Brits rechtssysteem is ook niet meer wat het geweest is

Het is niet bewezen dat een onbeperkt aantal apen in een kamer met bijpassende typemachines en een oneindige hoeveelheid tijd de Max Havelaar zouden kunnen typen, of zelfs de eerste regel van ons volkslied.
Maar de onwaarschijnlijkheid van bovenstaande apekermis is niets vergeleken met de zekerheid die de Britse regering, haar rechterlijke macht, de Metropolitan Police en de gecombineerde politieke krachten gisteren hebben laten zien in een kamer van de Royal Courts of Justice op The Strand. Ze bewezen dat een troep mensen elk principe van de Britse gerechtigheid en het strafrecht voor aap kan zetten - om de oorlog van de regering tegen Rusland aan te wakkeren.In de 50-jarige geschiedenis van het zenuwgas novitsjok is er geen mens aan gestorven, met uitzondering van de Britse Dawn Sturgess in Amesbury, Wiltshire, op 8 juli 2018. Alleen Sturgess overleefde het niet.

De oorzaak van haar dood, volgens de autopsie die de volgende dag, 9 juli 2018, door Philip Lumb werd uitgevoerd, was "hypoxisch hersenletsel na een hartstilstand en intracerebrale bloeding", blijkt uit het rapport dat hij heeft ondertekend. Dit betekent dat Sturgess een hartaanval kreeg, waardoor de zuurstoftoevoer naar haar hersenen stopte (hypoxie). Een ongelukkige, maar ook veel voorkomende doodsoorzaak, zo blijkt uit het medisch onderzoek. Lumb meldde niet waardoor het hart van Sturgess stopte.

Lumb is een loopbaanpatholoog die is geregistreerd bij het Britse ministerie van Binnenlandse Zaken voor verdacht forensisch onderzoek naar overlijden in het noordwesten van Engeland en Wales, en een adviseur bij het Medico-Legal Centre van Sheffield, een van de toonaangevende medisch forensische centra in het VK. Hij is ook de huidige voorzitter van de British Association in Forensic Medicine, de standaardzetter voor het land. Lumb heeft een scherp gevoel voor zijn professionele en ethische plicht. "Als je een fout maakt", zei hij in een persinterview, "kan iemand twintig jaar de gevangenis in."

Lumb maakte geen met zijn verslag, maar dit was niet wat de Britse regering wilde horen. Dus werd er op 17 juli 2018 een tweede patholoog ingeschakeld om een tweede autopsie uit te voeren. Zijn naam is Guy Rutty, ooit een collega van Lumb in Sheffield en ook een professor. Maar Rutty zette zijn naam pas op 29 november 2018 in zijn rapport over de doodsoorzaak van Sturgess. Erl was vier en een halve maand over heen gegaan.

Dat tweede verslag, dat nog twee en een half jaar geheim werd gehouden, werd op 30 maart van dit jaar onthuld door de lijkschouwer van Wiltshire. De doodsoorzaak van Sturgess, die Rutty ondertekende en die werd beëdigd door de raadsman van de lijkschouwer, werd voorgelezen in de rechtbank: “a) post hartstilstand hypoxisch hersenletsel en intracerebrale bloeding; b) novitsjok-toxiciteit".

Op 22 september, gisteren dus, beval Dame Heather Hallett, de lijkschouwer in het onderzoek naar de doodsoorzaak van Dawn Sturgess op 8 juli 2018, officieel de vervolging van een misdrijf zonder verdediging; in een proces waarin het vonnis al is uitgesproken door de rechter zelf en de officieren van justitie; waarin de overlevende slachtoffers van het vermeende misdrijf, Sergei en Yulia Skripal, niet mogen getuigen en helemaal niet in het openbaar mogen verschijnen; wanneer de drie van het misdrijf beschuldigde Russen zich niet mogen laten vertegenwoordigen in de procedure; waarin er geen jury zal zijn; en waarin het bewijs van de misdaad, het wapen, de bedoeling en het motief van de daders in het geheim zullen worden gepresenteerd, zodat er geen toetsing kan plaatsvinden op waarheid, verzinsel of leugen.

Hallett (ook medewerkster van een geheim topbeveiligingafdeling onder het Cabinet Office) bereikte dit allemaal tijdens de hoorzitting van 100 minuten op woensdag. Een woordelijk verslag van de hoorzitting is hier te lezen. Een handvol Britse verslaggevers was aanwezig, de meeste via een externe audioverbinding. Jane Croft van de Financial Times en Ilya Dmitryachev van Tass waren aanwezig; geen van beiden heeft zich nog gemeld met tekstuele bijdragen.

Michael Mansfield QC, de advocaat die een uitbetaling van meerdere miljoenen ponden van de overheid voor de familie Sturgess wil, kondigde tijdens de hoorzitting aan: "Dit proces is waarschijnlijk het enige dat de waarheid zal bereiken van een van de meest verwoestende aanvallen... sinds de Tweede Wereldoorlog".

