Banksysteem VS nog slechter dan in 1929

Het Amerikaanse banksysteem is vandaag de dag gevaarlijker dan in 1929, dankzij de Reg. U en swaps van de Federal Reserve - twee goed bewaarde geheimen van de Bankcommissie van de Senaat.Regulation U is een regel uit 1936 van de Amerikaanse centrale bank, de Federal Reserve, die nog steeds van kracht is, die nog steeds toestaat dat federaal verzekerde, door de belastingbetaler gesteunde commerciële banken om margeleningen te verstrekken voor speculatie in aandelen. In tegenstelling tot 1936 mogen handelshuizen op Wall Street tegenwoordig echter hun eigen federaal verzekerde, door de belastingbetaler gesteunde commerciële banken bezitten. Dat heeft ertoe geleid dat er veel onheil is ontstaan bij het verstrekken van margeleningen voor speculatie op de aandelenmarkt. We komen zo tot de details van dat alles, maar eerst wat noodzakelijke achtergrondinformatie.

Na de beurskrach van 1929 gingen 9.096 banken die deposito's aanhielden voor gemiddelde Amerikanen failliet als gevolg van insolventie tussen 1930 en 1933. (Zie bijgaande grafiek.)

De bankencrisis van de jaren dertig bereikte een hoogtepunt op 6 maart 1933, slechts één dag nadat president Franklin D. Roosevelt was ingehuldigd. Na een maandlange run op de banken verklaarde Roosevelt een landelijke "banking holiday" die alle banken in de Verenigde Staten sloot. Op 9 maart 1933 keurde het Amerikaanse Congres de Emergency Banking Act goed, waardoor regelgevers alle banken konden evalueren voordat deze opnieuw hun deuren mochten openen. Duizenden banken werden als insolvent beschouwd en definitief gesloten.

Er was in die tijd geen door de overheid geregelde verzekering op bankdeposito's, wat betekent dat mensen die hun geld hadden gestald bij die banken in veel gevallen al hun geld verloren of slechts enkele centen per dollar kregen.

Om het vertrouwen van het publiek in het Amerikaanse banksysteem te herstellen, ondertekende president Roosevelt de Banking Act van 1933, beter bekend als de Glass-Steagall Act, naar de auteurs senator Carter Glass, een democraat uit Virginia, en House Representative Henry Steagall, een Democraat uit Alabama. De wetgeving creëerde voor het eerst een federale depositoverzekering voor bankrekeningen in de VS en verbood deze federaal verzekerde banken óók om te speculeren of "underwriting" in aandelen.

Deze scheiding van verzekerd bankieren van de casinocultuur van Wall Street was destijds niet controversieel. Jarenlange hoorzittingen in de Senaat na de crash van '29 hadden het Congres van die tijd, evenals het publiek door middel van gedurfde krantenkoppen, geïnformeerd dat het Wall Street-speculanten waren (die gokten met geld van deposanten) die de beurscrash en insolventie van de banken hadden veroorzaakt.

De Glass-Steagall Act beschermde het Amerikaanse banksysteem 66 jaar lang totdat het werd ingetrokken tijdens de Wall Street-vriendelijke Bill Clinton-regering in 1999. Het momentum voor de intrekking kwam van de aankondiging in 1998 dat Sandy Weill zijn htrading-ondernemingen, Salomon Brothers en Smith Barney (onder de paraplu van Travellers Group), wilde samenvoegen met Citicorp, moedermaatschappij van de federaal verzekerde commerciële bank Citibank.

Weill had een (door hemzelf toegegeven) persoonlijk motief voor deze fusie, waardoor de zogenaamde "universele bank", Citigroup, ontstond. Weill vertelde zijn fusiepartner, John Reed van Citibank, dat zijn motivatie voor de deal was: "We zouden zó rijk kunnen zijn", aldus Reed in een interview met Bill Moyers. Zo ongeveer dezelfde motivatie die wij als zodanig ervaarden uit de tijd dat wij nog werkten bij ABN AMRO en bestuursvoorzitter Rijkman Groenink het concern in de etalage had gezet.

