De vaccinatie-samenzwering

Berichten over een wereldwijde vaccinatieagenda worden door politici en de mainstream media keer op keer afgedaan als een complottheorie, maar EU-documenten laten het tegenovergestelde zien: de vaccinatiegraad moet worden verhoogd en er moet een Europa-breed immunisatie-informatiesysteem èn een EU-vaccinatiepaspoort worden ingevoerd.

Er zijn steeds meer complottheoretici en ze brengen onze tolerante en pluralistische democratie in gevaar, weerklinkt het in harmonie vanuit de politiek en “kwaliteitsmedia”. Samenzweringstheorieën zijn in opkomst in tijden van corona, die fabel van een vaccinatieagenda en een dwang om immuniteitspaspoorten te verstrekken en vaccinatie te verplichten. Volgens de onzinnige en verwarde theorieën van een groeiend aantal dragers van aluminium hoedjes hebben internationale instellingen zoals de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en financieel sterke filantropen zoals Bill Gates en de farmaceutische industrie samengespannen om dit te bereiken.

Zijn dit echt gewoon domme complottheorieën of bestaat er eigenlijk zoiets als een samenzwering die totaal andere belangen in gedachten heeft dan het welzijn van ons allemaal?

Als onze "onafhankelijke" vertegenwoordigers van de mainstream media hun zin krijgen, dan is de zaak glashelder: iedereen die dergelijke "onzin" uitspreekt, kan niets anders zijn dan een complottheoreticus, iemand uit de (extreem) rechtervleugel van het plotieke spectrum, misschien wel een nazi of een soort extremist. Maar misschien is hij ook een ernstig geestelijk gestoorde persoon die, als we niet oppassen, straks geweld zal gebruiken tegen de rechtsstaat of tegen onschuldige burgers.

Want één ding wordt steeds duidelijker: iedereen die een mening heeft die afwijkt van de "gepubliceerde" mening in het tolerante Nederland, is een "outlaw". Als zodanig wordt het eerst genegeerd, vervolgens wordt die persoon uitgelachen en tenslotte met alle mogelijke propagandamiddelen bestreden. Zelfs vandaag nog, in De Volkskrant, waar de nu tegendraadse denker èn wetenschapper Ronald Plasterk door journalisten van de krant met hulp van de "grondtroepen" in een bepaalde hoek geduwd. We citeren:
"Ik lees dat allemaal met grote verbazing", zegt oud-minister Ed Nijpels (VVD), kenner van De Telegraaf tenslotte, over de de vaste themata van Plasterk. "Slikt-ie verkeerde pilletjes? Is hij besmet door het Trumpvirus?"  Zegt Edje Nijpels, met z'n 6-pits Boretti, verwarmd zwembad en 3 CV-KETELS, die vindt dat wij van het gas af moeten. De man die via de banencarroussel commissaris van de koningin kon worden, en daarnaast toen nog een ton of anderhalf kon bijklussen aan commissariaatjes.

Of neem Rick van der Ploeg, econoom en oud-staatssecretaris voor Cultuur en Media namens de PvdA, die in hetzelfde artikel zegt: "Hij begint te lijken op Karel van Wolferen (zelfverklaard complotdenker en brein achter de krant Gezond Verstand, red. VK). Die heeft in zijn denken ook een behoorlijke zwaai gemaakt. Maar bij hem kun je dat wijten aan de leeftijd." Twee mensen tegelijk zwartmaken, in één alinea. Best knap. De stuitende arrogantie van deze geboren eurofiel is de laatste jaren alleen maar groter geworden.

Deze voortdurende verkleining van de debatruimte is kenmerkend voor deze tijd en met name voor politici wordt het steeds moeilijker de "vrijheid van eenheid" uit te dragen. Omdat documenten van de Europese Commissie laten zien dat vaccineren een realiteit is. Er is bijvoorbeeld een perfect gepland vaccinatieschema, met als doel routinematige "vaccinaties voor iedereen".

Dit strijdplan is niet bedacht door onze vertegenwoordigers, maar door een illustere groep dames en heren van de EU-commissie, de WHO en het World Economic Forum. Talrijke ngo's, particuliere stichtingen en internationale bedrijven zijn ook betrokken bij de uitvoering van het plan. In feite heeft geen van deze mensen en groepen heeft enige legitimiteit om iets voor ons te beslissen. Maar daarvoor is een oplossing bedacht: parlementen stapsgewijs buitenspel zetten.

Hoe dit vaccinatieschema eruitziet en met welke maatregelen, acties en projecten het geïmplementeerd moet worden, is in detail te zien documenten die wij in het uitgebreide artikel voor onze abonnee's weergeven.

