Europese Commissie ziet CELAC-top in Brussel mislukken

Op de top van de EU met landen uit Latijns-Amerika en het Caribisch gebied stuit Europa op nauwe grenzen. Uiteindelijk kunnen de deelnemende landen niet eens akkoord gaan met Von der Leyen's plan om Rusland als agressor te benoemen. De door Brussel uitgenodigde gasten landen vinden zelfs dat de europeanen de hele wereld hun kijk op Oekraïne en Rusland willen opdringen - en hun eigen koloniale verleden doen vergeten. Eigenlijk is de EU momenteel vooral geïnteresseerd in één ding in Latijns-Amerika: grondstoffen. Lithium en koper zijn nodig voor de "Europese Green Deal".

De Europese Unie probeert haar invloed in Latijns-Amerika te herwinnen, zoals Josep Borrell, hoofd van het buitenlands beleid van de EU, vorig jaar verklaarde dat 2023 "het jaar van Latijns-Amerika in Europa en van Europa in Latijns-Amerika" zou moeten zijn.

Na acht jaar afwezigheid van dialoog op het hoogste politieke niveau, hielden de twee regio's van 17 tot 18 juli hun derde top van de EU en de Gemeenschap van Latijns-Amerikaanse en Caribische Staten (CELAC) in Brussel. De top "markeert een nieuw begin voor een oude vriendschap", zei voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen tijdens de bijeenkomst.

Strikt genomen was het de EU-CELAC-top. CELAC staat voor de gemeenschap van Latijns-Amerikaanse en Caribische landen (Community of Latin American and Caribbean States). Deze gemeenschap heeft 33 leden met meer dan 550 miljoen mensen. Het is daarom groter dan de EU in termen van lidstaten, inwoners en totale omvang.

Sinds het uitbreken van het Rusland-Oekraïense conflict in februari vorig jaar, evenals de geïntensiveerde Chinees-Amerikaanse concurrentie, is de CELAC steeds belangrijker geworden voor de opzet van de strategische veiligheid van de EU. Enerzijds heeft het conflict tussen Rusland en Oekraïne de energiezekerheid in Europa in gevaar gebracht. Latijns-Amerikaanse landen zijn belangrijke producenten en leveranciers van energie en grondstoffen voor de EU, waaronder olie, aardgas en lithium. Aan de andere kant is een nauwe band met CELAC bevorderlijk voor een grotere uitvoering door de EU van haar eigen wil in internationale aangelegenheden.

Tot de leden behoren natuurlijk ook de zogenaamde Mercosur-landen, waarmee de EU vastbesloten is om de zogenaamde Mercosur-overeenkomst te sluiten. En nu, na acht jaar, was er weer een grote topontmoeting met de CELAC-landen. Het ging over de Mercosur-overeenkomst, de oorlog in Oekraïne en natuurlijk klimaatverandering en industrialisatie in Latijns-Amerikaanse en Caribische landen.

Deze landen zijn het beu om gereduceerd te worden tot grondstofleveranciers. Daarom maakte EU-baas Von der Leyen kort na de top bekend dat de EU 45 miljard euro wil investeren in de regio. Behalve een intentieverklaring om de handel in "cruciale grondstoffen" (o.a. lithium en koper) met Chili uit te breiden en nog een intentieverklaring met Uruguay om de handel in hernieuwbare energie uit te breiden, stond er eigenlijk niets in. Wel kan gesteld worden dat met de Celac-top in Brussel het buitenlands beleid van de EU Nicaragua, Cuba en Venezuela heeft vrijgesproken van hun verantwoordelijkheden bij het schenden van de mensenrechten en hun misdaden heeft genormaliseerd.

Bij de Duitse staatsomroep ZDF werd gezegd dat de arrogantie van Europa wraak neemt. En ondanks de inspanningen van de EU om de handelsovereenkomst met de Mercosur-landen te sluiten, worden de zaken tussen deze landen en China geïntensiveerd. Wat de EU natuurlijk helemaal niet leuk vindt. Het gaat immers om de invloed van de EU in dit deel van de wereld en om concurrentie.

