De sluipmoordenaars

Als we kijken naar de bron van het corona-virus, de bron van de vaccins en de bron van de hele coronahype: zou het dan kunnen zijn dat we niet anders dan moeten concluderen dat de vaccins, in feite die gemaakt worden door de westerse farmaceutische industrie, vergif zijn? Zou het.....?
Hier is uw vaccinatiepuzzel voor vandaag:

Wat is de overeenkomst tussen 65 personen waarmee Lareb onlangs in het nieuws kwam en 17 inwoners van verzorgingshuis Torenerf in Wormer?

Het antwoord — ze zijn allemaal korte tijd na het krijgen van een Covid-19 vaccin overleden.

Maar laten we niet overhaast conclusies trekken, politici en de mainstream media hebben ons immers in alle gevallen verzekerd dat het vaccin niets te maken had met hun dood. Gelooft u dat?

Natuurlijk niet, maar dat zal uw vertrouwen in vaccins waarschijnlijk niet ondermijnen, want - zoals u weet - het niet vertrouwen op vaccins plaatst u in de categoriëen medeburgers die verdacht worden van het opzetten van een hoedje van aluminiumfolie en het kraken van complottheorieën over pedofielenringen in de kelders van pizzeria's.
Het is absolute waanzin. Men moet nooit de onwankelbare integriteit in twijfel trekken van de grote farmaceutische bedrijven die deze wondermedicijnen alleen produceren om puur filantropische redenen. Het is ondenkbaar dat deze experimentele brouwsels - die nooit op dieren zijn getest of langdurige proeven hebben ondergaan - eerder voor politieke doeleinden dan voor medicinale doeleinden zijn gemaakt. Hoe zou je dat ooit in twijfel kunnen trekken. Zou dat ècht mogelijk kunnen zijn?

Ja, het is mogelijk, maar dat is natuurlijk ook een of andere gekke samenzweringstheorie, afkomstig van die wappies, dus zwijg en neem de prik, toch?

Fout, want alles aan het Covid-vaccin klopt niet, net zoals alles aan de Covid-mania fout is. Het is allemaal ongekend, achterdochtig en, eerlijk gezegd, raar. Niets van dat alles doorstaat de geurtest, niets ervan. Wanneer hebben we ooit het hele land op slot gedaan om de verspreiding van een virus te vertragen? Wanneer zijn er ooit honderden miljoenen gezonde mensen in quarantaine geplaatst, iedereen bevolen mondkapjes te dragen, bedrijven, cafés, restaurants en scholen gesloten en de economie het ravijn in geduwd?

Nou? Wanneer?
Nooit!

Wanneer eerder hebben volksgezondheidsdeskundigen en hun politieke bondgenoten zich noodbevoegdheden toegeëigend en geregeerd zelfs al is de regering demissionair, waardoor in wezen de constitutionele bevoegdheden van de staatswetgevers werden kortgesloten?

Wanneer eerder hebben de mainstream media en de technologiereuzen wetenschappers, epidemiologen, virologen en statistici van hun platforms verwijderd omdat hun professionele opvattingen in strijd waren met het onzinnige "officiële verhaal" van in talkshows opdoemende witjassen waarvan in de wereld misschien wel Tony Fauci de bekendste is?

Wanneer eerder hebben overheidsinstanties actief deelgenomen aan het onder druk zetten van personen wier meningen de massale vaccinatie van miljoenen mensen met een giftige cocktail niet ondersteunen, die al dan niet van invloed kan zijn op de gezondheid op de lange termijn, de vruchtbaarheid en, ja, het leven zelf? Mensen die slechts wijzen op de vele nadelige gevolgen voor veel grotere groepen personen dan de op de i.c.'s liggende covid-patiënten?

