Federal Reserve - voor de banken, van de banken

De Amerikaanse centrale bank, de Federal Reserve, overtrad meerdere malen de wet met zijn repo-leningen aan financiële instellingen op Wall Street. De mainstream media houden de feiten verborgen voor het publiek.Zelfs in economische kringen groeit de nervositeit dat de Federal Reserve, de centrale bank van de Verenigde Staten – met de macht om elektronisch geld uit het niets te scheppen, insolvente megabanken van Wall Street te redden, die haar balans opdrijft tot $ 8,8 biljoen zonder dat er één gekozen persoon in de raad van bestuur zit terwijl de Amerikaanse belastingbetaler voor 98% van dat biljoenenbedrag kan opdraaien, èn de president van de Dallas Fed Bank in staat stelt om gerichte weddenschappen te plaatsen op de markt door in en uit S&P 500-futures ter grootte van miljoenen dollars te handelen tijdens een uitgeroepen nationale noodsituatie –  die Federal Reserve heeft een wetteloze zone om zich heen geschapen.

De meest recente ophef komt voort uit de bekendmaking door de Fed op 30 december jl. van de namen van de 23 handelshuizen van Wall Street en de miljarden die ze hebben geleend onder de cumulatieve nood-repo-leningfaciliteit van $ 11,23 biljoen (!) die de Fed op 17 september 2019 lanceerde – vier maanden vóó het eerste geval van COVID-19 in de Verenigde Staten werd gemeld door de CDC (op 20 januari 2020). Een kleine toelichting: het getal van $ 11,23 biljoen vertegenwoordigt de cumulatieve bedragen die zijn geleend van 17 september 2019 tot de afsluiting van het programma op 2 juli 2020. Tot nu toe zijn de namen van de banken en geleende bedragen van de laatste 14 dagen van september 2019 en het laatste kwartaal van 2019 vrijgegeven.

Op 3 januari publiceerde Economedian een artikel met de titel: Federal Reserve geeft (zoals gebruikelijk) geen openheid van zaken.
In dit artikel schreven we het volgende:
"Vier dagen geleden maakte de Amerikaanse centrale bank, de Federal Reserve, de namen bekend van de banken die in het laatste kwartaal van 2019 $ 4,5 biljoen (!) aan cumulatieve leningen hadden ontvangen in het kader van haar nood-repo-leningen voor een liquiditeitscrisis die nog geloofwaardig moet worden verklaard."
Onder de grote kredietnemers van de repo-leningfaciliteit van de Fed in 2019 bevonden zich JPMorgan Chase, Goldman Sachs en Citigroup  (het waren hun handelsfilialen) en dit waren “drie van de banken van Wall Street die het middelpunt vormden van de subprime- en derivaten crisis in 2008 die de Amerikaanse economie ten val bracht.

Sinds die tijd blijven wij ons afvragen waarom de Federal Reserve biljoenen (dat is duizenden miljarden) dollars leende aan deze grote Wall Street-banken. En waarom was er een liquiditeitscrisis? Dat is tot op de dag van vandaag niet opgehelderd. Waarom weigerde de Fed de namen van deze banken vrij te geven? En was er vóór COVID een financiële crisis - waarvan de Amerikaanse regering die later de schuld kon geven van die crisis, eigenlijk een financiële crisis in de maak?

Er was in ieder geval geen sprake van een liquiditeitscrisis. De reguliere kranten hebben niet gemeld dat de leningen elk element van de Dodd-Frank-wetten hebben geschonden - regels die de Fed moesten beletten leningen te verstrekken aan bepaalde banken die geen deel uitmaakten van een liquiditeitscrisis. In ons artikel hebben we heel duidelijk gemaakt dat deze drie banken, Chase Manhattan, Goldman Sachs – die vroeger een beursvennootschap was – en Citibank volgens de wetten van de Federal Reserve en de Dodd-Frank Act geen leningen mogen aannemen van de Fed (in feite is het de Federal Reserve expliciet verboden om leningen aan bepaalde banken te verstrekken). Het kan alleen leningen verstrekken als er een algemene liquiditeitscrisis is. En we weten dat die er op dat moment niet was, omdat er maar heel weinig banken waren die geld leenden.

Even pas op de plaats. De Federal Reserve is perfect in staat om leningen te verstrekken aan individuele depositobanken onder haar kortingsvenster (Discount Window). Dat is zijn rol geweest sinds zijn oprichting - als een laatste redmiddel voor kredietverstrekkers aan depothoudende banken. Maar te beginnen met de financiële crisis van 2008, en zonder toestemming van het Amerikaanse Congres, besloot de Fed op eigen houtje gewoon willekeurig dat het de financiële instellingen op Wall Street zou redden, en de Fed ging zelfs zó ver dat ze tientallen miljarden dollars naar de trading-eenheden van die banken in Londen doorsluisde, wat blijkt uit de audit die door de Amerikaanse overheid in 2011 werd uitgebracht.

