Europese Unie steeds meer onder Duits bevel

De in Duitsland mislukte politica Ursula von der Leyen liet er al bij haar aantreden als voorzitter van de Europese Commissie op 1 december 2019 geen twijfel over bestaan wie de baas is in Brussel. Zijzelf, en sindsdien vindt er een enorme machtsconcentratie plaats bij de Europese Unie. Orwell's Berlaymont anno 2020.De Europese Commissie gaat de strijd aan met Twitter en dringt er bij nieuwe eigenaar Elon Musk op aan om haat en nepnieuws te bestrijden. Twitter moet zich "volledig aanpassen aan de Europese regels", zei EU-commissaris Breton. Hij meent het - want de regels zullen in de toekomst vanuit Brussel worden gecontroleerd.

Dit wordt mogelijk gemaakt door de "Digital Services Act" (DSA), die de Europese Commissie directe toegang geeft tot internet en de inhoud ervan. In de toekomst kan de Brusselse overheid eisen dat de grote internetplatforms zoals Twitter “dringende dreigingen beperken” doorvoeren "in acute crisissituaties". Desinformatie (althans wat dat volgens Brussel is) moet sneller worden verwijderd. Niet alleen zeer grote online platforms met meer dan 45 miljoen gebruikers in de EU zoals Facebook, Amazon of Google hebben de meeste verplichtingen, ook kleine online retailers, portals en blogs krijgen te maken met de nieuwe, strenge regels. Het melden en verwijderen van "illegale" inhoud moet in heel Europa worden gestandaardiseerd.

Dat alleen al brengt het risico van misbruik met zich mee. Want wat legaal en wat illegaal is, is controversieel - en lang niet in elk EU-land op dezelfde manier geregeld. Verder hebben we natuurlijk het probleem van het toezicht. In principe zouden de EU-landen en de Europese Commissie de controle moeten delen, maar de EU-commissie wordt als het aan Brussel ligt als enige rechtstreeks verantwoordelijk voor de handhaving van de nieuwe wet tegen zeer grote platforms. Zo krijgen de niet-gekozen Brusselse bureaucraten rechtstreeks toegang tot internet. Ze krijgen nòg meer macht – nu ook over inhoud en meningen. Begin maart verbood de Europese Commissie de verspreiding van de websites van RT en Spoetnik - zonder duidelijke rechtsgrond. Inderdaad regelrechte censuur, maar de DSA regelt het gewoon... en we willen in de Europese Unie toch niet dat die simpele burgers afwijkende meningen onder ogen krijgen?
Je zou zeggen dat de Britten net op tijd aan het EU-monster zijn ontsnapt, maar óók het Verenigd Koninkrijk heeft (dinsdag) gedreigd Twitter helemaal te verbieden en mogelijk Elon Musk op te sluiten als hij hun inkomende "Online Safety Bill" schendt door vrijheid van meningsuiting op zijn platform toe te staan. Vrijheid van meningsuiting.... brrrrrrr.

Hier werd overigens door Brussel een taboe doorbroken, en in meer dan één opzicht. Ten eerste maken de vrijheid van meningsuiting en de persvrijheid integraal deel uit van het Handvest van de Grondrechten van de EU. “Iedereen heeft recht op vrijheid van meningsuiting. Dit recht omvat de vrijheid van meningsuiting en de vrijheid om informatie en ideeën te ontvangen en door te geven zonder inmenging van het openbaar gezag en ongeacht grenzen”, luidt artikel 11. Het werd simpelweg terzijde geschoven. Het feit dat de Europese Commissie niet verantwoordelijk is voor het goedkeuren van media - het is een zaak van de 27 EU-lidstaten - wordt door de regeringsleiders niet eens serieus genomen.