Wanneer eerder heeft een gigantische internationale mediaorganisatie, zoals Associated Press, een paginagrote aanval gelanceerd op "complottheoretici" wier opvattingen over de duistere oorsprong van de Covid-infectie niet overeenkomen met die van henzelf? ("De superspreaders achter de beste COVID-19-complottheorieën", schreeuwde de Seattle Times). En waarom is het voor hen belangrijk? Zijn de mainstream media zo onzeker dat ze het gevoel hebben dat ze die mensen met wie ze het niet eens zijn op een venijnige manier moeten kleineren in plaats van aan objectieve, diepgaande onderzoeksjournalistiek te doen? En hoe beïnvloedt dit hatelijke gedrag het publiek? Willen mensen dat hun media optreden als handhavers van de staatsdoctrine door iedereen aan te vallen en te verpletteren die de partijdoctrine niet naleeft? Vinden ze het leuk als journalisten aanvalshonden worden voor het politieke establishment en de grote farmaceutische industrie, of nog erger: de Europese Commissie? En hoe kunnen zij dat rijmen met artikel 1 van onze Grondwet: "Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan"?

Maar - even afgezien van de mainstream media - de ervaring van het afgelopen jaar was volkomen vreemd, nietwaar? En toch, als mensen denken wat deze totale gekte zou hebben kunnen veroorzaakt, worden ze onmiddellijk besmeurd, gecensureerd en door de modder gesleept door een leger van trollen. Tot zover vrijheid van meningsuiting, hè?

Is dat normaal of is iemand erg bang dat-ie de controle over het "verdraaien" van informatie verliest?

Neem de informatie hierboven van het bijwerkingencentrum Lareb. Lareb had toen 65 meldingen van overlijden na inenting met coronavaccins binnengekregen. Dat waren er 30 méér vergeleken met een week geleden. Volgens de organisatie ging het om 55 ouderen van 80 jaar en ouder en 10 ouderen tussen de 65 en 79 jaar. Agnes Kant, epidemioloog en directeur bij Lareb, onderstreepte desgevraagd dat overlijden na vaccinatie niet betekende dat het was veroorzaakt door een bijwerking van het vaccin. Dat kan, maar is het geloofwaardig.....

Overigens wil die 65 niet zeggen dat dat cijfer juist is. Lareb laat weten dat er geen meldingsplicht is voor dit soort gevallen, maar dat het aan aan de behandeld arts is om dit door te geven. Dat gebeurt als er "symptomen van bijverschijnselen zijn". Die 65 kan dus evengoed het topje van een ijsberg zijn.

Het verhullen of verzwijgen van informatie is een reactie die je zou verwachten van iets of iemand die gewend is informatie te monopoliseren en vastbesloten is die macht met niemand anders te delen. Het is ook het gedrag van iets of iemand die niet helemaal duidelijk is over zijn doelstellingen, en iets te verbergen heeft.

Dus: wat verbergen ze? Wie trekt er aan de touwtjes van de mainstream media? Wie geeft politici en medici en welwillende goedgelovige burgers hun marsorders? Wie is de baas in dit pandemische fiasco of bent u daar niet een beetje nieuwsgierig naar?

Stel u eens voor dat alles wat we momenteel meemaken niet de willekeurige reactie is van een regering die probeert door een netelige en stressvolle crisis heen te worstelen, maar deel uitmaakt van een breder plan om zoveel mogelijk hysterie te genereren, om een onderdanig publiek te creëren dat met de hakken klikt en zonder morren bevelen opvolgt? Is dat te vergezocht?

En laten we er eens van uit gaan dat op het hoogtepunt van de hysterie een bliksemschicht in de nachtelijke hemel verschijnt en er plotseling een wondermedicijn is, een vaccin, dat belooft de mensen te verlossen van hun collectieve ellende en ze veilig terug te brengen naar het normale leven. Vindt u dat dan niet een beetje toevallig? Oh ja, en laten we niet vergeten dat dit levensreddende vaccin slechts enkele dagen na de presidentsverkiezingen in de VS is uitgevonden. (Niets aan de hand hier, u kunt gerust gaan slapen.) Het lijkt bijna alsof het deel uitmaakte van een draaiboek, maar dat kon niet waar zijn, want dat zou betekenen dat onze leiders oneerlijke mensen zijn die niet te vertrouwen zijn. Maar die mensen zijn toch altijd eerlijk (geweest)?

