EU wil Mercosur-overeenkomst er doorheen drukken

De Mercosur-overeenkomst creëert een nieuw handelskader tussen de EU en de vier Mercosur-landen, Brazilië, Argentinië, Paraguay en Uruguay. Het heeft tot doel een strategisch politiek en economisch partnerschap te consolideren en kansen voor duurzame groei te creëren. Maar op dat laatste valt nog genoeg af te dingen.Zoals iedereen weet is de EU boos op de VS omdat de nieuwe Inflation Reduction Act van de Amerikaanse president Joe Biden EU-producenten discrimineert. Het fundamentele probleem is dat de IRA een belastingvermindering voor elektrische voertuigen introduceert die uiteindelijk afhankelijk is van het feit dat de batterij afkomstig is uit Noord-Amerika:
- vanaf 2024 is ten minste 40% van de kritieke mineralen in EV-batterijen afkomstig uit de VS of een land waarmee de VS een vrijhandelsovereenkomst heeft. In 2026 loopt deze grens op tot 80%.
- vanaf 2024 heeft de EV-batterij voor ten minste 50% Noord-Amerikaanse inhoud. Deze grens wordt in 2028 verhoogd naar 100%.
- vanaf 2024 is er geen enkele EV-batterij met kritieke mineralen afkomstig van een "buitenlandse entiteit van zorg". (lees: China)

Dit alles is duidelijk in strijd met de verplichtingen van de Wereldhandelsorganisatie WHO.

Maar wist u dat de EU niet alleen boos is op de VS vanwege de mogelijke impact op batterijen en elektrische auto's? Het is ook boos over een heleboel andere dingen. In haar formele opmerkingen aan het Amerikaanse ministerie van Financiën/IRS somt de EU een hele reeks andere zaken op waar ze zich aan ergert. Deze omvatten de vereisten voor binnenlandse zaken in de IRA's ...
- verlenging en wijziging van het krediet voor elektriciteit uit het belastingkrediet voor bepaalde hernieuwbare bronnen;
- verlenging en wijziging Energieheffingskorting;
- belastingvermindering schone elektriciteitsproductie;
- belastingkrediet voor investeringen in schone elektriciteit; en
- belastingkrediet voor schone brandstofproductie.

Bijvoorbeeld:


De Europese Commissie is ook bezorgd over discriminerende subsidies in de IRA's...
- belastingkrediet voor duurzame luchtvaartbrandstof;
- belastingkrediet voor de productie van schone waterstof;
- belastingkrediet voor geavanceerde fabricageproductie; en
- belastingkrediet voor schone brandstofproductie.

Bijvoorbeeld:


Bij afwezigheid van de VS die ontheffingen invoert of de manier waarop de subsidies worden toegepast aanpast ( niet het gemakkelijkste om te doen zonder het Congres erbij te betrekken, maar niet onmogelijk) zou dit allemaal kunnen leiden tot een enorm handelsconflict tussen de EU en de VS. Dit heeft geleid tot beweringen dat de EU dreigt geheimzinnige handelsregels te gebruiken om de strijd van de VS tegen klimaatverandering te belemmeren.Zou je hieruit de conclusie kunnen trekken dat de EU niets geeft om klimaatverandering?

Hier is het een kwestie van perspectief. Vanuit het perspectief van de EU gebruikt de IRA het klimaat vrij schaamteloos als een excuus om ouderwets protectionisme na te streven en geld naar de binnenlandse kiezers te smijten. Als de VS echt om het klimaat geven, zou het niet duurder zijn om (potentieel superieure) groene EU-technologie te kopen. Op dat punt heeft de EU gelijk.

Maar wat als we het niet hebben over een wereld waarin de opties ofwel een discriminerende IRA zijn die duidelijk niet in de eerste plaats over klimaat gaat, versus een niet-discriminerende IRA die in de eerste plaats over klimaat gaat. Wat als, in de echte wereld, de optie destijds, vanwege de aard van de Amerikaanse politiek, een discriminerende IRA was die niet in de eerste plaats over klimaat gaat versus helemaal geen IRA.

Is het klimaat in de wereld beter af met een gebrekkige IRA dan helemaal geen IRA?  Daarover gaat ons artikel ten aanzien van IRA en in het bijzonder Mercosur niet, het gaat om protectionisme en dan vooral de dubbele houding van de Europese Unie ten aanzien van het IRA en - nog meer - ten aanzien van de zojuist genoemde Mercosur-overeenkomst.

We zijn al lang van mening dat de EU waarschijnlijk iemand als Bolsonaro (neoliberaal, voorstander van vrijhandel, hater van regenwouden) nodig had als president van Brazilië om de Mercosur-handelsovereenkomst tot stand te brengen. Maar de klimaatgekkies in Brussel zouden dan waarschijnlijk liever iemand als Lula (socialist, sceptisch over vrijhandel, liefhebber van regenwouden) als president van Brazilië nodig hebben om de deal door het Europees nepparlement en knorrige lidstaten te laten ratificeren.