Het is slechts één voorbeeld van de ongelooflijke machtsuitbreiding van de Europese Commissie. Onder leiding van de Duitse CDU-politicus Ursula von der Leyen hebben de 27 commissarissen en hun circa 32.000 ambtenaren zich steeds meer bevoegdheden toegeëigend, veelal zonder parlementaire controle.Het begon met de aanschaf van het coronavaccin. Hoewel de EU niet veel te zeggen heeft (had) in het gezondheidsbeleid van de lidstaten, nam EC-führerin Von der Leyen de verantwoordelijkheid voor het bestellen van het vaccin. De contracten van meerdere miljarden dollars zijn tot op de dag van vandaag geheim gehouden, alleen nu klagen vijf Groene Europarlementariërs voor openbaarmaking. Von der Leyen weigert haar appjes uitwisseling met de door haar bewonderde ceo van Pfizer, Albert Bourla (zie foto) openbaar te maken. Voor ons eerdere, ontluisterende artikel over die deal, klik hier.

De volgende staatsgreep kwam met het Corona-wederopbouwfonds van 750 miljard euro. De Europese Commissie zorgt voor de financiering op de financiële markt en de verdeling van het geld. Een deel van de hulp wordt ingehouden (bijvoorbeeld voor Hongarije), het EU-parlement heeft geen enkele controlemogelijkheid. Voor het eerst in de EU-geschiedenis mag de Europese Commissie (van de Europese Commissie) enorme schulden aangaan (waarbij een taboe werd doorbroken) en beheert zij met dit Corona-wederopbouwfonds het grootste EU-budget aller tijden. Zonder democratische controle, zoals zelfs parlementaire begrotingsdeskundigen toegeven. Dit alleen al levert een enorme machtsvermeerdering op voor von der Leyen, die de opdracht ook op haar persoon heeft afgestemd. Zelfs ooit machtige commissarissen als Timmermans en Vestager spelen slechts een bijrol, ondanks de bijnaam "executive". De echte executive zit in het VDL-kabinet, en u weet wel wie we bedoelen...

In december 2021 volgden de sancties tegen Rusland. Zonder een duidelijk mandaat onderhandelde het kabinet van Von der Leyen lang vóór de oorlog rechtstreeks met het Witte Huis in Washington over de zwaarste strafmaatregelen. Transparantie? Geen enkele, mediaverzoeken werden afgewezen.

Last but not least beheert de Europese Commissie ook de vredesfaciliteit, die aanvankelijk 5 miljard euro waard was. Dit is een begroting náást de EU-begroting die oorspronkelijk bedoeld was voor vredesoperaties in Afrika. Nu financiert het de oorlog tegen Rusland in Oekraïne – zonder enige parlementaire controle. En met die oorlog is de macht van de Europese Commissie verder toegenomen. Nog even en zij dreigt onafhankelijk te worden en een soort politburo voor de transatlanticisten te worden - door steeds nauwere coördinatie met het Witte Huis en het NAVO-hoofdkwartier. Dat loopt ook door de VDL-club, de externe vertegenwoordiger Borrell is een trieste marginale figuur.

Misschien zijn er wel goede redenen voor al deze maatregelen aan te wijzen. De (vermeende) pandemie, de (te voeren) oorlog, de "terreur" op internet - Europa moet naar zij in Brussel zelf zeggen hiertegen optreden. Nergens staat echter dat niet-gekozen EU-functionarissen zich zonder publiek debat en parlementair toezicht steeds meer bevoegdheden mogen toeëigenen.

De oorzaken hiervoor kunnen worden gevonden in de vervolmaking van de plannen van de nazi's bij het oprichten van het Vierde Rijk, door technocraten in Brussel zorgvuldig gebracht als Europese integratie, die echter gewoon neerkomt op "meer Europa" - en in de praktijk betekent "meer macht dat voor Von der Leyen en haar medeprofiteurs"...

Ondertussen blijven we afstevenen op een Derde Wereldoorlog. Vanwege ontwikkelingen vragen we ons zelfs af of het europees nepparlement wordt overgenomen door de NAVO. Parlementsvoorzitter Roberta Metsola ontvangt vandaag NAVO-secretaris-generaal Jens Stoltenberg - een primeur. Stoltenberg neemt ook deel aan een conferentie waar Metsola de leiders van de parlementaire fracties ontmoet. Het is onduidelijk wat het doel van dit alles is. De EU werkt al nauw samen met de NAVO en critici (wij ook) zien het als een verlengstuk van de door de VS geleide militaire alliantie..