De redactieraad van de New York Times werd schaamteloos een pleitbezorger voor Wall Street in de poging om Glass-Steagall in te trekken. Op 12 maart 1988 publiceerde de New York Times een hoofdartikel met de titel: "Verdrijf deze bankmythe." Het braakte valse propaganda uit, rechtstreeks van de lobbyisten van Wall Street. Een alinea luidde:
“De Glass-Steagall Act van 1933 was bedoeld om een nieuwe marktcrash te voorkómen door banken te verbieden effecten te verkopen en te verzekeren. Maar in de praktijk bouwde het alleen maar een muur rond het bankwezen, een barrière die de concurrentie verminderde en de vergoedingen in de nauw verwante effectenindustrie verhoogde zonder de financiële stabiliteit te vergroten.”

In een ander hoofdartikel van 22 september 1990 prees de New York Times "The Fed's Sensible Bank Experiment". Het schreef:
“De Glass-Steagall Act is gedeeltelijk aangenomen om een conflict tussen concurrerende belangen op de Amerikaanse financiële markten te regelen. Maar het weerspiegelde ook een overtuiging, aangewakkerd door de crash van 1929 op Wall Street en de daaropvolgende cascade van bankfaillissementen, dat banken en aandelen een gevaarlijk mengsel waren.
Of dat geloof vijftig jaar geleden logisch was, is een kwestie van discussie onder economen. Maar nu heeft het weinig zin. In een recente studie van Glass-Steagall levert George Benston, een professor in financiën aan de Emory University, overtuigend bewijs dat het afsnijden van banken van aandelen en obligaties hen riskanter maakt: een bank vermindert het risico door haar investeringen te diversifiëren.”

Op 8 april 1998 prezen de redacteuren van de New York Times John Reed en Sandy Weill de hemel in voor het opzetten van een megabankfusie die destijds illegaal was. Zij schreven:
"Het congres aarzelt, dus John Reed van Citicorp en Sanford Weill van Travellers Group stellen groots voor om de financiële markten zelf te moderniseren. Ze hebben een fusie van $ 70 miljard aangekondigd - de grootste in de geschiedenis - die de grootste financiële dienstverlener ter wereld zou creëren, met een waarde van meer dan $ 140 miljard... In één klap zullen de heer Reed en de heer Weill tijdelijk de steeds onnodige muren hebben gesloopt, gebouwd tijdens de depressie, om commerciële banken te scheiden van investeringsbanken en verzekeringsmaatschappijen.”

Terwijl de New York Times optrad als publicist voor de intrekking, ondertekende president Bill Clinton op 12 november 1999 de Gramm-Leach-Bliley Act, die de Glass-Steagall Act en de essentiële bepalingen voor de scheiding van federaal verzekerden introk banken van het Wall Street casino introk.

Slechts negen jaar later stortte Citigroup in en werd het overeind gehouden met de grootste bailout-operatie voor de Amerikaanse belastingbetaler en de Federal Reserve in de geschiedenis. In maart 2009 was Citigroup nog maar een aandeel waard van 99 cent.

Het onmiddellijke effect van de intrekking van Glass-Steagall was dat handelshuizen in Wall Street nu federaal verzekerde commerciële banken konden bezitten en de honderden miljarden dollars aan verzekerde deposito's van de banken konden gebruiken om te speculeren in aandelen en derivaten. Elk groot handelshuis op Wall Street kocht ofwel een federaal verzekerde bank of creëerde er een.

Wat Weill bedoelde met "We zouden zó rijk kunnen zijn" was dit: als de handelsweddenschappen veel wonnen, werden de bank-CEO's obsceen rijk met op aandelenopties gebaseerde prestatiebeloningen. Als de weddenschappen tot grote verliezen zouden leiden, zouden de Amerikaanse regering en de Federal Reserve (ofwel: de belastingbetaler) gedwongen worden een bailout-operatie uit te voeren in plaats van een gigantische, onderling verbonden, federaal verzekerde bank bankroet te laten gaan.

