De memo die oorlog niet kon voorkomen

Eén van de meest doodgezwege gebeurtenissen is het relaas van George W. Bush' noodlottige poging tot NAVO-lidmaatschap voor Georgië en Oekraïne - waarvoor de toenmalige ambassadeur in Rusland niet alleen voorspelbare maar ook de voorspelde gevolgen voorzag. In een memo van februari 2008 van toenmalig ambassadeur Burns aan de toenmalige minister van Buitenlandse Zaken Condoleezza Rice waarschuwde Burns ook dat als de regering-Bush door zou gaan met haar plannen om Georgië en Oekraïne uit te nodigen om lid te worden van de NAVO, Poetin een veto zou uitspreken over die poging – en troepen zou inzetten om te voorkomen dat het Westen raketten tot aan zijn landsgrens zou kunnen plaatsen.Het nieuws van vandaag:
"CIA-directeur William J. Burns reisde in het geheim naar de hoofdstad van Oekraïne om president Volodymyr Zelensky in te lichten over zijn verwachtingen voor wat Rusland de komende weken en maanden militair van plan is, zeiden een Amerikaanse functionaris en andere mensen die bekend zijn met het bezoek", schrijft "The Washington Post ".

De reis van Burns komt op een kritiek moment in de 11 maanden durende oorlog. Russische troepen voeren een massale aanval uit in de buurt van de oostelijke stad Bakhmut, die veel slachtoffers maakt en Oekraïne dwingt zijn middelen daar af te wegen terwijl het elders in het land een groot tegenoffensief voorbereidt.

Top of mind voor Zelensky en zijn hoge inlichtingenfunctionarissen tijdens de bijeenkomst was hoe lang Oekraïne kon verwachten dat de Amerikaanse en westerse hulp zou doorgaan na de overname van het Huis van Afgevaardigden door de Republikeinen en een terugtrekking ter ondersteuning van de hulp aan Oekraïne onder delen van het Amerikaanse electoraat, zei mensen die de bijeenkomst kennen. Allen spraken op voorwaarde van anonimiteit om de private betrokkenheid op hoog niveau te bespreken.

Burns benadrukte de urgentie van het moment op het slagveld en erkende dat het op een gegeven moment moeilijker zou zijn om hulp te krijgen, zeiden de betrokkenen. Terwijl "agressieve" Republikeinen in het Congres voorstander blijven van het bewapenen van Oekraïne, hebben andere conservatieven gezegd dat ze de Amerikaanse uitgaven willen verlagen, met name de miljarden dollars die naar de oorlogsinspanning gaan.

Een CIA-woordvoerder weigerde te karakteriseren wat Burns aan Zelensky doorgaf over de militaire planning van Rusland. Alle inzichten die hij zou kunnen bieden, zouden zeer gewaardeerd worden in Kiev.

Tijdens de regering van George W. Bush, toen het onderwerp NAVO-lidmaatschap voor Oekraïne werd besproken, onderstreepte Burns de diepte van de Russische oppositie tegen het idee in een memo aan Condoleezza Rice, de toenmalige staatssecretaris: “Oekraïense toetreding tot de NAVO is de ergste van alle rode lijnen voor de Russische elite (niet alleen [Vladimir] Poetin). Ik heb nog niemand gevonden die Oekraïne in de NAVO ziet als iets anders dan een directe uitdaging voor de Russische belangen.”

Terug in de tijd. Op 1 februari 2008 stuurde dezelfde William Burns, destijds de Amerikaanse ambassadeur in Rusland, een memo die misschien de geschiedenis had kunnen veranderen, maar dat niet deed. De memo, die op grote schaal werd verspreid in de hoogste regionen van de regering van toenmalig president van de VS George W. Bush, kwam twee maanden vóór een gedenkwaardige NAVO-bijeenkomst in Boekarest, Roemenië. Daar zouden de NAVO-lidstaten beslissen of ze groen licht zouden geven voor het toekomstige NAVO-lidmaatschap voor Oekraïne en Georgië - een idee dat veel steun kreeg binnen de regering-Bush, maar op grote scepsis stuitte in Europa.

