“Building Back Better” – de code die tegenstanders van de Great Reset gebruiken om aan te geven dat ze erbij horen

Gebruikmakend van de Covid-19 pandemie en klimaatverandering als rechtvaardiging voor een fundamentele transformatie van de wereldeconomie, wil de Great Reset-beweging het moderne kapitalisme vernietigen en het vervangen door een systeem dat talrijke linkse sociale programma's omarmt, zoals basisinkomensystemen en de Green New Deal, en wil zij alle bedrijven over de hele wereld dwingen om linkse doelen voor sociale rechtvaardigheid aan te nemen.Dagelijks zien we de aanvallen toenemen van degenen die de basis van de samenleving willen vernietigen: het gezin, respect voor het menselijk leven, liefde voor het land, vrijheid van onderwijs en meningsuiting. We zien hoofden van naties en religieuze leiders toegeven aan deze zelfmoord van de westerse cultuur, terwijl de fundamentele rechten van burgers worden ontzegd in naam van een noodsituatie op het gebied van de gezondheid die zich steeds duidelijker openbaart als een bijkomend nuttig instrument voor het establishment.

Een wereldwijd plan genaamd de Great Reset is in uitvoering. De meest recente architect is een Duitser die de mondiale elite aanvoert die de hele mensheid wil onderwerpen. Dat moet gebeuren door dwangmaatregelen op te leggen om de individuele vrijheden en die van hele bevolkingsgroepen drastisch te beperken. In verschillende landen is dit plan al goedgekeurd en gefinancierd; bij andere bevindt het zich nog in een vroeg stadium. Achter de wereldleiders die de medeplichtigen en uitvoerders zijn van dit helse project zijn er gewetenloze karakters die het World Economic Forum financieren en hun agenda promoten.

Het doel van de Great Reset is het opleggen van een gezondheidsdictatuur die gericht is op het uitvoeren van vrijheidsdodende maatregelen, verborgen achter verleidelijke beloften om een universeel inkomen in te voeren en individuele schulden kwijt te schelden. De prijs van deze "gedachten" van het Internationaal Monetair Fonds is het afstand doen van privé-eigendom en het volgen van een vaccinatieprogramma tegen Covid-19 dat wordt gepromoot o.a. door Bill Gates (die fors heeft geïnvesteerd in de farmaceutische industrie), met de medewerking van de belangrijkste farmaceutische bedrijven. Naast de enorme economische belangen die de initiatiefnemers van de Great Reset motiveren, zal het (straks verplicht) opleggen van de "vrijwillige" vaccinatie gepaard gaan met de vereiste van een gezondheidspaspoort en een digitale identiteitskaart. Daardoor is een grote wens van overheden binnen handbereik: het traceren van contacten van de bevolking van de hele wereld.

In sommige landen zal de Great Reset worden geactiveerd tussen het einde van dit jaar en het eerste trimester van 2021. Hiervoor zijn verdere lockdowns gepland, die officieel zullen worden gerechtvaardigd door een veronderstelde tweede en derde golf van de pandemie.
Allerlei middelen zullen worden ingezet om paniek te zaaien en draconische beperkingen van individuele vrijheden te legitimeren, waardoor op kunstzinnige wijze een wereldwijde economische crisis wordt uitgelokt.
In de bedoelingen van zijn architecten zal deze crisis dienen om de toevlucht van naties tot de Great Reset onomkeerbaar te maken, en daarmee de genadeslag te geven aan een wereld waarvan ze het bestaan en de herinnering zelf volledig willen annuleren.

Het is niet verwonderlijk dat de elite boos is omdat zij hebben ontdekt dat het grote publiek achter de werkelijke motieven begint te komen. Wat echter verrassend is, is dat er niemand is om aan de bel te trekken. De reactie van de Deep State op degenen die zijn plan afkeuren is gebroken en onsamenhangend, maar begrijpelijk. Net toen de medeplichtigheid van de mainstream media erin was geslaagd de overgang naar de Nieuwe Wereld Orde bijna pijnloos en onopgemerkt te maken, komen allerlei soorten misleidingen, schandalen en misdaden aan het licht.

