Corruptie Wall Street naar nieuw hoogtepunt

De Amerikaanse grootbank Goldman Sachs heeft in stilte bekendgemaakt dat zijn Dark Pool-activiteiten worden onderzocht door de Amerikaanse autoriteiten - samen met zowat alle andere criminele activiteiten waar het bedrijf van wordt verdacht.Sinds wij begin 2006 met onze site Economedian begonnen (en eigenlijk al zo'n zeven jaar daarvóór) lezen we met grote regelmaat Amerikaanse SEC-dossiers. Onze speciale aandacht gaat dan uit naar het zogenaamde SEC-formulier 10-Q - een uitgebreid rapport van financiële prestaties dat elk kwartaal door alle beursgenoteerde bedrijven bij de Securities and Exchange Commission (SEC) moet worden ingediend. In de 10-Q zijn bedrijven verplicht om relevante informatie over hun financiën vrij te geven als gevolg van hun bedrijfsactiviteiten. De 10-Q is over het algemeen een (nog) niet-gecontroleerd rapport.

We moeten helaas constateren dat de 10-Q die Goldman Sachs op 2 mei bij de SEC heeft ingediend, voor het kwartaal eindigend op 31 maart 2022, zelfs onze goed gedocumenteerde beoordeling van Wall Street als een misdaadsyndicaat heeft overtroffen. Goldman Sachs heeft vrijwel alles wat het bedrijf doet vermeld als doelwit van een lopend onderzoek, ondanks het feit dat het bedrijf en een dochteronderneming strafrechtelijk zijn aangeklaagd door het Amerikaanse ministerie van Justitie in het plunderings- en omkopingsschandaal dat bekend staat als 1MDB in oktober 2020, waarbij GS heeft toegegeven schuldig te zijn aan de aanklachten, en moest het bedrijf meer dan $ 2,9 miljard betalen.

Het goede nieuws is dat de Dark Pools van Goldman Sachs één van de gebieden is die onderwerp zijn van de SEC-onderzoeken.

Dark Pools - ook wel goedaardige alternatieve handelssystemen of Alternative Trading Systems (ATS) genoemd - zijn in feite niet-gereguleerde beurzen die worden beheerd door dezelfde megabanken op Wall Street die in 2008 het Amerikaanse financiële systeem opbliezen en de grootste bailout-operatie van belastingbetalers in de geschiedenis van de VS ontvingen. Radicaal rechts in het Amerikaanse CONgres is blijkbaar van mening dat ongebreidelde hebzucht en waanzinnig roekeloos gedrag dat de Amerikaanse economie in de afgrond stortt, het verdient te worden beloond met minder regelgevend toezicht, dus aan het bestaan van de Dark Pools is nooit een einde gemaakt.

Het is Goldman Sachs, JPMorgan, UBS, Morgan Stanley, Merrill Lynch en vele anderen niet alleen toegestaan om honderden op de New York Stock Exchange en Nasdaq genoteerde aandelen in hun eigen Dark Pools te verhandelen, maar ze mogen ook de aandelen van hun eigen bank verhandelen. in hun eigen Dark Pools. De SEC is al jaren geleden gevraagd hoe het kan dat het legaal is voor een bank om haar eigen aandelen te verhandelen - mogelijk een tweezijdige markt in die aandelen creërend omdat sommige van deze bedrijven meer dan één Dark Pool bezitten. Er is door de SEC nooit een antwoord op gegeven.

De naam van Goldman Sachs' Dark Pool die handelt in de VS heet Sigma X2. Vroeger heette het gewoon Sigma X. Volgens een openbaar beschikbaar document wordt Sigma X nu door Goldman Sachs gebruikt om de Dark Pools aan te duiden die het opereert in buitenlandse jurisdicties, waaronder Europa, Japan, Hong Kong en Australië.

Op een "Frequently Asked Questions"-document van Goldman Sachs staat de vraag "Is SIGMA X een Dark Pool die alleen transacties anoniem matcht, zonder informatielekken? Of wordt informatie over mijn orders doorgegeven aan potentiële liquiditeitsverschaffers?” Het antwoord van Goldman Sachs luidt daarop: “Het matchingproces voor SIGMA X is volledig intern en SIGMA X zal geen pre-trade-informatie verspreiden naar interne trading desks of externe tegenpartijen. Uitgevoerde transacties worden openbaar gerapporteerd indien vereist door de van toepassing zijnde regels.”

Met andere woorden, dit is een duistere, in onze ogen schimmige, markt waar pre-trade-koersen niet beschikbaar zijn voor het publiek en transacties alleen worden gerapporteerd nadat ze in het donker hebben plaatsgevonden, àls ze al worden gerapporteerd.

Hoe Goldman's Dark Pool functioneert werd beschreven in de Michael Lewis-bestseller "Flash Boys", en het baanbrekende werk over Dark Pools door Wall Street Journal-verslaggever Scott Patterson verscheen in "Dark Pools: The Rise of the Machine Traders and the Rigging of the U.S. Stock Market" - de opkomst van de machinehandelaren en de manipulatie van de Amerikaanse aandelenmarkt.