En het stuitte op intense tegenstand in Rusland - een feit dat de memo van Burns was gewijd aan het overbrengen en uitleggen. Burns (links op de foto) schreef onder meer:
"De NAVO-aspiraties van Oekraïne en Georgië raken niet alleen een gevoelige snaar in Rusland, ze leiden ook tot ernstige zorgen over de gevolgen voor de stabiliteit in de regio. Rusland ziet niet alleen omsingeling en pogingen om de invloed van Rusland in de regio te ondermijnen, maar vreest ook onvoorspelbare en ongecontroleerde gevolgen die de Russische veiligheidsbelangen ernstig zouden schaden. Deskundigen vertellen ons dat Rusland vooral bezorgd is dat de sterke verdeeldheid in Oekraïne over het NAVO-lidmaatschap, met een groot deel van de etnisch-Russische gemeenschap tegen lidmaatschap, zou kunnen leiden tot een grote splitsing, met geweld of in het ergste geval een burgeroorlog."

Burns gaf de memo een nadrukkelijke titel: “Njet betekent njet: de rode lijnen van Rusland bij uitbreiding van de Navo".

Om zijn boodschap kracht bij te zetten, stuurde Burns een e-mail, in wat scherpere bewoordingen, naar een van de belangrijkste ontvangers van de memo, staatssecretaris Condoleezza Rice. Hij schreef o.m. het volgende:
"Oekraïense toetreding tot de NAVO is de helderste van alle rode lijnen voor de Russische elite (niet alleen Poetin). In meer dan twee en een half jaar van gesprekken met belangrijke Russische spelers, van knokkels in de donkere uithoeken van het Kremlin tot de scherpste liberale critici van Poetin, heb ik nog niemand gevonden die Oekraïne in de NAVO ziet als iets anders dan een directe uitdaging aan de Russische belangen.” Burns voegde eraan toe dat "de strategische gevolgen moeilijk te overschatten" waren van het aanbieden van het NAVO-lidmaatschap aan Oekraïne, dat, zo voorspelde hij, "een vruchtbare bodem zou creëren voor Russische inmenging in de Krim en Oost-Oekraïne".

De analyse van Burns destijds staat op gespannen voet met de bewering (de laatste tijd in veel mainstream berichten) dat de crisis in Oekraïne grotendeels wordt veroorzaakt door Poetins angst om de democratie aan te tasten. Wat de meeste mensen niet weten is dat de regering-Biden sterk leunt op CIA-directeur William J. (Bill) Burns. In november 2021 stuurden zij hem naar Moskou, waar hij volgens CNN fungeerde als een "key intermediary" tussen de VS en Vladimir Poetin. In januari 2022 vloog hij naar Duitsland om Oekraïne te bespreken met de nieuwe regering in Berlijn. Dit klinkt allemaal heel logisch.

Westerse politici willen ons doen geloven dat de crisis in Oekraïne het product is van één man: Vladimir Poetin. Poetin vreest - volgens critici - dat als Oekraïne toetreedt tot de NAVO en een pro-westerse democratie wordt, de Russen hetzelfde voor zichzelf zullen willen en dus in opstand zullen komen tegen zijn tirannieke heerschappij. Het idee dat de Russen oprecht denken dat de NAVO een veiligheidsdreiging vormt wordt gemakkelijke terzijde geschoven.

Er zit een kern van waarheid in bovestaande westerse bewering. Poetin vreest zeker dat een democratisch, pro-westers Oekraïne tot volksopstanden in zijn land zou kunnen leiden. Maar het is tegelijkertijd onjuist omdat het suggereert dat als Poetin niet aan de macht zou zijn, de Russische regering er geen probleem mee zou hebben dat Oekraïne toetreedt tot de NAVO. En het impliceert dat de VS geen verantwoordelijkheid dragen voor de huidige patstelling. Volgens Bill Burns, Bidens eigen CIA-directeur, zijn geen van beide beweringen waar.

Burns is de hoogste Rusland-expert van de regering Biden. Hij spreekt vloeiend Russisch en heeft twee keer op de Amerikaanse ambassade in Moskou gediend, de tweede keer als ambassadeur. Wat het des te opvallender maakt dat Burns in zijn memoires ("The Back Channel") ronduit in tegenspraak is met het verhaal van de regering-Biden over hoe deze crisis is ontstaan. Opmerkelijk genoeg is een van de scherpste critici van het officiële Amerikaanse discours over Rusland en Oekraïne de zittende directeur van de CIA.

