VS hebben in de wereld 25 biolaboratoria van het Pentagon

Gelekte e-mails tussen het Lugar Center, het Pentagon-biolaboratorium in Tbilisi, de Amerikaanse ambassade in Georgië en het Georgische ministerie van Volksgezondheid onthullen nieuwe informatie over het geheimzinnige biologische onderzoeksprogramma van de Amerikaanse regering in dit voormalige Sovjetland.


De gegevens die naar verluidt afkomstig zijn van het ministerie van Volksgezondheid van Georgië bevatten o.a. interne memo's, officiële brieven en gedetailleerde informatie over Amerikaanse overheidsprojecten in het Lugar Center, financiering en buitenlandse zakenreizen.

Het Pentagon is van plan om van Georgië zijn grootste biologische onderzoekscentrum in het buitenland te maken, door zijn militaire middelen te combineren met de middelen van de Amerikaanse Centers for Disease Control (CDC) in Georgië.

Bovendien is het aantal Amerikaanse projecten en subsidies toegenomen, evenals het aantal Amerikaanse wetenschappers dat in het Lugar Center wordt ingezet. De door het Pentagon gefinancierde faciliteit is gepland om tijdelijk 16 CDC-specialisten uit Atlanta te huisvesten, voor wie Georgië een apart BSL-2-laboratorium, een administratief gebouw en een campus nabij het Lugar Center zal bouwen. Bovendien wordt Georgië een regionale CDC-hub voor Oost-Europa en Centraal-Azië, zo blijkt uit interne documenten.

Het Lugar Center leidde al tot controverse over mogelijk dual-use onderzoek in 2018 toen uit gelekte documenten bleek dat Amerikaanse diplomaten in Georgië betrokken waren bij de handel in bevroren menselijk bloed en pathogenen voor een geheim militair programma.

Het Lugar Center is slechts één van de vele biolaboratoria van het Pentagon in 25 landen over de hele wereld. Ze worden gefinancierd door het Amerikaanse Defense Threat Reduction Agency (DTRA) onder een militair programma van $ 2,1 miljard - Cooperative Biological Engagement Program (CBEP), en zijn gevestigd in landen van de voormalige Sovjet-Unie, zoals Georgië (het moederland van de voormalige Sovjetleider Joseph Stalin) en Oekraïne, maar ook in het Midden-Oosten, Zuidoost-Azië en Afrika.

Volgens het nieuwe datalek zijn Amerikaanse militaire wetenschappers ingezet in Georgië voor onderzoek naar bioterrorisme-agentia in het Lugar Center. Deze bio-agentia hebben het potentieel om te worden verneveld en gebruikt als biowapens. Het gaat om ondermeer miltvuur, tularemie, Brucella, Krim-Congo hemorragische koorts, Hantavirus en Yersinia pestis (die de pest veroorzaakt).

De Amerikaanse militaire biologische onderzoeksprojecten in Georgië zijn gefinancierd door het Defense Threat Reduction Agency (DTRA). Volgens interne gegevens werken Amerikaanse en Georgische wetenschappers momenteel aan een flink aantal DTRA-projecten in het Lugar Center (waarvan wij een opsomming geven in het uitgebreidere artikel voor onze abonnee's).

Noemenswaardig is het volgende: in 2017 lanceerde het Amerikaanse Defense Threat Reduction Agency (DTRA) een project van $ 6,5 miljoen op vleermuizen en coronavirussen in West-Azië (Georgië, Armenië, Azerbeidzjan, Turkije en Jordanië) met het Lugar Center als het lokale laboratorium voor dit genetisch onderzoek. De duur van het programma is 5 jaar en is uitgevoerd door de Amerikaanse non-profit organisatie Eco Health Alliance.
De doelstellingen van het project zijn:
1. 5.000 vleermuizen vangen en niet-dodelijk bemonsteren in een periode van 5 jaar (2017-2022)
2. 20.000 monsters verzamelen (d.w.z. orale, rectale uitstrijkjes en/of feces en bloed) en screenen op coronavirussen met behulp van consensus PCR in regionale laboratoria in Georgië en Jordanië. Volgens de projectpresentatie heeft Eco Health Alliance al 270 vleermuizen van 9 soorten bemonsterd in drie West-Aziatische landen: 90 individuele vleermuizen in Turkije (aug.2018), Georgië (sept.2018) en Jordanië (okt.2018).

Toevallig verzamelde dezelfde Pentagon-aannemer die belast was met het onderzoeksprogramma van het Amerikaanse ministerie van Defensie, Eco Health Allance, ook vleermuizen en geïsoleerde coronavirussen samen met Chinese wetenschappers van het Wuhan Institute of Virology. EcoHealth Alliance ontving een subsidie ​​van $ 3,7 miljoen van de Amerikaanse National Institutes of Health (NIH) om coronavirussen bij vleermuizen in China van 2014 tot 2019 te verzamelen en te bestuderen. De onderneming ontvangt ook regelmatig giften van de Bill en Melinda Gates Foundation. Vorige maand ontving het bedrijf ook nog $ 7,5 miljoen van de eerder genoemde National Institutes of Health, maanden nà de annulering van een eerder toegezegde gift aan de onderneming die toen leidde tot verontwaardiging inzake politieke inmenging. Omstreeks die tijd verschenen er berichten in de alternatieve media dat SARS-CoV-2, het virus dat Covid-19 (het coronavirus) veroorzaakt, ofwel per ongeluk of opzettelijk werden vrijgelaten uit het laboratorium in Wuhan.

Je kunt je afvragen waarom de Amerikaanse regering miljarden dollars uitgeeft aan dergelijke biologische laboratoria en projecten in het buitenland in plaats van aan de gezondheid van haar eigen burgers te besteden. Tevens is de vraag gerechtvaardigd waarom Amerikaanse wetenschappers die in het Lugar Center werken een diplomatieke status en immuniteit hebben gekregen. Wij weten het antwoord wel, en komen er in het eerstvolgende nieuwsbulletin voor onze abonnee's uitvoerig op terug.