Amerikaans Congres blaast wapenwedloop nieuw leven in

De Verenigde Staten moeten hun militaire modernisering opvoeren om hun conventionele en nucleaire strijdkrachten te versterken en ervoor te zorgen dat ze klaar zijn voor de mogelijkheid van gelijktijdige oorlogen met China en Rusland, aldus een commissie van het Congres.
Een gelijktijdige oorlog met China en Rusland is een strategische nachtmerrie waarvoor nuchtere Amerikaanse strategen zoals Henry Kissinger de VS waarschuwen om koste wat het kost te vermijden, en het is ook een onderwerp waar sommige Amerikaanse media de afgelopen jaren steeds meer over praten. Op grond van de openbaar beschikbare informatie heeft Washington dit onderwerp nooit eerder als een formele politieke agenda aangepakt, omdat het zich zogenaamd bewust was van de ernst ervan en de verschrikkelijke risico's die het met zich meebrengt. Maar de publicatie van een rapport door een door het Amerikaanse Congres benoemd tweeledig panel (zes Democraten en zes Republikeinen) met de titel America's Strategic Posture overschreed deze ‘rode lijn’ op 12 oktober.

Het centrale punt van het 145 pagina's tellende rapport (hier te downloaden) is dat de VS hun militaire macht moeten uitbreiden, vooral hun 'moderniseringsprogramma voor kernwapens', om zich voor te bereiden op mogelijke gelijktijdige oorlogen met China en Rusland. Het rapport wijkt met name volledig af van de huidige Amerikaanse nationale veiligheidsstrategie om het ene conflict te winnen en het andere af te schrikken, en van het huidige nucleaire beleid van de regering-Biden. Het is geen fantasie onder het Amerikaanse publiek, maar een serieuze strategische beoordeling en aanbeveling in dienst van de beleidsvorming.

Het enige dat de Commissie ervan lijkt te hebben weerhouden een onmiddellijke uitbreiding van de Amerikaanse kernwapenvoorraad aan te bevelen, is dat het wapenproductiecomplex momenteel niet over de capaciteit beschikt om dat te doen. De publicatie van America’s Strategic Posture, The Final Report zal voor de meerderheid van de landen in de wereld een verder bewijs zijn dat de kernwapenmachten zich nooit zullen houden aan het mandaat van het non-proliferatieverdrag voor nucleaire ontwapening.

Het twaalfkoppige panel dat het rapport schreef, werd door het Amerikaanse Congres zorgvuldig uitgekozen uit grote denktanks en gepensioneerde defensie- en veiligheidsfunctionarissen en voormalige wetgevers. Dit rapport geeft de indruk dat een ‘strategische nachtmerrie’ de Amerikaanse politieke agenda binnensluipt, maar in Washington niet voor de nodige zorg en waakzaamheid heeft geleid, en voor een groot deel werkt de Amerikaanse elitegroep, vertegenwoordigd door het panel, er actief aan om te zorgen dat deze nachtmerrie werkelijkheid wordt.

Een blik op de specifieke aanbevelingen van dit rapport zal rillingen over de rug doen lopen van degenen die nog enige fundamentele rationaliteit bezitten. Het rapport beveelt aan dat de VS meer kernkoppen inzetten en meer bommenwerpers, kruisraketten, onderzeeërs met ballistische raketten, niet-strategische kernwapens enzovoort gaan produceren. Het roept de VS ook op kernkoppen in te zetten op intercontinentale ballistische raketten (ICBM's) op het land en te overwegen om wegmobiele ICBM's aan hun arsenaal toe te voegen, door een derde scheepswerf op te richten die nucleair aangedreven schepen, enz., kan bouwen.

De omarming door de Commissie van een Amerikaanse nucleaire opbouw negeert de gevolgen van een waarschijnlijke wapenwedloop met Rusland en China (in feite houdt de Commissie hier niet eens rekening mee en stelt ook geen andere stappen voor dan een opbouw om het probleem aan te pakken). Als de Verenigde Staten op de Chinese opbouw reageren door het aantal ingezette kernkoppen en lanceerinrichtingen uit te breiden, zal Rusland hoogstwaarschijnlijk op haar beurt reageren door het aantal ingezette kernkoppen en lanceerinrichtingen uit te breiden. Dat zou de nucleaire dreiging tegen de Verenigde Staten en hun bondgenoten vergroten. China, dat al heeft besloten dat het meer kernwapens nodig heeft om het bestaande Amerikaanse strijdkrachtenniveau (en dat van Rusland en India) het hoofd te kunnen bieden, zou wel eens kunnen reageren op de Amerikaanse en Russische uitbreidingen door zijn eigen arsenaal nòg verder uit te breiden. Dat zou de Verenigde Staten terugbrengen naar waar ze begonnen waren: ze zouden zich ontoereikend voelen en te maken krijgen met toenemende nucleaire dreigingen.