Tot een paar maanden geleden was het gemakkelijk om degenen die deze vreselijke plannen aan de kaak stelden weg te zetten als "complottheoretici". Maar die plannen zien we nu tot in het kleinste detail uitgevoerd worden - omdat de organisatie achter de Great Reset het nodig vindt alles open en bloot uit te dragen.
Niemand had tot februari vorig jaar ooit gedacht dat in veel steden burgers zouden worden gearresteerd, simpelweg omdat ze over straat wilden lopen, hun zaken open willen houden, naar de kerk willen gaan op zondag. Maar nu gebeurt het over de hele wereld, zelfs in een ansichtkaartland als Italië dat velen als een klein betoverd land beschouwen, met zijn oude monumenten, zijn kerken, zijn charmante steden en zijn karakteristieke dorpen. En terwijl politici decreten afkondigen gaan bedrijven failliet, gaan scholen dicht en kunnen mensen niet normaal wonen, reizen, en moeten zij vooral thuis werken. De rampzalige psychologische gevolgen van deze operatie worden al gezien, te beginnen met de zelfmoorden van wanhopige ondernemers en een verstoorde toekomstvan onze kinderen, gescheiden van vrienden en klasgenoten, die hun lessen moeten volgen terwijl ze thuis achter een computer zitten.

De Great Reset kent veel sympatisanten (die vooral handelen uit eigen gewin). Neem bijvoorbeeld de Verenigde Staten, waarbij op een persoon is "gestemd" die wordt gemanipuleerd door de Deep State. Iemand die ernstig gecompromitteerd is door schandalen en corruptie, die de Verenigde Staten overigens flink zal beschadigen, net als premier Conte in Italië, president Macron in Frankrijk, Premier Sanchez in het "democratische" Spanje, enzovoort. De afpersbare aard van Joe Biden zal aan het licht brengen dat hij gewetenloos wordt gebruikt, waardoor onwettige machten zich kunnen mengen in zowel de binnenlandse politiek als het internationale evenwicht. Het is duidelijk dat degenen die hem manipuleren al iemand in de wachtrij hebben staan die slechter is dan hij, waarmee ze hem zullen vervangen zodra de gelegenheid zich voordoet.

De eerste keer dat we Joe Biden's campagneslogan "Build Back Better" hoorden vonden we het vreemd omdat het zo onhandig en inherent zinloos was. Bouw wat terug? Beter dan wat? Het zweeft gewoon in het rond, het etekent niets en zegt niets.
Maar het blijkt wel degelijk veel te zeggen, zozeer zelfs dat het de belangrijkste slogan blijkt te zijn voor de aanstaande New World Order.

Wat een vreemde keuze voor een campagneslogan voor een aanstaande Amerikaanse president, tenzij…. het is verbonden met iets dat The Great Reset heet, tenzij het verbonden is met de Vierde Industriële Revolutie, tenzij het verbonden is met de hele COVID-19 wereldwijde crisis.  Wat, zoals blijkt, precies is wat de waarheid is.

Biden is een useful idiot voor de Great Reset. Zijn "Build Back Better"-plannen komen dan ook rechtstreeks uit het draaiboek van deze beweging. Jarenlang hebben aanhangers van de Great Reset op het World Economic Forum en elders gesproken over "Building Back Better" door de macht van de overheid drastisch uit te breiden, kostbare "groene" infrastructuurplannen na te streven en de autoriteit van internationale instellingen aanzienlijk te vergroten.

Biden's voorstellen gaan precies dàt doen, en de naam "Build Back Better" lijkt gewoon te veel op wat anderen die zijn aangesloten bij de Great Reset-beweging en/of het World Economic Forum louter toevallig zo hebben genoemd.

Je ziet #buildbackbetter nu overal. Joe Biden gebruikt het om zijn voorgestelde stimuleringspakket te beschrijven. Een variatie erop, #rebuildbetter, is door de Amerikaanse zonne-energie-industrie gebruikt in een gezamenlijke brief aan het CONgres waarin wordt gevraagd om een verlenging van het Solar Tax Credit. En het wordt natuurlijk ook gebruikt door regeringen buiten de VS.
In het Verenigd Koninkrijk kun je je al aanmelden, in ons land wordt het ook al volop gepromoot, de premier van Nieuw-Zeeland, Jacinda Ardern, en de OESO hebben de uitdrukking gebruikt in verband met groene herstelplannen. Meer dan 150 van ’s werelds grootste bedrijven zoals Mars, Salesforce, Colgate Palmolive, HP, Unilever, Nestlé en Diageo dringen erop aan de huidige crisis te gebruiken om een duurzamere samenleving te bouwen en het klimaatprobleem op te lossen.
We lezen op mt/sprout: "Peter Bakker, voormalig TNT-topman, is ceo van World Business Council for Sustainable Development, een club van bedrijven voor duurzame ontwikkeling met 200 toonaangevende bedrijven als lid. Hijzelf noemt het geen denktank maar een doe-tank van bestuursvoorzitters van grote internationale bedrijven, waaronder Apple, BP, BMW en Ikea. Nederlandse leden zijn onder meer AkzoNobel, DSM, Shell, Philips en Unilever. Voor Bakker vertegenwoordigen deze bedrijven, met samen ruim 8.500 miljard dollar omzet en 19 miljoen werknemers, de voorhoede van kapitaalkrachtige, actiegerichte organisaties. Hun inzet is cruciaal voor het redden van de planeet."

