Koningin Máxima pleit namens Bill Gates voor digitaal identiteitsbewijs

De goede bedoelingen van onze koningin ten spijt is "Financial Inclusion", waarvoor zij zich namens de Verenigde Naties inzet, vooral een programma van de elite, waarbij gestreefd wordt naar een wereldwijde cashloze samenleving, en waarbij elke wereldburger voorzien is van een biometrisch identificatienummer.


Koningin Máxima (nee, we hebben het niet over het vakantiereisje van de Oranjes naar Griekenland) houdt woensdag 21 oktober een digitale keynote toespraak bij het evenement ‘Inclusive Digital ID for a Resilient Recovery from COVID-19’ van programma Identification for Development (ID4) van de Wereld Bank Groep.

Op de website van het koninklijk huis lezen we:

Identiteitsbewijzen zijn van belang om mensen toegang te kunnen geven tot officiële financiële diensten. Volgens de Wereldbank kunnen wereldwijd circa een miljard mensen hun identiteit niet bewijzen omdat zij geen geldig paspoort of identiteitsbewijs hebben. Miljoenen anderen hebben wel een identiteitsbewijs, maar deze kan niet op geldigheid gecontroleerd worden. Koningin Máxima gaat in haar toespraak onder meer in op hoe digitale identiteitsbewijzen kunnen bijdragen aan veilige toegang tot financiële diensten als een bank- of spaarrekening, verzekeringen, leningen of pensioenen en het belang hiervan voor economisch herstel voor landen in de context van de coronacrisis.


In april vorig jaar hield koningin Máxima in haar functie van speciale pleitbezorger van de secretaris-generaal van de Verenigde Naties voor inclusieve financiering voor ontwikkeling ook een toespraak over de ontwikkeling van de digitale identiteitskaart.

Wat zit hier achter? In januari 2019, een paar maanden voordat Máxima haar toespraak hield, stelde miljardair Bill Gates voor dat burgers gevolgd moesten worden door de overheid. Hij schreef op zijn blog: "Een identiteitsbewijs kan de levens van de armste en meest kwetsbare mensen ter wereld helpen verbeteren".

Hij doelde op een identificatie- en volgsysteem.

Bill Gates verwees naar het onderzoek van ondernemer Nandan Nilekani, die samen met de Indiase overheid een digitaal identificatiesysteem introduceerde dat onder meer vingerafdrukken gebruikt om de identiteit van de ruim 1,3 miljard inwoners van het land te bevestigen. "Dankzij het werk van Nandan zal op een dag iedereen toegang hebben tot een officieel identiteitsbewijs", zei hij. "Hoe eerder we dit doel kunnen bereiken, hoe eerder de armste mensen ter wereld kunnen bewijzen wie ze zijn en kunnen ze hun leven verbeteren".

Nandan (de "Bill Gates of Bangalore") is ook degene die samenwerkt met de Wereldbankgroep om digitale identificatiesystemen in andere landen te ontwikkelen.

Maar de plannen van Bill Gates c.s. hebben al een langere geschiedenis. Het is alweer meer dan 2.5 jaar geleden dat we een uitgebreid artikel schreven over onze koningin en het werk waarvoor zij zich namens de Verenigde Naties inzet. Dat is vooral een programma van de elite, waarbij gestreefd wordt naar een wereldwijde cashloze samenleving, en waarbij elke wereldburger voorzien is van een biometrisch identificatienummer. Toen al meldden wij dat voorvechter Bill Gates nastreefde dat van iedereen alle gangen nagegaan kunnen worden,
en het is dan ook geen wonder dat de grote financiële spelers, zoals bijvoorbeeld PayPal, hartstochtelijke deelnemers zijn aan dit
programma.

Het draait allemaal om "Financial Inclusion": het in het systeem onderbrengen van mensen. In het systeem kunnen zij dan, zoals Bill Gates het noemde "geobserveerd en bediend" worden, en dan niet alleen door private ondernemingen en de nationale regeringen, maar ook door de Amerikaanse (inlichtingen)diensten, die moeten verhinderen dat financiële stromen in een digitaal systeem opgaan waarmee de VS niet is verbonden, omdat het dan namelijk veel moeilijker is de transacties, die men wil kennen of blokkeren, na te gaan.
Eén van de redenen waarom Bill Gates (i.c. de Amerikaanse regering) wereldwijd het contante geld wil afschaffen, is het invoeren van een globaal uniform biometrisch digitaal identificatienummer voor alle burgers. De miljardairsclub World Economic Forum (WEF), waar Gates een zeer invloedrijk lid van is, heeft deze doelstelling overgenomen en daarvoor een programma ontwikkeld. Over dat WEF en haar Grote Reset hebben wij onlangs uitvoerig geschreven, en daarover komt in onze nieuwsbrief van volgend weekend een uitvoerig artikel te staan.

De snelheid waarmee de elite Financial Inclusion wereldwijd ingevoerd wil hebben, moet niet worden onderschat. In veel landen zijn activiteiten op dit gebied gaande. Interessant is een gesprek van koningin Maxima waarin zij een uitspraak aanhaalt (van de oud-minister van Financiën van de VS, Timothy Geithner) dat "geld de vijand is".  Kennelijk vindt hare majesteit dat toch wel noemenswaardig.
Gesprek is hier te volgen (uitspraak op 00.31.13).

De volgende stap heeft direct betrekking op het coronavirus: "Inclusive Digital ID for a Resilient Recovery from COVID-19". Gates wil dat mensen die onlangs zijn getest, positief of negatef, en die straks een vaccin hebben gekregen, een digitaal certificaat ontvangen.
In onze nieuwsbrief van volgend weekend gaan wij dieper in op deze materie, en zullen wij ook het uitgebreide artikel uit 2017 herplaatsen.