Hoewel het rapport zegt dat de Commissie “vermeed specifieke aanbevelingen voor de strijdkrachtenstructuur te doen” om “beslissingen over specifieke materiële oplossingen aan de uitvoerende macht en het Congres over te laten”, is de lijst met “geïdentificeerde capaciteiten die verder gaan dan het bestaande programma van registratie (POR) die nodig zullen zijn" weinig twijfel laat bestaan over wat de Commissie denkt dat deze besluiten over de strijdkrachtenstructuur zouden moeten zijn.

De Commissie concludeert dat de Verenigde Staten “nu moeten handelen om aanvullende maatregelen en programma’s na te streven… die verder gaan dan de geplande modernisering van strategische leveringsvoertuigen en kernkoppen kunnen zowel kwalitatieve als kwantitatieve aanpassingen in de strategische positie van de VS omvatten.”

In het bijzonder beveelt de Commissie aan dat de Verenigde Staten de volgende wijzigingen in hun strategische kernmacht “met urgentie” moeten doorvoeren [onze context en commentaar hieronder toegevoegd]:
- Voorbereiden om enkele of alle hedge-kernkoppen van het land te uploaden; [deze kernkoppen bevinden zich momenteel in opslag; het verhogen van het aantal ingezette kernkoppen boven de 1.550 is verboden door het Nieuwe START-verdrag (dat begin 2026 afloopt) en zou er waarschijnlijk toe leiden dat Rusland ook het aantal ingezette kernkoppen zou vergroten]
- Plan maken om de Sentinel ICBM in een MIRV-configuratie in te zetten; [de Sentinel lijkt twee MIRV's te kunnen vervoeren, maar het huidige plan vereist dat elke raket wordt ingezet met slechts één enkele kernkop]
- Vergroot het geplande aantal ingezette langeafstandswapens; [de Amerikaanse luchtmacht heeft momenteel iets meer dan 500 ALCM's en is van plan 1.087 LRSO's te bouwen (inclusief testvluchtraketten), die elk ongeveer $ 13 miljoen kosten]
- Vergroot het geplande aantal B-21 bommenwerpers en de tankers die een uitgebreide strijdmacht nodig zou hebben; [de Amerikaanse luchtmacht heeft gezegd dat zij van plan is minstens 100 B-21's aan te schaffen]
- Verhoog de geplande productie van Columbia SSBN's en hun Trident-ballistische raketsystemen, en versnel de ontwikkeling en inzet van D5LE2; [de Amerikaanse marine is momenteel van plan om 12 SSBN's van de Columbia-klasse te bouwen en een uitbreiding zou pas plaatsvinden nadat de 12e SSBN in de jaren 2040 voltooid is]
- De haalbaarheid nastreven van het inzetten van een deel van de toekomstige ICBM-troepenmacht in een wegmobiele configuratie; [historisch gezien zijn alle pogingen om wegmobiele ICBM's in de Verenigde Staten in te zetten niet succesvol geweest]
- Versnel de inspanningen om geavanceerde tegenmaatregelen tegen IAMD van de tegenstander te ontwikkelen; en
- Start de planning en voorbereidingen zodat een deel van de toekomstige bommenwerpersvloot in de status van continu alarm verkeert, op tijd voor de datum van de B-21 Full Operational Capability (FOC). [Bommenwerpers oefenen momenteel regelmatig het laden van kernwapens als onderdeel van snelle startoefeningen. Het terugsturen van bommenwerpers om te waarschuwen zou het besluit van president H.W. Bush in 1991 om bommenwerpers uit paraatheid te brengen, terugdraaien. In 2021 verklaarde de plaatsvervangend stafchef voor strategische afschrikking en nucleaire integratie van de Amerikaanse luchtmacht dat het voortdurend paraat houden van de bommenwerpersvloot de strijdmacht zou uitputten en niet voor onbepaalde tijd kon worden gedaan].

De Commissie lijkt te willen dat de Verenigde Staten hun niet-strategische kernwapens in Europa versterken en beginnen met het inzetten van niet-strategische kernwapens op het Indo-Pacific-gebied: “Extra Amerikaanse nucleaire capaciteiten zullen nodig zijn in zowel Europa als het Indo-Pacific-gebied om het nucleaire gebruik van tegenstanders te ontmoedigen en de lokale conventionele superioriteit te compenseren. Deze extra toonbare capaciteiten zullen inzetbaar, overleefbaar en variabel in hun beschikbare opbrengstopties moeten zijn.” Hoewel de Commissie niet expliciet de inzet van vanaf de grond gelanceerde nucleaire capaciteiten of een nucleaire op zee gelanceerde kruisraket voor de marine aanbeveelt, lijkt het duidelijk dat deze capaciteiten deel zouden uitmaken van de logica van de Commissie.

