Kan de derivatenbom nog op tijd worden ontmanteld?

De Amerikaanse centrale bank, de Federal Reserve en de toezichthouder FDIC worden plotseling wakker vanwege de dreiging van de enorme derivatenposities van de vier grootste banken in het land.Sinds de financiële crash van 2008 en de daaropvolgende bailout-operaties voor de banken ter waarde van meerdere biljoenen (dus: duizenden miljarden) dollars zwaait het Amerikaanse Office of the Comptroller of the currency (OCC) elk kwartaal met een grote rode vlag in zijn rapporten over 'Bank Trading and Derivatives Activity'. Al zestien jaar lang rapporteert de OCC dat de vier grootste banken in de Verenigde Staten verantwoordelijk zijn voor meer dan 80% van de biljoenen dollars aan bankderivaten.

Zoals bijgaand overzicht van de OCC laat zien hadden Goldman Sachs Bank USA, JPMorgan Chase Bank NA, Citigroup's Citibank en Bank of America op 31 december 2023 een duizelingwekkend totaal van $168,26 biljoen (!) aan derivaten in hun bezit, op een totaal van $192,46 biljoen bij àlle Amerikaanse banken. spaarinstellingen en trustmaatschappijen. Dan hebben we het over vier banken die 87% van alle derivaten in handen hebben bij alle 4.587 federaal verzekerde instellingen in de VS die er op 31 december 2023 waren.

Het heeft er alle schijn van dat één of andere marktbewuste bankonderzoeker - ingebed in één van die megabanken - een openbaring heeft gehad en heeft besloten de vraag te stellen: "Hoe is het mogelijk dat alle vier deze megabanken met biljoenen dollars aan derivaten met deze transacties toevallig aan de juiste kant van de markt waren tijdens de snelste en steilste rentestijgingen in veertig jaar?” Meerdere tegenpartijen bij deze transacties zouden enorme verliezen moeten rapporteren, en toch horen we alleen maar het geluid van krekels.

Deze puzzel wordt des te urgenter als we bovenstaand overzicht nader bekijken en zien dat $40,368 biljoen van de $54,13 biljoen aan derivaten van Goldman Sachs Bank USA rentederivaten zijn, oftewel 75%. De rentederivaten van JPMorgan Chase vertegenwoordigen 89% van het totaal van $49,68 biljoen aan derivaten.

Uit het OCC-rapport voor het kwartaal eindigend op 31 december 2023 blijkt ook dat 20,8 biljoen dollar van deze rentederivatencontracten bij deze vier grootste Amerikaanse banken een looptijd hebben van meer dan vijf jaar – een zeer lange tijd om bij te komen van de rentebesluiten van de Federal Reserve.

Vrijdag hebben de Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) en de Federal Reserve Board gezamenlijk hun bevindingen vrijgegeven over de afwikkelings- of afbouwplannen in een mogelijk faillissement van de acht grootste banken in de VS. De plannen staan ​​ook bekend als ‘levende testamenten’.

Het kwam voor ons niet als een verrassing dat de vier grootste Amerikaanse derivatenbanken – JPMorgan Chase, Citigroup's Citibank, Bank of America en Goldman Sachs – werden beschuldigd van tekortkomingen in de manier waarop zij van plan waren hun derivaten af ​​te bouwen. De verrassing voor ons was dat de Federal Reserve – die een vergulde draaideur naar deze banken heeft – het derivatenprobleem zou onderkennen, na het jarenlang te hebben genegeerd.