Maar vraag uzelf af: wie prijst dit nieuwe wondermiddel aan en staat erop dat alle 7 miljard mensen op de planeet worden ingeënt? Zijn het de wetenschappers, virologen en epidemiologen die er geen voordeel bij hebben en wier oordelen alleen op de wetenschap zijn gebaseerd, of zijn het de conflicterende staatsbureaucraten, de volksgezondheidsprofiteurs en de brave miljardairs die toegang zoeken tot de persoonlijke biologie van de hele mensheid om die veranderingen teweeg te brengen waarvan zij denken dat ze de wereldbevolking zullen inkrimpen en de verwachte versnelling van de klimaatverandering zullen omkeren?
Welke is het? Of zijn er meer smaken?

Waarom - vragen wij ons af - hebben klimaatactivisten genoegen genomen door het coronavirus verantwoordelijk te houden voor de crisis in de volksgezondheid terwijl hun èchte passie ontvolking en opwarming van de aarde is? Redelijke vraag, lijkt ons.
Kan het zijn omdat ze vaccins hebben geïdentificeerd als het toegangspunt dat ze nodig hebben om hun ambities te verwezenlijken? Is dat niet waarom ze decennia hebben besteed aan het creëren van de kritieke infrastructuur voor de wereldwijde volksgezondheidsorganisaties, niet om het leven en de gezondheid van arme moeders en kinderen in Afrika en India te verbeteren, maar om de tentakels van dit nieuwe internationale vaccingedrocht uit te strekken over de hele aarde en elk mens in zijn wurgende greep kan trekken?

Dit is geen complottheorie. De infrastructuur waar we het nu over hebben bestaat echt en is het afgelopen decennium enorm uitgebreid en versterkt. We hebben hier de afgelopen jaren vaak over geschreven. Maar waarom zo'n infrastructuur?

Deze infrastructuur (bestaande uit multinationals, ngo's, miljardairs en gewillige meelopers - de useful idiots) is niet nauwgezet is samengesteld om de mensheid te redden van het "dodelijke virus", maar om een strategie te implementeren waarbij het nodzakelijk is om naalden in de armen van 7 miljard mensen te steken. De "gratis vaccinaties" krijgen mensen niet uit hoofde van filantropie. Dit is iets heel anders. Het is berekenend, achterbaks en sinister. Maar dat is slechts onze mening.

Het is natuurlijk allemaal een gekke complottheorie en zelfs als het gebeurt, gebeurt het niet echt, omdat onze echte eigenaren en onze wereldleiders al hebben besloten dat het niet gebeurt. In feite zoeken ze via internet iedereen die het aandurft te zeggen wat ze denken dat er werkelijk aan de hand is, te laten "verdwijnen". Dat gezegd hebbende, we moeten nog steeds alle inconsistenties, halve waarheden en regelrechte leugens geloven over het feit dat mensen sterven na het nemen van de prik. Dat is het enige feit dat niet kan worden ontkend.

Dus, hoe lossen we deze inconsistenties op? Hoe verklaren we de permanente noodtoestand die alleen dient om de macht van tirannen en hun lakeien te versterken, hoe verzoenen we de lockdowns, de mondkapjes, de schoolsluitingen en de opzettelijke vernietiging van onze beschaving voor een virus dat relatief zo weinig besmette mensen doodt?

Het is onmogelijk. Het lukt niet. Als de regering gek wordt en het vertrouwen van de mensen verliest - in die fase zijn we nu aangekomen - zullen sceptici met theorieën komen die verklaren wat er aan de hand is. Het is alleen maar natúúrlijk. En zoals gezegd: dat is wat er nu gebeurt.