De leiders van de Europese Unie stonden voor uitdagingen tijdens de top met Latijns-Amerikaanse en Caribische staten toen discussies over de oorlog in Oekraïne voor verdeeldheid zorgden. De top, de eerste tussen de EU en CELAC sinds 2015, had tot doel een vastgelopen handelsovereenkomst aan te pakken en overeenstemming te bereiken over Oekraïne. CELAC-landen hebben echter verschillende standpunten over het conflict, waarbij sommige proberen de banden met Rusland te behouden of een onderhandelde vredesovereenkomst na te streven. Desalniettemin beloofde president Ursula von der Leyen aanzienlijke investeringen in de Latijns-Amerikaanse economie in het kader van het Global Gateway-programma, gericht op het tegengaan van China's "Belt and Road"-initiatief.

De focus van de top op de handelsovereenkomst tussen de EU en Mercosur stond ook voor uitdagingen, met name vanwege zorgen over ontbossing en landbouwconcurrentie. De deal, bedoeld om de handel tussen de EU en Argentinië, Brazilië, Paraguay en Uruguay te liberaliseren, moet nog door enkele Europese regeringen worden geratificeerd. Brazilië, onder zijn voormalige rechts-populistische regering, vormde obstakels voor agressieve landbouwontwikkeling in het Amazonegebied. Hoewel de linkse president Lula da Silva Bolsonaro verving, bleven er meningsverschillen bestaan ​​over het verbinden van bindende regels tegen ontbossing aan het handelspact. De Green Deal van de EU, die handelsovereenkomsten koppelt aan strengere milieunormen, bemoeilijkte de discussies verder en veroorzaakte spanningen tussen Brazilië, Argentinië en de EU.

De berichten in de mainstream media over de EU-CELAC-bijeenkomst beperken zich grotendeels tot één onderwerp: de oorlog in Oekraïne. Op de website van het ZDF staat op een pagina te lezen: "...Kan Europa de rest van de wereld winnen voor de Russische aanvalsoorlog?"
Het simpele en duidelijke antwoord is: nee, dat kan de EU niet. Omdat veel Latijns-Amerikaanse landen de oorlog in Oekraïne zien als een puur Europese aangelegenheid. De meeste mainstream mediaberichten beperken zich tot de slotverklaring van de top, zelfs in uitgebreide vorm. De EU was van plan een duidelijk signaal af te geven aan de Russische president Poetin met een gezamenlijke top en slotverklaring. Het moet hem duidelijk worden gemaakt dat hij wereldwijd steeds meer geïsoleerd raakt en dat Rusland moet vrezen voor verdere economische nadelen in de vorm van nieuwe en nog strengere sancties als de oorlog niet wordt beëindigd. Dit plan liep vreselijk in de soep.

Een veroordeling van de Russische aanvalsoorlog, zoals de EU zich voorstelt en wenst, bestaat niet in Afrika en slechts in beperkte mate in Azië, en ook niet in Latijns-Amerika en het Caribisch gebied. De CELAC-staten hebben de EU op deze top zelfs een klap in het gezicht gegeven. Er was geen veroordeling van Rusland; ja, er was niet eens een gemeenschappelijke verklaring die door iedereen werd aanvaard. In plaats van ermee in te stemmen Rusland in deze verklaring te veroordelen, voegden de Zuid-Amerikanen een punt toe. Ze riepen EU-landen op om herstelbetalingen te doen voor de schade veroorzaakt door slavernij. Maar na de publicatie van een tekst verklaarde de Nicaraguaanse vertegenwoordiging dat ze die "niet had ondertekend, onderschreven gesteund"... wat hoogdravend en ten onrechte werd gepresenteerd als de 3e CELAC-EU-topconsensusverklaring.

Het niet eens worden over een gezamenlijke eindverklaring is een klap voor de geloofwaardigheid van de EU op een moment dat ze probeert de stemmen binnen de VN te verenigen. en daarbuiten ter ondersteuning van Oekraïne tegen een oorlogvoerend Rusland. Brussel probeert ook weer beste maatjes te worden met Latijns-Amerika tegenover een assertief China dat aan de andere kant van de Atlantische Oceaan marktaandeel wint.