Michael Lewis vertelde het verhaal in Flash Boys over hoe Rich Gates, de beheerder van een beleggingsfonds, samen met zijn collega's een test bedacht om te zien of ze een order zouden invoeren in een Dark Pool en opgelicht zouden worden. Lewis schrijft het volgende:
"Gates en zijn collega's hebben uiteindelijk honderden van dergelijke tests gedaan, met hun eigen geld, in verschillende Dark Pools van Wall Street. In de eerste helft van 2010 was er slechts één bedrijf op Wall Street in wiens Dark Pool de test positief terugkwam: Goldman Sachs. In de Dark Pool van Goldman Sachs, Sigma X, werd hij iets meer dan de helft van de tijd dat hij de tests uitvoerde opgelicht.”

Patterson schrijft in zijn boek over Dark Pools dat de Amerikaanse aandelenmarkt is verworden tot: “pools binnen pools, allemaal elektronisch verbonden, die een enkele klotsende pool vormen van duistere elektronische liquiditeit. In 2012 was de hoeveelheid aandelenhandel die plaatsvond in Dark Pools en internalizers maar liefst 40 procent van het totale handelsvolume - en het groeide elke maand...  Niemand - echt niemand - wist in werkelijkheid wat er gebeurde in de ingewanden van dit marktmonster van Frankenstein."

Patterson is zondermeer een expert op het gebied van Dark Pools; maar om de een of andere reden staat de Wall Street Journal hem toe om over alles behalve Dark Pools te berichten.

In het begin van de jaren dertig, na de beurskrach van 1929, deed de U.S. Senate Banking Committee (Amerikaanse Senaatscommissie voor het bankwezen) dagvaardingen uitgaan en voerde ze gedurende meerdere jaren uitgebreide onderzoeken uit naar de handelsstructuur en handelspraktijken op Wall Street. De onderzoeken van de Senaat waren gericht op de heimelijke omgang met 'pools', die vandaag zijn gereïncarneerd als Dark Pools. Het Senaatsonderzoek uit de jaren dertig vond het volgende:
“Een pool is volgens beursfunctionarissen een overeenkomst tussen meerdere mensen, meestal meer dan drie, om actief te handelen in één effect. Uit het onderzoek is gebleken dat het doel van een pool in het algemeen is om de koers van een effect te verhogen door middel van onderling afgestemde activiteiten van de poolleden, en hen daardoor in staat te stellen hun bezit te verkopen met winst voor het publiek dat door de activiteit wordt aangetrokken of door informatie die over het effect wordt verspreid. Poolactiviteiten voor een dergelijk doel zijn onverenigbaar met het in stand houden van een vrije en ongecontroleerde markt.”

De Senaatscommissie concludeerde in 1934 het volgende:
“De conclusie is onontkoombaar dat leden van de georganiseerde beurzen die deelnamen aan of activiteiten uitvoerden met betrekking tot het beheren van pools, terwijl ze tegelijkertijd optraden als makelaars voor het grote publiek, onverenigbare belangen vertegenwoordigden en probeerden tegenstrijdige functies uit te oefenen. Toch konden de beursautoriteiten in deze situatie niets onethisch bespeuren.”

Wat betreft de andere activiteiten waarop Goldman Sachs wordt onderzocht door de Amerikaanse overheid of wordt genoemd als gedaagde in een rechtszaak, biedt de 10-Q-aanvraag de volgende informatie:

“[Goldman Sachs] Group Inc. en bepaalde aan haar gelieerde ondernemingen zijn onderworpen aan een aantal andere onderzoeken en beoordelingen door, en hebben in sommige gevallen dagvaardingen en verzoeken om documenten en informatie ontvangen van,  verschillende overheids- en regelgevende instanties en zelfregulerende organisaties en rechtszaken en verzoeken van aandeelhouders met betrekking tot verschillende zaken met betrekking tot de activiteiten en activiteiten van het bedrijf, waaronder:
- "proces voor het aanbieden van effecten en acceptatiepraktijken";
- "beleggingsbeheer en financiële adviesdiensten van het bedrijf";
-  "onderzoekspraktijken, waaronder onderzoeksonafhankelijkheid en interacties tussen onderzoeksanalisten en ander bedrijfspersoneel, inclusief personeel van investeringsbankieren, evenals derden";
- “transacties met betrekking tot overheidsgerelateerde financieringen en andere zaken, gemeentelijke zekerheden, met inbegrip van muuroverschrijdingsprocedures en openbaarmaking van belangenconflicten met betrekking tot staats- en gemeentelijke klanten, de handel in en structurering van gemeentelijke derivaten in verband met gemeentelijke aanbiedingen, regels voor politieke bijdragen, gemeentelijke adviesdiensten en de mogelijke impact van credit default swap (kredietverzuimswap) transacties op gemeentelijke emittenten”;
- “het aanbieden, veilen, verkopen, verhandelen en vrijgeven van bedrijfs- en overheidseffecten, valuta, grondstoffen en andere financiële producten en gerelateerde verkopen en andere communicatie en activiteiten, evenals het toezicht en de controles van het bedrijf met betrekking tot dergelijke activiteiten, inclusief naleving van toepasselijke regels voor short selling, algoritmische, hoogfrequente en kwantitatieve handel, het Amerikaanse alternatieve handelssysteem (dark pool), futures-handel, handel in opties, wanneer uitgegeven handel, transactierapportage, technologische systemen en controles, communicatieadministratie en -registratie, handelspraktijken m.b.t. effectenleningen, prime brokerage-activiteiten, handel in en vereffening van kredietderivaten en renteswaps, grondstoffenactiviteiten en metaalopslag, onderhandse plaatsingspraktijken, toewijzing van en handel in effecten, en handelsactiviteiten en communicatie in verband met het vaststellen van benchmarktarieven, zoals als valutakoersen”;
- "handel met voorkennis, het mogelijke misbruik en de verspreiding van materiële niet-openbare informatie met betrekking tot bedrijfs- en overheidsontwikkelingen en de effectiviteit van de controles op handel met voorkennis en informatiebarrières van het bedrijf."

