Creatief boekhouden bij de Federal Reserve

Nomura, JPMorgan en Goldman Sachs ontvingen in het vierde kwartaal van 2019 een cumulatieve $ 8 biljoen van de noodrepo-leningen van de Federal Reserve. De Amerikaanse centrale bank probeert het grote publiek zand in de ogen te strooien door opgepoetste cijfers te publiceren.De Amerikaanse Dodd-Frank financiële hervormingswetgeving van 2010 beval het Government Accountability Office (GAO), een onderzoeksorgaan voor het Congres, om de bonte verzameling van noodleningprogramma's van de Federal Reserve die tijdens en na de financiële crisis van 2008 werden uitgevoerd, te controleren. De GAO ontdekte dat de Fed in totaal $ 16,1 biljoen naar bedrijven op Wall Street had gepompt - tegen superlage rentetarieven. De GAO verstrekte gegevens over de uitstaande piekbedragen en ook een cumulatief totaal.

Waarom is een cumulatief totaal essentieel en relevant? Omdat één instelling - Citigroup - in 2008 een groot deel van de tijd insolvent was, en werd overspoeld met goedkope leningen die het van de Federal Reserve ontving. (Volgens de Amerikaanse wetgeving mag de Fed géén leningen verstrekken aan een insolvente instelling.) En wanneer een insolvente instelling leningen krijgt die gedurende een periode van twee en een half jaar door de Fed worden doorgeschoven, tegen rentetarieven die vaak lager zijn dan één procent wanneer de markt haar geen geld zou lenen tegen zelfs maar dubbele cijfers, is het bijzonder relevant om te weten hoeveel Citigroup van de Fed heeft gekregen.

Volgens de GAO kwam dat totaal uit op $2,5 biljoen voor slechts enkele van deze leningprogramma's van de Fed.

De academische wetenschappers die tijdens de financiële crisis de leningen van de Fed hebben samengesteld voor het Levy Economics Institute, hebben óók cumulatieve resultaten opgeleverd. Hun totaal, inclusief aanvullende bailout-programma's van de Fed die niet door de GAO waren opgenomen, kwam uit op maar liefst $ 29 biljoen ($ 29.000.000.000.000).

Het grootste van de noodleningprogramma's van de Fed aan tradinghuizen van Wall Street in 2008 heette de Primary Dealer Credit Facility, of om het in Fed-jargon uit te-spreken: PDCF. Het betrof een cumulatief totaal van $ 8,9 biljoen over een periode van meer dan twee jaar. Slechts drie tradingfirma's op Wall Street ontvingen 64 procent van dat geld: Citigroup, een cumulatieve $ 2,02 biljoen; Morgan Stanley, een cumulatieve $ 1,9 biljoen; en Merrill Lynch, een cumulatieve $1,78 biljoen.

In 2008 was er geen wet die de Federal Reserve dwong om ooit de namen te onthullen van de banken die dit geld van de Fed hebben geleend, alsmede de geleende bedragen. De Dodd-Frank-regels maakten deze onthullingen door de Fed echter wetgevend. Maar Dodd-Frank heeft een tweeledig niveau van onthullingen opgezet. Als het noodleningenprogramma onder Sectie 13, lid 3, van de Federal Reserve Act zou vallen, zoals de Primary Dealer Credit Facility was, zou de Fed een jaar nadat het programma was beëindigd de namen en geleende bedragen moeten onthullen. Maar noodoperaties die worden uitgevoerd via de zogenaamde "open-markt"-operaties van de Fed, zouden de namen van de bedrijven en geleende bedragen pas twee jaar nadat de leningen zijn verstrekt, bekend hoeven te maken.

Het blijkt dus op dat de Fed in 2019 heeft besloten astronomische bedragen ter beschikking te stellen aan de tradinghuizen van Wall Street, niet via een Primary Dealer Credit Facility (die ze opnieuw heeft opgezet in maart 2020), maar via haar open-markttransacties voor repo-leningen.

De markt voor repo-leningen is een markt voor kortlopende leningen waar banken, beursvennootschappen, onderlinge fondsen en anderen eendagsleningen aan elkaar verstrekken tegen veilig onderpand, doorgaans schatkistpapier. Repo staat voor “repurchase agreement”-terugkoopovereenkomst.

Op 17 september 2019 steeg de rente op de daggeldlening van gemiddeld ongeveer 2 procent naar 10 procent, wat aangeeft dat een of meer bedrijven in de problemen zaten. Dus de Fed wèrd op 17 september 2019 in feite de markt voor repo-leningen en groeide exponentieel in de daarop volgende maanden. De repo-leningen duurden tot 2 juli 2020, tegen die tijd had het de bonte verzameling van noodleningprogramma's uit 2008 opnieuw vastgesteld.

De Federal Reserve Board of Governors in Washington D.C., een onafhankelijk federaal agentschap, besteedt het overgrote deel van haar noodleningprogramma's uit aan de New York Fed, één van de 12 particuliere regionale Fed-banken. De grootste aandeelhouders van de New York Fed zijn de volgende vijf Wall Street-banken: JPMorgan Chase, Citigroup, Goldman Sachs, Morgan Stanley en Bank of New York Mellon. Die vijf banken vertegenwoordigen tweederde van de acht Global Systemically Important Banks (G-SIB's) in de Verenigde Staten. De andere drie G-SIB's zijn Bank of America, een aandeelhouder in de Richmond Fed; Wells Fargo, een aandeelhouder van de San Francisco Fed; en State Street, een aandeelhouder in de Boston Fed.