Wat de vaccins betreft, we weten dat gerenommeerde professionals ons hebben gewaarschuwd dat deze zombie-injecties de vruchtbaarheid, gezondheid en mortaliteit kunnen en zullen beïnvloeden, maar is dat waarschijnlijk? Tenslotte promoten de experts, beroemdheden en mainstream media deze mRNA-vaccins met meer uitbundigheid dan welke Apple-productlancering in de geschiedenis dan ook. Misschien moeten we onze zorgen opzij zetten en gewoon meegaan met de stroom. Wat kan er tenslotte misgaan?

Bekijk dit deel van een interview met Dr. Chris Shaw, Ph.D, specialist in neuroplasticiteit en neuropathologie. Dit is wat hij zei:

Het met mRNA met lipide beklede PEG-construct - volgens Moderna's eigen studie - blijft niet gelokaliseerd maar verspreidt zich door het hele lichaam, inclusief de hersenen. Gevonden in dierstudies in beenmerg, hersenen, lymfeklieren, hart, nieren, lever, longen enz. Artsen zeggen dat het vaccin de bloed-hersenbarrière NIET passeert, maar dat is NIET waar.... Als het de hersenen bereikt, zal er een auto-immuunrespons volgen die ontstekingen veroorzaakt. Wat vrijwel alle neurodegeneratieve ziekten kenmerkt, is dit verkeerd gevouwen eiwit dat kenmerkend is voor de ziekte van Lou Gerrigs, voor de ziekte van Alzheimer, voor Parkinson en voor de ziekte van Huntington enz.
Het zijn verschillende eiwitten, maar ze hebben de neiging om deze vellen van verkeerd gevouwen eiwitten te vormen die Beta Sheets worden genoemd. Nu vraag je cellen in verschillende delen van het lichaam, inclusief de hersenen, om veel van deze eiwitten te produceren en ze naar buiten af te geven, en weten we zeker dat dat het enige is wat het doet? Krijg je clusters van verkeerd gevouwen eiwitten in neuronen? Dat zou een slechte zaak zijn. Dus je zou graag willen weten waar het is, hoeveel ervan er is en op welke groepen neuronale groepen het gericht is..... en dat zijn het soort vragen waarvan je wilt dat de bedrijven ze hebben opgelost lang vóórdat ze toestemming kregen en enkele jaren later ontdekken dat ze een probleem hebben."Dit is een enorm experiment dat in het laboratorium op dieren had moeten worden gedaan en nu wordt het op mensen uitgevoerd. Het potentieel is dat je veel mensen schade gaat berokkenen terwijl je dit experiment doet." (Uit: "Neuroscientist's Concerns About Covid Vaccines", Chris Shaw, Ph.D, specialist in neuroplasticiteit en neuropathologie).

Klinkt zorgwekkend, vinden we. Eerlijk gezegd hebben we liever geen synthetische gifstoffen van een experimenteel vaccin in onze hersenen ronddartelen, maar ook dat "is maar een mening".

Even een deel uit een interview met Robert F Kennedy Jr. voor een beetje achtergrondinformatie over deze mRNA-vaccins:


Wat we weten over het coronavirus uit 30 jaar ervaring, is dat een coronavirusvaccin een unieke eigenaardigheid heeft, namelijk dat elke poging tot het maken van het vaccin heeft geresulteerd in de vorming van een klasse van antilichamen die gevaccineerde mensen daadwerkelijk zieker maken wanneer ze uiteindelijk worden blootgesteld aan het wilde virus. Na de SARS-epidemie die in 2002 begon, lanceerde China een gezamenlijke inspanning om een coronavirusvaccin te ontwikkelen. Ze slaagden erin om 30 veelbelovende modellen te ontwikkelen, en ze kozen de vier “allerbeste” om te fabriceren en vervolgens te testen op fretten, het dier dat het meest analoog is aan de mens als het gaat om bovenste luchtweginfecties.
De fretten ontwikkelden allemaal bewonderenswaardige, robuuste en duurzame antilichaamreacties, en de wetenschappers geloofden dat ze de jackpot hadden gewonnen. Maar toen de dieren werden blootgesteld aan het wilde virus, gebeurde er iets beangstigend. De gevaccineerde dieren werden ziek en stierven met een lichaamsbrede ontsteking. Het vaccin had een aandoening gecreëerd die bekend staat als de paradoxale inherente immuunrespons, die de door de ziekte veroorzaakte schade versterkte in plaats van deze te voorkómen.
De wetenschappers herinnerden zich destijds een soortgelijk voorval uit de jaren zestig, waar de (Amerikaanse) NIH onderzoek had gedaan naar een vaccin tegen RSV, een ziekte van de bovenste luchtwegen die sterk lijkt op het coronavirus. De 35 kinderen in dat onderzoek hadden een sterke antilichaamrespons ontwikkeld, maar waren vreselijk ziek geworden na blootstelling aan wilde RSV. Twee van de kinderen stierven. Toen ze zich dit incident herinnerden, gaven de wetenschappers in 2012 hun pogingen om dat vaccin te creëren op. En daarom hoor je vandaag de dag ernstige waarschuwingen uit onverwachte hoeken... die allemaal hebben gewaarschuwd dat een coronavirusvaccin er uiteindelijk toe kan leiden dat mensen zieker worden van het coronavirus in plaats van de ziekte te vermijden. ("
Interview met Robert F Kennedy Jr.", Children's Health Defense)


Even herhalen: "... toen de dieren werden blootgesteld aan het wilde virus, gebeurde er iets beangstigend. De gevaccineerde dieren werden ziek en stierven met een lichaamsbrede ontsteking."

Dit is een terugkerend thema wanneer men alternatieve literatuur over het mRNA-vaccin leest. Het kan ook verklaren waarom de vaccinfabrikanten dierproeven hebben overgeslagen vóórdat ze goedkeuring aan de Amerikaanse FDA vroegen. We moeten ook opmerken dat geen van de huidige vaccins de fase 3-onderzoeken heeft afgerond die pas over twee jaar vanaf heden zullen zijn voltooid. Mensen zouden dat niet geruststellend moeten vinden. Voor ons in Europa is het veelzeggend dat de Europese Commissie blind vaart op de mening van de Amerikaanse FDA (die zoals bekend ongewenste connecties heeft met de farmaceutische industrie) en het prima vindt dat alle burgers in de EU worden blootgesteld aan een - voorlopig - "goedgekeurd" experimenteel vaccin, waarvan de methodiek eerder verboden was voor het gebruik bij mensen. Regelmatige bezoekers van onze site weten echter wel dat wij geen hoge dunk hebben van de kennis en competenties van de opvreters in Brussel.