Volgens Andrew O'Connor, QC, de hoofdaanklager - officieel is hij de raadsman van Hallett -  "hebben we verzoeken om openbaarmaking ingediend bij andere individuen en organisaties, waaronder het onderzoeksbureau Bellingcat."
Moet u nagaan: Bellingcat, een door de NAVO en de Britse regering gefinancierd propagandakanaal, zal gaan getuigen; de Skripals, de mensen die met novitsjok zouden zijn vergiftigd, niet.

Bellingcat heeft de bewering van de Britse inlichtingendienst gepubliceerd dat drie Russische officieren van de militaire inlichtingendienst (GRU) - Alexander Petrov (ook bekend als Alexander Mishkin), Ruslan Boshirov (Anatoly Chepiga), Sergei Fedotov (Denis Sergeyev) - de novitsjok-aanval op de Skripals in Salisbury hebben uitgevoerd op 4 maart 2018, en toen een fles novitsjok achterlieten die Sturgess op 30 juni 2018 in een appartement in Amesbury in haar polsen spoot, waardoor ze negen dagen later stierf.

Haar dood werd officieel vastgesteld in het Salisbury District Hospital op 8 juli 2018. De oorzaak van haar dood was, volgens deze medische bevindingen, "a) hartstilstand na hypoxisch hersenletsel en intracerebrale bloeding; b) novitsjok-toxiciteit". Dit is de eerste keer dat de postmortale resultaten en de namen van de twee artsen die ze hebben bereikt, in deze zaak openbaar zijn gemaakt. De lijkschouwer van het graafschap Wiltshire, David Ridley, die de zaak bijna drie jaar leidde, hield dit geheim.

De onthulling betekent dat Sturgess eerst stierf aan een hartaanval, zuurstofverlies in de hersenen en een bloeding in de hersenen, mogelijk in het appartement van haar partner in Amesbury voordat ambulancepersoneel arriveerde, of op weg naar het ziekenhuis. "Ze werd dood verklaard in het ziekenhuis", voegde de advocaat eraan toe. Pas later werd "novitsjok-toxiciteit" ontdekt. Maar wanneer?

Voor het eerst wordt onthuld dat het autopsieonderzoek op 17 juli is gedaan; het postmortemrapport volgde pas op 29 november. De hiaten in de tijd, en ook in de biochemische en forensische betekenis tussen "a) hartstilstand" en "b) novitsjok-toxiciteit", zijn zo groot dat het schokkend is dat de voorzittende lijkschouwer, Dame Heather Hallett, niet van plan was om de pathologen op te roepen om onder kruisverhoor te getuigen.

En wat betreft die getuigen: zoals in het begin van dit artikel gezegd, en ontbrekend op de lijst, uitgesloten van getuigen in de rechtbank, zijn twee namen: Sergei en Yulia Skripal. Noch de lijkschouwer, noch de advocaten in de rechtbank gaven uitleg over deze omissie. De verslaggevers die de hoorzitting voor de BBC, de Guardian en de Salisbury Journal bijwoonden, merkten het niet op.

"Onze huidige bedoeling", kondigde de raadsman van het gerechtelijk onderzoek aan, "is om openbaarmakingsverzoeken in te dienen bij de volgende personen en organisaties na de PIR [pre-inquest review]". Achttien namen van getuigen, te beginnen met de familie van Sturgess en haar metgezel, Charles Rowley, naar verluidt een overlevende van dezelfde vergiftiging die haar heeft gedood. De lokale en Londense politie volgen op de lijst; dan ambulancepersoneel; ziekenhuispersoneel; de geheime inlichtingendiensten; het Cabinet Office in Londen; en tot slot, op nr. 18, "Bellingcat", zoals gezegd de bekende door de NAVO gefinancierde bewijsfabrikant en cyberoorlogseenheid, maar door de mainstream media stelselmatig neergezet als "journalistencollectief".

Bellingcat noemde Sergeyev – alias Fedotov – op 14 februari 2019 de derde novitsjok-moordenaar. Twee jaar en zeven maanden later kondigde Dean Haydon, de hoofdcommandant van de Metropolitan-politie die verantwoordelijk is voor terrorismebestrijding, afgelopen maandag aan dat Sergeyev is beschuldigd van de poging tot moord (met novitsjok) op de Skripals; Sergeyev wordt niet beschuldigd van een misdaad tegen Sturgess.

Volgens Haydons briefing in het officiële persbericht is het enige bewijs tegen Sergeyev/Fedotov dat hij op vrijdag 2 maart 2018 om ongeveer 11:00 uur in het Verenigd Koninkrijk aankwam met een vlucht van Moskou naar Londen Heathrow. Dit was ongeveer vier uur voordat Petrov en Boshirov vanuit Moskou op Gatwick Airport aankwamen. Detectives hebben vastgesteld dat Fedotov tussen 2 maart en 4 maart 2018 in een hotel in het centrum van Londen verbleef. Er werden tests uitgevoerd in de kamer waar Fedotov zou hebben verbleven, maar hieruit werden geen sporen van novitsjok en geen risico voor het publiek vastgesteld. Bewijs verzameld door het onderzoeksteam suggereert dat Fedotov in de loop van het weekend meer dan eens een ontmoeting had met Petrov en Boshirov in het centrum van Londen. Fedotov verliet het Verenigd Koninkrijk op zondag 4 maart 2018 met een vlucht naar Moskou met vertrek vanaf Heathrow om ongeveer 13:45 uur.

