De ene hand wast de andere: hoe Powell en BlackRock elkaar matsen

De Federal Reserve subsidieert de geldmarktfondsen die worden beheerd door BlackRock van Larry Fink, aangezien BlackRock een groot deel van de rijkdom van Fed-voorzitter Jerome Powell beheertVorig jaar, tijdens de financiële crisis, voerde de voorzitter van de Amerikaanse Federal Reserve Jerome Powell vijf vertrouwelijke telefoongesprekken met BlackRock-voorzitter en ceo Larry Fink. Het eerste gesprek op 19 maart duurde 30 minuten; er waren twee gesprekken in april, één op 3 april en één op 9 april, die beide 15 minuten duurden. Een telefoongesprek tussen Powell en Fink op 13 mei duurde 30 minuten; en een op 20 november duurde 10 minuten.

Dat is in totaal 100 minuten die de voorzitter van de centrale bank van de Verenigde Staten aan de telefoon heeft doorgebracht met de man die aan het hoofd staat van het bedrijf dat ook een groot deel van Powells vermogen beheert via zijn iShares Exchange Traded Funds. De datums en tijden van de telefoongesprekken zijn afkomstig uit Powells openbare dagelijkse agenda's.

Powells telefoontjes met Fink gingen dit jaar door. Op 5 februari hield Powell een telefoongesprek van 30 minuten met Fink. Op 1 maart van dit jaar was er een bizarre virtuele ontmoeting van een uur tussen Fink en de Raad van Gouverneurs van de Federal Reserve en het personeel van de Fed. (Verder terug kunnen we niet kijken: de dagelijkse kalenders van Powell zijn momenteel alleen beschikbaar tot en met augustus van dit jaar.)

Er bestaat bij ons een groeiende indruk dat Fink een adviseursfunctie heeft voor de Federal Reserve, terwijl zijn bedrijf, BlackRock, ook een aanzienlijk deel van Powells vermogen beheert. Zie ons eerdere artikel: "Krijgt BlackRock teveel macht?"

De Federal Reserve gaf BlackRock in 2020 ook drie no-bid-contracten om de opkoopprogramma's van bedrijfsobligaties van de Fed te beheren. Op grond van die contracten mocht BlackRock zijn eigen Exchange Traded Funds opkopen. Nu leren we van Crane Repo Data dat een groot deel van de al te royale Reverse Repo-operaties van de Federal Reserve in BlackRock-geldmarktfondsen is terechtgekomen. Crane Repo Data meldt dat de BlackRock Liquid FedFund-geldmarkt op 30 september $ 84 miljard van de Reverse Repo's van de Fed bezat, terwijl het BlackRock Liquid T-Fund $ 65 miljard bezat.

De Federal Reserve kondigde op 16 juni aan dat ze 0,05 procent rente zou gaan betalen op haar overnight Reverse Repo's. De vorige koers was een grote ronde nul geweest. Die eendaagse rente van 0,05 procent is ongelooflijk hoog als we weten dat de zesmaands schatkistbrief van gisteren in de VS exact dezelfde 0,05 procent opbrengt.

Ten tijde van de aankondiging van de Federal Reserve in juni schreef Zoltan Pozsar van Credit Suisse het volgende:
"... de Fed heeft een beleidsfout gemaakt: het is één ding om de rente op de RRP-faciliteit te verhogen wanneer een verhoging strikt genomen niet nodig was, en het is iets anders om het 'onterecht' te verhogen - zoals een geldfondsmanager het zei, 'gisteren konden we niet eens een basispunt per jaar krijgen; om op vijf basispunten eindeloos papier te krijgen van de meest vertrouwde tegenpartij is een droom die uitkomt.’ ”

We zouden kunnen zeggen dat  het een "droom is die uitkomt".... we zeggen liever dat de Federal Reserve particuliere geldmarktfondsen subsidieert.