We zijn nu in de cijfers voor de noodrepo-leningen van de New York Fed gedoken, en hebben ze op een rij gezet voor de periodes waarin ze tot nu toe de namen van de kredietnemers heeft vrijgegeven: de laatste 14 dagen van september 2019 en het volledige vierde kwartaal van 2019. (De New York Fed geeft driemaandelijks de transactiegegevens vrij. De Reverse Repo-transacties moeten worden verwijderd).

Na het doorspitten van de cijfers, lijkt het er nu op dat de New York Fed opzettelijk een duizelingwekkende reeks termijnleningen heeft gegooid naar deze eendaagse (overnight) repo-leningenmarkt om te verhullen dat de tradingeenheden van de grootste banken van de VS waarover de Fed de supervisie heeft, de grootste kredietnemers waren.

De New York Fed bood bijvoorbeeld elke werkdag eendaagse repo-leningen aan, maar voegde periodiek ook leningen van 14 dagen, 28 dagen, 42 dagen en andere termijnen toe. Stel dat een trading-onderneming een lening van $ 10 miljard voor één dag opnam, maar op dezelfde dag nog een lening van $ 10 miljard voor een looptijd van 14 dagen. De 14-daagse lening van $ 10 miljard vertegenwoordigde het equivalent van 14 dagen lenen van $ 10 miljard of een cumulatief totaal van $ 140 miljard.

Als we simpelweg de kolom zouden optellen die de New York Fed verstrekte voor "handelsbedrag" per trading-bedrijf, vermeldde het slechts $ 10 miljard voor die lening met een looptijd van 14 dagen en niet de $ 140 miljard waar het daadwerkelijk op uitkwam.

Toen we de kolom “trade amount” - handelsbedrag - van de New York Fed voor het vierde kwartaal van 2019 optelden, bedroegen de repo-leningen van de New York Fed $ 4,5 biljoen. Maar toen we een nieuwe kolom oprichtten die de leningen aanpaste met het aantal dagen van de looptijd, kwamen de repo-leningen van de Fed voor het vierde kwartaal van 2019 uit op $ 19,87 biljoen, of 4,4 keer de kolom 'handelsbedrag'.

Slechts zes tradinghuizen ontvingen 62% van de $ 19,87 biljoen, zoals geïllustreerd in bijgaande grafiek. De moedermaatschappijen van drie van die bedrijven, JPMorgan Chase, Citigroup en Goldman Sachs, zijn aandeelhouders van de New York Fed. De New York Fed kan met een druk op de knop de biljoenen dollars die ze uitleent elektronisch creëren.

In de tweede grafiek vindt u de opgeleukte geleende bedragen met alleen de kolom 'handelsbedrag' van de New York Fed voor het vierde kwartaal van 2019. Daaronder hebben we ook de repo-leningen van de Fed aangepast om rekening te houden met het aantal dagen in de looptijd van de periode van 17 september 2019 tot en met 30 september 2019. (De Fed heeft deze transactiegegevens eind september 2021 afzonderlijk vrijgegeven.) Het toont overtuigend aan dat vanaf het begin van de financiële crisis in 2019 dezelfde drie bedrijven in het middelpunt stonden van de leningen.

De Fed probeerde oorspronkelijk het probleem door te geven aan bedrijven die liquiditeit uit het financiële systeem putten door hun driemaandelijkse belastingbetalingen in de herfst van 2019 in te trekken. Maar onder de grootste depositobanken in het land waar die driemaandelijkse belastingbetalingen zouden worden gehouden, bevinden zich Wells Fargo Bank en Bank of America, naast JPMorgan Chase en Citibank van Citigroup. Maar zoals de volgende grafiek laat zien, lijken noch Wells Fargo, noch Bank of America grote liquiditeitsproblemen te hebben. Hier komt bij dat drie van de grootste kredietnemers (Nomura, Barclays en Deutsche) de tradingpartners zijn van buitenlandse banken. Moeten we echt geloven dat Amerikaanse bedrijven hun driemaandelijkse belastingbetalingen bij de tradingeenheden van buitenlandse banken houden?

Uit de gecontroleerde financiële overzichten van de Federal Reserve blijkt dat de repo-leningoperatie van de Fed op de piekdag in 2020 $ 495,7 miljard aan uitstaande leningen had. Op de piekdag in 2019 bedroegen de uitstaande repo-leningen van de Fed $ 259,95 miljard. Opgemerkt moet worden dat er in 2019 geen pandemische COVID-19-crisis was in de VS. Het eerste geval van COVID-19 in de VS werd op 20 januari 2020 door de CDC gemeld.

Het is lang na twaalven voor de Amerikaanse Senaatscommissie voor het bankwezen en de commissie voor financiële diensten van het Huis van Afgevaardigden om de relevante partijen naar een hoorzitting te slepen, de getuigen onder ede te plaatsen en deze tweede clandestiene bailout-operatie van Wall Street door de Federal Reserve gedurende een periode van 11 jaren tot op de bodem uitgezocht te krijgen.

[Alle links, bronnen, documenten en meer informatie uitsluitend voor abonnee's][18 januari 2022]

 

Afdrukken Doorsturen