Welkom in de dictatuur van verplichte vaccinatie

Noorse wetenschappers hebben het AstraZeneca-vaccin en bloedstolsels met elkaar in verband gebracht - een aandoening die bij sommige mensen vóórkomt en die landen over de hele wereld ertoe bracht het gebruik ervan te stoppen. Maar Britse en Nederlandse medici zeggen dat er geen bewijs is voor een dergelijke link. Prikken maar! Dat kan gewoon, in een dictatuur van verplichte vaccnatie.
Een team van Noorse wetenschappers zegt dat na vaccinatie met het AstraZeneca-vaccin de bloedstolsels worden veroorzaakt door het vaccin. “We hebben de oorzaak achterhaald. En alleen het vaccin kan dat verklaren”, zegt Pal Andre Holme van het Universitair Ziekenhuis van Oslo. In Noorwegen werden vorige week drie verpleegsters in het ziekenhuis opgenomen na een combinatie van bloedstolsels en lage bloedplaatjes. Een van hen stierf later.

Volgens zijn team kan het vaccin een gewelddadige immuunrespons veroorzaken, wat de bloedstolsels kan verklaren. "De stolling bij die patiënten werd veroorzaakt door een zeer specifieke sterke immuunrespons die waarschijnlijk werd veroorzaakt als gevolg van de AstraZeneca-prik", legde Holme uit. In samenwerking met het Universitair Ziekenhuis van Noord-Noorwegen heeft het team van Holme specifieke antilichamen gedetecteerd die bloedplaatjes "activeren" en in sommige gevallen kunnen leiden tot bloedstolsels.

Noorse wetenschappers onthulden de resultaten van hun analyse, net op het moment dat de Britse medische regulator, MHRA, zei dat het geen bewijs vond dat het verband tussen het Oxford-AstraZeneca-vaccin en de bloedstolling zou kunnen bewijzen. Ook het Nederlandse Lareb Centrum dat belast is met het bestuderen van de bijwerkingen van de AstraZeneca-prik meldde dat het "geen bewijs" heeft van een verband tussen het vaccin en de bloedstolling. Het centrum zei "enkele tientallen meldingen" te hebben ontvangen over trombose en longembolie in verband met alle vaccins, en voegde eraan toe dat "tot dusverre geen aanleiding geeft om aan te nemen dat trombose een bijwerking is van coronavaccins."

Ook in Duitsland wordt een verband tussen het optreden van trombose en de AstraZeneca-injectie als "niet onwaarschijnlijk" beschouwd. In Duitsland kregen zeven met het vaccin gevaccineerde mensen bloedstolsels in de hersenen en een tekort aan bloedplaatjes. Het betrof zes  vrouwen en één man, tussen de 20 en 50 jaar. Volgens het Paul Ehrlich Instituut (PEI), de Duitse drugsautoriteit, stierven drie van hen.

Gisteren meldden de mainstream media dat het coronavaccin van AstraZeneca volgens de EMA "veilig" is. Vervolgens werd aangekondigd dat de vaccinatie de komende week in sommige landen zou worden hervat. Sommige ministeries van Volksgezondheid beweren dat de kans op bijwerkingen van het AstraZeneca-vaccin "extreem laag" is.

Wat zegt de EMA eigenlijk?

De EMA schrijft letterlijk in zijn persbericht: "Het aantal gemelde gevallen overtreft het aantal verwachte gevallen, zodat een oorzakelijk verband - hoewel niet bevestigd - niet kan worden uitgesloten."  En verder: "Een oorzakelijk verband met het vaccin is niet bewezen, maar het is mogelijk en verdient nader onderzoek."

Het Geneesmiddelenbureau zet daarom de wetenschappelijke analyse voort. Dit is iets anders dan botweg beweren dat er geen oorzakelijk verband is. EMA heeft besloten dat het Astra-Zeneca-vaccin onbeperkt mag worden gebruikt. De nadruk ligt op onbeperkt, en dat met het oog op inmiddels 13 gevallen van Cerebrale veneuze trombose na vaccinatie met dit vaccin, waarvan 1/4 dodelijk was. Hoewel het bureau toegeeft dat een verband tussen de trombose en de toediening van het Astra-Zeneca-vaccin niet kan worden uitgesloten, zou het gezien de voordelen toch moeten worden “geaccepteerd”.

