Nvidia het meest waardevolle bedrijf ter wereld?

Nvidia heeft de waardering van Microsoft en Apple overtroffen en is uit dien hoofde het meest waardevolle bedrijf ter wereld geworden.De veel gehypte chipmaker voor kunstmatige intelligentie, Nvidia (ticker NVDA), bereikte een week geleden een marktkapitalisatie van $3 biljoen en versloeg Apple als het op één na meest waardevolle bedrijf, net achter Microsoft.
- Nvidia is 3,34 biljoen waard.
- Microsoft is 3,32 biljoen waard.
- Apple is 3,29 biljoen waard.
Het aandeel NVIDIA behaalde vorige week een koerswinst van +9,09%. Het was toen op een gegeven moment het grootste bedrijf ter wereld qua marktkapitalisatie. Gekke dingen, gezien hun 'fundamentals'.

De aandelenkoers van Nvidia (ticker NVDA) is dit jaar met 174% gestegen, terwijl de S&P 500 slechts 15% is gestegen. De veel bredere index, de Russell 2000, is dit jaar vlak gebleven. Zonder de winsten van Nvidia zou de S&P 500 dit jaar een derde minder procentuele stijging rapporteren.

Nvidia handelt op de Nasdaq-aandelenmarkt. De koers van het aandeel is meegegroeid met de hype rond kunstmatige intelligentie (AI) op een manier die doet denken aan de manier waarop de Nasdaq in waarde omhoogschoot tijdens de tech- en dot.com-manie van eind jaren negentig.  Dat tijdperk eindigde, op zijn zachtst gezegd, niet goed. De Nasdaq bereikte op 10 maart 2000 een slotkoers van 5.048,62. Vervolgens verloor de Nasdaq in de daaropvolgende tweeënhalf jaar 78% van zijn waarde, en bereikte op 9 oktober 2002 een dieptepunt van 1.114,11.

Nog in februari 2000 was er in de mainstream media weinig erkenning dat de Nasdaq op het punt stond één van de bloedigste uitverkopen in de geschiedenis van de aandelenmarkt in te gaan. CNNMoney rapporteerde op 29 februari 2000 als volgt:

Amerikaanse aandelen stegen dinsdag breed, waardoor alle belangrijke marktcijfers omhoog gingen en de samengestelde Nasdaq-index naar het 12e record van het einde van het jaar ging, terwijl beleggers technologieaandelen oppikten die naar verwachting de groei van de economie zouden leiden.”
 

In hetzelfde nieuwsbericht werd de toenmalige Chief Market Strategist van Legg Mason, Richard Cripps, als volgt geciteerd: “Mensen willen deze (technologie)aandelen bezitten, en dat is wat elke significante daling van deze aandelen beperkt en het zet de rest van de aandelen in de markt  onder druk." Nog geen twee weken later begonnen beleggers met een stormloop naar de uitgang van de markt.

Just sayin'.....

De 'verzonnen technologiebedrijven die geen enkel probleem oplossen (AI) bezitten de helft van de hele Ámerikaanse aandelenmarkt. Dat is geen gezonde situatie.

slotdag van vorige week

De huidige aandelenmarkt is sterk afhankelijk van enkele overgewaardeerde Amerikaanse technologiebedrijven, wat deze kwetsbaar maakt. De Buffett-indicator laat zien dat de markt aanzienlijk overgewaardeerd is, met een totale marktkapitalisatie in verhouding tot het Amerikaanse bbp van ongeveer 190%, wat wijst op een verwacht jaarlijks rendement van slechts 0,1%, inclusief dividenden.

De totale marktkapitalisatie ten opzichte van dat bbp plus de activa van de Federal Reserve bedraagt ​​ongeveer 150%, wat duidt op een jaarlijks rendement van 0,5%. Dit benadrukt het onhoudbare gewicht van technologiereuzen als Microsoft, Nvidia, Apple, Amazon, Meta en Alphabet bij het stimuleren van marktwaarderingen.

Nvidia is een ongelooflijk bedrijf en transformeert zichzelf in de zakelijke en economische ervaring van het decennium. In het hart van de AI-revolutie laat het bedrijf ongelooflijke prestaties zien in die mate dat de kwartaalwinst nu de jaaromzet van 2020 (en bijna die van 2021) overtreft.

De technologische dominantie van het bedrijf is voelbaar in zijn vermogen om te innoveren en het grootste deel van de markt te veroveren. De winstgevendheid is aanzienlijk. De nettomarge bedraagt ​​meer dan 50%. Nvidia zwemt in contanten met meer dan $50 miljard beschikbaar. Ze weten niet waar ze het moeten beleggen en kopen hun aandelen terug.

