Wat is er met Australië aan de hand?

Dacht u dat bij het bestrijden van het coronavirus nu in Nederland een strenge gezondheidsdictatuur gaat gelden? Denk nog eens na. In de verte breken sommige landen, zoals Australië, alle records.


De nieuwe verordeningen inzake de strijd tegen het coronavirus zijn vanavond door de regering bekendgemaakt. Restaurants wat eerder dicht, voetbalstadions leeg en bij mondkapjes blijft de maatregel hangen tussen goede bedoeling en een afwachtende houding.
Dan pakken andere landen het toch serieuzer aan. Duitsland, Italië, daar wordt meteen ingegrepen.

Maar dat is allemaal nog maar klein bier met wat in Australië de regering heeft uitgespookt wat betreft coronamaatregelen.

De staat Victoria in Australië staat bijvoorbeeld nu onder de "staat van beleg". De regering heeft de meest restrictieve coronavirus-lockdowns van alle westerse landen opgelegd.

Moeten we in de gaten houden wat er op dit moment in Australië gebeurt, zodat we weten wat ons te wachten staat als onze regering diezelfde kant op gaat?  Een kleine blik op de tirannieke regels die Australië zijn burgers oplegt.

Ten eerste is het leger opgeroepen om de lockdowns die worden opgelegd af te dwingen. Meer dan 500 troepen van de Australian Defence Forces (ADF) zijn ingezet in Victoria. Er zijn militaire controleposten op straat om ervoor te zorgen dat mensen de lockdown-beperkingen naleven. Als iemand de diagnose coronavirus krijgt, zal het leger bij hem of haar thuis controleren of die persoon aanwezig is en de quarantaine niet schendt.

Vervolgens mag men de woning maar één uur per dag verlaten. Het is zelfs verboden op het eigen terrein of gazon rond te banjeren. Als men de woning wil verlaten om een ​​andere reden dan een medische spoedreis, is dat volledig verboden. Als men wordt aangehouden bij een politie- of militaire controlepost, moet men de papieren aan de autoriteiten overleggen om te bewijzen dat men een geldige reden heeft om buitenshuis te zijn.

U begrijpt natuurlijk wel dat plechtigheden (bruiloften en begrafenissen) verboden zijn en dat burgers om welke reden dan ook geen bezoekers naar hun huis mogen laten komen.

Wie in zijn auto dwars gaat liggen bij de militaire controleposten, door papieren niet te tonen of geen geldige reden heeft om buiten te zijn, zal merken dat de politie de autoruiten inslaat, dat men uit het voertuig wordt getrokken en gearresteerd. Tot dusver zijn tenminste vier mensen het slachtoffer geweest van deze vernederende tirannie. De politie zegt dat ze "gedwongen" waren om ramen in te slaan van mensen die niet voldeden aan de lockdowns van het coronavirus.

Buitenshuis trainen is volledig verboden. Je mag niet alleen joggen op lege paden in een park. Je kunt niet alleen een wandeling maken door de lege straten van je buurt. De hond mag niet worden uitlaten en de kinderen mogen niet worden meegenomen naar het park.

Het dragen van mondkapjes is te allen tijde 100% verplicht als men een uur per dag buiten uw huis gaat.

De straf voor het overtreden van één van de onwetenschappelijke nieuwe "wetten" in Victoria is AUD$ 4.957. Deze beperkingen gelden in Australië gedurende ten minste zes weken. Dus hoewel je niet naar buiten mag gaan om de kost te verdienen om je gezin te onderhouden, zal de staat je een boete op faillissementsniveau geven als je je niet aan hun regels houdt.

Begin augustus kregen 160 Victorianen een boete omdat ze buiten op hun eigen gazon waren. Meer dan 60 van hen kregen een boete voor het niet dragen van mondkapjes. Bij vier mensen werden de autoruit ingeslagen en ze werden gearresteerd omdat ze weigerden hun papieren aan de stormtroepen te laten zien. Het leger klopt bij mensen aan om te controleren of ze thuis zijn. En je kunt beter antwoorden als ze kloppen, anders gaan ze ervan uit dat je de regels van het uitgaansverbod overtreedt en geven ze je een boete van AUD$ 5.000.

Maar het ergste moet nog komen......