Stoltenberg zag het ook wel zitten om Zweden en Finland zeer snel lid te maken van de NAVO. Maar helaas pindakaas: ondanks het feit dat de NAVO-secretaris-generaal het initiatief steunde om Zweden en Finland toe te laten tot het Noord-Atlantisch Bondgenootschap, zijn er al NAVO-landen die er categorisch tegen. Eerder sprak Turkije zijn onwil uit om Zweden en Finland in de NAVO te zien maar inmiddels blijkt ook lidstaat Kroatië hier echter categorisch tegen te zijn. De president van Kroatië uitte ernstige kritiek op het standpunt van de Verenigde Staten, Groot-Brittannië en Duitsland met betrekking tot de toelating van Finland en waarschijnlijk Zweden tot de NAVO, waarbij hij opmerkte dat dit alles niet is gericht op het bijeenbrengen van een militair blok, maar op het intensiveren van de confrontatie versus Rusland.

Rusland heeft bekendgemaakt de gasleveringen aan Polen en Bulgarije af te sluiten als reactie op westerse financiële sancties. Beide landen - en de EC- vinden het contractbreuk van de Russische leverancier Gazprom, maar van de andere kant was vóór de oorlog ook niet afgesproken dat Rusland niet meer bij haar financiële tegoeden kan komen. We moeten ook de achtergrond hiervan zien. Het begon allemaal met de westerse sancties tegen Russische banken en de centrale bank. Hierdoor zijn betalingen in euro's en dollars grotendeels waardeloos voor Rusland. Daarom eist Poetin nu dat er roebels naar Moskou moeten rollen.

Von der Leyen sprak van chantage. "De aankondiging van Gazprom is een nieuwe poging van Rusland om ons te chanteren met gas", legde ze uit. De EU is echter voorbereid: "Onze reactie zal onmiddellijk, samenhangend en gecoördineerd zijn." De CDU-politicus legde uit "dat haar gezag ervoor zal zorgen dat de beslissingen van Gazprom zo min mogelijk gevolgen hebben voor de consument". Daarnaast wil de Commissie ervoor zorgen dat de gasopslagtanks vol zijn – vooral door het extreem dure en uiterst milieuverontreinigende fracking gas uit de VS in te kopen.

Von der Leyen benadrukte dat het Kremlin er niet in is geslaagd de EU-lidstaten uit elkaar te drijven. Ondertussen probeerden de experts van de zogenaamde gascoördinatiegroep tot een gecoördineerd antwoord te komen op de verstorende manoeuvres vanuit Moskou. Er is ook een speciale bijeenkomst van de ministers van Energie gepland. Een snelle oplossing is echter niet in zicht. De EU staat voor een dilemma. Enerzijds bereiden de Europeanen zelf een embargo voor op olie en gas uit Rusland, waarmee ze Kremlin-baas Vladimir Poetin willen straffen voor de aanvalsoorlog in Oekraïne. Aan de andere kant kunnen veel EU-landen – waaronder Duitsland – nog niet zonder gasvoorziening. Ze bereiden zich voor op de exit, maar zijn voorlopig afhankelijk van Gazprom. Dit leidt tot allerlei verdraaiingen en discrepanties.

Het besluit van Duitsland om de Russische olie-import niet onmiddellijk te beëindigen – een stap waarvan men denkt dat die een cruciale slag zou betekenen voor het Kremlin – kwam vooral op dringend verzoek van de regering-Biden, vertelt een hoge Europese functionaris die betrokken is bij Russische sancties tegen Newsmax. De Europese functionaris vertelde dat de regering-Biden de Duitsers ook heeft aangespoord om het afsluiten van de Russische olie uit te stellen tot later dit jaar en dan met name na de tussentijdse verkiezingen in de VS.
Het Witte Huis lijkt te geloven dat het een kans heeft om de Senaat in handen van de Democraten te houden, maar die kans zou in gevaar kunnen komen door een serieuze piek in de olieprijzen als Duitsland olie van de wereldmarkten zou moeten gaan kopen.

