Vrouwelijk lid Congres VS strijdt tegen corrupte FED

Het vrouwelijke lid van het Amerikaanse Congres Katie Porter heeft de voorzitter van de zogenaamde "onafhankelijke" Federal Reserve, Jerome Powell, op haar radar gehad sinds hij op 11 februari van dit jaar op een hoorzitting van het House Financial Services Committee verscheen. Haar kritiek op de Amerikaanse centrale bank is sindsdien alleen maar groter geworden.


Het vrouwelijke lid van het Amerikaanse Congres Katie Porter (foto links èn rechts) heeft nog nooit een overbetaalde Wall Street-miljardair ontmoet die ze niet binnen een paar minuten kon reduceren tot een verward dreinend persoon. (Zie aan het eind van dit artikel de videoclip van Porter en Jamie Dimon, voorzitter en CEO van JPMorgan Chase, tijdens een hoorzitting van 10 april 2019 in het Huis.)

Porter heeft de voorzitter van de zogenaamde "onafhankelijke" Federal Reserve op haar radar gehad sinds hij op 11 februari van dit jaar op een hoorzitting van het House Financial Services Committee verscheen. Tijdens de hoorzitting hield Porter een foto omhoog van Fed-voorzitter Jerome Powell, in smoking, voor het landhuis van miljardair Jeff Bezos, CEO van Amazon.

Porter zei het volgende: "Kunt u zich voorstellen hoe het bijwonen van een weelderig feest bij Jeff Bezos' huis van $ 23 miljoen, samen met Jared en Ivanka en de CEO van JPMorgan Chase, Jamie Dimon, het publiek het gevoel zou kunnen geven dat je in feite niet immuun bent voor externe druk?"

Nu heeft Porter haar kritiek op de Federal Reserve naar een nieuw niveau getild, met veel munitie in haar arsenaal. In een brief aan de Fed afgelopen woensdag schreef Porter dat "miljarden dollars van de belastingbetaler gebruiken om kingmaker [die leiders aan de macht brengt door het uitoefenen van politieke invloed -red.] op Wall Street te spelen - effectief miljarden dollars toekennen aan een handvol bedrijven - met behulp van een besluitvormingsproces dat u niet openbaar heeft gemaakt, corrupt lijkt."

Porter had het over een aantal verschillende kwesties. Ten eerste had de Federal Reserve verklaard dat haar aankoopprogramma voor bedrijfsobligaties géén rekening zou houden met de schulden van de banken van Wall Street. Niettemin, schreef Porter, "gebruikt de Fed miljarden dollars van de belastingbetaler om de schulden van banken als JPMorgan Chase op te kopen." 
De Federal Reserve doet die aankopen door op schulden gebaseerde Exchange Traded Funds (ETF's) te kopen.

Porter citeert uit een studie van de Yale School of Management van 21 september met de titel "Despite Stated Exclusion, the Fed Is Buying Bank Debt" - ondanks verklaarde uitsluiting koopt de Fed bankschulden". Het rapport merkt op dat "een nauwkeurige beoordeling van zijn bezit onthult dat [de Federal Reserve] door het kopen van op de beurs verhandelde fondsen, indirect $ 2 miljard aan bankobligaties heeft gekocht - meer dan 15% van zijn totale bezit aan bedrijfsobligaties."

Porter is bijzonder kritisch over het feit dat de Federal Reserve geld gebruikt van de pandemie-stimuleringswetgeving die in het voorjaar is aangenomen en bekend staat als de CARES-wet om deze aankopen van bedrijfsobligaties te vergemakkelijken. Porter schrijft: "Uw beslissing om bedrijfsschulden te kopen met belastinggeld kwam rechtstreeks ten goede aan Wall Street en 's werelds rijkste zakelijke topmensen".

Het was de bedoeling volgens de CARES-wet dat het Amerikaanse ministerie van Financiën $ 454 miljard aan belastinggeld over zou dragen om eventuele verliezen van de Fed op zijn talloze kredietfaciliteiten te voorkómen. Het sluwe plan was dat de Fed de $ 454 miljard zou opblazen tot ongeveer $ 4,54 biljoen en de rommel van Wall Street zou opkopen. Om nog onverklaarbare redenen heeft de Amerikaanse Schatkist het grootste deel van die fondsen niet aan de Fed overgedragen. Wat er precies met de rest van het geld is gebeurd, is onbekend.

Volgens de H.4.1-gegevens die door de Fed zijn vrijgegeven voor de week die eindigde op woensdag 21 oktober, heeft de Fed de volgende bedragen van de Schatkist ontvangen: $ 10 miljard voor de Commercial Paper Funding Facility; $ 37,5 miljard voor de Corporate Credit Facilities; $ 37,5 miljard voor de Main Street Lending Facilities; $ 17,5 miljard voor de Municipal Liquidity Facility (gemeentelijke liquiditeitsfaciliteit); $ 10 miljard voor de Termijn Asset Backed Securities Loan Facility; en $ 1,5 miljard voor de Money Market Mutual Fund Liquidity Facility - voor een totaal van $ 114 miljard.

Lees over de bailoutprogramma's ook even ons artikel  van 28 mei jl., getiteld "Fed geeft toe dat het kopen van bedrijfsobligaties tenminste een 5-jaars bailout zal zijn".

De CARES-wet werd op 27 maart van dit jaar als wet ondertekend. Je zou denken dat de urgentie waarmee het Congres handelde om de wetgeving goed te keuren, zou hebben geleid tot een snelle inzet van de $ 454 miljard aan de Federal Reserve om de economie van het land te ondersteunen. Het is nu precies zeven maanden later en niemand kan uitleggen wat er is gebeurd met de $ 340 miljard (454 - 114) die door het Amerikaanse Congres is gereserveerd.

In de brief van Porter uit zij ook haar verontwaardiging over het feit dat de Federal Reserve een investeringsmaatschappij in Wall Street heeft aangesteld die één van de grootste leveranciers van ETF's is, om de aankoopprogramma's voor bedrijfsobligaties te beheren. Porter schrijft dat het besluit van de Fed om "de CEO van BlackRock te benoemen om de grootste reddingsoperatie in de geschiedenis uit te voeren, heeft geresulteerd in uitzonderlijke winsten voor een paar met de hand geselecteerde bedrijven en het publieke vertrouwen in een instelling die fundamenteel is voor onze democratie heeft uitgehold. Om een begin te maken met het verhelpen van deze misstanden, verzoek ik u onmiddellijk sterkere waarborgen tegen belangenconflicten te ontwikkelen en te implementeren. De winsten die BlackRock heeft gemaakt op de Exchange Traded Funds (ETF)-markt sinds de aankondiging van 23 maart dat de Fed ETF's zou gaan kopen die in bankschulden beleggen, zijn een duidelijk bewijs dat de huidige voorzorgsmaatregelen volstrekt onvoldoende zijn."

Tijdens de financiële crisis van 2007 tot 2010 heeft de Federal Reserve de meeste van haar kredietfaciliteiten uitbesteed aan bedrijven van Wall Street.

Porter vertelt de Fed dat het "een gedetailleerd plan moet opstellen en verstrekken waarbij binnen het personeelsbestand van de Federale Reserve het niveau van expertise wordt bereikt dat nodig is om de centrale bank door de volgende financiële crisis te loodsen, zonder bailout-operaties van bedrijven van Wall Street."

In de onderstaande video heeft Porter Jamie Dimon ondervraagd tijdens een hoorzitting van het Huis op 10 april vorig jaar.


[27 oktober 2020]

Afdrukken Doorsturen