De drie belangrijkste documenten hebben hetzelfde doel: de vaccinatiegraad in de EU vergroten. Letterlijk staat er: "Inentingen voor iedereen en tegen alles" moeten mogelijk worden gemaakt."  Iedereen die na het lezen van bovenstaande documenten nog steeds gelooft dat een wereldwijde vaccinatieagenda niets meer is dan een complottheorie van domme aluhoedjes, of dat vaccinatie alleen dient om onze gezondheid te beschermen, gelooft ook in de kerstman.

Eén ding wordt duidelijk uit de inhoud en is bedenkelijk: de vaccinatiestrategie, die erop gericht is "vaccinaties voor iedereen" mogelijk te maken, draait al op volle toeren zonder dat de gewone man er iets van gemerkt heeft. Volgens het verslag van de plenaire zitting van december 2019 van het Gezondheidsbeveiligingscomité, hebben alle deelnemers - 22 EU-lidstaten, Noorwegen en Servië, het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (ECDC), het Uitvoerend Agentschap voor consumenten, gezondheid, landbouw en voeding (Chafea ), het Regionaal Bureau voor Europa van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO/Europa) en de directoraten-generaal ECHO, ENVIRONMENT en SANTE van de Europese Commissie - voor de verdere uitvoering van de zogenaamde vaccinatieroadmap gestemd.

Zo is er een aanbesteding voor een haalbaarheidsstudie voor de ontwikkeling van een gemeenschappelijk EU-vaccinatiecertificaat, omdat deze volgens de “Roadmap on Vaccination” al in 2022 verplicht zou moeten zijn voor alle EU-burgers. Als Hugo de Jonge zegt dat er van verplichte vaccinatie (als er een "werkend" vaccin is) geen sprake is, betekent dit niet dat het niet zal komen, want het EU-recht heeft immers voorrang op het nationale recht. En omdat ze in Den Haag alleen implementeren wat zij door Brussel ingefluisterd krijgen, zijn zijn uitspraken (welke dan ook) niets meer dan kalmerende pillen voor boze of verontruste burgers.

Het feit dat er openlijk al wordt gesproken over het feit dat straks misschien niet-ingeënte personen de toegang kan worden ontzegd tot bepaalde faciliteiten, is al een teken aan de wand. Een argument dat trouwens bij voorbaat al de onzekerheid over de werking van nieuwe vaccins weergeeft, want als die vaccins zo goed zijn dan kunnen ingeënte mensen toch niet besmet worden door niet-ingeënte personen? Waarom dan die extra maatregel? Dat doe je dan alleen uit angst dat het vaccin misschien tòch niet werkt.......

Om ervoor te zorgen dat er op het juiste moment voor ons allemaal voldoende vaccins beschikbaar zijn, lopen er al een tijdje aanbestedingen voor een haalbaarheidsstudie naar de fysieke opslag van vaccins. Persoonlijk maken wij ons zorgen over de oproep die in juli 2019 (!) door het directoraat-generaal Onderzoek en Innovatie (GD RTD) is gepubliceerd voor het indienen van projectvoorstellen die de aarzelende houding ten opzichte van vaccins tegengaan. Dergelijke maatregelen zijn niet alleen hoogst onethisch, ze grenzen naar onze mening al behoorlijk aan manipulatie.

Maar dat is niet alles. Men is ook bezig met een Europees vaccinatie-informatieportaal, met medewerking van het ECDC en met de steun van het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA). Het portaal is bedoeld om "objectieve, transparante en bijgewerkte informatie te verstrekken over vaccinaties en vaccins, hun voordelen en veiligheid, en het geneesmiddelenbewakingsproces." Geneesmiddelenbewaking gaat over het ontdekken, documenteren en evalueren van bijwerkingen van geneesmiddelen. Past dat niet perfect bij het feit dat we volledig nieuwe vaccins moeten krijgen die niet voldoende zijn getest? Hoe kan het dan zijn dat gemakkelijkere goedkeuring gegeven wordt voor de nieuwe vaccintechnologie, waarvan de gevolgen nog lang niet bekend zijn. Maar ja, wie heeft er dure klinische proeven nodig als ze een gratis veldproef met de hele bevolking kunnen doorvoeren?


In de rest van dit artikel wordt onder andere ingegaan op het tien-punten-plan voor "inentingen voor iedereen", de coronacrisis en de komende verkiezingen in het voorjaar, de gevaren van RNA-vaccins, verdere afbraak van democratische rechten, en de zichzelf tegensprekende besluiten die de regering neemt en heeft genomen.[18 november 2020]


 
Afdrukken Doorsturen