Spanningen op het wereldtoneel

Nu Rusland en China hun strategische allianties consolideren en hun rol op het internationale toneel herdefiniëren, brokkelt het traditionele verhaal van unipolaire dominantie onder leiding van het Westen voor onze ogen af. De seismische verschuivingen waar we getuige van zijn, zijn niet alleen verstoringen; ze vertegenwoordigen de voorboden van een nieuwe, multipolaire wereldorde, een nieuwe wereld waarin de macht gelijkmatiger is verdeeld over meerdere invloedscentra. Het is een realiteit die wordt gesmeed in de smeltkroes van Noord-Korea, Rusland en China.

Op het steeds evoluerende schaakbord van de mondiale geopolitiek staat het Verre Oosten als een raadselachtige en zeer omstreden regio. Als product van een tumultueuze geschiedenis, gevormd door de complexe erfenis van de Koude Oorlog en een groot aantal strategische allianties en rivaliteit, is de regio naar voren gekomen als een cruciaal steunpunt in het evenwicht van de mondiale macht. Vandaag de dag bevinden we ons aan de rand van de afgrond van monumentale verschuivingen binnen deze geopolitieke kokende ketel. Het brandpunt van deze machtsverschuiving is niets minder dan Noord-Korea, lang beschouwd als een geïsoleerde natie, maar nu geleidelijk aan aan het veranderen in een cruciale spil van internationale strategie. Er ontvouwt zich een strategische dans, georkestreerd door de bedreven manoeuvres van China en Rusland. Er lijkt een grote rol te zijn weggelegd voor de opkomende oosterse machten.

Het is gemeengoed geworden onder de westerse mainstream media om de huidige alliantie tussen Rusland en China af te schilderen als een kwestie van "tijdelijk gemak", of als een gespannen partnerschap tussen twee concurrerende autoritaire regimes met wereldwijde imperiale aspiraties. Wie echter gewoon naar de feiten kijkt zoals ze zijn, zonder de filter van 'experts' die vertellen hoe de werkelijkheid moet worden geïnterpreteerd, wordt het heel duidelijk dat die cynische beoordelingen die door geopolitieke opiniemakers worden geschilderd, niet veel meer doen dan proberen het leven te analyseren door vertroebelde lenzen. Het is niet zo dat dergelijke analisten zich niet noodzakelijkerwijs bezighouden met de waarheid (hoewel meer dan enkelen dat niet zijn), maar vanwege hun fundamentele axioma's kunnen hun beperkte geesten geen systeem overwegen dat is georganiseerd door niet-Hobbesiaanse parameters, noch in het verleden, noch in het heden. of toekomst.

Het is om deze reden dat dergelijke opiniemakers de aard van de Russisch-Chinese alliantie niet kunnen begrijpen, noch kunnen ze de grimmige parallellen zien of begrijpen in de asymmetrische westerse oorlogsinspanningen om één van de Euraziatische machten (of beide) te vernietigen.

De leiders van zowel Rusland als China (en vergeet Noord-Korea niet!) hebben duidelijk de Amerikaanse 'kleurrevolutionaire' tactiek geïdentificeerd als een actieve vorm van asymmetrische oorlogsvoering, waardoor deze staten een breed spectrum van door het Westen gefinancierde ngo's verbieden (of, indien toegestaan op hun grondgebied te bestaan, gedwongen worden zich te registreren als 'buitenlandse agenten'). Terwijl de kleurenrevolutie die George Soros financierde in 1989 uit China werd verbannen, duurde het langer voordat Rusland de macht en het vertrouwen kreeg om de Open Society-operaties van deze economische huurmoordenaar te verbieden, een verbod dat uiteindelijk in 2015 plaatsvond.

De Amerikaanse gereedschapskist voor asymmetrische oorlogsvoering stopt niet bij kleurrevolutionaire tactieken, maar vertrouwt op netwerken van provocateurs en extremisten die vaak hun oorsprong vinden in het niet straffen van kwaadaardige oorlogsmisdadigers in de nasleep van WO II. Die fascistische achterblijvers van de tweede en derde generatie die na de Tweede Wereldoorlog onder de paraplu van de NAVO werden opgenomen in de Amerikaanse inlichtingendienst (Operatie Paperclip), blijven één van de meest ongemakkelijke en gevaarlijke geheimen van de moderne tijd.