In zijn boek zegt Burns keer op keer dat Russen van alle ideologische strekkingen – niet alleen Poetin – de uitbreiding van de NAVO verafschuwden en vreesden. Hij citeert zoals hierboven reeds gezegd een memo (te vinden aan het eind van dit artikel) die hij schreef toen hij in 1995 adviseur voor politieke zaken was op de Amerikaanse ambassade in Moskou. Wat de uitbreiding van het NAVO-lidmaatschap tot Oekraïne betreft, zijn de waarschuwingen van Burns over de reikwijdte van de Russische oppositie zelfs nog nadrukkelijker. "Oekraïense toetreding tot de NAVO is de slimste van alle redlines voor de Russische elite (niet alleen Poetin)", schreef hij in een memo uit 2008 aan de toenmalige staatssecretaris Condoleezza Rice (ook te vinden aan het eind van dit artikel).

Terwijl de regering-Biden beweert dat Poetin alle schuld draagt ​​voor de huidige crisis in Oekraïne, maakt Burns duidelijk dat de VS hebben bijgedragen aan het leggen van de basis. Door misbruik te maken van de Russische zwakte, zo betoogt hij, voedde Washington de nationalistische wrok die Poetin tegenwoordig uitbuit. Burns noemt het besluit van de regering-Clinton om de NAVO uit te breiden met Polen, Hongarije en de Tsjechische Republiek op zijn best voorbarig en in het slechtste geval nodeloos provocerend. En hij beschrijft de wraakzucht die het bij velen in Moskou aanwakkerde tijdens de laatste jaren van Boris Jeltsin als president van Rusland. "Terwijl de Russen hun grieven en gevoel van achterstelling koesterden," schrijft Burns, "woedde er langzaam een ​​storm van 'steek in de rug'-theorieën rond, die een stempel drukte op de betrekkingen van Rusland met het Westen die tientallen jaren zouden blijven hangen."

Terwijl de regering-Bush op weg was de deuren van de NAVO voor Oekraïne te openen, werden de waarschuwingen van Burns voor een Russische terugslag nog sterker. Hij zei tegen Rice dat het "moeilijk te overschatten is wat de strategische gevolgen zijn" van het aanbieden van het NAVO-lidmaatschap aan Oekraïne en voorspelde dat "het een vruchtbare bodem zal creëren voor Russische inmenging in de Krim en Oost-Oekraïne". Hoewel Burns niet had kunnen voorspellen wat voor soort inmenging Poetin zou gebruiken – noch in 2014 toen hij de Krim veroverde en een opstand in het oosten van Oekraïne aanwakkerde, noch vandaag de dag – waarschuwde hij dat de VS hielpen het soort crisis in gang te zetten waar Amerika heden mee te maken heeft. Beloof Oekraïne lidmaatschap van de NAVO, schreef hij, en "het lijdt geen twijfel dat Poetin hard zal terugvechten."

Als een verslaggever vandaag de citaten van Burns zou voorlezen aan de perssecretaris van het Witte Huis, Jen Psaki, zou ze hem of haar waarschijnlijk beschuldigen van "het napraten van Russische gespreksonderwerpen". Maar Burns is nauwelijks de enige. Vanuit de Amerikaanse regering waarschuwden veel functionarissen dat het Amerikaanse beleid ten opzichte van Rusland tot rampspoed zou kunnen leiden. William Perry, minister van Defensie van Bill Clinton van 1994 tot 1997, nam bijna ontslag vanwege zijn verzet tegen uitbreiding van de NAVO. Sindsdien heeft hij verklaard dat vanwege hun beleid in de jaren negentig "de Verenigde Staten een groot deel van de schuld verdienen" voor de verslechtering van de betrekkingen met Moskou. Steven Pifer, die van 1998 tot 2000 de Amerikaanse ambassadeur in Oekraïne was, heeft het besluit van Bush in 2008 om te verklaren dat Oekraïne uiteindelijk lid zou worden van de NAVO "een echte vergissing" genoemd. Fiona Hill, die bekendheid verwierf tijdens de Trump impeachment-saga, zegt dat zij en haar collega's als nationale inlichtingenofficieren voor Rusland en Eurazië Bush "waarschuwden" dat "Poetin stappen om Oekraïne en Georgië dichter bij de NAVO te brengen zou zien als een provocerende zet die zou resulteren in preventieve Russische militaire actie.”

De kritiek van Burns op het Amerikaanse beleid ten aanzien van Rusland en Oekraïne in het verleden betekent niet dat hij nu tegen het beleid van Biden is. Hij gelooft misschien dat hoewel het stimuleren van de NAVO-uitbreiding heeft bijgedragen aan het tot stand brengen van de huidige impasse, het een vergissing zou zijn om zich nu terug te trekken. Tot zijn volgende memoires zullen we het waarschijnlijk nooit weten. Maar de kritiek van Burns is niettemin cruciaal omdat ze een misvatting in het huidige debat blootlegt.

