In bankensector VS enorme concentratie aandelenderivaten

De veelvoudig justitieel veroordeelde Amerikaanse grootbank JPMorgan Chase bezit 62 procent van alle aandelenderivaten die worden aangehouden bij 4.914 banken in de VS. What can possibly go wrong?Het Office of the Comptroller of the Currency (OCC) is de Amerikaanse toezichthouder van nationale banken die over de staatsgrenzen heen opereren en deze instelling heeft de dagen voor Kerst een rapport uitgebracht met details over de hoeveelheid en de verscheidenheid aan derivaten die op 30 september in het bezit waren van commerciële banken, spaarverenigingen en trustmaatschappijen in de VS. (Volgens de Federal Deposit Insurance Corporation waren er op 30 september 4.914 commerciële banken, spaarverenigingen en trustmaatschappijen actief in de VS met een FDIC-verzekering.)

Het in het oog springende detail in het OCC-rapport is dat een door de belastingbetaler gesteunde, federaal verzekerde bank, JPMorgan Chase Bank NA, om de een of andere ondoorgrondelijke reden op 62% van alle aandelen (effecten)derivaten zit die worden aangehouden bij al die 4.914 federaal verzekerde banken in de Verenigde Staten. Het tweede opvallende detail is dat de door deze federaal verzekerde bank (JPM) aangehouden aandelenderivaten een notioneel bedrag (nominaal bedrag) van $ 3,3 biljoen bedraagt. (Ja, biljoen met een 'B'. Zie bijgaande grafiek.) En het derde opvallende detail is dat 74% van de aandelenderivaten van JPMorgan Chase niet centraal wordt gecleard, maar in plaats daarvan ondoorzichtige, over-the-counter (OTC)-contracten zijn – die zich naar onze mening zeer waarschijnlijk buiten het toezicht van de banktoezichthouders bevinden.

Waarom mag een door de belastingbetaler gesteunde bank in de Verenigde Staten iets bezitten van bijna een 1.000 miljard dollar aan aandelenderivaten, laat staan een bank als JPMorgan Chase die heeft toegegeven dat er in de afgelopen zeven jaar een ongekende vijf strafrechtelijke misdrijven zijn gepleegd en waarvoor zij schuld heeft bekend bij het ministerie van Justitie? Drie van die misdrijven betroffen het manipuleren van de financiële markten.

De Dodd-Frank financiële hervormingswetgeving van 2010 beloofde Amerikanen twee dingen met betrekking tot derivaten. Ten eerste beloofde het dat federaal verzekerde banken niet langer de derivaten zouden bevatten die in 2008 een groot deel van Wall Street en de Amerikaanse economie opblies. Dit stond bekend als de "push-out-regel" waarbij derivaten naar andere delen van de bankholding zouden worden geduwd die in geval van insolventie zou kunnen worden afgebouwd, zonder gevolgen voor de federaal verzekerde bank - althans zo luidde de theorie. Die belofte werd in december 2014 tenietgedaan toen Citigroup (de ontvanger van de grootste bailout-operatie in de geschiedenis van de VS tijdens de financiële crisis van 2008 en de nasleep daarvan) erin slaagde zijn marionetten in het door en door corrupte Congres ertoe te brengen de push-outregel in te trekken door een amendement aan een must-pass wet te koppelen (een die de uitgavenrekening goedkeurt om de regering draaiende te houden.

De tweede belofte met betrekking tot derivaten in de Dodd-Frank-wetgeving was dat ondoorzichtige over-the-counter-derivaten zouden worden uitgefaseerd en dat er transparantie en financiële stabiliteit voor derivaten zou worden gebracht door ze centraal te clearen. Dat is duidelijk niet gebeurd omdat zoals we kunnen zien JPMorgan Chase $ 3,3 biljoen aan aandelenderivaten mag bezitten, waarbij 74% van dat totaalbedrag niet centraal wordt gecleard.

Een ander alarmerend aspect van de $ 3,3 biljoen aan aandelenderivaten bij de federaal verzekerde bank bij JPMorgan Chase is hoe exponentieel de aandelenderivaten in korte tijd zijn gegroeid. Uit het OCC-rapport van 30 september 2014 blijkt dat JPMorgan Chase slechts $ 481 miljard aan aandelenderivaten bezat. Dat is een stijging van 586% sinds het derde kwartaal van 2014.

JPMorgan Chase is dezelfde bank die haar verschillende toezichthouders in januari 2013 in totaal $ 920 miljoen aan boetes heeft betaald voor het beruchte London Whale-derivatenschandaal. De bank had deposito's in haar federaal verzekerde bank gebruikt om te gokken in derivaten in Londen en verloor daarbij $ 6,2 miljard aan (door cliënten ingelegd) spaargeld.

Het instemmingsbesluit met de OCC zei dit:
“Uit de onderzoeksbevindingen van het OCC blijkt dat de Bank tekortkomingen heeft in haar interne controles en zich bezig heeft gehouden met onveilige of ondeugdelijke bankpraktijken en schendingen van 12 C.F.R. Deel 3, Bijlage B (Market Risk Management Amendement) met betrekking tot de handelsstrategieën, activiteiten en posities in kredietderivaten die door de CIO namens de Bank worden gehanteerd. De tekortkomingen en onveilige en ondeugdelijke praktijken zijn onder meer:
(a) Het toezicht en de governance van de Bank op de handel in kredietderivaten door de CIO waren ontoereikend om de Bank te beschermen tegen materiële risico's in die handelsstrategieën, -activiteiten en -posities;
(b) De risicobeheerprocessen en -procedures van de Bank voor de handel in kredietderivaten die door de CIO werden uitgevoerd, boden geen adequate basis om risico's te identificeren, te begrijpen, te meten, te bewaken en te beheersen;
(c) De processen en procedures voor waarderingscontrole van de Bank voor de handel in kredietderivaten door de CIO waren onvoldoende om een rigoureuze en effectieve beoordeling van de waardering te geven;
(d) De interne auditprocessen en -procedures van de Bank met betrekking tot de handel in kredietderivaten door de CIO waren niet effectief; en
(e) De modelpraktijken en -procedures voor risicobeheer van de Bank waren ontoereikend om adequate controles te bieden over bepaalde marktrisico- en prijsrisicomodellen van de Bank."

De alles omvattende vraag is waarom deze federaal verzekerde bank nog steeds derivaten mag verhandelen van haar banktoezichthouders, laat staan $ 3,3 biljoen aan aandelenderivaten? Dezelfde man die aan het roer van de bank stond ten tijde van het London Whale-fiasco, de man die verantwoordelijk is voor de miljarden dollars aan boetes, Jamie Dimon, is en blijft de voorzitter en ceo van JPMorgan Chase.

[Alle links, bronnen, documenten en meer informatie uitsluitend voor abonnee's][27 december 2021]

 

Afdrukken Doorsturen