De Federal Reserve Act verbiedt de Fed al lang om leningen te verstrekken zonder goed onderpand of aan insolvente instellingen. Maar in 2008 heeft de Fed in het geheim $ 2,5 biljoen aan cumulatieve leningen verstrekt aan Citigroup, toen het een groot deel van die tijd insolvent was. Onder de Primary Dealer Credit Facility van de Fed uit 2008 accepteerde het junk bonds en aandelen als onderpand op een moment dat beide in waarde instortten. Dat was zeker geen "goed onderpand". Bovendien ging volgens de overheidsaudit tweederde van de $ 8,9 biljoen die de Fed uit haar Primary Dealer Credit Facility pompte, naar slechts drie Wall Street-tradinghuizen: Citigroup, Morgan Stanley en Merrill Lynch.

Dus toen het Amerikaanse Congres in 2010 de Dodd-Frank financiële hervormingswetgeving aannam, eiste het specifiek dat de Fed haar noodleningprogramma's op grond van artikel 13, lid 3, van de Federal Reserve Act niet mocht gebruiken om een in financiële problemen verkerende financiële instelling te redden. Het kon alleen noodkredietprogramma's aanbieden aan een "brede basis" om het hele financiële systeem te ondersteunen.

Volgens de Federal Deposit Insurance Corporation waren er op 30 juni vorig jaar 4.951 commerciële banken en spaarverenigingen (deposito-instellingen) in de Verenigde Staten die een federale depositoverzekering hebben. Maar het repo-leningprogramma van de Fed in de herfst van 2019 en de eerste helft van 2020 ging naar slechts 23 tradinghuizen op Wall Street. Voor de rationele geest klinkt dat niet 'breed gebaseerd'.

Wat er blijkbaar gebeurde was dat terwijl de Dodd-Frank Act werd herschreven door het Congres, Janet Yellen de formulering veranderde en zei: "Wel, hoe definiëren we een algemene liquiditeitscrisis?" Het betekent in ieder geval niet wat u en wij bedoelen met een liquiditeitscrisis, wat erop neerkomt dat de hele economie illiquide is.
Yellen zei toen: "Als vijf banken moeten lenen, dan is het een algemene liquiditeitscrisis."
Wel, het grote probleem is natuurlijk dat het dezelfde drie grote banken zijn, keer op keer, op keer, op keer.
En we hebben het dan niet over kortlopende leningen. Het ging om 14-daagse leningen (zoals we eerder schreven); er waren leningen met een langere looptijd. En ze werden doorgerold, geen lopende leningen, geen dagelijkse leningen, zelfs geen week-tot-week leningen. Maar maand na maand pompte de Federal Reserve geld in JP Morgan, Citibank en Goldman.

Het waren echter niet Citibank, Morgan en Chase: het was voor hun trading partners. Dit is precies wat Dodd-Frank wetgeving had moeten voorkomen.

Dodd-Frank werd verondersteld de bewaarinstellingen te beschermen door een klein beetje moeite te doen om de Glass-Steagall Act te herstellen die de boeven van de Clinton-clan en de Obama-orde (die in de Obama-regering kwamen) allemaal kwijt waren.  De wet werd geacht uit te dragen: "Oké, we gaan banken niet hun tradingfaciliteiten (de gok-faciliteiten) op derivaten geven en alleen weddenschappen plaatsen op de financiële markten - het is helemaal niet de bedoeling dat we de banken uit deze problemen helpen."

De reden dat de mainstream media hierover zwijgen, is dat de Federal Reserve de wet heeft overtreden. En het wil doorgaan met het overtreden van de wet. En daarom hebben de genoemde banken van Wall Street er zo hard voor gevochten om het huidige hoofd van de Federal Reserve, [Jerome] Powell, herbenoemd te krijgen, omdat ze weten dat hij gaat doen wat [Timothy] Geithner deed onder de regering-Obama. Hij is loyaal aan de banken in New York City en hij is bereid de economie op te offeren om de banken te helpen.Sinds 18 september 2019, de dag nadat de Federal Reserve voor het eerst tussenbeide kwam op de markt voor repo-leningen, hebben we behoorlijk wat artikelen over dit onderwerp geschreven en met onze lezers gedeeld over hoe de Fed voortdurend dit programma aan het opvoeren was wat betreft zowel geleende bedragen als de duur van de leningen.