Bewapende ideologische groeperingen die sinds de Tweede Wereldoorlog zorgvuldig werden gepamperd door de Anglo-Amerikaanse inlichtingendienst en die nazi-collaborateurs blijven verheerlijken als 'grote helden', speelden een belangrijke rol tijdens de Koude Oorlog, maar ook in het huidige tijdperk vol Banderieten met neonazistische bataljons die obsessief een jihad voeren tegen Rusland zoals hun spirituele voorvaderen tijdens de Tweede Wereldoorlog hadden gedaan. Dit probleem is niet beperkt tot Oost-Europa, maar blijft bestaan in China's eigen achtertuin, waar de Amerikaanse militaire kolonie Japan nog steeds een sterke traditie heeft om fascistische oorlogsmisdadigers uit de Tweede Wereldoorlog als helden te behandelen (tot grote ergernis van China).

Ondanks antifascistische impulsen in Japan om vreedzaam samenleven met hun Euraziatische buren te handhaven, gaat de politieke partij Nippon Kaigi zelfs zo ver dat ze nog niet zo lang geleden publiekelijk ontkenden dat Japan wreedheden heeft begaan tegen de Chinezen tijdens WO II. Houd er rekening mee dat Japan nu ook dezelfde Amerikaanse kolonie is (die onderdak biedt aan meer dan 50.000 Amerikaanse troepen) waar voormalig premier Shinzo Abe publiekelijk opriep tot het verwerven van kernwapens in Amerikaanse handen ter verdediging tegen China, een week nadat Zelensky diezelfde oproep deed namens Oekraïne in München op 19 februari 2022.

Het is duidelijk dat Taiwan (dat sinds 1949 een Anglo-Amerikaans speeltje is) zich binnen deze hele puinhoop momenteel gedraagt als het "Oekraïne van de Stille Oceaan", met vele vooraanstaande agenten die door de hele regering opereren en openlijk oproepen tot Amerikaanse militaire verdediging van de autonome provincie van China vanuit de "evil commie" vastelanders.  Biden zelf heeft beloofd dat Taiwan "op de steun van Amerika kan rekenen" als er op elk moment een invasie zou kunnen uitbreken. Deze ondersteunende woorden gingen vergezeld van een deal van $ 750 miljoen voor de levering van een militair houwitsersysteem aan Taiwan in augustus 2021, een deal van $ 100 miljoen voor de levering en upgrade van de patriot-raketsystemen van Taiwan op 8 februari 2022 en nog een raketdeal van $ 95 miljoen op 6 april. 2022.

De bezorgdheid van China over de enorme uitbreiding van de Amerikaanse inspanningen om van Taiwan een Oekraïne in de Stille Oceaan te maken (inclusief een verdubbeling van het aantal militaire functionarissen op het terrein van de Amerikaanse ambassade in 2021) is zeer reëel.

Het moge duidelijk zijn dat de Russische president Poetin deze ontwikkelingen met grote scherpte in de gaten houdt, en gezien de geopolitieke ontwikkelingen in genoemde regio probeert Rusland de banden met (vooral) China en ook Noord-Korea aan te halen en te verdiepen. Zo bracht afgelopen week de Russische minister van Defensie Sergey Shoigu een ongekend staatsbezoek aan Pyongyang, dat plaatsvond van 25 tot 27 juli. Begeleid door een militaire delegatie was dit belangrijke evenement de eerste in zijn soort in het post-Sovjettijdperk. De timing, de 70e verjaardag van de wapenstilstand die leidde tot een stopzetting van de vijandelijkheden in de Koreaanse oorlog, was onmiskenbaar krachtig. Het was niet alleen een diplomatiek beleefdheidsbezoek - het was een verklaring van de wederopstanding van Rusland als een dominante speler op het wereldtoneel, een macht om rekening mee te houden, letterlijk een gat slaand in het fort van sancties dat de VS en hun westerse vazalstaten nauwgezet rond Noord-Korea hebben gebouwd.

Sergey Shoigu voerde gesprekken met zijn Noord-Koreaanse ambtgenoot Kang Sun-nam in Pyongyang, meldde de website Sputnik. Als we de kwestie buiten de oppervlakte van diplomatieke formaliteiten onderzoeken, heeft de rondleiding door het rakettenarsenaal van Noord-Korea, inclusief het nieuwste wonder de ICBM Hwasong-18, een enorme geopolitieke betekenis. Dit is niet alleen een demonstratie van de technologische bekwaamheid van Pyongyang; het is een stilzwijgend signaal aan Washington en zijn bondgenoten over de verschuivende machtsdynamiek in de regio. Het is een indirecte herinnering aan de potentie van de partnerschappen waartegen ze strijden. Dit hoofdstuk in de geopolitiek van het Verre Oosten verschuift van speculatie naar een suggestieve, tastbare realiteit.