Haviken zeggen dat als je het Amerikaanse beleid ten opzichte van Rusland bekritiseert, je de agressie van Poetin vergoelijkt. Wat Burns laat zien, is dat het mogelijk is Poetin's boosaardigheid te erkennen en tegelijkertijd te erkennen dat de VS, door Rusland herhaaldelijk te vernederen toen het zwak was, het waarschijnlijker maakte dat een figuur als hij zou opstaan ​​en oude rekeningen zou willen vereffenen. De VS hebben hier de gewoonte van: door bijvoorbeeld de deal met Iran op te geven en door de Iraanse gematigden die erover onderhandelden in diskrediet te brengen, hielpen de VS de verkiezing van Ebrahim Raisi, een meedogenloze hardliner, te verzekeren. Het is duidelijk dat de macht van Amerika over wat er in andere landen gebeurt, beperkt is. Maar de boodschap van de CIA-directeur van Biden is dat het (door de VS aangestuurde) Westen en de VS zelf het niet zo verstandig hebben aangepakt - en dat is nog maar zachtjes uitgedrukt nu de wereld op de rand van een Derde Wereldoorlog balanceert.


Tot slot.

In het Westen is de heersende interpretatie van de crisis in Oekraïne dat Rusland – specifiek president Poetin – er mee begon en dat hij de conttole heeft over de meeste strijdkrachten die vechten tegen het Oekraïense leger, in de mainstream media vaak beschreven als "Russische separatisten". Rusland - zo wordt gezegd - is begonnen omdat zijn leiders bang zijn een stabiele, welvarende en naar het Westen neigende democratie voor hun deur te hebben; ze zagen dit daarna als een duidelijke mogelijkheid nadat hun bondgenoot, president Janoekovitsj, in februari 2014 door een (door de VS gefinancierde en georganiseerde) staatsgreep werd afgezet.

Het omslagpunt met betrekking tot de huidige crisis vond een dag eerder plaats, op 23 februari, toen de eerste daad van het Oekraïense parlement was om de wet die de juridische status van Russisch als nationale taal regelde, in te trekken; meer in het algemeen, om regio's
het gebruik van een andere taal dan het Oekraïens toe te staan. De regering ging er ook toe over de toegang tot Russisch nieuws, tv-zenders en radio, te blokkeren. De Europese Commissie heeft deze zelfde vorm van vergaande censuur ook in de EU geïmplementeerd.

Dit waren overduidelijk oorlogszuchtige daden jegens een zeer grote minderheid. Op de Krim is de meerderheid van de bevolking van de Russische cultuur, en in Oekraïne als geheel identificeert 40% van de bevolking zich met de Russische cultuur - de overgrote meerderheid van de mensen die zichzelf ook als Oekraïners zien en daar trots op zijn, of waren, nadat de regering in Kiev tegen hen optrad. Gedurende deze periode zorgden de regering in Kiev en de omroepmedia alsook grote delen van de bevolking ervoor dat het motto "Eén natie, één taal, één volk" breed uitgedragen werd. Het is gemakkelijk te begrijpen waarom de vele miljoenen Russischtaligen zich ernstig bedreigd voelden en opgelucht waren de machtige buurstaat voor hun deur stond en hen steunde.

Dat de taalwetgeving toen niet van kracht werd, deed dat niet ineens “alles weer goed maken”. Het kwaad was geschied: de boodschap was
duidelijk dat het nieuwe regime instinctief vijandig stond tegenover Russischtaligen. Het was dit dat de golf van verzet in de oostelijke provincies veroorzaakte. Poetin zei dat hij ermee instemde om wat bewapening en troepen te leveren. Vormde dit een Russische invasie? De annexatie van de Krim door Rusland vormde inderdaad een invasie (hoewel tevoren de bevolking via een referendum (voor Nederlanders onder ons: een volksraadpleging) zich massaal uitsprak vóór aansuiting tot de Russische Federatie. De Krim maakte deel uit van Rusland tot de overdracht aan Oekraïne in 1954; het heeft een meerderheid Russischsprekende bevolking; het is de sleutel tot wat Rusland ziet als zijn vitale veiligheidsbelang - toegang tot de Zwarte Zee.