Inmiddels is Duitsland bezweken voor de druk van het Witte Huis en heeft de Duitse regering zich onderworpen aan het schijnbaar onvermijdelijke. Ironisch genoeg maakte minister van Defensie Christine Lambrecht (SPD) op een oorlogstop in de Amerikaanse militaire basis in Ramstein de ommezwaai bekend. "We zijn een betrouwbare partner aan de kant van Oekraïne - samen met onze bondgenoten", verklaarde ze. Tegelijkertijd bevestigde ze de levering van tanks aan het oorlogsgebied, waarover tot voor kort hevig werd gediscussieerd. Allereerst gaat het om Cheetah-luchtafweertanks van het arsenaal Krauss-Maffei Wegmann, die jaren geleden door de Bundeswehr zijn uitgerold. Naar het schijnt wordt alles gecoördineerd met Oekraïne en andere EU-landen, zoals blijkt uit de uitwisseling van zware wapens. Duitsland voorziet in de behoefte aan drones en luchtverdediging.

De Amerikaanse minister van Defensie Austin drong nogmaals aan op de geallieerden en beloofde dat ze "hemel en aarde" zouden bewegen om Kiev te geven wat het nodig heeft om zichzelf te verdedigen (lees: om Rusland op de knieën te krijgen en te vernietigen). De Oekraïense oligarch-president Zelensky zei dat zijn regering ernaar streeft alle gebieden te heroveren die sinds 2014 door Rusland zijn bezet. "Als we genoeg wapens hebben, gaan we meteen van start." De Duitsers spreken van een langdurige strijd.

De nieuwe oorlogscoalitie is wil maar niet kwijt waar het werkelijk om gaat. Gaat het er nog steeds om Oekraïne te helpen zichzelf te verdedigen - of is het doel om Rusland te verslaan? Dat zou namelijk het begin inluiden van de Derde Wereldoorlog, of in ieder geval een grote militaire escalatie op europees grondgebied (wat de Amerikanen trouwens prima vinden). Een strategisch debat over de toekomst vindt niet plaats - de europese regeringsleiders volgen kritiekloos en blind de VS.

Niets nieuws onder de zon, want hetzelfde is al gebeurd met de sancties tegen Rusland. De Europese Commissie presenteerde het oorspronkelijk als een "diplomatiewapen" en beweerde dat het Kremlin-baas Poetin aan de onderhandelingstafel zou brengen. Maar de VS dwarsboomden de onderhandelingen en gebruikten de sancties om een ​​volwaardige, wereldwijde economische oorlog tegen Rusland te ontketenen. Bovenal zal de EU de prijs betalen, en onze politici laten het gewoon gebeuren!

De NAVO- en EU-propaganda probeert ondertussen - met welwillende medewerking van de mainstream media - de aanwezigheid van neonazi's in Oekraïne te minimaliseren door deze te vergelijken met die van vergelijkbare groepen in de rest van het Westen. De waarheid is heel anders. Bandéristes hebben het land de afgelopen 30 jaar geleidelijk overgenomen, de geschiedenis herschreven, de jeugd opgeleid en alle symbolen van de staat één voor één veranderd. Ze hebben een derde van de bevolking geïndoctrineerd en vertegenwoordigen een goed derde van de strijdkrachten. Hun doel is om Rusland te vernietigen.

Binnenkort een uitgebreid artikel over het nazisme in OekraÏne. Lees ook nog eens ons artikel "Het Vierde Rijk" van 7 februari 2017, waarin wij het volgende schreven: "De Oekraïne is nu aan de beurt en het laat duidelijker dan in andere gevallen zien hoe de leugens, de misleiding, de agressie en de expansie van de fascisten eruit zien. Het fascistische nazi-regime in Kiev wordt volledig gesteund, waarbij de massamoorden die in Oekraïne door de neonazi's plaatsvinden worden verzwegen, net als wat er zich werkelijkheid in het land afspeelt volledig verdraaid door de mainstream media naar buiten wordt gebracht. Natuurlijk is Rusland de grote boosdoener, terwijl de westelijke sponsors de echte nazi's zijn."
[Alle links, bronnen, documenten en meer informatie uitsluitend voor abonnee's][28 april 2022]

 

Afdrukken Doorsturen