Dus hier staan we. Lula is (nog) president. De EU zal de deal nodig hebben om nieuwe, afdwingbare milieuverplichtingen op te nemen. Maar als het eenmaal gerealiseerd is, zal Brazilië, begrijpelijkerwijs, ook wat nieuwe dingen willen krijgen, hoogstwaarschijnlijk meer markttoegang voor zijn voedselexport en misschien een deel van de toegang tot de EU-markt terug willen hebben. Wat de EU weer niet wil.

Hoe dan ook: d EU wil dit pact (EU-auto's tegen Zuid-Amerikaans vlees en soja, zoals wordt gezegd) zeker doordrukken. De Europese Commissie beweert hypocriet dat het Amazone-regenwoud in Zuid-Amerika moet worden gered en dat het kappen door vuur onmiddellijk moet worden gestaakt, maar dat zal niet verenigbaar zijn met het handelsakkoord dat wordt nagestreefd – en dat weten de EU-mensen ook.

Met de zogenaamd beoogde bescherming van het regenwoud, de "groene long" van de mensheid, wil de EU een morele mantel omdoen, die echter politieke tegenwind (corruptieaffaire, onderzoeken tegen EC-führerin Von der Leyen vanwege haar vaccinaankopen) krijgt. Ook de rust bij de mainstream media rond het pact keerde terug omdat de afgezette Braziliaanse president Bolsonaro een rechtsist was, een Trump-vriend, een Corona-criticus. Met zo'n man wilde de EU niet onderhandelen. Dat had de EU alleen noodgedwongen gedaan als Bolsonaro was herkozen. Een trouwe linkse president van Brazilië, als het grootste en meest invloedrijke land van de Mercosur-staten, was de wens van de Europese Commissie en deze wens van de EU kwam uit met de nieuwe Braziliaanse president Lula da Silva.

Nu zijn er opnieuw waarschuwingen voor een geheime druk op dit pact. De reden hiervoor is dat Zweden de komende zes maanden het EU-voorzitterschap bekleedt en in die tijd het pact wil laten bezegelen. In het najaar van 2019 werd al gezegd dat er over dit handelsakkoord was onderhandeld en dat het niet langer zou worden ontbonden vanwege de vereiste heronderhandeling.

Onze Tweede Kamer had in juni 2020 het handelsverdrag Mercosur weggestemd. Een meerderheid steunde een motie van de PvdD tegen het akkoord van de Europese Unie met een aantal Latijns-Amerikaanse landen, waaronder Brazilië.

Destijds werd gezegd dat het akkoord alleen in werking kan treden als alle lidstaten daarmee instemmen. Inmiddels weten we echter dat de EU al manieren heeft bedacht om de unanimiteit te omzeilen en dat ze het unanimiteitsbeginsel wil afschaffen om min of meer autoritair te kunnen optreden.
Een tweede gevaar is een splitsing van het pact. De Mercosur-handelsovereenkomst bestaat uit het handelsgedeelte en de zogenaamde politieke associatieovereenkomst. Als het pact niet als een geheel wordt behandeld, wordt eerst alleen over het handelsakkoord gestemd -  hiervoor is geen unanimiteit in de EU-Raad vereist. (Dat was ook het geval met het desastreuze CETA-akkoord.) Dan zou een eventueel Nederlands veto geen effect hebben. Ondanks het vetorecht van de lidstaten zou de overeenkomst onmiddellijk in werking kunnen treden. En zelfs als er geen splitsing is.... wij hebben niet echt vertrouwen in een Nederlands veto. De machtswellust van de linkse partijen GroenLinks en PvdA zouden weleens de bezwaren tegen het pact kunnen wegpoetsen ter meerdere glorie van meer invloed in het kabinetsbeleid (de droom van beide partijen).

Er is in 2019 al gewaarschuwd voor de splitsingsprocedure en daar wordt nu weer voor gewaarschuwd. Al op 19 september 2020 waarschuwde de Oostenrijkse krant "Krone" dat de EU de Mercosur-deal er doorheen wil drukken."

Trouwens; Er wordt met geen woord gerept over de scheidsgerechten, die onder bepaalde voorwaarden de lidstaten van de overeenkomst kunnen opdragen miljarden aan schadevergoeding aan bedrijven te betalen. Deze scheidsgerechten zijn echter geen staatsrechtbanken, maar zijn samengesteld. Soortgelijke oordelen, b.v. vanwege "winstderving", zijn er al geweest (nogmaals verwijzing naar CETA).
[Alle links, bronnen, documenten en meer informatie uitsluitend voor abonnee's][10 januari 2023]

 

Afdrukken Doorsturen