Deze beslissing is niet te bevatten, het is eigenlijk nogal schandalig. Omdat de accumulatie van cerebrale veneuze trombose toevallig verband houdt met de vaccinatie van het Astra-Zeneca-vaccin, zou statistisch gezien één enkel geval zijn te verwachten. Aangezien alleen vrouwen werden getroffen, met uitzondering van één geval, zou het op zijn minst zinvol zijn geweest om het gebruik ervan bij vrouwen onder de 60 tot nader order te staken. Het zou verantwoord zijn geweest om er vanaf het begin op aan te dringen om de causaliteit in kwestie onmiddellijk op te helderen door de individuele gevallen breed te onderzoeken en niet te verwijzen naar statistieken die in individuele gevallen nutteloos zijn.

Er mag alleen een waarschuwing worden bijgevoegd, waarbij kan worden aangenomen dat veel mensen helemaal niet duidelijk is wat cerebrale veneuze trombose betekent: overlijden of ernstige handicap. Een andere verklaring van de EMA dat het vaccin absoluut effectief is, kan niet langer worden volgehouden. Het Duitse Aerzteblatt meldde gisteren namelijk:
"Het vaccin AZD1222 van Astrazeneca, dat interessant is voor armere landen vanwege zijn gemakkelijke houdbaarheid en lage kosten, beschermde jongere volwassenen niet tegen ziekte veroorzaakt door variant B.1.351 in een fase 1/2 studie in Zuid-Afrika, zoals ook de resultaten van een fase 1/2-studie die nu wordt gepresenteerd in de New England Journal of Medicine (2021; DOI: 10.1056 / NEJMoa2102214) laten zien - resultaten die leidden tot de stopzetting van de vaccinaties in februari. Experimenten met laboratoriumvirussen laten zien dat de antilichamen die door de vaccinatie worden gegenereerd niet werken, maar dat T-cellen nog steeds actief kunnen zijn.
...
Van de 750 seronegatieve mensen die werden gevaccineerd met AZD1222, kregen 19 (2,5%) toch COVID-19. In de placebogroep werden 23 van de 717 mensen (3,2%) ziek. Dit resulteert in een vaccinbeschermingseffect van slechts 21,9%, wat met een 95% betrouwbaarheidsinterval van -49,9% tot 59,8%) niet eens rudimentair significant was. Van de 42 ziekten van COVID-19 werden er 39 (92,9%) veroorzaakt door variant B.1.351. De effectiviteit van het vaccin tegen deze variant was slechts 10,4% (-76,8% tot 54,8%)."


Deze variant is inmiddels ook naar ons land onderweg.

Trombose, hetzij als cerebrale veneuze trombose of been- en bekkenadertrombose, is een ernstige en tamelijk levensbedreigende complicatie, waarvan de causaliteit gewoonlijk een afwijking in de bloedstolling is, hetzij aangeboren, hetzij verworven. Er zijn vaak meerdere factoren die leiden tot trombosevorming op de verkeerde plaats. De Factor V-Leiden en de zogenaamde APC-resistentie zijn te noemen als aangeboren aandoeningen, die in wisselwerking met andere niet aangeboren maar verworven of aangeleverde factoren, waaronder ook de 'pil', roken, immobiliteit en andere kunnen vallen, één leidde tot verhoogde bloedstolling.

Het gaat dus om risicogroepen die waarschijnlijk een extra risicofactor krijgen door de vaccinatie. De taak is nu om de causaliteit te ontdekken en vervolgens snel de getroffen groepen te identificeren. Hieronder valt ook het vragen van de patiënt naar indicaties van stollingsstoornissen, ook in de familie, en vervolgens indien nodig zoveel mogelijk uitsluiten van vaccinatie. Hetzelfde geldt voor het onderzoeken van de vermindering of disfunctie van de bloedplaatjes (trombocyten).

De schijnbaar nogal trivialiserende uitspraken en het "op de koop toe nemen"-argument klinken cynisch, omdat de getroffenen mensen zijn die niet noodzakelijkerwijs ooit ernstig Covid-19 zouden hebben opgelopen.