Het bezoek viel samen met de  Rusland-Afrika-top die president Vladimir Poetin in St. Petersburg voorzat, zowel een grootse symfonie als een signaal van Ruslands internationale slagkracht. Het crescendo hiervan was de VIP-rondleiding door Noord-Korea's arsenaal van nucleair geschikte raketten voor de Russische militaire delegatie, een spraakmakende voorstelling georkestreerd door Kim Jong Un zelf. Deze intieme kijk op de raketcapaciteiten van Noord-Korea, inclusief zijn nieuwste wapenfeit, de Hwasong-18, was een dramatische weergave van de militaire bekwaamheid en geopolitieke assertiviteit van het kluizenaarskoninkrijk.

Uit de uitgewisselde brieven en de gevoerde ontmoetingen blijkt veel meer dan alleen diplomatieke beleefdheid. Ze vertegenwoordigen een alomvattende, strategische afstemming tussen Rusland en Noord-Korea, met name op de kritieke gebieden van nationale defensie en veiligheid. Ze onderstrepen een groeiende consensus, een gedeeld begrip van het regionale en internationale veiligheidslandschap. De taal van 'strategisch en tactisch samenwerken en samenwerken' mag niet over het hoofd worden gezien; het betekent een intense, gezamenlijke reactie op de sudderende geopolitieke spanningen.

Het daaropvolgende verhaal dat door beide naties werd gesponnen, spreekt boekdelen. Het spreekt van wederzijdse zorgen op het gebied van defensie, veiligheid en de onstabiele regionale omgeving in het Verre Oosten. Men kan een duidelijke verwijzing naar 'strategische en tactische samenwerking en samenwerking' vinden, die verwijst naar een mogelijk baanbrekend hoofdstuk in deze internationale saga.

Het geopolitieke ballet wordt nog complexer door het gelijktijdige bezoek van Li Hongzhong, vice-voorzitter van het Permanente Comité van het Chinese Nationale Volkscongres. De gesynchroniseerde aard van deze diplomatieke toenadering door Rusland en China lijkt de drang van de Biden-regering naar een trilateraal bondgenootschap met Washington, Tokio en Seoul tegen te gaan.

Vorig jaar betekende de verkiezing van de pro-westerse Zuid-Koreaanse president Yoon Suk-Yeol een belangrijke verschuiving in het politieke landschap van de regio. De herschikking van Yoon naar het Westen en het afstand nemen van Moskou en Peking, in combinatie met een agressievere benadering van Pyongyang, heeft de regionale spanningen vergroot. De blauwdruk van Washingtons benadering van het Verre Oosten doet nogal denken aan zijn strategieën in het Midden-Oosten, waar lange tijd een sfeer van angst en onzekerheid werd gepropageerd om zijn militaire aanwezigheid en substantiële wapenexport te rechtvaardigen. Het verschil is echter dat de echte doelen van Washington's strategie van het Verre Oosten in feite China en Rusland zijn.

De geopolitieke gevolgen van de verdieping van de militaire samenwerking tussen Washington en Seoul kunnen niet worden onderschat. Terwijl de confrontaties tussen de twee Korea's naar escalatie neigen, staat niet alleen de regionale stabiliteit op het spel, maar ook het evenwicht van de internationale betrekkingen. De Biden-Yoon Washington Declaration is een duidelijke indicatie van Amerika's verharde houding, die de cyclus van provocatie en vergelding verergert die de regio dreigt te destabiliseren.

Het valt niet te ontkennen dat de VS, met hun meest recente agressieve houding, het regionale evenwicht aan het destabiliseren is. Hun provocaties jegens Pyongyang en de strategische ondermijning van de stabiliteit van het Koreaanse schiereiland worden gezien als berekende stappen om de Chinees-Russische as tegen te gaan. De recente "bezoeken" van twee Amerikaanse kernonderzeeërs aan Zuid-Koreaanse marinebases in juli illustreren deze strategie.