In 2008, slechts negen jaar na de intrekking van Glass-Steagall, bliezen de eeuwenoude, iconische banken van Wall Street zichzelf op in een herhaling van 1929. Naast de veel gepubliceerde bailout-operatie van de overheid die bekend staat als TARP, ging de Federal Reserve, die verondersteld werd om de toezichthouder te zijn van deze megabankholdings en dit soort bankencrises te voorkomen, in stealth-modus en begon het astronomische bedragen door te sluizen om de banken en hun eigen reputatie te ondersteunen. Zonder één stem in het Congres heeft de Federal Reserve in het geheim $ 29 biljoen aan cumulatieve leningen doorgesluisd om de banken van Wall Street, hun handelsactiviteiten in Londen, hun buitenlandse tegenpartijen voor bankderivaten en buitenlandse centrale banken te redden via dollarswaplijnen. De media moesten een meerjarige rechtsstrijd aangaan om eindelijk weet te krijgen van de afschuwelijke details van de leningen van de Federal Reserve.

De Fed wist terecht dat zodra de omvang van de leningen bekend zou worden, haar abnormaal falen als toezichthouder van de megabanken ook aan het licht zou komen. Desondanks gaf het Amerikaanse Congres de Federal Reserve méér bevoegdheden om toezicht te houden op dezelfde megabanken in het kader van de Dodd-Frank financiële hervormingswetgeving van 2010 - waardoor de Verenigde Staten vandaag de dag met een gevaarlijk banksysteem zit opgescheept.

Zowel Weill als Reed zijn inderdaad obsceen rijk geworden, terwijl miljoenen Amerikanen hun baan en hun huis verloren door gedwongen verkoop tijdens de Grote Recessie die volgde op de crash van 2008.

Eén van de belangrijkste boosdoeners van de crash van 1929 en de verwoesting van de markt die volgde in daarop volgende vier jaar (de aandelenmarkt verloor 89 procent van zijn waarde van 1929 tot 1933) was het gebrek aan controle en toezicht op margeleningen voor aandelenspeculatie.

Op 6 juni 1934 bracht de Senaatscommissie voor het bankwezen een gedetailleerd rapport uit met een samenvatting van de bevindingen over de oorzaken van de crash - informatie verkregen door de jarenlange hoorzittingen, die afwisselend bekend stonden als de hoorzittingen van Pecora of de hoorzittingen van de beurspraktijken.

Het Senate Banking-rapport merkte op dat, omdat de handelshuizen van Wall Street “opgewonden waren door de visie van snelle winsten", ze margeposities innamen waar ze niet over voldoende middelen beschikten om zichzelf te beschermen, en toen de storm losbarstte stonden ze hulpeloos toe te kijken terwijl effecten en spaargelden in een stroom van liquidaties werden weggespoeld.

Het rapport schetste meer specifiek de gevaarlijke impact van margeleningen als volgt:
“Brokers verkrijgen middelen om hun eigen margetransacties en die van hun klanten te financieren, voornamelijk door te lenen bij bankinstellingen. Banken op hun beurt verstrekken deze leningen voor eigen rekening of treden op als tussenpersonen bij het uitlenen van fondsen van niet-bancaire bedrijven, individuen en investeringsfondsen, gewoonlijk aangeduid als "anderen", zonder tussenkomst van banken.
Wanneer het volume van de leningen van makelaars zich opstapelt tot de hoogten die de afgelopen jaren zijn bereikt, is de situatie vol gevaar. Bij ongunstige ontwikkelingen in de financiële wereld worden dergelijke leningen prompt opgevraagd, worden de kredietnemers gedwongen om op grote schaal effecten te verkopen en wordt een daling van de waarde van de zekerheden bespoedigd. Met de daling van de marktkoersen worden margerekeningen onder de marge geplaatst, wat resulteert in verdere onvrijwillige liquidatie, wat de daling versnelt. De daling van de effectenkoersen demoraliseert niet alleen de margehandelaar, maar schaadt ook de veiligheid van door de banken verstrekte onderpandleningen en de waarde van effecten die in hun eigen portefeuilles worden aangehouden. Zo lijden de kredietverstrekkende instellingen verlies als gevolg van de daling van de waarde van de zekerheden als gevolg van de snelle inkrimping van het volume van de leningen van makelaars.”