Volgens de in de haast aangepaste Australische volksgezondheidswet is het de politie toegestaan om de bevolking verplicht te laten testen en onder dwang te laten vaccineren, zelfs als dit betekent dat ze fysiek worden beperkt en met geweld worden verwijderd (en dat zelfs hun ondergoed wordt verwijderd). Dit alles kan door de politie gebeuren gedurende de gehele duur van de noodsituatie op het gebied van de volksgezondheid.

Hier zijn enkele opvallende fragmenten uit die wetgeving:


Strafbare feiten in verband met het niet naleven van de coronaregels

(1) Een persoon genoemd in een coronabesluit die, zonder geldig excuus, niet voldoet aan de eis van subsectie 103 om een ​​monster te geven van het type gespecificeerd in de wet, of om zich te onderwerpen aan afnemen van een dergelijk monster, in overeenstemming met de verordening een overtreding begaat: de boete voor overtreding van deze paragraaf is AUD$ 50.000.

(2) Een verantwoordelijke persoon genoemd in een beoordelingsopdracht die, zonder geldig excuus, niet voldoet aan de vereiste van paragraaf 103 (b) om alle redelijke stappen te ondernemen om een ​​monster te verstrekken in overeenstemming met het bevel, een overtreding begaat: de boete hiervoor bedraagt AUD$ 50.000.

(3) De persoon die in een herzieningsbevel wordt genoemd als de persoon die het lichaam van een overleden persoon in rechte in voogdij heeft en die, zonder geldig excuus, niet voldoet aan de vereiste van paragraaf 103 (b) om alle redelijke stappen te ondernemen om een ​​monster te kunnen verstrekken in overeenstemming met het bevel, begaat een overtreding begaat en de boete  voor overtreding van deze paragraaf bedraagt AUD$ 50.000.Uitvoering van testopdrachten

(1) Een bevoegd ambtenaar mag een testopdracht uitvoeren.

(2) Om een ​​bevel tot onderzoek af te dwingen, kan een bevoegd ambtenaar de bijstand van een politiefunctionaris vragen.

(3) Een bevoegd ambtenaar of politieagent kan redelijk geweld gebruiken om een ​​testbevel af te dwingen, inclusief, indien nodig:
a) de persoon die op grond van het bevel wordt getest (de betrokkene) aanhouden en de betrokken persoon vasthouden zolang dit redelijkerwijs nodig is om de test uit te voeren.
b) de betroffen persoon naar de locatie brengen waar de test moet worden uitgevoerd; en
(c) het met geweld vasthouden van de betroffen persoon om het monster dat het onderwerp is van de testopdracht te laten nemen in overeenstemming met sectie 110; en
(d) alles verwijderen (inclusief ondergoed) dat de betrokken persoon draagt, indien -
i) verwijdering van het kledingstuk redelijkerwijs nodig is om het te testen monster af te nemen; en
(ii) nadat de betrokken persoon een redelijke termijn heeft gehad om het kledingstuk zelf uit te trekken, en ingeval hij dat weigert of nalaat.

(4) Zonder beperking van lid (3), omvat de macht die een bevoegde ambtenaar of politieagent kan gebruiken om een ​​herzieningsbevel af te dwingen, elke macht die redelijkerwijs nodig is om in de gegeven omstandigheden te gebruiken om een weerstand tegen de toepassing van de uitvoering van de tests (inclusief het verkrijgen of nemen van het monster onder voorbehoud van de opdracht) waartegen de persoon zich verzet, of dat de bevoegde ambtenaar of de politieagent vermoedt dat de betrokken persoon zich kan verzetten.

Uit onderstaand tekstdeel blijkt dat de Australische regering (Australië is een "democratie" naar het schijnt) de politie toestaat om de kleding van mensen met geweld uit te trekken - van mensen die tegen de vaccinatie tegen het COVID zouden zijn (in punt 158 ​​van dit document).
Het gekste van dit alles is dat Australië niet eens ernstig is getroffen door het coronavirus. Het land telt momenteel een slordige 750 doden of ongeveer 30 doden per miljoen inwoners, wat vrij laag is als doodsoorzaak op landelijke schaal. Het cijfer is iets hoger als we alleen naar het cijfer kijken voor de staat Victoria, waar de overgrote meerderheid van de COVID-sterfgevallen in het land is geconcentreerd.

Rechtvaardigt een dergelijk cijfer het invoeren van een avondklok, die de Australiërs sinds begin augustus ondergaan, en dergelijke drastische dwangmaatregelen?