Temidden van dit internationale machtsspel komt de Arctische scheepvaartroute naar voren als een belangrijk punt van economisch en strategisch belang. Terwijl de poolkappen smelten, ontstaan er nieuwe handelsmogelijkheden tussen Azië en Europa. Een scheepvaartroute door het Noordpoolgebied zou de maritieme afstand tussen Europa en Noordoost-Azië mogelijk met bijna een derde kunnen verkorten in vergelijking met de momenteel gebruikte Suez-route. Dit is een baanbrekende ontwikkeling die buiten de Amerikaanse controle valt, waardoor het strategisch belang voor zowel China als Rusland toeneemt.

Het middelpunt van deze veranderende dynamiek is de haven van Rajin in Noord-Korea, de meest noordelijke ijsvrije haven van Azië. Het heeft het potentieel om een belangrijk "logistiek knooppunt" te worden als het wordt aangesloten op de Trans-Siberische spoorlijn. De Speciale Economische Zone in Rajin is een cruciaal knooppunt in het Arctische scheepvaartnetwerk en is ideaal gepositioneerd om het potentieel van de Noordelijke Zeeroute te benutten.

De Arctische scheepvaartroute is veel meer dan een tijdbesparende handelscorridor. De strategische waarde ervan in dit tijdperk van verhoogde machtsconcurrentie is groot, aangezien het de Amerikaanse controle omzeilt en mogelijk de wereldhandelskaart hervormt. Temidden van escalerende geopolitieke spanningen zouden de vroege planning en voorzorgsmaatregelen rond het diversifiëren van scheepvaartroutes een belangrijke strategische zet kunnen zijn voor de economische- en handelsveiligheid van China op de lange termijn.

Terwijl de VS het vuur van spanningen in Noord-Korea blijven opstoken zijn het de oostelijke grootmachten die uiteindelijk kunnen profiteren van de daaruit voortvloeiende geopolitieke herschikking. Shoigu's baanbrekende bezoek aan Pyongyang is niet alleen gericht op het opwarmen van de bilaterale betrekkingen, maar ook op de integratie van Noord-Korea in de geo-economie van Eurazië. Houd er rekening mee dat deze discussies een prominente plaats zullen innemen tijdens het aanstaande bezoek van Poetin aan China in oktober, wat mogelijk zal leiden tot nieuwe ontwikkelingen in het kader van het Belt and Road Initiative.

Met de juiste infrastructuur en politieke stabiliteit zou de haven van Rajin in Noord-Korea een instrument kunnen worden in het wiel van de Euraziatische handel. Het kan mogelijk een cruciale schakel worden tussen het Arctische scheepvaartnetwerk en de drukke havens van Noordoost-Azië. Het is een verleidelijk vooruitzicht dat, als het gerealiseerd wordt, een tegenverhaal zou vormen voor de pogingen van Amerika om Noord-Korea in bedwang te houden.

Nogmaals: de implicaties van Shoigu's historische bezoek aan Pyongyang zijn vèrreikend. Het gaat niet alleen om het verbeteren van de bilaterale betrekkingen of het vergroten van de nationale veiligheid. Het is een blauwdruk voor een grotere geopolitieke visie, een middel om Noord-Korea uit zijn isolement te halen en het te integreren in de bredere geo-economie van Eurazië. Dit is een visie die niet wordt beperkt door nulsom-spellen of winst op korte termijn. In plaats daarvan kijkt het naar een toekomst die wordt bepaald door samenwerking, wederzijds voordeel en regionale stabiliteit

In deze evoluerende multipolaire wereld zijn Rusland en China twee pijlers die schouder aan schouder staan, maar met hun rollen scherp afgebakend. Rusland vormt de kinetische ruggengraat van het zich ontvouwende geopolitieke verhaal van de wereld, en houdt de volle laag van de NAVO-macht tegen door zijn voortdurende Speciale Militaire Operatie in Oekraïne. Deze operatie gaat niet alleen over de demilitarisering en de-nazisificatie van Oekraïne, maar dient ook als een spil in het strategische tegenoffensief van Rusland tegen de hybride oorlogsvoering van het Westen. De beslissende reactie van Rusland verandert de mondiale machtsdynamiek, ondermijnt de agressieve houding van de NAVO en maakt de weg vrij voor een nieuw tijdperk van geopolitieke herijking.

Terwijl de militaire macht en industriële bekwaamheid van Rusland in de schijnwerpers blijven staan, navigeert China ondertussen door de ingewikkelde wereld van diplomatie en economische bruggen. China blijft bouwen aan wat de Wit-Russische president Loekasjenko treffend de 'Golden Globe' noemde, en verstevigt de betrekkingen binnen de wereldwijde meerderheid. Deze uitgebreide alliantie van het Globale Zuiden, verenigd in gedeelde aspiraties en uitdagingen, is de opkomende kracht die geleidelijk de as van de wereldorde doet kantelen.

