Macht corrumpeert, absolute macht corrumpeert absoluut!

De door Wall Street veroverde Amerikaanse centrale bank, de Federal Reserve, consolideert zijn macht onder het regime van president Biden.Janet Yellen, de huidige minister van Financiën van de VS, is ook de voorzitter van de Financial Stability Oversight Council, waar alle toezichthouders van Wall Street deel van uitmaken. Voordat ze naar het ministerie van Financiën kwam, was Yellen voorzitter van de Federal Reserve en had ze het grootste deel van haar loopbaan bij de Federal Reserve of de San Francisco Fed doorgebracht.

Toen Yellen niet door Donald Trump werd herbenoemd als Fed-voorzitter, toen haar termijn voor het voorzitterschap in 2018 afliep, verzilverde ze onmiddellijk haar chips in het Wall Street Casino, waarmee ze in 2019 miljoenen dollars aan speech-gelden ophaalde en in 2018 nog nooit openbaar gemaakte miljoenen.

Yellen was gouverneur van de Federal Reserve Board toen ze werd benoemd tot Fed-voorzitter. Haar termijn als gouverneur liep eigenlijk pas in 2024 af. Yellen had in die functie kunnen blijven, maar in plaats daarvan koos ze voor miljoenen dollars aan snel geld van dezelfde megabanken die de Fed tijdens haar ambtstermijn had gereguleerd. Dit waren ook dezelfde banken die het Amerikaanse financiële systeem in 2008 hadden opgeblazen en een supergeheime bailout-operatie van $ 29 biljoen van de Fed hadden ontvangen. De details van de astronomische reddingsoperaties van de Federal Reserve aan de megabanken van Wall Street werden pas openbaar gemaakt nadat de Fed een jarenlange gerechtelijke strijd voerde - en verloor -  om de omvang en ontvangers van haar bailout-operaties geheim te houden.

De grootste ontvanger van de bailout-operaties van de Federal Reserve was Citigroup. Het ontving in totaal meer dan $ 2,5 biljoen aan leningen ònder de marktrente van de Fed van 2007 tot ten minste medio 2010. Nadat Yellen door president Biden was voorgedragen als minister van Financiën van de VS, bleek uit haar financiële openbaarmakingsrapport dat ze had drie keer toespraken had gehouden bij Citigroup: op 6 maart, 11 maart en 12 maart 2019. Ze verdiende $ 217.200 voor elk evenement, voor een totaal van $ 651.600.

Er stroomden ook massa's contant geld naar de bankrekening van Yellen, afkomstig van Citadel, een gigantisch hedgefonds dat onlangs onder de loep werd genomen door de Senaatscommissies voor banken en financiële diensten van het Huis van Afgevaardigden. Uit het financiële openbaarmakingsrapport van Yellen bleek dat ze $ 992.500 had gekregen voor spreekbeurten bij Citadel en $ 50.000 tot $ 100.000 had terugbetaald voor een geannuleerd evenement.

De meest indrukwekkende analyse van Yellen's liefde voor geld van Wall Street kwam in een tweet van Jesse Eisinger van een publieke belangenorganisatie, ProPublica. Eisinger schreef: "Zeer verontrustende dubbele geldklopperij van banken door Janet Yellen. Dit is corruptie, maar wordt niet zo genoemd omdat het zo alledaags is." Eisinger merkte ook op: "Natuurlijk, Yellen denkt misschien dat ze onafhankelijke beslissingen kan nemen als ze eenmaal in functie is. Maar hoe arrogant is het om je voor te stellen dat geld iedereen corrumpeert behalve jij?"

De macht van Yellen was al enorm als minister van Financiën. Ze houdt toezicht op een octopus van federale agentschappen, waaronder de Internal Revenue Service (IRS); het Office of the Comptroller of the Currency (OCC), dat toezicht houdt op alle nationale banken die over de staatsgrenzen heen opereren; het Bureau of Engraving and Printing; de U.S. Mint (de Amerikaanse munt); het Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), dat tot taak heeft het witwassen van geld te bestrijden, maar daarin jammerlijk heeft gefaald; en tal van andere onderdelen.

Bovendien geeft de wetgeving die in 1934 door het Congres is aangenomen, Yellen de leiding over het slush-fonds dat bekend staat als het Exchange Stabilization Fund, dat zich met markten mag bemoeien. De Dodd-Frank financiële hervormingswetgeving van 2010 maakt Yellen de voorzitter van de Financial Stability Oversight Council, en dankzij stiekeme wetgeving die tijdens de regering-Trump is aangenomen, is de minister van Financiën nu ook een permanent lid van de National Security Council (NSC).

Als al deze macht niet angstaanjagend genoeg was voor een vrouw die slechts twee jaar geleden miljoenen ontving door vrijgevigheid van Wall Street, heeft David Dayen nu een onthulling geschreven over hoe Yellen en de regering-Biden de macht van de Fed over de megabanken van Wall Street verder consolideren.

