Drama Queen

De Europese Commissie begint een zogeheten inbreukprocedure tegen het Verenigd Koninkrijk vanwege de omstreden Brexitwet die het land heeft aangenomen. Die wet moet van Von der Leyen van tafel. Een EC-actie die gedoemd is te mislukken...... maar dat is ook niet waar het om gaat.


De NOS meldde op haar website o.a. het volgende:
 

De Europese Commissie neemt juridische stappen tegen het Verenigd Koninkrijk. Aanleiding is de nieuwe brexitwet in dat land. Die is in strijd met de eerder gemaakte afspraken met de EU, zegt voorzitter Von der Leyen van de Europese Commissie in een brief waarin een zogeheten inbreukprocedure wordt aangekondigd.

Brussel had van premier Johnson geëist dat hij de wet voor vandaag zou intrekken, maar die legde dat dreigement naast zich neer. Dinsdag bracht hij het voorstel met succes in stemming in het Lagerhuis.

Als de wet ook wordt aangenomen door het Hogerhuis, treedt hij in werking. De Britten hopen er onder meer mee te voorkomen dat er een schifting ontstaat tussen Noord-Ierland en de rest van het Verenigd Koninkrijk.

 

We zien hier een staaltje berichtgeving waarin de publieke opinie gemasseerd wordt. Hoe dan, zult u zeggen.

De Europese Commissie neemt juridische stappen tegen het Verenigd Koninkrijk. Aanleiding is de nieuwe brexitwet in dat land. Die is in strijd met de eerder gemaakte afspraken met de EU, zegt voorzitter Von der Leyen van de Europese Commissie in een brief waarin een zogeheten inbreukprocedure wordt aangekondigd.

Hoe het mogelijk is een verdrag wettelijk aan te vechten dat nog niet in werking is getreden, is een geheim dat alleen Von der Leyen lijkt te kennen, en het feit dat de Europese Unie actie wil ondernemen tegen een wet die nog niet bestaat maakt duidelijk waar dit werkelijk over gaat: over het beïnvloeden van de publieke opinie en het verhullen van enkele fundamentele realiteiten van de EU.

Allereerst is de stap die de Europese Commissie pompeus aankondigt en die de mainstream media plichtsgetrouw blijven rondbazuinen natuurlijk een farce. Aan het einde van de juridische stappen wacht het Europese Hof van Justitie, en dus de rechtbank die niets meer te zeggen heeft over Brexit Britain. De rechters daar kunnen zoveel oordelen als ze willen, niemand in het Verenigd Koninkrijk interesseerd het nog wat. Het feit dat het Europese Hof van Justitie geen enkele bevoegdheid krijgt in het post-EU-Verenigd Koninkrijk is één van de onwrikbare fundamenten waarop Lord Frost, de hoofdonderhandelaar van Boris Johnson, aandringt tijdens zijn ontmoeting met Michel Barnier. Zoals Michael Gove onlangs nogmaals heeft aangekondigd, is hier geen beweging, geen compromis mogelijk.
Interessant is de context waarin Gove de Daily Express vertelt wat hij steeds maar weer zegt.
"De EU heeft een soort kinderlijke benadering. Ze proberen tactieken te gebruiken om kiezers in Groot-Brittannië en Britse politici ongerust te maken. Ik denk dat één van de redenen waarom ze hier nu mee naar buiten komen, is, dat ze weten dat we tijdens deze onderhandelingen vastberaden zijn gebleven. Ze proberen tegen EU-politici te zeggen: kijk, de Britten zwalken hierover en wij niet."

De Europese Unie is inderdaad erg kinderachtig in haar benadering van de onderhandelingen - eigenlijk vanaf het begin. Ze proberen hun tactiek te gebruiken om kiezers in Groot-Brittannië en Britse politici te verontrusten. Vermoedelijk één van de redenen waarom ze nu beweren dat de Britten hebben aangegeven verder te willen gaan met de belangrijkste kwesties is dat ze weten dat de Britten hebben vastgehouden aan hun standpunt in de onderhandelingen.