Het idee van 'Russisch isolement' wordt stuk voor stuk ontmanteld bij elke strategische zet. Rusland is verre van geïsoleerd, maar sluit zich, samen met China, aan bij de wereldwijde meerderheid. De arrogante westerse minderheid, die er lang aan gewend was het verhaal van de wereld te dicteren, wordt nu geconfronteerd met de ongemakkelijke waarheid van hun tanende invloed. De wereld is groter en veel complexer dan de smalle lens waardoor ze gewend zijn ernaar te kijken

Terwijl we dit artikel afronden zien we dat we in het hart kijken van een fundamentele herijking in de mondiale geopolitiek. In tegenstelling tot een verre waarschijnlijkheid is het een actief, voortdurend proces dat de contouren van de mondiale machtsdynamiek opnieuw vormgeeft - zelfs op dit moment. Het Verre Oosten, ooit slechts een toneel voor externe machtsspelletjes, verandert snel in een formidabele arena die zijn eigen spelregels dicteert.

Terwijl Rusland en China hun strategische allianties consolideren en hun rol op het internationale toneel herdefiniëren, brokkelt het traditionele verhaal van unipolaire dominantie onder leiding van het Westen voor onze ogen af. De seismische verschuivingen waar we getuige van zijn, zijn niet alleen verstoringen; ze vertegenwoordigen de voorboden van een nieuwe, multipolaire wereldorde, een nieuwe wereld waarin de macht gelijkmatiger is verdeeld over meerdere invloedscentra. Deze multipolaire wereld is geen verzinsel van speculatief futurisme - het is een realiteit die wordt gesmeed in de smeltkroes van Noord-Korea, Rusland en China.

De ingewikkelde dans van diplomatie (die door het Westen lijkt te zijn afgezworen), het strategische machtsspel en de evoluerende allianties in het Verre Oosten maken allemaal deel uit van deze grote transformatie. Noord-Korea, ooit beschouwd als een geïsoleerde buitenpost, wordt geleidelijk een spil, een cruciaal punt waar deze veranderingen om draaien. Naarmate de partnerschappen sterker worden en er een kenmerkende oosterse visie voor Noord-Korea ontstaat, zijn we getuige van meer dan alleen een regionale metamorfose. Deze gebeurtenissen duiden op een ingrijpende verschuiving in het mondiale machtsevenwicht. Multipolariteit ligt niet aan de horizon - het is hier, het verandert de spelregels, het geeft vorm aan nieuwe allianties en het herdefiniëert de internationale betrekkingen.

Terwijl het Westen worstelt met deze veranderingen wordt het duidelijk dat de arrogante veronderstelling van permanente westerse dominantie in de annalen van de geschiedenis verdwijnt. De wereldwijde meerderheid komt naar voren als een formidabele kracht, die een nieuw tijdperk inluidt waarin het geopolitieke verhaal wordt geschreven door een diverse reeks stemmen, en niet alleen door een westerse minderheid. Het Verre Oosten, ooit gezien door een lens van conflict en controverse, is aan het veranderen in een knooppunt van mogelijkheden en machtsverschuivingen. Staan we aan de vooravond van een wereldwijde geopolitieke revolutie? Daar lijkt het wel op. De oosterse mogendheden zetten een koers uit door dit onontgonnen gebied en bouwen aan een toekomst die wordt bepaald door samenwerking, wederzijds respect en stabiliteit.

Terwijl de wereldgemeenschap naar deze transformatieve fase kijkt, wordt de realiteit duidelijk: het geopolitieke schaakbord, waarvan ooit werd aangenomen dat het in steen gebeiteld was, is geen vast gegeven. Het is dynamisch, een weerspiegeling van eb en vloed van de internationale politiek. Deze transformatie, deze verschuiving van een unipolaire naar een multipolaire wereld, is niet alleen een toekomstige mogelijkheid – het is onze zich ontvouwende realiteit. Bij deze grootse hervorming van de wereldorde zijn het niet alleen de stukken op het schaakbord die in beweging zijn. Het schaakbord zèlf verandert.[Alle links, bronnen, documenten en meer informatie uitsluitend voor abonnee's][29 juli 2023]

 

Afdrukken Doorsturen