Het zijn zulke vooruitstrevende, schone en onberispelijke bedrijven...... en als je eenmaal op die term gaat zoeken dan blijkt de totale collectieve gekte wereldwijd toe te slaan. Maar politici zijn gemakkelijk in te palmen met begrippen als "duurzaam", "CO2-reductie", "groen". En ach, de belastingbetaler krijgt aan het eind van de keten de rekening, dus who cares?

Maar waar kwam de uitdrukking "Build Back Better" (BBB) vandaan? En verwees het altijd naar "groen" herstel?

We zijn daar eens in gedoken, en als je eenmaal op internet rondsnuffelt in de informatiebrij krijg je het gevoel dat je daar gemakkelijk in kunt verdwalen. Desalniettemin is hier een klein overzicht van het hoogste niveau op basis van wat we hebben gevonden:

Wikipedia merkt op, onder verwijzing naar een briefing van de Global Facility for Disaster Reduction and Recovery, dat BBB gaat over "een benadering van herstel na rampen gericht op het vergroten van de veerkracht van naties en gemeenschappen bij toekomstige rampen en schokken."
We lezen verder: "BBB werd voor het eerst officieel beschreven in het Sendai Framework for Disaster Risk Reduction-document van de Verenigde Naties, waarover overeenstemming is bereikt op de Derde VN-Wereldconferentie over rampenrisicovermindering van 14-18 maart 2015 in Sendai, Japan. Het werd door de VN-lidstaten aangenomen als een van de vier prioriteiten in het kader van Sendai voor rampenherstel, risicovermindering en duurzame ontwikkeling. De Algemene Vergadering van de VN heeft dit document op 3 juni 2015 aangenomen".

Het Wikipedia-artikel linkt op interessante wijze naar slechts één artikel onder het "Zie ook:"-gedeelte': het Wiki-artikel over "Rampkapitalisme". Wat is rampen-kapitalisme, vraagt u zich af?

"The Shock Doctrine: The Rise of Disaster Capitalism is een boek uit 2007 van de Canadese auteur en sociaal activiste Naomi Klein. In het boek stelt Klein dat het neoliberale vrijemarktbeleid (zoals bepleit door de econoom Milton Friedman) in sommige ontwikkelde landen prominenter is geworden vanwege een weloverwogen strategie van "shocktherapie". Dit draait om de uitbuiting van nationale crises (rampen of omwentelingen) om controversieel en twijfelachtig beleid vast te stellen, terwijl burgers te veel afgeleid zijn (emotioneel en fysiek) om een adequate reactie te ontwikkelen en uit te voeren, en effectief weerstand te bieden".

Klinkt bekend, nietwaar?

Wat opmerkelijk en volkomen onzinnig is, is dat alle inspanningen van BBB zich richten op zogenaamde groene initiatieven. (De Europese Commissie grijpt Covid-19 aan om haar groene agenda er doorheen te drukken, maar wat heeft het te maken met een pandemie? Absoluut niets.) 
De OESO moedigt regeringen aan om BBB te gebruiken om te reageren op de huidige wereldwijde bedreigingen voor het milieu, zoals klimaatverandering en verlies van biodiversiteit. Het waarschuwt voor grotere sociale en economische schade als gevolg van het negéren van deze kwesties. Het suggereert dat regeringen doelen opnemen die aansluiten bij wetenschappelijk onderbouwde doelstellingen voor het verminderen van koolstofemissies, verbeteringen aan circulaire toeleveringsketens en investeringen in gedecentraliseerde, hernieuwbare elektriciteitssystemen. Het benadrukt ook welzijn, inclusiviteit en toegankelijkheid.
We weten niet wat "welzijn, inclusiviteit en toegankelijkheid" in dit geval precies inhouden, maar om dat in deze context te noemen krijgen we de kriebels. O ja, de OESO is één van de vele internationale organisaties die denken dat ze weten hoe ze een beter leven voor u kunnen opbouwen, en daarvoor moet dan alles worden opzij gezet. Die hele alinea duidt volgens ons op een tirannieke poging vermomd als welwillendheid.

Als je eenmaal op zoek gaat naar dit soort taal - met name de slogan "Build Back Better" - begin je het overal te zien. Gewoon open en bloot. Hier staan 2 recente tweets van Biden. We hebben er even screenprints van gemaakt en onderstreepten wat in dit verband van belang is:

En wat vindt u er van dat ook Janet Yellen bij deze club hoort?