Maar laten we ons niet opwinden over die wereldvreemde technocraten in het Brusselse Berlaymont-gebouw een ven de tijd nemen om wat dieper in te gaan op het idee dat vaccins u daadwerkelijk zieker kunnen maken en misschien zelfs kunnen doden. Hier is een fragment uit een onderzoeksartikel dat in juli 2020 in Nature is gepubliceerd over de aandoening die Antibody-dependent Enhancement, antilichaamafhankelijke versterking, wordt genoemd:
“Antilichaam-afhankelijke versterking (ADE) van ziekte is een algemene zorg voor de ontwikkeling van vaccins en antilichaamtherapieën, omdat de mechanismen die ten grondslag liggen aan de bescherming van antilichamen tegen elk virus een theoretisch potentieel hebben om de infectie te versterken of schadelijke immunopathologie te veroorzaken. Deze mogelijkheid vereist een zorgvuldige afweging op dit kritieke punt in de pandemie van de coronavirusziekte 2019 (COVID-19)...
De implicaties van ons gebrek aan kennis zijn tweeledig. Ten eerste zijn er dringend uitgebreide studies nodig om klinische correlaties van beschermende immuniteit tegen SARS-CoV-2 te definiëren. Ten tweede, omdat ADE van ziekte niet betrouwbaar kan worden voorspeld na vaccinatie of behandeling met antilichamen - ongeacht welk virus de veroorzaker is - zal het essentieel zijn om te vertrouwen op een zorgvuldige analyse van de veiligheid bij mensen, aangezien immuuninterventies voor COVID-19 dóórgaan.......
Conclusie.
Het is duidelijk dat na vele jaren en aanzienlijke aandacht, het begrip van ADE van ziekte na vaccinatie of toediening van antivirale antilichamen onvoldoende is om met vertrouwen te voorspellen dat een bepaalde immuuninterventie voor een virale infectie negatieve gevolgen zal hebben bij mensen...
Er zijn aanvullende, op mechanismen gerichte studies nodig om te bepalen of virusinfectiemodellen voor kleine dieren en NHP, inclusief voor SARS-CoV-2, de waarschijnlijke voordelen of risico's van vaccins of passieve antilichaaminterventies bij mensen kunnen voorspellen….
In de tussentijd zal het nodig zijn om de veiligheid direct te testen en correlaties van bescherming te definiëren die worden verleend door vaccins en antilichamen tegen SARS-CoV-2 en andere virale pathogenen in klinische onderzoeken bij mensen.  ("A perspective on potential antibody-dependent enhancement of SARS-CoV-2", Nature)

Laten we het even samenvatten:
- U zou ziek kunnen worden en doodgaan. (Citaat - "Antilichaam-afhankelijke verbetering (ADE) creëert het potentieel om de infectie te versterken of schadelijke immunopathologie te veroorzaken.")
- We weten niet wat we niet weten. (Citaat - "... ADE van de ziekte kan niet betrouwbaar worden voorspeld na vaccinatie of behandeling met antilichamen... het zal essentieel zijn om af te vertrouwen op een zorgvuldige analyse van de veiligheid bij mensen, aangezien immuuninterventies voor COVID-19 dóórgaan....")
- We varen blind en hopen op het beste. (Citaat - “Er zijn aanvullende, op mechanismen gerichte studies nodig om te bepalen of virusinfectiemodellen voor kleine dieren en NHP, ook voor SARS-CoV-2, de waarschijnlijke voordelen of risico's van vaccins of passieve antilichaaminterventies bij mensen kunnen voorspellen….”)
- Laten we blijven testen, want we hebben geen idee of wat we doen veilig is. (Citaat - "In de tussentijd zal het nodig zijn om de veiligheid direct te testen en correlaten van bescherming te definiëren die worden verleend door vaccins en antilichamen tegen SARS-CoV-2 en andere virale pathogenen in klinische onderzoeken bij mensen.")

Dus terwijl Shaw een reeks potentiële problemen ziet, ziet Kennedy andere totaal anders. Maar dit is slechts het topje van de ijsberg, omdat Dr. J. Patrick Whelan, een kinderreumatoloog, gelooft dat de mRNA-vaccins microvasculaire letsels kunnen veroorzaken aan de hersenen, het hart, de lever en de nieren op manieren die niet zijn beoordeeld in veiligheidsproeven. In feite schreef hij in december zelfs een gedetailleerde brief aan de FDA waarin hij hen expliciet waarschuwde voor deze mogelijke gevaren. Hier is een fragment uit een artikel bij Global Research met de details:


Ik maak me zorgen over de mogelijkheid dat de nieuwe vaccins die gericht zijn op het creëren van immuniteit tegen het SARS-CoV-2-spike-eiwit, het potentieel hebben om microvasculaire schade aan de hersenen, het hart, de lever en de nieren te veroorzaken op een manier die momenteel niet lijkt plaats te vinden bij veiligheidsonderzoeken van deze potentiële geneesmiddelen."