De politiek presenteert dingen constant alsof we geen alternatief hebben. We moeten nú vaccineren, zelfs als er als gevolg van bijwerkingen slachtoffers zijn te betreuren. Er wordt zorgvuldig verwezen naar de "wetenschap", instellingen en competentie. Maar we hebben geen alternatief voor vaccinatie. Zonder alternatief krijgen we alleen de vaccinatieroute te zien van de uitzichtloze pandemie.

Als schapen in een omheining worden mensen naar de enige deur geleid die voor hen open staat, om vervolgens in een vrachtwagen zonder alternatief naar het slachthuis te rijden. Natuurlijk zouden er veel alternatieven zijn als je er geen hek omheen geplaatst zou hebben dat alle alternatieven beperkt. Als dit hek niet bestond, zouden deze schapen een alternatief kunnen overwegen en waarschijnlijk veel andere routes kiezen, maar slechts weinigen klimmen via het open hek weg van de vrachtwagen.

De staat, de regering, heeft het hek geplaatst, voor ons schapen. De beslissing mee te rijden is nu nog in handen van de schapen, maar het zal niet lang duren dat het in handen komt van de slager. We bevinden ons in een dictatuur dat geen alternatief kent. Als we niet langer uit opties kunnen kiezen, als het ons onmogelijk is gemaakt om verschillende opties te hebben, als er maar één enkele weg is die we kunnen en moeten nemen, dan hebben we te maken met een dictatuur. Je hoeft het geen dictatuur te noemen, het is de dictatoriale aard van een staat die zichzelf met verschillende woorden siert, maar in feite is het een dictatoriale dwang. Het wordt gemakkelijk voor de chauffeurs in dit spel, gedreven door angst, gebonden in het kudde-instinct en met vertrouwen in leiders van de kudde. De domheid van de schapen doet de massa naar de vrachtwagen rennen.

De weinige schapen die andere manieren zoeken, worden uitgeschakeld door de honden en chauffeurs ter plaatse, zodat de rest weet wat er gebeurt als je niet gehoorzaamt. We zitten vast in een dictatuur, een bureau van regels, opdrachtnemers en uitvoerders, vazallen en machthebbers die zich goed verbergen. Mensen die deel uitmaken van de elite kopen hun vrijheid met geld waarover ze nooit belasting hoefden te betalen om. De politiek is lang de dienaar geweest en de mainstream media handelt in opdracht vaan die elite en beschermen de politici. Alleen degenen die de wet overtreden, worden richting vrachtwagen opgejaagd.

Alle medeplichtigen weten het, iedereen kent hun regels en wetten, maar de wet van de stilte, de omerta, verhindert dat er in het openbaar over wordt gediscussieerd. De schijn van democratie wordt netjes opgehouden. Men "vraagt" aan de schapen of het merendeel van hen vanwege het gevaar voor de hele kudde naar de vrachtwagen wil gaan of dat ze anders het risico lopen door de honden te worden opgegeten. Daarmee heb je altijd de meerderheid. Daarom zijn dictatuur en democratie in wezen geen tegenstrijdigheid in termen, maar democratische dictatuur werkt als het hek rond de buitenkant stevig en strak is gebouwd. Het mainstream mediahek is krap, het regeringshek is nog krapper en er staat een enorme druk op vanuit wet- en regelgeving (die naar believen wordt aangepast - bijvoorbeeld het vaccinpaspoort.... vaccinatie via de achterdeur afdwingen).

Alleen met vaccinaties wil men uit de impasse komen. Het resultaat van de vaccinatiecampagne doet er niet toe - volledige transparantie daarover ontbreekt en cijfers zijn onbetrouwbaar. En als later de effectiviteit ontbreekt, zijn de "nieuwe mutaties" de schuld, als er te veel bijwerkingen zijn, worden die gewoon weggepoetst, en als er mensen als gevolg van de vaccins overlijden, dan is het niet gebeurd dóór de vaccinatie, maar ná de vaccinatie. Alternatieve manieren om het virus te bestrijden - wat te denken van het menselijk immunsysteem, of ivermectine - worden niet eens overwogen of onderzocht.

Welkom in de dictatuur van verplichte vaccinatie.
[Alle links, bronnen en meer informatie uitsluitend voor abonnee's][19 maart 2021]Afdrukken Doorsturen