 


En natuurlijk kan zijn aanstaande vice-president Kamala Harris niet ontbreken:

 

En Frans Timmermans was er ook al vroeg bij:Of wat te denken van de Canadese premier Justin Trudeau (wat voor ons helemaal geen verrassing is):Sinds we ons bewust werden van de Great Reset is het niet moeilijk om de kleine tekenen ervan te zien. In tegenstelling tot de moeilijkheden bij de ondoorgrondelijke kunst van het decoderen van vermeende Vrijmetselaars-handgebaren, zijn voorstanders van de Great Reset echter heel open over hun signalering.

Hier een opvallend detail van de World Economic Forum website:

To achieve a better outcome, the world must act jointly and swiftly to revamp all aspects of our societies and economies, from education to social contracts and working conditions. Every country, from the United States to China, must participate, and every industry, from oil and gas to tech, must be transformed. In short, we need a “Great Reset” of capitalism.De uitdrukking "Build Back Better" circuleert onder degenen die willen laten weten dat ze deel (willen) uitmaken van een speciale club van mondiale elites die denken te weten wat beter is voor u, uw land, uw economie en eigenlijk de hele wereld. Het zal dan ook geen verrassing zijn dat zelfs de paus deel uitmaakt van deze club.Voor het geval het verdwijnt, hebben we hier een screenshot. En we hebben ook nog een verklaring van de paus (link hier).

Maar surf en je vindt meer: Boris Johnson, de Wereld Gezondheids Organisatie, de Verenigde Naties, de Wereldbank en zo kunnen we nog wel even doorgaan.

Als u wilt weten waar de leiders van deze "Build Back Better"-beweging voor staan, hoeft u niet verder te zoeken dan bij Klaus Schwab, oprichter en uitvoerend voorzitter van het World Economic Forum, die in oktober het volgende schreef:


In de afgelopen 30 tot 50 jaar heeft de neoliberalistische ideologie in grote delen van de wereld steeds meer de overhand gekregen. Deze benadering draait om het idee dat de markt het het beste weet, dat de "business of business is business", en dat de overheid zich moet onthouden van het stellen van duidelijke regels voor het functioneren van markten. Die dogmatische overtuigingen zijn onjuist gebleken. Maar gelukkig zijn we niet voorbestemd om ze te volgen.

In september werd mijn overtuiging dat een meer deugdzaam kapitalistisch systeem mogelijk is, opnieuw bevestigd door een initiatief van de International Business Council van het forum onder leiding van Brian Moynihan van Bank of America. Ze hebben de Stakeholder Capitalism Metrics vrijgegeven: niet-financiële statistieken en openbaarmakingen die (op vrijwillige basis) zullen worden toegevoegd aan de jaarlijkse rapportage van bedrijven in de komende twee tot drie jaar, waardoor het mogelijk wordt hun voortgang in de tijd te meten.

Om dit te doen, moeten vragen worden beantwoord als: Wat is de loonkloof tussen mannen en vrouwen in bedrijf X? Hoeveel mensen met verschillende achtergronden zijn aangenomen en gepromoveerd? Welke vooruitgang heeft het bedrijf geboekt bij het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen? Hoeveel betaalde het bedrijf wereldwijd en per rechtsgebied aan belastingen? En wat deed het bedrijf om medewerkers in dienst te nemen en op te leiden?
[…]
In de daaropvolgende jaren zorgde de druk van bewegingen voor sociale en klimaatrechtvaardigheid zoals Fridays for Future (geïnspireerd door Greta Thunberg), #MeToo en Black Lives Matter voor meer urgentie. Het bedrijfsleven moest meer doen dan een goedbedoelde maar vage belofte doen. In de zomer van 2019 kwamen Moynihan en anderen met het idee om een tool te maken om zichzelf te meten. Tegen de herfst was het werk aan de gang en de Big Four-adviesbureaus - Deloitte, EY, KPMG en PwC - tekenden in om de metrics te definiëren.Inderdaad, de Duitse Schwab-doctrine zit al in de haarvaten van onze economieën en culturen. Schwab is bezorgd over het feit dat zijn plan voor wereldheerschappij, een heruitvinding van economieën en samenlevingen, was neergelegd in een eerste ontwerp in januari 2020: net voordat het coronavirus toesloeg. Dat is niet zo, zoals we in eerdere artikelen hebben aangetoond. We kunnen zelfs teruggaan naar het Derde Rijk.
Maar in ieder geval heeft paus Franciscus duidelijk gemaakt dat ook hij "aan boord" is.
God's zegen hebben ze. Denken ze.Links, bronnen en aanvullende informatie uitsluitend voor onze abonnee's.