er nog volop gebruik van konden maken. Er waren veel andere overheidsprogramma's (met acroniemen zoals TALF en PPIP) die volgens ons gunstig waren voor de kapitaalmarkten, maar die we niet nodig hadden en ervoor kozen om niet te gebruiken, om het stigma te voorkomen. (We hebben wel de Term Auction Facility (TAF) gebruikt, een speciale door de overheid gesponsorde depotfaciliteit, maar dit werd gedaan op verzoek van de Federal Reserve om anderen te motiveren om het systeem te gebruiken.) "

TAF is niet het enige Fed-programma met goedkope rente dat JPMorgan Chase heeft aangeboord tijdens de financiële crisis. Volgens de academische onderzoekers die gegevens over Fed-leningen tijdens de financiële crisis voor het Levy Economics Institute hebben verzameld, ontving JPMorgan Chase een cumulatief totaal van $ 456,9 miljard alléén al van de Fed (pdf hier) - exclusief de hulp van de FDIC. Uit de audit van Fed-leningen aan Wall Street, pas uitgevoerd door het Government Accountability Office in 2011, bleek dat JPMorgan de volgende goedkope rente-leningprogramma's had aangeboord die door de Fed werden aangeboden (cumulatieve totalen): $ 99 miljard van de Term Auction Facility; $ 112 miljard van de Primary Dealer Credit Facility; $ 68 miljard van de Term Securities Lending Facility; en $ 111 miljard van de Asset-Backed Commercial Paper Money Market Mutual Fund Liquidity Facility, voor een cumulatief totaal van $ 390 miljard. Dat bedrag komt uit onder het dollarbedrag dat wordt berekend door de gegevens van het Levy Economics Institute omdat de GAO niet alle goedkope geldprogramma's van de Fed in haar onderzoek had meegenomen.

Op 1 oktober 2019 meldde David Henry van persagentschap Reuters dat acties die zijn ondernomen door JPMorgan Chase mogelijk de repocrisis hebben veroorzaakt, waardoor de heropening van de geldkraan van de Fed is gestart:
“Analisten en bankrivalen zeiden dat grote veranderingen die JPMorgan in haar balans had aangebracht een rol speelden in de piek in de repomarkt, wat een belangrijke aanvulling is op de Fed Funds-markt en door de Fed wordt gebruikt om de rentetarieven te beïnvloeden...
...
Uit openbaar gepubliceerde gegevens blijkt dat JPMorgan de contanten die het bij de Federal Reserve heeft gestort, waarvan het in de loop van het jaar tot juni 158 miljard dollar zou hebben geleend, heeft verlaagd, een daling van 57%."

Reuters meldde ook dat het terugschroeven van JPMorgan van zijn contanten "goed was voor ongeveer een derde van de daling van alle bankreserves bij de Fed tijdens die periode."

Het wettelijke mandaat van de Federal Reserve, de centrale bank van de Verenigde Staten, is het handhaven van maximale werkgelegenheid en stabiele prijzen. Het mandaat is nooit geweest om handelswinsten te subsidiëren bij de grote banken van Wall Street die een lange, recidivistische geschiedenis hebben van het belazeren van de doorsnee Amerikaan. Maar de Federal Reserve in New York heeft deze rol voor zichzelf weggelegd omdat het Amerikaanse Congres weigert zinvolle hoorzittingen te houden of zijn recht op het uitgeven van dagvaardingen te gebruiken om te onderzoeken wat er vandaagde dag ècht gaande is op Wall Street.

 

Afdrukken Doorsturen