Voor de goede orde: voorgaande opsomming is geen volledige lijst, het zijn alleen de hoogtepunten.Ook de betrokkenheid van Goldman Sachs bij de implosie van het family office hedgefonds Archegos Capital Management in maart vorig jaar is niet verdwenen. Goldman Sachs meldt het volgende in zijn 10-Q:
“GS&Co. is een van de verzekeraars die als gedaagden zijn genoemd in een vermeende class action voor effecten, ingediend op 13 augustus 2021 bij het Hooggerechtshof van New York, County of New York, met betrekking tot de openbare aanbiedingen van ViacomCBS Inc. (ViacomCBS) van maart 2021 van $ 1,7 miljard aan gewone aandelen en $ 1,0 miljard aan preferente aandelen. Naast de underwriters omvatten de gedaagden ViacomCBS en enkele van haar functionarissen en directeuren. GS&Co. onderschreven 646.154 gewone aandelen die een totale aanbiedingsprijs vertegenwoordigen van ongeveer $ 55 miljoen en 323.077 aandelen van preferente aandelen die een totale aanbiedingsprijs vertegenwoordigen van ongeveer $ 32 miljoen.

De klacht stelt claims onder de federale effectenwetten en beweert dat de aanbiedingsdocumenten materiële onjuistheden en weglatingen bevatten, waaronder, onder andere, dat de aanbiedingsdocumenten niet openbaarden dat Archegos Capital Management (Archegos) een aanzienlijke blootstelling had aan ViacomCBS, inclusief door total return swaps waarbij bepaalde underwriters, waaronder GS&Co., naar verluidt tegenpartijen waren, en waarbij dergelijke underwriters hun blootstelling aan Archegos niet bekendmaakten. De klacht eist ontbinding en schadevergoeding in niet nader gespecificeerde bedragen. Op 5 november 2021 dienden de eisers een gewijzigde klacht in en op 22 december 2021 dienden de gedaagden moties in om de gewijzigde klacht af te wijzen. Op 4 januari 2022 verzochten de eisers om class certificering (een representatieve actie of groepsvordering, een vorm van rechtszaak waarin een grote groep mensen collectief een vordering bij de rechter indient of waarin een bepaalde klasse verdachten vervolgd wordt - red.).

[Goldman Sachs] Group Inc. is ook een gedaagde in vermeende groepsvorderingen inzake effecten die zijn ingediend vanaf oktober 2021 en geconsolideerd in het U.S. District Court voor het zuidelijke district van New York. De klachten houden in dat Group Inc., samen met een andere financiële instelling, aandelen heeft verkocht in Baidu Inc. (Baidu), Discovery Inc. (Discovery), GSX Techedu Inc. (Gaotu), iQIYI Inc. (iQIYI), Tencent Music Entertainment Group (Tencent), ViacomCBS en Vipshop Holdings Ltd. (Vipshop) op basis van materiële niet-openbare informatie met betrekking tot de liquidatie van de positie van Archegos in respectievelijk Baidu, Discovery, Gaotu, iQIYI, Tencent, ViacomCBS en Vipshop. De klachten beweren over het algemeen schendingen van secties 10(b), 20A en 20(a) van de Exchange Act en vorderen niet-gespecificeerde schadevergoedingen.

Op 24 januari 2022 ontving het bedrijf een verzoek van een vermeende aandeelhouder op grond van artikel 220 van de Delaware General Corporation Law voor boeken en bescheiden met betrekking tot, onder andere, de betrokkenheid van het bedrijf bij Archegos en de controles van het bedrijf met betrekking tot handel met voorkennis.”

Over Archegos hebben wij recentelijk nog een artikel geschreven.[Alle links, bronnen, documenten en meer informatie uitsluitend voor abonnee's][8 mei 2022]

 

Afdrukken Doorsturen