FED vertelt fabeltjes over balansen hedgefondsen

De voorzitter van de Amerikaanse centrale bank, de Federal Reserve, Jerome Powell heeft op de Amerikaanse televisie een sprookje vertelt over de megabanken in het land en waar hij toezicht op houdt, en hij toestaat dat die hun balansen uitlenen aan hedgefondsen om snelle winsten te kunnen genereren.
We hebben maar weer eens gekeken naar het Amerikaanse CBS “onderzoeksprogramma” 60 Minutes, maar ook dit keer kwam Wall Street er goed van af, terwijl er recentelijk toch wel het een en ander is gebeurd.

Deze keer interviewde Scott Pelley de voorzitter van de Federal Reserve, Jerome Powell. De Federal Reserve, vertegenwordigd door Powell, heeft de leiding over het toezicht op de holdings van de megabanken van Wall Street, inclusief degenen die pas twee weken geleden betrokken waren bij het uitlenen van hun balansen voor tientallen miljarden dollars aan een hedgefonds gerund door een man die eerder werd beschuldigd van handel met voorkennis en aandelenkoersmanipulaties.
Die man is Sung Kook (Bill) Hwang en het hedgefonds is Archegos Capital Management. Dat door bij de Fed onder toezicht staande megabanken hun balansen uitleenden aan hedgefondsen voor snode doeleinden werd eerder in 2014 onthuld in een diepgravend rapport en hoorzitting door de Permanente Subcommissie voor Onderzoek van de Amerikaanse Senaat. Die praktijk heeft sindsdien kennelijk een grote vlucht genomen.

Het 60 Minutes-interview komt slechts twee weken nadat Archegos zichzelf opblies, samen met het genereren van miljarden dollars aan verliezen bij de megabanken waardoor het hedgefonds obscene niveaus van hefboomwerking kon aannemen. Dat gebeurde in een herhaling van de financiële crisis van 2008 - iets waarvan de Federal Reserve voortdurend heeft gezegdd dat Amerikanen onder de Fed's toezicht niet meer zou gaan gebeuren.

In plaats van diep in te gaan op de rot bij de Federal Reserve als gedienstig toezichthouder van de grootste banken in de VS, wijdde Pelley slechts een kort en oppervlakkig deel van het interview aan het onderwerp van wat er bij Archegos gebeurde. De woordenuitwisseling verliep als volgt:

Pelley: “Een particulier hedgefonds genaamd Archegos stortte vorige maand in nadat het miljarden van banken had geleend om risicovolle weddenschappen op aandelen te sluiten. Nu zijn de banken miljarden dollars kwijt. Hoe bezorgd bent u dat het financiële systeem aan het blunderen is in dezelfde soort ondoorzichtige, risicovolle weddenschappen die hebben geleid tot de Grote Recessie in 2008?

Powell: "Dit is een gebeurtenis die we zeer nauwlettend volgen en we werken samen met toezichthouders hier en over de hele wereld om het zorgvuldig te begrijpen. En ik zou een paar dingen willen zeggen. Ten eerste roept dit incident niet echt vragen op over de stabiliteit van het financiële systeem of van die instellingen, die meestal buitenlandse banken zijn.
Wat er echter zorgwekkend aan is, is - en eerlijk gezegd, verrassend genoeg is dat een enkele klant, cliënt, van een van deze grote bedrijven kan leiden tot zulke aanzienlijke verliezen voor deze grote bedrijven in een onderneming waarvan algemeen wordt aangenomen dat het relatief goed begrepen risico's met zich meebrengt. Dus dat is verrassend en zorgwekkend. En weet je, we gaan dat begrijpen en tot op de bodem uitzoeken. Wat we proberen te doen, is ervoor te zorgen dat de banken de risico's begrijpen die ze lopen en beschikken over systemen om deze te beheren. Dit lijkt een aanzienlijke tekortkoming te zijn - een mislukking op dat front. En dat is dus iets waar we naar kijken."

Laten we ons eerst concentreren op de absurde verklaring van Powell, die niet wordt betwist door Pelley, dat "... dit incident niet echt vragen oproept over de stabiliteit van het financiële systeem of van die instellingen, die meestal buitenlandse banken zijn." In werkelijkheid raakt dit incident de kern van de stabiliteit van het financiële systeem in de VS. Het was de ondergang van twee van Bear Stearns' overleveraged hedgefondsen die het hele bedrijf in maart 2008 ten val brachten en het grotere verval in het Amerikaanse financiële systeem signaleerde dat tegen september van datzelfde jaar een groot deel van Wall Street zou doen imploderen, waardoor de Amerikaanse economie in de val meegesleept werd en er een bailoutoperatie van $ 29 biljoen (!) door de Federal Reserve ndig was om de casinobanken nieuw leven in te blazen.

Ten tweede gaat de recente inplosie van Archegos beslist niet over 'voornamelijk buitenlandse banken'. Dat Powell zou proberen het Amerikaanse volk op dit punt verkeerd te informeren, suggereert sterk dat dit interview een propaganda-inspanning van de kant van de Federal Reserve was. Twee van de banken die nauw betrokken zijn bij de implosie van Archegos zijn Goldman Sachs en Morgan Stanley. Beide firma's zijn Amerikaanse ondernemingen en staan onder toezicht van de Federal Reserve; beide bedrijven mogen federaal verzekerde banken bezitten, terwijl ze zich ook bezighouden met miljarden dollars aan risicovolle derivaten.