Wat begon als eendaagse (overnight) leningen, wat de normale repomarkt is, veranderde in 14-daagse leningen, vervolgens 42-daagse leningen en 28-daagse leningen onder het programma van de Fed. Er is geen andere manier om hiernaar te kijken dan dat sommige van deze bedrijven geen langetermijnleningen konden krijgen van een ander dan de Fed. Maar in plaats van de vrije markt toe te staan te reageren, voerde de Fed een nieuwe bailout-operatie uit en ging het volledig in tegen de wetgevende bedoelingen van het Congres.

De Fed heeft nu besloten zichzelf, zonder dat er in het Congres over is gestemd, het recht te geven om permanent haar eigen Standing Repo Facility te runnen met een dagelijkse leninglimiet van $ 500 miljard – een half biljoen dollar – die ze kan uitlenen aan de tradinghuizen op Wall Straat - op elke dag van de week. (Op vrijdag zijn het driedaagse leningen om het weekend te dekken.)

De Federal Reserve heeft ook aangegeven dat het van plan is de bedrijven die onder deze faciliteit kunnen lenen, uit te breiden tot buiten de 24 Primary Dealers. Twee extra in aanmerking komende kredietnemers die het eind december noemde, waren Goldman Sachs Bank USA en Citigroup's Citibank, de federaal verzekerde dochterondernemingen van twee van haar bestaande Primary Dealers. Deze twee Wall Street-instellingen zouden dus meer van de dagelijks beschikbare $ 500 miljard kunnen opslokken, omdat ze tweemaal het aantal dagelijkse leningaanvragen zouden kunnen doen.

Waarom zouden deze twee bedrijven van Wall Street een snelle voedingssonde nodig hebben, rechtstreeks uit de elektronisch gecreëerde geldmachine van de New York Fed? Volgens het laatste rapport van het Office of the Comptroller of the Currency had Goldman Sachs Bank USA voor het derde kwartaal van 2021 $ 387 miljard aan activa tegenover $ 48 biljoen (inderdaad, biljoen!) aan notionele (nominale) derivaten. Citibank had $ 1,7 biljoen aan activa tegenover $ 44 biljoen aan fictieve derivaten.

De moedermaatschappij van Citibank, Citigroup, blies zichzelf in 2008 op met subprime-schulden en derivaten en werd in het voorjaar van 2009 een aandeel van 99 cent. De Fed heeft het zombie-concern ondanks zijn insolventie in het geheim tot leven gewekt.

De Federal Reserve Board of Governors is een onafhankelijk federaal agentschap. De Amerikaanse president benoemt de bestuursleden en de Amerikaanse Senaatscommissie voor het bankwezen bevestigt hen. Maar de 12 regionale Federal Reserve-banken zijn in privébezit van de banken in hun regio's. De Raad van Gouverneurs van de Fed besteedt het grootste deel van zijn taken uit aan de Federal Reserve Bank of New York (de New York Fed).

Net zoals het grootste deel van de noodleningprogramma's van de Fed van 2008 werd uitbesteed aan de New York Fed, werd haar nood-repo-leningfaciliteit van 2019-2020 ook uitgevoerd door de New York Fed, en de nieuwe permanente repofaciliteit van $ 500 miljard zal ook worden uitgevoerd door de New York Fed.

Handig genoeg zijn de grootste aandeelhouders van de New York Fed: JPMorgan Chase, Citigroup, Morgan Stanley, Goldman Sachs en Bank of New York Mellon. Komt bij dat de banken die eigenaar zijn van de New York Fed, tweederde van de raad van bestuur van de New York Fed kiezen. De New York Fed houdt ook toezicht op de bankexaminatoren die bij deze megabanken zijn gestationeerd.

De New York Fed sponsort ook "adviescommissies" waar de banken die strafrechtelijk worden beschuldigd van het manipuleren van markten en "best practices" voor hun marktsegment kunnen bepalen. Zelfs voor dit tijdperk van vriendjeskapitalisme klinkt dit inderdaad wel erg Orwelliaans.

Om te weten hoe doof de Fed is geworden voor de gevoeligheden van de gemiddelde Amerikaan, lees ons artikel: Ondanks zijn vijf misdrijftellingen heeft de Federal Reserve $ 2 biljoen aan obligaties toevertrouwd aan JPMorgan Chase. Helaas, in plaats van de poortwachters van de Amerikaanse democratie te zijn, gaan de mainstream media door met het verdoezelen van dit verhaal. Het is een schokkende, verontrustende en beschamende overgave aan machtige belangen.

[Alle links, bronnen, documenten en meer informatie uitsluitend voor abonnee's][15 januari 2022]

 

Afdrukken Doorsturen