En toch blijven we gereserveerd. Maar waarom, vraag u zich misschien af?  Laten we vanaf het begin duidelijk zijn: we beweren niet dat we gelijk hebben, en los hiervan hebben we niet belegd in aandelen, maar wij delen in dit artikel gewoon onze mening.

Onze ervaring op de aandelenmarkt uit de tijd dat wij nog bij de afdeling Beleggen van ABN AMRO werkten was dat het soms kostbaar kan zijn om op een ​​rijdende trein proberen te springen. Misschien een kwestie van FOMO (dear of missing out), en in veel gevallen zijn de economische prestaties catastrofaal.

Het bedrijfsmodel van Nvidia is gebaseerd op de verkoop van chips, die worden gebruikt om datacenters uit te rusten. Dit type apparatuursector is relatief cyclisch en schommelt tussen fasen van hypergroei en meer uitdagende fasen. Wanneer de piek van de cyclus voorbij is en de markt is uitgerust, bestaat de resterende activiteit uit onderhoud en vernieuwing. Het is waarschijnlijk dat de vorige groeifase overcapaciteit heeft achtergelaten, die zal worden weggezuiverd, waardoor de cyclus wordt geaccentueerd.

Er bestaan ​​recente voorbeelden van marktomkeringen op het gebied van apparatuur, met explosieve voorbeelden waarbij lievelingen van de markt binnen enkele dagen paria's zijn geworden: MIPS of Enphase bijvoorbeeld.

De technologische suprematie van Nvidia is schrijnend. En inderdaad, de indrukwekkende schattingen van de toekomstige groei zijn gebaseerd op de veronderstelling dat het bedrijf in de toekomst een zeer aanzienlijk marktaandeel zal behouden.

Maar wat zou er met de voorraad gebeuren als een concurrent een minstens zo effectieve oplossing zou ontwikkelen? Of als één van Nvidia's grote klanten, om te voorkómen dat er te veel afhankelijkheid ontstaat, zou besluiten chips van een concurrent te kopen, ook al waren die minder efficiënt? Je zou je ook kunnen voorstellen dat er concurrenten opkomen, gezien de ongelooflijke cashgeneratie die het bedrijf vertegenwoordigt.... $91 miljard FCF (free cash flow) geschat voor 2027! - bijna hetzelfde als Microsoft).

Dit zijn zeker slechts scenario's, maar elk van deze zou de toekomstige prestatieprognoses van het bedrijf in gevaar kunnen brengen, vooral als de apparatuurcyclus verandert - en we zijn terug bij het punt van de aard van het bedrijf.

Nvidia is waarschijnlijk één van de meest verhandelde aandelen van dit moment. Ondanks een marktkapitalisatie van enkele biljoenen dollars kunnen dagelijkse schommelingen buitensporig gewelddadig zijn. Elke argumentatie of discussie over het bedrijf is moeilijk. Sommigen vinden het te duur. Zelfs als de aannames werkelijkheid worden, wordt het bedrijf niet overdreven gewaardeerd. Anderen denken dat de marktkapitalisatie nog steeds met vijf of tien kan worden vermenigvuldigd – wat, zo moet worden toegegeven, op de korte of middellange termijn onwaarschijnlijk is.

Het doet denken aan de waanzin die groeibedrijven kan omringen. Tesla is een recent voorbeeld, en hoewel het bedrijf interessant blijft, kan turbulentie leiden tot een harde realiteitscheck. Wij persoonlijk houden niet van dit soort aandelen, omdat het onder deze omstandigheden moeilijk wordt om objectieve informatie te vinden. De opeenstapeling van uiterst positieve hypothesen (marktomvang, marktaandeel, cyclussterkte) die tot enorme risico's kunnen leiden, maakt het beheren van posities in deze omstandigheden erg moeilijk, wat het risico met zich meebrengt dat er slechte beslissingen worden genomen.

De koers van de Nvidia-aandelen is zó hoog opgedreven dat ze zich in een niet-weerlegbare zeepbel bevinden, zoals deze grafiek - van eind januari (!) - laat zien (met dank aan White Oak Consultancy via Jason Goepfert):
De koers blijft gewoon doorstijgen:


Bijgaande afbeelding troffen we aan in dit artikel en illustreert het axioma dat het altijd beter is om dhouwelen en schoppen te verkopen dan om het spreekwoordelijke goud te delven, wat zeker het geval is geweest voor Nvidia.