Deze top was dus opnieuw een bewijs van het machtsverlies van de EU, van het Westen. Voorafgaand aan de EU-CELAC-top was Spanje, het huidige roulerende voorzitterschap van de Raad van de EU, van plan de Oekraïense president Volodymyr Zelenskyy uit te nodigen om de top bij te wonen, maar dit voorstel is door de leiders van de meeste CELAC-landen afgewezen.

Vooraf was de EU van plan via deze top de Latijns-Amerikaanse staten aan haar zijde te krijgen en Rusland gezamenlijk sancties op te leggen om Oekraïne in het conflict te steunen. Een ruzie tussen de EU en Latijns-Amerikaanse landen over hoe – en zelfs of – de oorlog in Oekraïne genoemd moet worden, veranderde de top in een diplomatieke mislukking van wat bedoeld was als viering van een hernieuwd partnerschap. Het verheven gepraat in het begin verstomde al snel toen EU-onderhandelaars Latijns-Amerikaanse landen probeerden te overtuigen Rusland te veroordelen vanwege zijn oorlog in Oekraïne.

De CELAC duwde zoals hierboven al gesteld de door de EU opgestelde verklaring echter terug en pleitte in plaats daarvan voor een vreedzame oplossing van het conflict tussen Rusland en Oekraïne. Op dit punt weigert de CELAC het Westen blindelings te volgen vanwege geopolitieke, economische en veiligheidsoverwegingen. Geografisch gezien liggen Latijns-Amerika en het Caribisch gebied ver verwijderd van het centrum van de Europese militaire conflicten; vandaar dat het conflict tussen Rusland en Oekraïne weinig bedreiging vormt voor de regionale traditionele veiligheid.

Bovendien bestaat de CELAC uit ontwikkelingslanden, die over beperkte binnenlandse markten beschikken en afhankelijk zijn van de externe, dus er zijn hoge kosten en het risico om blindelings in de pas te lopen met grote mogendheden. Hoewel de economische ontwikkeling van Latijns-Amerika onlosmakelijk verbonden is met de steun van de Verenigde Staten en de EU, is de regio ook afhankelijk van Russische meststoffen en graanimporten. Zo komt meer dan 80% van Nicaragua's granen uit Rusland. Daarom zullen Latijns-Amerikaanse economieën, ongeacht Rusland of Oekraïne, in de toekomst te maken krijgen met enorme klappen en onbekende risico's.

In tegenstelling tot de VS en de EU, die het onderdrukken en bestraffen van Rusland als hoofddoel beschouwen, benadrukt de CELAC dat het zoeken naar coördinatie en een vreedzame oplossing van het conflict de prioriteit moet zijn in de geest van multilateralisme. Met andere woorden, het beëindigen van het conflict is belangrijker dan alleen het bestraffen van Rusland.

Behalve het onderwerp van de oorlog in Oekraïne vielen enkele meningsverschillen op. Terwijl de 27 landen tellende EU zich concentreerde op nieuwe economische initiatieven en nauwere samenwerking om de stijgende Chinese invloed in de regio af te wenden, brachten verschillende CELAC-leiders - zols zojuist gememoreerd - eeuwenoude beschuldigingen over kolonialisme en slavernij ter tafel. Kennelijk aangestoken door het Surinaamse succes ten aanzien van de aanpak van Nederland zien zij ook hier taken weggelegd voor de landen die zich in het verleden hebben bezondigd aan kolonialisme en slavernij.

Daarnaast willen de uitgenodigde  landen niet gebruikt worden als goedkope leveranciers van grondstoffen en dat de EU hen dan de les komt lezen over de oorlog in Europa. Lithium en oorlog - dat was de giftige mix die ervoor zorgde dat de top mislukte. Zal het een les zijn voor de EU? Niet echt. De Duitse bondskanselier Scholz sprak zelfs van "grote vooruitgang"...

Venezuela, Nicaragua en Cuba waren voornamelijk verantwoordelijk voor de nederlaag van de EU op deze top, en er wordt nu in Brussel gespeculeerd dat Rusland daarachter zit.

De volgende top zal op korte termijn plaatsvinden en is al gepland voor 2025, in Colombia.[Alle links, bronnen, documenten en meer informatie uitsluitend voor abonnee's][20 juli 2023]

 

Afdrukken Doorsturen