Dayen merkt op dat het Yellen was die een lage medewerker bij de Fed, Michael Hsu, koos om te dienen als waarnemend controleur bij het Office of the Comptroller of the Currency. De OCC houdt toezicht op de gevaarlijkste megabanken op Wall Street en rapporteert over hun honderden biljoenen dollars aan derivatentransacties.

Volgens Dayen bekeerde Hsu zich snel en benoemde hij Benjamin McDonough als Senior Deputy Comptroller en Chief Counsel van de OCC. Waar McDonough vandaan kwam? De juridische afdeling van de Federal Reserve.

Maar dat is nauwelijks de omvang van de groeiende invloed van de Federal Reserve in de regering-Biden. Dayen schrijft als volgt: "Nellie Liang, een econoom van de Federal Reserve in meerdere divisies gedurende 30 jaar, is de keuze van president Biden als ondersecretaris van de Treasury voor binnenlandse financiën. Laurie Schaffer, een oude advocaat bij de Fed, is momenteel plaatsvervangend algemeen adviseur bij de Treasury. Bidens plaatsvervangend nationaal veiligheidsadviseur voor internationale economische kwesties, Daleep Singh, leidde eerder het marktenteam van de Federal Reserve Bank van New York."

"Liang," zo meldt Dayen, "was onlangs co-auteur van een paper met oud-medewerker van de Fed, Pat Parkinson, waarin hij beweerde dat regelgevers de hefboomratio van banken (de verhouding tussen schulden en activa) zouden moeten verzwakken en dat de Fed een kredietfaciliteit zou moeten opzetten om te dienen als een permanent reddingsfonds voor de repomarkt, die in 2019 in de problemen kwam."

Om meer te weten te komen hoe Wall Street 68.000 banen had geschrapt en biljoenen aan noodleningen ontving voorafgaand aan de COVID-19-crisis, overal in de wereld, lees ons artikel "De crisis begon al ruim vóór de corona-pandemie".

Dayen merkt ook op dat McDonough, de man die Hsu heeft benoemd tot Chief Counsel bij het OCC, een waarnemend speciaal adviseur was van de vice-voorzitter voor banktoezicht bij de Federal Reserve, Randal Quarles. Dayen schrijft dat McDonough in die hoedanigheid had "gewerkt aan verschillende van de deregulerende maatregelen die Quarles heeft doorgevoerd, waaronder de bepaling om het toezicht op Amerikaanse entiteiten op buitenlandse banken te verzwakken, waarvoor [Senator Elizabeth] Warren Quarles bekritiseerde na het Archegos-schandaal."

Quarles, net als de zittende Fed-voorzitter Jerome Powell, zijn beide afkomstig van één van de belichamingen van hebzucht op Wall Street - de Carlyle Group. (Zie ons artikel "Fed-voorzitter duwt Wall Street naar grote hoogten.", over hoe de voorzitter en vicevoorzitter van de Fed  rijk zijn geworden bij Carlyle Group, een Private Equity Fund met een reeks faillissementen en banenverlies.)

Tot nu toe werden banken van Wall Street gereguleerd door batterijen regelgevers met de theorie dat als een regelgever volledig buitenspel wordt gezet, een andere regelgever in het algemeen belang zou kunnen blijven functioneren. Die regelgevers zijn onder meer de Securities and Exchange Commission (SEC), wiens mandaat het is om de beurzen, aandelen- en obligatiehandel en de verspreiding van informatie van beursgenoteerde bedrijven onder het publiek te reguleren; de Commodity Futures Trading Commission (CFTC), die geacht wordt de grondstoffen-, futures- en derivatenmarkten te reguleren; en de Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC), die toezicht houdt op federaal verzekerde banken (waarvan de grootste zijn gefuseerd met handelshuizen in Wall Street, waardoor het bijna onmogelijk is om een federaal verzekerde bank te onderscheiden van een handelscasino).

Maar Dayen ziet nu een ongezonde trend van dominantie door de Fed. De titel van zijn artikel is: "De Fed wordt de enige banktoezichthouder van de natie." Als deze Fed-waarschuwing afkomstig was van een rechts-conservatief nieuwskanaal dat de Fed volledig wil afschaffen, zou het met een korreltje zout kunnen worden genomen. Maar Dayen is uitvoerend redacteur van The American Prospect, waar het artikel werd gepubliceerd. Het staat bekend als een vooruitstrevend medium.

Het artikel bevat de zeer verontrustende zin voor progressieven en Amerikanen in het algemeen: "... tot nu toe is er weinig zinvol onderscheid gemaakt tussen de Trump- en Biden-tijdperken op het gebied van bankregulering."


[Alle links, bronnen, documenten e.d. zijn uitsluitend bestemd voor abonnee's][7 juni 2021]

 

Afdrukken Doorsturen