Het interessante is dat de grootste klanten van Nvidia hun collega-cohorten in de Magnificent Seven zijn, met de grootste klant van Nvidia:  Microsoft, met ongeveer 15% van de omzet, gevolgd door Meta Systems met ongeveer 13% van de omzet, en vervolgens Amazon met ongeveer 6% van de omzet, en Alphabet (Google) ook met ongeveer 6% van de omzet. Dell Technologies is ook goed voor bijna 6% van de omzet, en Super Micro Computer, een mede-aandelenster, staat op 5% van de omzet. Zonder twijfel is dit een lijst met uitsluitend sterren, maar dit brengt een extreem concentratierisico met zich mee, aangezien meer dan 50% van de omzet van Nvidia alleen naar de zes grootste klanten gaat.

Wat gebeurt er als Microsoft of Meta op een gegeven moment hun kapitaaluitgaven verlagen?

Nu UBS onlangs heeft gezegd dat de doorlooptijd voor de AI-chips van Nvidia aanzienlijk is ingekort, van 8-11 maanden naar 3-4 maanden, en Nvidia de omzet slechts per kwartaal bekendmaakt, vragen wij ons af wat er gebeurt als de verkoopkant de koopkant inhaalt? En belangrijker nog: wat gebeurt er als er een hapering plaatsvindt, zoals altijd het geval is in de cyclische 'boom & bust'-cyclus van halfgeleiders?

De dominantie van deze bedrijven onderstreept de kwetsbaarheid van de markt en de noodzaak van voorzichtige beleggingsstrategieën. Mogelijk komt er zeer binnenkort een sterke correctie.

Dan nog even het volgende:

Tien dagen geleden, op 10 juni, werd de 10-voor-1 aandelensplitsing van Nvidia van kracht, waardoor de aandelenkoers werd verlaagd om, idealiter, meer particuliere beleggers te lokken.

Het bedrijf werd opgericht op 5 april 1993 en leefde het grootste deel van zijn bestaan ​​in de vergetelheid totdat op 1 september 2017 een artikel in de New York Times verscheen met de kop: “Waarom een ​​24-jarige chipmaker een van de beste vooruitzichten van Tech is.”

Als we door de productieve redactiekamer van het bedrijf bladeren blijkt er geen gebrek te zijn aan gedurfde uitspraken. Een persbericht van 2 juni bevat deze seismische voorspelling: “De volgende industriële revolutie is begonnen. Bedrijven en landen werken samen met NVIDIA om de traditionele datacenters met een waarde van biljoenen dollars te verschuiven naar versneld computergebruik en een nieuw type datacenter te bouwen – AI-fabrieken – om een ​​nieuw product te produceren: kunstmatige intelligentie….”

Het leek ons interessant om te kijken hoeveel handel er in Nvidia-aandelen plaatsvindt in Dark Pools – niet-transparante handelsplatforms die worden beheerd door enkele van de grootste handelshuizen op Wall Street (die, waanzinnig genoeg, ook enkele van de aandelen mogen bezitten van de grootste federaal verzekerde Amerikaanse commerciële banken die biljoenen dollars aan deposito’s aanhouden).

De zelfregulator van Wall Street, FINRA, begon in 2014 met het verstrekken van enkele Dark Pool-gegevens. Helaas worden de handelsgegevens voor elke Dark Pool en de respectieve aandelen waarin deze wordt verhandeld, voor de hele week op één hoop gegooid, niet per minuut, uur of dag, en de gegevens komen twee weken te laat bij het publiek voor 'grote' aandelen en vier weken te laat voor de kleinere bedrijven.

De onderstaande grafieken tonen de top acht Dark Pools die het grootste aantal transacties in Nvidia-aandelen hebben gedaan gedurende de afgelopen drie weken dat FINRA handelsgegevens beschikbaar heeft gesteld. De Dark Pool, eigendom van Interactive Brokers, is consequent de grootste handelaar in Nvidia-aandelen geweest. Op de tweede en derde plaats staan ​​respectievelijk de mondiale bankgiganten UBS en JPMorgan. Dark Pools, eigendom van andere mondiale handelsmachten, Goldman Sachs, Morgan Stanley en Merrill Lynch van de Bank of America, staan ​​ook in de top acht.