De Reverse Repo-operatie, bekend als ON RRP (voor Overnight Reverse Repurchase Agreement) wordt uitgevoerd vanuit de New York Fed – net als bijna alle handelsactiviteiten van de Federal Reserve, inclusief haar massale bailoutprogramma's voor Wall Street van 2008 en 2020.

De manier waarop een Reverse Repo werkt is als volgt: de Open Market Trading Desk bij de New York Fed verkoopt een effect (meestal een Treasury-effect) aan een van zijn goedgekeurde tegenpartijen, met een overeenkomst om hetzelfde effect terug te kopen tegen een bepaalde prijs op een specifiek tijdstip in de toekomst, meestal de volgende dag. Het verschil tussen de verkoopprijs en de terugkoopprijs, gecorrigeerd voor de tijdsduur tussen de verkoop en aankoop, is de impliciete rentevoet.

De Institutional FedFund-geldmarkt van BlackRock geeft toe dat het rendement wordt gesubsidieerd. Het merkt op zijn factsheet op dat het ongesubsidieerde rendement negatief zou zijn op -0,11 procent. Het meldt ook dat 39,74 procent van zijn portefeuilleposities de Reverse Repo's van de New York Fed zijn.

BlackRock's Institutional Liquid T-Fund is nog vreemder. Volgens de factsheet is de rente van 1 dag, 7 dagen en 30 dagen slechts 0,01 procent. De factsheet laat ook zien dat 43,96 procent van zijn portefeuilleposities de Reverse Repurchase Agreements van de New York Fed zijn en dat het "niet-gesubsidieerde" rendement een negatieve -0,12 procent zou zijn.

De voorzitter van de Federal Reserve, Jerome Powell, van wie zoveel van zijn vermogen wordt beheerd door BlackRock, terwijl BlackRock al deze mooie deals van de Federal Reserve krijgt, is zéker een kandidaat om te worden toegevoegd aan een uitgebreid onderzoek naar de belangenconflicten tussen Fed-functionarissen.

Maar er moet ook worden opgemerkt dat de geldmarktfondsen van BlackRock niet de enige zijn waarvan de opbrengsten door de Federal Reserve worden gesubsidieerd. Volgens Crane Repo Data behoorden op 30 september de volgende geldmarktfondsen ook tot de belangrijkste gebruikers van die genereuze uitbetaling van 0,05 procent van de Fed op haar Reverse Repo's (de bedragen in dollars tussen haakjes geven aan hoeveel elk fonds op 30 september 2021 in New York Fed Reverse Repos heeft aangehouden.)
Federated Hermes Government Obligations ($ 62,3 miljard)
Fidelity Cash Central Fund ($ 51,5 miljard)
Fidelity Government Cash Reserves ($ 66,5 miljard)
Fidelity Government Money Market ($ 74,5 miljard)
JPMorgan US Government Money Market ($ 89,4 miljard)
Morgan Stanley Institutional Liquid Government ($79,8 miljard)
Vanguard Federal Money Market Fund ($ 65,2 miljard)
Vanguard Market Liquidity Fund ($ 53,8 miljard).

De Federal Reserve heeft bij ons de wenkbrauwen doen fronsen, aangezien haar Overnight Reverse Repo's omhooggeschoten zijn naar een dagelijks totaal van meer dan $ 1,4 biljoen (!), van vrijwel niet-bestaand een jaar geleden. De Crane Repo Data merkt op dat geldmarktfondsen bijna al die $1,4 biljoen aan Fed Reverse Repo's aanhouden. (Zie grafiek.)

De overkoepelende vraag is: hoeveel van die 0,05 procent uitbetaling van de Federal Reserve gaat naar het subsidiëren van bedrijfswinsten bij deze bedrijven die geleid worden door miljardairs?


[Alle links, bronnen, documenten en meer informatie uitsluitend voor abonnee's][21 oktober 2021]

 

Afdrukken Doorsturen