Komt bij dat het betrokken hedgefonds  in de Verenigde Staten werd opgericht en de hefboomwerking werd in de Verenigde Staten verschaft, bij een volledige schending van de eigen verordening "Regulation T" van de Federal Reserve, die leningen met een initiële marge beperkt tot 50 procent van de waarde van de aandelen die worden gekocht - en niet de zes-op-één hefboomwerking (of meer) die de banken aan Archegos verschaften.

We weten dat er nog veel meer hedgefondsen met een hoge schuldenlast zijn die worden gefinancierd door Amerikaanse banken, omdat we kijken naar SEC-deponeringen van andere Amerikaanse hedgefondsen die aandelenportefeuilles tonen van in totaal honderden miljarden dollars elk.
Uit de meest recente aanvraag van Susquehanna International bij de Securities and Exchange Commission blijkt bijvoorbeeld dat het een aandelenportefeuille had met een marktwaarde van $ 612 miljard op 31 december 2020. De laatste aanvraag van Citadel Advisors voor 31 december 2020 toont een aandelenportefeuille gewaardeerd op $ 384,6 miljard. En dat zijn slechts twee van de honderden die zich bezighouden met transacties met een hoge hefboomwerking met federaal verzekerde banken op Wall Street.

Een korte blik van hoe seismisch dit probleem is, werd onthuld in het meest recente kwartaalrapport van het Office of the Comptroller of the Currency. Het laat zien dat slechts één federaal verzekerde bank op Wall Street, JPMorgan Chase, per 31 december 2020 een blootstelling had aan $ 2,65 biljoen aan nominaal gewaardeerdle aandelenderivaten.

Later in het 60 Minutes-interview geeft Powell meer misleidende informatie aan Amerikanen over de meest recente bailoutoperatie van Wall Street door de Federal Reserve.
Pelley: "En u gelooft dat het systeem, vanwege het toezicht van de Federal Reserve, de middelen heeft om een aanzienlijke schok voor de markten te doorstaan?"

Powell: “Nou, ik denk dat we dat nu hebben gezien. Ja, dat geloof ik. We zeggen nooit dat de missie is volbracht. Maar ik zou zeggen dat als je kijkt naar hoe het banksysteem en het financiële systeem - de meeste delen van het financiële systeem vorig jaar een behoorlijke stresstest hebben doorstaan toen we, weet je, 25 procent van het bbp en 30 miljoen banen in de VS verloren, in slechts een paar maanden tijd.
Sommige delen van het financiële systeem moesten toen weer worden gered. Dit waren eigenlijk niet-bancaire plaatsen zoals geldmarktfondsen en dergelijke, waar we weer moesten ingrijpen en voor liquiditeit moesten zorgen. Maar uiteindelijk, het werk dat we de afgelopen tien jaar in Dodd-Frank en Basel hebben gedaan om het banksysteem te versterken, denk ik dat het redelijk goed naar voren kwam in wat een behoorlijk goede stresstest was."

In feite begon de bailoutoperatie van de banken van Wall Street op 17 september 2019 - maanden vóórdat er ergens ter wereld een geval van COVID-19 werd gemeld. Op 27 september 2019 bood de Fed $ 100 miljard per dag aan noodleningen aan Wall Street. Op 7 oktober 2019, opnieuw maanden vóór het uitbreken van COVID-19, had de Federal Reserve haar nachtelijke noodleningen uitgebreid tot 310 miljard dollar aan noodleningen op langere termijn, aangezien Wall Street een banenverlies van meer dan 68.000 aankondigde. Op 24 oktober 2019 had de Federal Reserve de bailoutoperatie van Wall Street verhoogd tot $ 690 miljard per week. En het ging maar door, voorafgaand aan een COVID-19-pandemie, die pas in 2020 kwam.

We verwachtten wel dat de Federal Reserve zich zou bezighouden met het aanbrengen van een soort dekmantel over de feiten - we schreven veel artikelen over deze pre-pandemische reddingsoperatie door de Federal Reserve.
Het Amerikaanse CONgres, dat sliep bij de omschakeling in de aanloop naar de epische financiële ineenstorting van 2008 en in slaap werd gesust door de gekke overpeinzingen van toenmalig Fed-voorzitter Alan Greenspan, kan nu luisteren naar de onjuiste verzekeringen van Fed-voorzitter Jerome Powell - of het kan zijn plicht jegens het Amerikaanse volk nakomen en dit uit de hand gelopen casino, dat zich als een vastklampende bloedzuiger heeft gehecht aan federaal verzekerde banken die worden overeind gehouden door de Amerikaanse belastingbetaler, een halt toeroepen.

In dit kader is het nu ook een goed moment om in herinnering te roepenen wat Sandy Weill van Travellers Group aan John Reed vertelde wat zijn werkelijke motivatie was om zijn handelshuizen in Wall Street te willen combineren met de bank van Reed, Citibank, in 1998. Weill vertelde Reed dat zijn motivatie voor de deal was: "We zouden zó rijk kunnen zijn". Lees hiervoor ook ons artikel van 4 januari van dit jaar: "Het bankenmodel uit de hel".
[Alle links, bronnen, documenten en meer informatie uitsluitend voor abonnee's][12 april 2021]

 

Afdrukken Doorsturen