Offshore windenergiebedrijven kunnen van de wind niet leven

Een rapport in opdracht van de Noorse regering is in tegenspraak met de recente bewering van de Britse premier Boris Johnson in het parlement dat de kosten van offshore windenergie in tien jaar tijd met 70% zijn gedaald. Het bevestigt dat de nieuwste offshore windparken van het Verenigd Koninkrijk dure operaties blijven.De academici die het rapport hebben opgesteld, hebben inderdaad gezegd dat de komende windparken van de Doggersbank onrendabel en in wezen waardeloos zullen zijn, met een waarde van ongeveer £ 1 miljard.
De Doggersbank is 's werelds grootste offshore windproject in aanbouw.

Equinor beschouwt het Doggersbank-project in de Britse Noordzee als een aanwinst van wereldklasse, eentje die profiteert van sterke windomstandigheden, innovaties en ongekende schaal: het zal 3,6 gigawatt aan geïnstalleerd vermogen hebben wanneer het voltooid is. Eén van de auteurs van het onderzoek vertelde dat het rendement van het enorme project niet hoger is dan de rendementseis van Equinor, dus de onderzoekers beschouwen het project als onrendabel. "Naar onze schatting is de Doggersbank onrendabel", zegt professor Petter Osmundsen van de Universiteit van Stavanger. "Het project moet concurreren met alternatieve investeringsmogelijkheden." Osmunden sprak zijn vertrouwen uit in de conclusies van het onderzoek, maar erkende dat de onderzoekers bij het opstellen ervan hadden vertrouwd op een aantal aannames, openbare informatie en industrienormen.
Equinor zou er beter aan doen zich te concentreren op andere soorten projecten voor schone energie met hogere toetredingsdrempels die meer in overeenstemming zijn met de competentie van het bedrijf, zei hij.

Equinor is verantwoordelijk voor de operaties voor het Britse Noordzeeproject, terwijl de in Schotland gevestigde partner SSE de bouw van het project leidt en Eni een industriële partner is voor alle drie de fasen van het windpark. Equinor en SSE hebben elk een belang van 40% in het project, terwijl Eni 20% heeft.

Opmerkelijk is dat de bevindingen van de samenstellers van het rapport niet zijn betwist door de ontwikkelaars, maar Equinir benadrukte dat het had geprofiteerd van de verkoop van belangen in het project. Daarbij wordt gerefereerd naar de aankoop van een belang door het Italiaanse energiebedrijf Eni, als partner van de Doggersbank. "Equinor ging in een vroegtijdig stadium de Doggersbank binnen en dat toont de waarde aan van toegang tot vroege en rijpende activa vóórdat de klad erin komt", merkte een bron binnen het bedrijf op.

Het nieuwe onderzoek roept uitdagende vragen op over de energietransitiestrategie van de door de Noorse staat gecontroleerde olie- en gasgigant. De studie werd deze maand ingediend bij het Noorse Ministerie van Petroleum & Energie, dat het financierde als onderdeel van een breder onderzoek naar potentiële mogelijkheden voor energietransitie voor het land. De bevindingen zijn echter slechts het zichtbare topje van een zeer grote ijsberg van onrendabele offshore windprojecten die pensioenfondsen dreigen te treffen die hebben geïnvesteerd in soortgelijke regelingen voor hernieuwbare energie.

Het rapport bevestigt een reeks bevindingen uit diverse bronnen, die aantonen dat de kosten van offshore windenergie erg hoog zijn, in het beste geval slechts langzaam dalen en ver boven de overeengekomen uitoefenprijzen van de veilingen liggen. Sinds 2017 heeft er geen revolutie in de kosten van offshore windparken plaatsgevonden. Elke keer dat er nieuwe financiële gegevens beschikbaar komen van offshore windparken gaan de kostenramingen omhoog. Zo zijn eerdere schattingen voor het Seagreen 1-windpark met bijna 20% gestegen, en die voor de Doggersbank met een vergelijkbaar percentage.

De Net Zero-plannen van de Britse regering zijn gebaseerd op een vijfvoudige toename van de windparken, voornamelijk door offshore-ontwikkelingen en een buitengewone daling van de kosten van de geproduceerde stroom. Volgens de laatste bevindingen zullen de kosten voor het opleveren van Net Zero met honderden miljarden ponden stijgen, en het loopt waarschijnlijk in de biljoenen (!).

Het Britse parlementslid Craig Mackinlay, voorzitter van de parlementaire Net Zero Scrutiny Group, verklaarde: “Het wordt steeds duidelijker dat ons streven naar hernieuwbare energiebronnen, met name wind, faalt op de twee belangrijkste criteria van energiezekerheid en betaalbaarheid. Een vermijdbare energiecrisis nadert, maar helaas moet onze regering die nog herkennen.”

Er was al aangetoond dat het Net Zero-plan van het Climate Change Committee gebruik heeft gemaakt van zeer optimistische veronderstellingen over de kosten van hernieuwbare energie. Het Noorse rapport is een nieuwe nagel aan de doodskist van zijn geloofwaardigheid. Het Climate Change Committee wordt voorgezeten door Lord Deben, die aftrad als voorzitter van Forewind, het consortium dat het windmolenpark van de Doggersbank van £ 9 miljard ontwikkelde, toen hij de rol van CCC-voorzitter op zich nam. Hij werd bij Forewind vervangen door Charles Hendry, die eerder minister was geweest bij het toenmalige ministerie van Energie en Klimaatverandering (DECC).