Whelan verwees naar het feit dat mRNA-vaccins werken door de genetische blauwdruk voor het belangrijkste spike-eiwit op het virusoppervlak op te nemen in een formule die - wanneer geïnjecteerd in mensen - onze eigen cellen instrueert om het spike-eiwit te maken…. Op basis van het onderzoek dat tot nu toe is uitgevoerd, is het zeer waarschijnlijk dat ontvangers van de mRNA-vaccins met spike-eiwit dezelfde symptomen en verwondingen zullen ervaren als die van het virus.
Nogmaals, volgens Whelan, "werd het potentieel om microvasculaire schade (ontsteking en kleine bloedstolsels genaamd microtrombi) te veroorzaken aan de hersenen, het hart, de lever en de nieren... niet beoordeeld in de veiligheidsproeven."

Het negéren van deze geldige en wetenschappelijk onderbouwde waarschuwingen kan ertoe leiden dat honderden miljoenen mensen mogelijk dodelijke verwondingen of blijvende schade oplopen na vaccinatie. Het zal ook het afnemende vertrouwen dat burgers in ons land hebben in instanties om de gezondheid van alle burgers te beschermen verder uithollen.

Helaas werden de zorgen van Whelan niet erkend en vertrouwde het FDA in plaats daarvan op de beperkte klinische onderzoeksgegevens (van de farmaceuten zelf). De VRBPAC keurde het gebruik van het Pfizer-vaccin goed op 10 december vorig jaar. De volgende dag (!) gaf de FDA de eerste toestemming voor het COVID-19-vaccin voor noodgebruik uit, waardoor het Pfizer-BioNTech COVID-19-vaccin wijdverspreid kon worden bij personen van 16 jaar en ouder zonder dat er eisen werden gesteld voor de aanvullende onderzoeken die volgens Whelan cruciaal waren om de veiligheid van het vaccin te garanderen, vooral bij kinderen.  ("
Could Spike Protein in Moderna, Pfizer Vaccines Cause Blood Clots, Brain Inflammation and Heart Attacks?” Global Research)


Dit zijn slechts enkele van de vele waarschuwingen die medische professionals in het openbaar hebben afgegeven. Ze weerspiegelen de groeiende bezorgdheid over dit nieuwe regime van onbetrouwbare vaccins. Onnodig te zeggen dat hun waarschuwingen óf aan dovemansoren gericht waren, óf verloren gingen in het feestelijke lawaai rond het nieuwe wondermiddel.
Op dit moment worden miljoenen mensen over de hele wereld geïnjecteerd met een experimenteel nanodeeltje dat de rest van hun leven al dan niet van invloed kan zijn op hun gezondheid en welzijn. Ze hebben hun beslissing niet gebaseerd op degelijke wetenschap en resultaten op de lange termijn, maar op meedogenloos angstaanjagend gedrag, gevolgd door een opzichtige en overweldigende media-blitz. Deze grove manipulatie van publieke percepties sluit uit wat een redelijk persoon "geïnformeerde toestemming" zou noemen. Nietsvermoedende burgers worden als schapen naar de slachtbank geleid.

Komen we dus bij de hamvraag: zijn de Covid-vaccins veilig of niet?

Hoe zouden ze dat kunnen zijn? Ze waren niet voldoende getest, de technologie is nieuw en experimenteel (en voorheen verboden voor toepassing op mensen), de fase 3-proeven zijn nog lang niet voltooid, grondige dierproeven zijn nooit uitgevoerd, er zijn geen gegevens over nadelige bijwerkingen op de lange termijn en het eindproduct werd door het zetten van een stempel goedgekeurd. Bovendien waarschuwen medische professionals ons nu dat de vaccins "microvasculaire schade kunnen veroorzaken aan de hersenen, het hart, de lever en de nieren".

U zou al deze dingen moeten overwegen voordat u een beslissing neemt.
[Links, bronnen en meer informatie uitsluitend voor abonnee's][1 maart 2021]Afdrukken Doorsturen