Haydon zei meer en ook minder, aldus persverslaggevers. “De drie opereerden als een klein team om novitsjok in te zetten om individuen in dit land te doden. Ik kan bewijzen dat ze hier opereerden als een eenheid verbonden met de GRU. Het is duidelijk dat ik kan bewijzen dat de drie hier waren.”

Haydon probeerde ook zijn vertraging bij het aanklagen van Sergeyev/Fedotov uit te leggen. “We waren in staat om van de eerste twee vrij snel de bewijzen te verkrijgen, maar met de derde man heeft het iets langer geduurd. We moeten een eerlijk proces volgen, en daarmee bedoel ik onderzoek, het als bewijs indienen, het voorleggen aan de Crown Prosecution Service, en uiteindelijk zijn we beland waar we nu zijn.”

Haydons persconferentie werd meerdere keren aangehaald tijdens de hoorzitting van Hallett. Aan het slot beval ze: “De voorlopige reikwijdte van het gerechtelijk onderzoek wordt gewijzigd (in paragraaf (b)(ii)(a) van paragraaf 4 van de aanwijzingen van 30 maart 2021) om de betrokkenheid van Denis Sergeev (ook bekend als Sergey Fedotov) bij de vergiftiging van Sergei en Yulia Skripal mee te nemen.”

De bevelen van Hallett veranderen het gerechtelijk onderzoek ook in een openbaar onderzoek. Het verschil in deze termen duidt op een ingrijpende verandering in de rechtsbeginselen: de toelaatbaarheid van bewijs, de bewijsnorm die buiten redelijke twijfel staat, het vermoeden van onschuld, het recht van de beschuldigde op verdediging en het oordeel van een jury zijn niet van toepassing in een openbaar onderzoek. "Ik heb... stellig geconcludeerd," kondigde Hallett aan, "dat ik geen volledig, eerlijk en effectief onderzoek kan doen naar de dood van Dawn Sturgess als deze procedure wordt voortgezet als een gerechtelijk onderzoek. Ik heb en mijn team heeft voldoende materiaal gezien van zeer relevante informatie en relevant van aard voor het onderzoek dat veel te gevoelig is om openbaar te worden gemaakt".

Deze zet van de Britse regering hadden we hier drie maanden geleden in een artikel al geopperd.

Twee jaar eerder was het duidelijk dat dit de uitkomst zou zijn van het Sturgess-onderzoek toen de lijkschouwer van het graafschap Wiltshire, David Ridley, op 20 december 2019 zijn uitspraak deed. Hij waarschuwde toen dat als de advocaten van de familie Sturgess geld wilden, en als de regering de Russen wilde vervolgen, de rechtbank van de lijkschouwer, en de wetten die bewijs en vonnissen regelen, zouden moeten worden opgegeven.

Als vervanging van Ridley eerder dit jaar, maakte Hallett gisteren de wijziging officieel.

De reden in de Britse wet is dat het bewijs van de novitsjok-aantijging en van de Russische betrokkenheid zó geheim is, dat het niet kan worden getest op waarheid of vervalsing in een gerechtelijke procedure voor een lijkschouwer. Om de aantijging te behouden maar het bewijsmateriaal te verbergen, is het openbaar onderzoek vervangen dat Hallett nu zal leiden. Het is niet waarschijnlijk dat de openbare hoorzittingen binnen een jaar zullen beginnen, gaven Hallett en haar advocaten woensdag toe.

In de tussentijd heeft ze de politie van Londen bevolen om hun bewijsmateriaal en getuigen te verzamelen in wat Operatie VERBASCO wordt genoemd.

De wet op zijn kop zetten en de waarheid van het bewijs verbergen, is het plan waarover Hallett, haar aanklagers en de advocaten van Sturgess overeenstemming hebben bereikt met regeringsfunctionarissen. "Hun mening", zei Adam Straw QC, een andere advocaat van de familie Sturgess, gisteren in de rechtbank, "is dat er nu een openbaar onderzoek moet worden ingesteld en we nodigen u uit om die suggestie in dit stadium aan de minister van Binnenlandse Zaken te doen. Hoewel zij [familie Sturgess] van mening zijn dat een gerechtelijk onderzoek voordelen kan hebben, bijvoorbeeld een jury in dit soort gevallen, is hun voornaamste zorg ervoor te zorgen dat de waarheid over de manier waarop mevrouw Sturgess stierf wordt vastgesteld. U [Hallett] heeft zo duidelijk mogelijk gemaakt dat er kritieke documenten, kritieke informatie, zijn, die zeer relevant zijn voor de reikwijdte van het onderzoek, maar die van het onderzoek moeten worden uitgesloten en daarom de enige manier waarop dat kan worden overwogen is door middel van een openbaar onderzoek.”
[Alle links, bronnen, documenten en meer informatie uitsluitend voor abonnee's][23 september 2021]

 

Afdrukken Doorsturen