Iedereen met een gezond verstand en intellect zou denken dat het Congres van de Verenigde Staten in 1933 op geen enkele manier een federale depositoverzekering zou hebben gecreëerd, financieel geruggesteund door de Amerikaanse belastingbetaler, terwijl men doorgaat met deze federaal verzekerde banken toe te staan om margeleningen te verstrekken aan het casino van Wall Street.

In feite deed het Congres het nog slechter dan dat in 1934. Het gaf de verantwoordelijkheid door aan de Federal Reserve om margeregels te implementeren. Het Senate Banking-rapport legt het als volgt uit:
“De Securities Exchange Act van 1934 onderwerpt alle speculatieve kredieten aan de centrale controle van de Federal Reserve Board als de meest ervaren en best uitgeruste kredietinstelling van de regering... Deze bepalingen zijn bedoeld om de marge-koper te beschermen door het hem onmogelijk te maken om effecten te kopen met een te kleine marge, en de kredietinstelling van de regering de macht te geven om het totale bedrag van de kredietmiddelen van de natie, die door speculatie naar de aandelenmarkt kunnen worden gestuurd en weg van de handel en industrie, te verminderen.”

De margeregeling van de Federal Reserve voor makelaars-dealers die klanten op Wall Street krediet verstrekken, is Regulation T. Vóór 3 januari 1974 was de initiële margevereiste van Reg T zo'n 80, 90 en 100 procent. Sinds 3 januari 1974 is de initiële margevereiste van Reg T vastgesteld op 50 procent.

Dat brengt ons terug bij Regulation U - de gevaren die de Senaatscommissie voor het bankwezen de afgelopen twee decennia heeft genegeerd. De Regulation U van de Federal Reserve dekt de uitbreiding van krediet dat is gedekt met gemarginaliseerde aandelen door federaal verzekerde commerciële banken, spaar- en leninginstellingen, federale spaarbanken, kredietverenigingen, productiekredietverenigingen, verzekeringsmaatschappijen en bedrijven die aandelenoptieplannen voor werknemers hebben. Reg U heeft momenteel dezelfde marge-vereiste van 50 procent als Reg T (sinds 1974, zie grafiek)- maar Reg U heeft een groot aantal uitzonderingen en vrijstellingen waar Wall Street gemakkelijk omheen kan en zal manoeuvreren.

Federaal verzekerde banken worden verondersteld met regelgevers de omvang van hun Reg U-margeleningen vast te leggen op Schema RC-C, deel I, item 9.b. We hebben de betreffende rapporten onder de loep genomen voor het meest recent ingediende kwartaal eindigend op 30 juni 2021. Het regel-onderdeel is getiteld: "Leningen voor het kopen of houden van effecten (beveiligd en ongedekt)." Van de megabanken heeft Bank of America het grootste aantal verstrekte leningen, namelijk voor 17,96 miljard dollar. JPMorgan Chase was de volgende, met $ 12,8 miljard. State Street Bank and Trust was de derde in de rij met $ 9,73 miljard, gevolgd door Bank of New York Mellon met $ 8,6 miljard.

De trading-grootmacht, Morgan Stanley, mag zich eigenaar noemen van twee federaal verzekerde bankinstellingen als gevolg van de intrekking van de Glass-Steagall Act. De Morgan Stanley Private Bank National Association heeft voor $ 3,07 miljard aan margeleningen verstrekt, terwijl de Morgan Stanley National Association voor $ 2,09 miljard heeft verstrekt.