Naar welke diepten van waanzin zinken de VS? De militaire uitgaven van de VS zijn goed voor bijna 40% (!) van de totale defensie-uitgaven in de wereld, en groeien al enkele jaren dramatisch en waarbij de militaire uitgaven in 2023 naar verwachting 813,3 miljard dollar bereiken, meer dan het bbp van de meeste landen, maar zelfs dat is niet genoeg voor deze politici. Een dergelijk rapport vol geopolitiek fanatisme en oorlogsbeelden, of het nu wel of niet daadwerkelijk een ‘gids’ voor de besluitvorming van Washington wordt, is gevaarlijk en moet door alle vredelievende landen worden bestreden en tegengewerkt.

Over het geheel genomen lijkt het rapport geen beperkingen te erkennen aan de defensie-uitgaven. Te midden van alle aanbevelingen van de Commissie om het aantal strategische en tactische nucleaire systemen te vergroten, wordt in het hele rapport vrijwel niets over de kosten vermeld. Voor het vervullen van al deze aanbevelingen zou een aanzienlijke hoeveelheid geld nodig zijn, en dat geld zou ergens vandaan moeten komen.

Het rapport van de Commissie is over het algemeen opgebouwd rond het vooruitzicht van Russische en Chinese strategische militaire samenwerking tegen de Verenigde Staten. De Commissie waarschuwt tegen ‘het afwijzen van de mogelijkheid van opportunistische of gelijktijdige agressie van twee grootmachten, omdat dit onwaarschijnlijk lijkt’, en merkt op dat ‘het niet aanpakken hiervan in de Amerikaanse strategie en strategische houding het perverse effect zou kunnen hebben dat dergelijke agressie waarschijnlijker wordt.’ De Commissie erkent echter niet dat het opbouwen van nieuwe capaciteiten om deze zeer onwaarschijnlijke mogelijkheid aan te pakken de wapenwedloop waarschijnlijk in een nog hogere versnelling zou brengen.

Dat laatste blijft niet onopgemerkt op sommige Amerikaanse media: het rapport negeert zoals hierboven gezegd de gevolgen van een kernwapenwedloop. In feite lijkt het rapport hier helemaal geen rekening mee te houden en worden er geen andere maatregelen voorgesteld dan nucleaire expansie om dit probleem aan te pakken. Met andere woorden: het is een roekeloze aanpak. Zowel China als Rusland zijn kernmachten, en iedereen weet dat het uitlokken van een confrontatie tussen kernmachten een krankzinnig idee is. Zelfs het bevorderen van een nucleaire wapenwedloop onder de vlag van ‘afschrikking’ is een rampzalige stap terug in de geschiedenis. De politieke elites van Washington, die de Koude Oorlog hebben meegemaakt, moeten zich hiervan bewust zijn. Het feit dat een dergelijk absurd en vals rapport in alle ernst door het Amerikaanse Congres wordt gepresenteerd, is echter zowel surrealistisch als niet verrassend. Het sluit aan bij de vertekende politieke sfeer in Washington vandaag de dag.

De motieven achter deze overdrijving van bedreigingen en het creëren van een oorlogszuchtige sfeer zijn zeer verdacht. De recente uitbraak van het Israëlisch-Palestijnse conflict veroorzaakte een scherpe stijging van de aandelen van de Amerikaanse defensie-industrie, terwijl Amerikaanse defensie-industriebedrijven ook de grootste begunstigden zijn geweest van het al langer bestaande conflict tussen Rusland en Oekraïne. Het militair-industriële complex klampt zich als een geopolitiek gedrocht parasitair vast aan de Amerikaanse samenleving, manipuleert elke beweging ervan en dwingt Washington stap voor stap om ideeën te introduceren en zich zelfs voor te bereiden op ideeën die ooit als ‘onmogelijk’ werden beschouwd. De welvaart van het Amerikaanse militair-industriële complex is gebouwd op bloed en lijken, en draagt een oerschuld met zich mee. Het dienen van de belangen van het Amerikaanse militair-industriële complex is onethisch.

De realiteit is dat dergelijke retoriek steeds politiek aanvaardbaarder wordt in het huidige Washington, in het gehele Westen trouwens. Het idee van ‘voorbereiding op mogelijke gelijktijdige oorlogen met Rusland en China’, ooit een marginale fantasie, heeft geleidelijk zijn weg gevonden naar de agenda van Washington en de NAVO, wat zeer verontrustend is. Als Washington zelfs maar een klein deel van de aanbevelingen in dit rapport zou overnemen, zouden de schade en bedreigingen die het zou kunnen opleveren voor de wereldvrede onmetelijk zijn en uiteindelijk een averechts effect hebben op het Westen zelf.

Er is een oud Chinees gezegde: "Degenen die met vuur spelen, zullen erdoor omkomen." Dit is iets wat Washington ter harte zou moeten nemen.

[Alle links, bronnen, documenten en meer informatie uitsluitend voor abonnee's][15 oktober 2023]

 

Afdrukken Doorsturen