Hoe dan ook, de Russische leiders volgens dezelfde praktijken die het Westen ook heeft uitgevoerd (en dat nog steeds doet): Oekraïne blijven destabiliseren om te voorkómen dat het land een democratie wordt - maar hebben ze in Washington en Brussel het waanidee dat Rusland kan worden tegengehouden door westers geweld of sancties, en dat Rusland deze strijd gaat verliezen.

Het is waar dat Poetin in 2005 zei: “Het uiteenvallen van de Sovjet-Unie was de grootste geopolitieke catastrofe van de twintigste eeuw". Maar men kan hieruit niet afleiden dat het rechtzetten van deze zogenaamde catastrofe een operationele doelstelling is van Rusland's
buitenlands beleid. Evenmin kan daaruit worden afgeleid dat de drijfveer van het Russische beleid de angst is voor een stabiele en welvarende democratie in Oekraïne, want de Russische leiders hebben dat niet gezegd.

Wat Rusland bij herhaling heeft gezegd sinds het uiteenvallen van de Sovjet-Unie is dat ze zullen zich verzetten tegen het toelaten van een rivaliserende grootmacht om een staat op hun grondgebied op te nemen in een militair bondgenootschap. Ze passen in feite de Amerikaanse Monroe Doctrine toe bij hun eigen “nabije buitenland”. De VS zouden Mexico niet tolereren dat bijvoorbeeld Canada een militair bondgenootschap sluit met China of Rusland. Ruslands verzet tegen de toetreding van Oekraïne tot de NAVO volgt dezelfde logica.

Afgezien van de algemene reden waarom de Russische leiders een rode lijn trekken naar een buitenlandse militaire alliantie aan hun grenzen, is er een meer specifieke reden. De Russische nachtmerrie is dat Oekraïne en Georgië beiden toetreden tot de NAVO, met als resultaat dat bijna de hele Zwarte Zee is omsingeld door een vijandige militaire alliantie. Rusland heeft de afgelopen twee eeuwen verschillende oorlogen uitgevochten om de gemakkelijke toegang tot de Zwarte Zee te beschermen, de enige zeeroute naar het zuiden. De strategische noodzaak van toegang tot de Zwarte Zee maakt de situatie in Oekraïne in Russische ogen heel anders dan andere
gebieden met Russisch sprekende minderheden.

Ook betwisten de Russische leiders de heersende westerse interpretatie die de grondgedachte vormtvan de NAVO-alliantie, nl. dat die bestaat om zwakke West-Europese landen te beschermen (tegen Russische agressie). Ze zien dat de NAVO als een externe vijand moet functioneren als een lijmmiddel voor samenwerking tussen zijn vaak lastige lidstaten - maar dan wel onder leiding van de VS, om het leiderschap van de VS te rechtvaardigen en een eenheidsfront te presenteren. In dit kader past het beleid van de NAVO om Rusland weg te zetten als de gemeenschappelijke vijand. De recente politieke en militaire uitspraken over “Rusland bedreigt Europa" of "Rusland bedreigt de wereld" helpt om de westerse staatsorde in stand te houden.

Over een paar decennia kan iemand die een verslag leest van de hedendaagse oorlog tussen Rusland en Oekraïne de volgende gedachte hebben: "Dus de leiders van de grote NAVO-landen wilden niet per se dat Oekraïne lid werd van de NAVO? En ermee instemmen om Oekraïne niet toe te laten tot de NAVO - ermee instemmen om toch niet te doen wat ze niet willen doen - zou Rusland er misschien van hebben weerhouden Oekraïne binnen te vallen? Maar dat deden ze niet? En dat werd niet eens serieus besproken? En vrijwel geen invloedrijke commentator beweerde dat dit logisch zou zijn? Hoe is dat mogelijk?

Dus Burns voorspelde 14 jaar geleden dat vrijwel de hele Russische nationale veiligheidsorganisatie geneigd zou zijn problemen te veroorzaken in Oekraïne als het Westen Oekraïne NAVO-lidmaatschap zouden aanbieden - en nu ze Oekraïne NAVO-lidmaatschap hebben beloofd en Poetin inderdaad problemen veroorzaakt in Oekraïne zeggen westerse politici en de mainstream media dat de verklaring ergens in de duistere diepten van Poetins eigenaardige psyche moet liggen.


De memo van William J. Burns: 

De memo uit 2008 aan de toenmalige staatssecretaris Condoleezza Rice:


[Alle links, bronnen, documenten en meer informatie uitsluitend voor abonnee's][23 januari 2023]

 

Afdrukken Doorsturen