We hadden geen tijd en zin om de call-rapporten voor de ongeveer 5.000 federaal verzekerde banken in de Verenigde Staten door te nemen om te zien hoeveel krediet ze hebben verstrekt voor aandelenspeculatie met margeleningen, maar we stuitten op een verontrustend gegeven. De Northern Trust Company heeft slechts $ 53 miljard aan deposito's, in tegenstelling tot een JPMorgan Chase of Bank of America die respectievelijk meer dan $ 2 biljoen en $ 1,87 biljoen aan deposito's hebben. En toch laat de Northern Trust Company zien dat het op 30 juni $ 4,03 miljard aan margeleningen had verstrekt. Dat suggereert dat 7,55 procent van zijn deposito's naar marktspeculatie gaat in plaats van naar leningen om de reële economie te helpen herstellen van de ergste pandemie in een eeuw.

Maar het dollarbedrag aan margeleningen op Schema RC-C, deel I, item 9.b. is slechts het kleine topje van de ijsberg in termen van het verklaren van de ongekende aandelenmarktzeepbel van vandaag. Volgens de bankinstructies voor het opstellen van Schedule RC-C, staan "leningen aan houdstermaatschappijen van deposito-instellingen" op een aparte regel, deel I, item 9.a. Elke grote bank van Wall Street maakt deel uit van een bankholding. De leningen op regel 9.a. zijn in alle gevallen exponentieel groter dan lijn 9.b.

Een andere, nog niet onderzochte, bedreiging voor het Amerikaanse banksysteem is het ongedefinieerde bedrag aan margeleningen in dollars die zich voordoen als total return swaps - waardoor de balansen van de federaal verzekerde banken in feite worden uitgeleend aan hedgefondsen.

Het grote publiek hoorde in maart van dit jaar dat Archegos Capital Management, een family office hedgefonds, nergens op de radarschermen van de banktoezichthouders stond toen het ontplofte, waardoor een totaal verlies van meer dan $ 10 miljard werd veroorzaakt voor een groep megabanken, waaronder Credit Suisse, Morgan Stanley, UBS, Nomura en anderen. In sommige gevallen werd slechts 15 procent marge verstrekt door Archegos, waarbij banken 85 procent krediet verstrekten. (Zie ons Economedian blog artikel: "Wall Street in de ban van geïmplodeerd hedgefonds Archegos").

Er is sinds de Archegos-explosie geen signaal meer aan het Amerikaanse volk gegeven door banktoezichthouders om aan te geven hoe wijdverbreid deze misleiding met swap/margeleningen bij de banken is. Wall Street insiders zeggen dat het zeer wijdverbreid is en al minstens 15 jaar aan de gang.

Hoeveel van het spaargeld van de doorsnee-Amerikanen, dat voor de veiligheid in federaal verzekerde banken werd gestort (en niet om de onverzadigbare hebzucht van hedgefondsen te financieren) is weggeleid van de reële economie naar een of andere vorm van margeleningen? Geen enkele bankentoezichthouder weet het eigenlijk, of als ze het weten praten ze er niet over.

Op 23 september publiceerde de Federal Reserve haar Z.1 statistische publicatie over de financiële rekeningen van de Verenigde Staten. Het gedeelte over "Corporate Equities" laat zien dat de marktwaarde van alle beursgenoteerde effekten (aandelen) in de VS eind 2019 $ 38,47 biljoen bedroeg. Tegen het einde van het tweede kwartaal van 2021, te midden van een aanhoudende nationale noodsituatie en de ergste gezondheidscrisis in meer dan een eeuw, was de marktwaarde van alle beursgenoteerde aandelen gestegen tot $ 54,77 biljoen, een stijging van 42 procent in anderhalf jaar.

De Amerikaanse aandelenmarkt is met $ 54,75 biljoen groter dan het gecombineerde bbp van de Verenigde Staten, China, Japan, Duitsland, Frankrijk, Italië, Spanje en het Verenigd Koninkrijk volgens bbp-gegevens van de Wereldbank. Het is al veel te laat voor de Senaatscommissie voor het bankwezen om hoorzittingen te houden, personen onder ede te verhoren, dagvaardingen de deur uit te doen en deze gevaarlijke explosieve cocktail van Wall Street - de banken - de Federal Reserve tot op de bodem uit te zoeken.

[Alle links, bronnen, documenten en meer informatie uitsluitend voor abonnee's][12 oktober 2021]

 

Afdrukken Doorsturen