De belangrijkste twistpunten zijn nog steeds: uniforme wettelijke regelingen (onder toezicht van het Europese Hof van Justitie), vrije toegang voor de EU tot Britse wateren en onderwerping van de Britse regering aan de EU-regelgeving inzake staatssteun, waaraan geen enkele lidstaat zich ooit heeft gehouden. Wat de onderhandelaars van de EU bieden is nog steeds van een onverslaanbare bespottelijkheid.

Het is duidelijk dat de Europese Commissie opnieuw de verkeerde indruk wil wekken bij het grote publiek: kijk, de Britten zijn vreselijke wetsovertreders en de arme Europese Commissie is het slachtoffer van deze bende. Het beeld dat de burgers van Europa de indruk moet geven dat de enige reden waarom de onderhandelingen niet vooruitgaan, is dat de Britten niet in beweging te krijgen zijn. En eigenlijk probeert Brussel nu al de schuld voor mislukte onderhandelingen en de daaruit voortvloeiende gevolgen voor de exportgerichte EU-landen in de schoenen te schuiven van de Britse regering.

Voor het verdoezelen van hun eigen falen wordt door de Europese Commissie een juridisch theater opgevoerd dat volkomen zonder gevolgen blijft, wat zeker niet zo buitengewoon is als de EU-commissie en haar openbare aankondigingsorganen hier als een indruk willen overbrengen, en waarin een staat regelmatig meespeelt zonder dat de EU-commissie, zelfs maar in de verste verte. naleving zou kunnen bewerkstelligen: Duitsland.

De volgende afbeelding, afkomstig uit de database van de EU-Commissie, toont het aantal procedures en juridische stappen dat de EU-Commissie heeft aangespannen tegen lidstaten omdat zij zich niet aan contractuele verplichtingen houden, uitgesplitst naar lidstaat:


 
De Europese Commissie heeft momenteel zo'n 800 procedures en juridische stappen tegen lidstaten ingeleid. Spanje, Italië, Duitsland en Griekenland staan ​​bovenaan de lijst, dus dit zijn de landen die het vaakst contracten breken. Hoe bot het zwaard van de Europese Commissie is om juridische stappen te ondernemen tegen een lidstaat (recentelijk ook tegen ex-lidstaten om de absurditeit tot het uiterste te drijven) wordt weergegeven in de volgende figuur, die vier indicatoren verzamelt:
(1) Aantal lopende procedures wegens schending van een EU-verordening, het EU-verdrag (rood: boven het EU-gemiddelde);
(2) Verandering in het aantal in de afgelopen 12 maanden (rood: toename);
(3) Duur van de procedures in maanden (rood: langer dan het EU-gemiddelde);
(4) tijd die ongewijzigd is verstreken sinds een arrest van het Europese Hof van Justitie (meer dan 18 maanden);In alle categorieën zijn Duitsland en de knoflooklanden de enige lidstaten die regelmatig met de Europese Commissie in de clinch liggen. Het aantal lopende procedures ligt boven het EU-gemiddelde, de duur van de procedures ligt boven het EU-gemiddelde, de juridische stappen die tegen hen zijn ondernomen zijn het afgelopen jaar toegenomen, de tijd sinds een arrest tegen hen door het Europese Hof van Justitie tot dusver is verstreken zonder dat de schending van het EU-recht is verholpen, is gemiddeld meer dan 18 maanden. En uitgerekend de Duitse regering is de nieuwe spreekbuis bij de EU die het Verenigd Koninkrijk juridisch wil aanpakken over contractuele verplichtingen jegens de EU.

Maar daarover geen woord in de mainstream media.

Het meest effectieve middel van propaganda is het weglaten, het achterhouden van belangrijke informatie, het niet plaatsen van de gepresenteerde informatie in de context waarin deze alleen kan worden geëvalueerd. Framing beschrijft een activiteit die de poging omvat om de consumenten met informatie te manipuleren door middel van de manier waarop de informatie wordt gepresenteerd. En dat gebeurt door ongekozen leiders van een ondemocratische EU.


Over de Europese Commissie (o.a. Turkije, Wit-Rusland) meer artikelen in onze weekend nieuwsbrief.