De snelgroeiende offshore windindustrie verwacht dat de bouwkosten van projecten zullen dalen naarmate de schaalgrootte toeneemt, wat een robuust investeringsrendement zou opleveren. Volgens de studie zijn de kosten inderdaad gedaald voor de Doggers Bank en andere offshore windprojecten, maar niet in hetzelfde tempo als de uitoefenprijzen zijn gedaald op de Britse offshore windveilingen.

Uitoefenprijzen zijn een door de overheid gegarandeerde prijs voor elektriciteit die uit het project wordt opgewekt en die wordt toegekend aan de laagste bieder. Uitoefenprijzen beschermen de ontwikkelaar tegen te veel dalende prijzen en beschermen consumenten tegen te hoge prijzen. Equinor's grotere windturbines, lage prijzen voor grondstoffen en beperkte concurrentie hielpen het bedrijf solide winst te behalen uit zijn grotere vroege offshore windprojecten.

Dat klimaat is sindsdien veranderd, aangezien 's werelds grootste speler in het segment, Orsted uit Denemarken, heeft gewaarschuwd voor blokkades in de toeleveringsketen en hogere grondstofprijzen. De toegenomen concurrentie voor nieuwe licenties heeft ook de uitoefenprijzen op veilingen aanzienlijk verlaagd.

Equinor benadrukt al lange tijd dat offshore wind een heel ander risicoprofiel heeft dan olie en gas, met stabielere inkomsten. Met een vaste prijs voor de geproduceerde stroom is er echter ook weinig opwaarts potentieel en de laatste tijd leken de kosten te stijgen voor sommige andere windenergiebedrijven - en niet te dalen.

De Deense windinstallatiegigant Orsted waarschuwde bijvoorbeeld in een winstverklaring over het derde kwartaal voor moeilijke omstandigheden, niet alleen vanwege zwakkere wind dan normaal, maar ook door problemen in de toeleveringsketen en vertragingen in de productie. Instabiliteit van de toeleveringsketen en stijgende energieprijzen — evenals versnelde kosteninflatie voor grondstoffen, transport en turbinecomponenten — hadden ook een negatieve impact op de winstgevendheid van de toonaangevende turbinefabrikant Vestas.

Maar hoe zit het met andere projecten?

Het Moray East-project heeft veel publiciteit gekregen in de afgelopen maanden toen Moray Offshore Windfarm (East) Ltd meedeelde haar deal financieel rond te hebben alsmede de gunning van meerdere contracten voor de bouw en de oprichting van funderingen voor het beheer van de bouw en, later, de exploitatie. Maar er is bijna geen aandacht besteed aan de vraag of het contract duurzaam is en wat gebeurt er als dat niet het geval is. Het lijkt erop dat ambtenaren en politici de ietwat naïeve veronderstelling maken dat, omdat er een project wordt gebouwd, de ontwikkelaars van plan zijn om het te gebruiken volgens de vermelde voorwaarden.

In feite is dit een pokerspel met zeer hoge inzetten. Zoals bij elk pokerspel, is de eerste vraag die een deelnemer of toeschouwer moet stellen: wie is de sukkel? Wie betaalt het meest voor de winsten van de succesvolle gokkers?

Voor Moray East is de reeks mogelijke uitkomsten nogal heftig. Ofwel, een consortium bestaande uit grote overzeese energiebedrijven en financiële instellingen is opzettelijk van plan om geld te verliezen, ofwel Britse elektriciteitsklanten zullen zelf veel hogere prijzen moeten betalen, zodat kredietverstrekkers hun leningen kunnen terugkrijgen en de ontwikkelaars een soort van rendement op hun eigen vermogen kunnen verdienen.
Er staat ongetwijfeld nog meer op het spel.

De Britse regering wordt door lobbyisten onder druk gezet om een koolstofarm beleid voeren, gerechtvaardigd door te verwijzen naar  veilingprijzen die duidelijk onhoudbaar zijn onder de gepresenteerde voorwaarden, maar die in werkelijkheid een eenrichtingsoptie zijn op  hogere marktprijzen in de toekomst. Met andere woorden, lage prijzen zijn een manier om positieve public relations te creëren, en worden aangeboden in de verwachting dat ontwikkelaars zonder kleerscheuren uit de contracten kunnen komen, omdat de overheid zich inzet voor de toekomst van wind op zee en daarom de industrie met een hoge co2-prijs moet redden om geen gezichtsverlies te lijden.

De slechte berichten weerhouden projectontwikkelaars en turbinefabrikanten er niet van om optimistische en uiteindelijk verkeerde veronderstellingen over prestaties te maken. Berucht is dat Siemens vermoedelijk veel geld heeft verloren aan prestatiegaranties voor offshore-turbines uit de Engelse kust waarvan de prestaties ernstig werden aangetast door erosie. Dus één potentiële sukkel is de turbineleverancier MHI Vestas - of beter gezegd, hun aandeelhouders - als ze uitgebreide prestatiegaranties hebben gegeven. De onmiddellijke conclusie lijkt te zijn dat de belangrijkste investeerders in het project – EDP, een consortium onder leiding van Mitsubishi en Engie – waarschijnlijk de verliezers zijn. Dit is misschien een klassiek geval van de "Winner's Curse", de vloek van de winnaar, waarbij een investeerder te hoog biedt voor het recht om een project of hulpbronnen te mogen ontwikkelen – een patroon dat verre van ongebruikelijk is in de energiesector.

[Alle links, bronnen, documenten en meer informatie uitsluitend voor abonnee's][22 november 2021]

 

Afdrukken Doorsturen