Interessant is dat aan JPMorgan $250 miljoen aan boetes is uitgedeeld door het Office of the Comptroller of the Currency; $98,2 miljoen door de Federal Reserve en $100 miljoen (gesaldeerd van $200 miljoen) door de Commodity Futures Trading Commission sinds maart, omdat men er niet in is geslaagd goed toezicht te houden op “miljarden” transacties. De toezichthouders zwegen oorverdovend over de vraag of de Dark Pools van JPMorgan bij deze overtredingen betrokken waren.

Na de beurscrash van 1929 (die het begin vormde van de Grote Depressie) voerde de Amerikaanse Senaatscommissie voor het bankwezen een uitgebreid onderzoek uit naar de handelsstructuur en handelspraktijken op Wall Street. De titanen van Wall Street werden onder ede gezet en er werden talloze documenten gedagvaard. Het onderzoek van de Senaat concentreerde zich op de heimelijke omgang met ‘pools’. Uit het onderzoek van de Senaat uit de jaren dertig kwam het volgende naar voren:

Een pool is volgens beursfunctionarissen een overeenkomst tussen meerdere mensen, meestal meer dan drie, om actief in één effect te handelen. Uit het onderzoek is gebleken dat het doel van een pool in het algemeen is om de prijs van een effect te verhogen door middel van gezamenlijke activiteiten van de leden van de pool, en hen daardoor in staat te stellen hun bezittingen met winst te verkopen aan het publiek dat door de activiteit wordt aangetrokken of door informatie die over de aandelen wordt verspreid. Pooloperaties voor een dergelijk doel zijn onverenigbaar met het behoud van een vrije en ongecontroleerde markt.”


De Senaatscommissie voor het Bankwezen van 1934 concludeerde als volgt:

De conclusie is onontkoombaar dat leden van de georganiseerde beurzen die deelnamen aan pools of pools beheerden, terwijl ze tegelijkertijd als makelaars voor het grote publiek optraden, onverenigbare belangen vertegenwoordigden en probeerden tegenstrijdige functies te vervullen. Toch konden de beursautoriteiten in deze situatie niets onethisch waarnemen.”


Zoals we eerder hebben geschreven staan ​​de Amerikaanse toezichthouders niet alleen toe dat deze quasi-aandelenbeurzen in het duister opereren, maar staan ​​ze ook toe dat Goldman Sachs, Bank of America Merrill Lynch, JPMorgan Chase en anderen hun eigen beursgenoteerde bankaandelen verhandelen in hun eigen Dark Pools.

De Amerikaanse aandelenmarkt, ooit de afgunst van de wereld, blijft vandaag de dag gevaarlijk ondoorzichtig, niet in de laatste plaats vanwege de ziekelijke draaideurstructuur tussen Wall Street en zijn toezichthouders.

Het door en door corrupte Amerikaanse Congres voelt zich niet genoodzaakt het probleem aan te pakken, omdat de mainstream (bedrijfs)media ervoor hebben gekozen het groeiende probleem te negéren. Zelfs nadat bestsellerauteur en Wall Street-veteraan Michael Lewis in 2014 naar het drukbezochte 60 Minutes-programma op CBS ging en de kijkers vertelde dat ‘de Amerikaanse aandelenmarkt, de meest iconische markt in het mondiale kapitalisme, is gemanipuleerd’, zijn het Congres en de SEC om het probleem heen blijven draaien.

In 2017 schreef de legendarische investeerder Warren Buffett, CEO van Berkshire Hathaway, zijn jaarlijkse brief aan de aandeelhouders. Daarin verkondigde hij het volgende:

'Het is bovenal ons marktsysteem – een economisch verkeer dat kapitaal, hersenen en arbeid op een goede manier stuurt – dat de overvloed van Amerika heeft gecreëerd. Dit systeem is ook de belangrijkste factor geweest bij het toekennen van beloningen.”


In feite hebben federale toezichthouders die een oogje dichtknijpen voor marktmanipulatie precies het tegenovergestelde van Buffetts analyse tot werkelijkheid gemaakt. De Amerikaanse aandelenmarkt is een omgekochte en geblinddoekte verkeersagent geworden, die kapitaal, hersenen en arbeid verkeerd toewijst. En een heel peloton corrupte en geblinddoekte marktagenten heeft het efficiënte prijsmechanisme van de markt vervangen door Dark Pools en handelsplatforms die zich in de schaduw in de VS en in de rest van de wereld verstoppen.

[Alle links, bronnen, documenten en meer informatie uitsluitend voor abonnee's][20 juni 2024]

 

Afdrukken Doorsturen