Geld bepaalt de uitslag van de verkiezingen in de VS

Er gebeurden heel interessante dingen tijdens de grote Amerikaanse verkiezingsronde van dit jaar. Toen hen werd gevraagd de 46e president van de Verenigde Staten te kiezen, moest er ook een keus gemaakt worden voor een derde van de Senaat en het volledige Huis van Afgevaardigden. Daarnaast waren er ook kiezers die konden stemmen bij lokale referenda over verschillende kwesties van sociaal-economisch belang. Een artikel over machtsverhoudingen in de Amerikaanse politiek en geld..... veel geld!


In Californië, met zijn grofweg 40 miljoen inwoners, weerhield de duidelijke en voorspelbare overwinning van de democratische presidentskandidaat Joe Biden de kiezers er niet van om te kiezen voor "propositie 16", die erop gericht is een principe van positieve discriminatie voor vrouwen en minderheden bij hun toegang tot openbare banen en op universiteiten te realiseren. Ondanks een enorm budget dat is besteed aan de promotie van het project en de steun van heel Californië, inclusief Joe Biden's running mate Kamala Harris, lijkt het erop dat de Amerikaanse droom van gelijke behandeling is gebaseerd op de verdiensten van elk individu en niet op zijn soort of zijn huidskleur.

Een resultaat dat des te merkbaarder is nu feminisme en antiracisme, dat erg in de mode is op Amerikaanse campussen, jammerlijk wegzakken in de autoritaire radicalisering van de annuleringscultuur, een techniek die erin bestaat tegenstanders uit het publieke debat te verwijderen. Merk ook op dat Donald Trump volgens opiniepeilingen "uit de stembus" zijn score bij minderheden heeft verbeterd in vergelijking met 2016.

De tweede tegenslag voor voorstanders van meer regelgeving door de overheid is "voorstel 22", gepresenteerd door vier grote spelers in transport en thuisbezorging via speciale internet-apps om chauffeurs en bezorgers aan het werk te houden. De status van zelfstandige werd goedgekeurd door 58% van de kiezers in Californië. Uber, Lyft en de anderen vochten voor het ongedaan maken van een recente Californische wet die deze bedrijven verplicht hun partners als werknemers te behandelen. Het individuele initiatief en de ondernemersgeest die ook deel uitmaken van de Amerikaanse droom lijken dan ook springlevend.

Zou het vertrek van Trump betekenen dat Joe Biden een goede deal zou zijn voor de Amerikanen? Gezien zijn programma van  overheidsuitgaven, belastingen en aanvullende voorschriften is het twijfelachtig. Donald Trump was ook niet erg nauwgezet met de uitgaven, met als gevolg dat het overheidstekort explosief is toegenomen en dat de overheidsschuld van de Verenigde Staten nu  op meer dan 100% van het bbp staat , maar hij heeft in ieder geval belastingen sterk verlaagd en hij elimineerde veel onnodige regelgeving, wat tot uiting kwam in de groei van de Amerikaanse economie en een werkloosheidspercentage dat daalde tot 3,5% vóór de uitbraak van het Coronavirus.

Maar met Biden is 11 biljoen dollar aan extra uitgaven over 10 jaar gepland om Obamacare (volksgezondheidsverzekering) uit te breiden, zijn eigen Green New Deal (ecologie en klimaat) te financieren, sociale uitkeringen te verhogen, scholen te financieren en de economie nieuw leven in te blazen in de context van Covid-19. Geconfronteerd hiermee is het duidelijk de bedoeling om nieuwe belastingen in te voeren, maar de uitgaven zijn zo "uit de hand" gelopen dat de Amerikaanse schuldenberg enorm zal blijven groeien. Dat is de verrassing die Biden nog voor zijn kiezers in petto heeft. De vooruitzichten zijn somber mede gezien de verwachte vertraging van de wereldeconomie na de Covid-pandemie.

Maar dat is nog niet alles. Joe Biden (die nu al doet alsof hij president is) is ook van plan om alle mogelijke aspecten van het leven van zijn landgenoten drastisch te reguleren, van arbeidsovereenkomsten tussen werkgevers en werknemers tot vrijheid van meningsuiting op sociale netwerken, precies zoals de Avia-wet (ongrondwettelijk) in Frankrijk probeert te doen. De eerste schoten zijn al gelost: een woordvoerder van Joe Biden uit felle kritiek op Facebook. Nett als in ons land zijn in de VS democraten voor vrijheid van meningsuiting..... zolang het maar hùn mening is.

Joe Biden zal evenwel zijn programma waarschijnlijk niet naar eigen goeddunken kunnen uitvoeren. Hij zal rekening moeten houden met de wil van het Congres, maar alle tekenen wijzen er op dat de Senaat republikeins zal blijven terwijl de Democratische meerderheid in het Huis van Afgevaardigden op het punt staat veel van zijn glans te verliezen.

Vóóraf wezen veel peilingen de Republikeinen aan als de grote verliezers voor de Senaat, maar in feite is dit min of meer de status quo. Er was geen "blauwe golf ". De Republikeinen hadden een meerderheid van 53 van de 100 senatoren, twee uit elke staat. Ze winnen er 50, Democraten 46, twee voor de Onafhankelijken en twee moeten nog worden beslist. Dat we denken dat de Senaat Republikeins zal blijven baseren we op de staat Georgia - dat een primeur heeft voorbij het postsysteem met twee rondes: zelfs als geen van de twee Republikeinen erin slaagt de grens van 50% te overschrijden, staan ze allebei in gunstige afstand tot de rest.

Ook voor de nieuwe president geldt dat alle belastingwetgeving uiteindelijk door de Senaat moet worden aangenomen met een meerderheid van 50 stemmen (op de 100). Voor niet-fiscale handelingen geeft de Senaat zijn leden het recht om ze te blokkeren. Blokkering opheffen vereist de stem van 60 van zijn leden.
Dit zal het enthousiasme van de nieuwe president behoorlijk beperken.
Een eenvoudig voorbeeld: Joe Biden heeft gezegd dat hij zich vanaf de eerste dag van zijn presidentschap zal aansluiten bij het Klimaatakkoord van Parijs. Leuke politieke daad, maar het heeft geen enkele juridische waarde: de Amerikaanse grondwet vereist dat alle internationale overeenkomsten worden geratificeerd door de Senaat.

.De rest van dit artikel is bestemd voor abonnee's.
Wilt u kennismaken met onze weekend nieuwsbrief? Op de homepage van onze site kunt u een recent exemplaar gratis downloaden.


[10 november 2020]

 
Afdrukken Doorsturen