De Federal Reserve en de FDIC schreven het volgende in hun brief aan Jamie Dimon, de voorzitter en CEO van JPMorgan Chase, waarvan de toezichthouders al erkennen dat het de meest risicovolle bank in de VS is (maar die de toezichthouders in mei vorig jaar niettemin nòg groter en riskanter lieten worden door toestemming te geven voor de aankoop van de ingestorte First Republic Bank:

“De instellingen constateerden dat het Covered Company Plan van 2023 een tekortkoming vertoonde met betrekking tot de implementatie van de strategie voor het afwikkelen van derivaten. Een beoordeling van het vermogen van de Covered Company om haar derivatenportefeuille af te wikkelen onder omstandigheden die verschilden van die gespecificeerd in het 2023 Plan bracht enkele zwakke punten aan het licht in de vernieuwing en aanpak van het samenstellen van financiële resultaten.
Dit roept op zijn beurt vragen op over het vermogen van het bedrijf om dit aspect van zijn voorkeursstrategie te implementeren in een daadwerkelijke afwikkelingsgebeurtenis. In reactie op een door de instellingen geïnitieerde capaciteitentest bleek uit de reactie van het bedrijf dat het bedrijf niet in staat is bepaalde economische omstandigheden bij te werken in de berekening van de behoefte aan afwikkelingskapitaal (RCEN) en de afwikkelingsliquiditeit op entiteitsniveau en executiebehoefte (RLEN) die verband houdt met het tijdig afwikkelen van de derivatenportefeuille.
Bovendien heeft het bedrijf de financieringsaannames, zoals gespecificeerd in de Amended and Restated Support Agreement van 5 juni 2019, zoals gewijzigd, niet nauwkeurig opgenomen in het huidige productieproces van resolutie-metrieken. Om deze tekortkoming te verhelpen moet het Covered Company Plan van 2023 aantonen, onder meer door rapportage in het 2025 Plan over interne validatie en testen uitgevoerd door de Covered Company, dat de Covered Company het vermogen heeft ontwikkeld om de RLEN en RCEN van elke materiële juridische entiteit te kwantificeren op veranderingen in macro-/financiële marktomstandigheden tijdig de herkapitalisatiebehoeften voor een verandering in het macroscenario te berekenen en voorzien in de stroomafwaartse liquiditeits- en kapitaalfinancieringsbehoeften overeenkomstig de voorwaarden van de gewijzigde en geherformuleerde ondersteuningsovereenkomst. De Covered Company moet tegen 1 september 2024 een beschrijving ontwikkelen en indienen bij de instellingen van de belangrijkste acties die nodig zijn om deze tekortkoming te verhelpen, evenals een tijdlijn die de datum van de verwachte voltooiing ervan illustreert.”

Een heel technisch verhaal, maar wat de overmoed nog groter maakt, is dat dit nu de tweede keer in acht jaar is dat federale toezichthouders Jamie Dimon hebben opgedragen zijn zaakjes op orde te krijgen wat betreft de omgang met derivaten als de bank haar activiteiten moet stopzetten. In een brief gedateerd 12 april 2016 hebben de Federal Reserve en de FDIC de bank beschuldigingen uitte over haar (JP Morgan Chase) handels- en derivatenplannen. De brief was blijkbaar zó beangstigend dat talloze delen door de twee federale toezichthouders werden geredigeerd...... door de tekst zwart te maken.

De Federal Reserve en de FDIC lijken toegeeflijke ouders van een uit de hand gelopen tiener als het vooral om JPMorgan Chase, Jamie Dimon en derivaten gaat. Dit is tenslotte de bank die in 2012-2013 de aanzet gaf tot een diepgaand onderzoek door de Permanente Subcommissie Onderzoek van de Amerikaanse Senaat (Senate’s Permanent Subcommittee on Investigations) naar het gokken met derivaten in Londen waarbij gebruik werd gemaakt van deposito's van de federaal verzekerde bank en waarbij 6,2 miljard dollar aan geld van haar spaarders verloren ging. Deze zaak werd berucht bekend als het “London Whale”-schandaal van de bank.

Dimon werd op 13 juni 2012 voor de Senaatscommissie voor het Bankwezen (Senate Banking Committee) gesleept om vragen te beantwoorden over het London Whale-schandaal. In plaats van in zijn zwaard te vallen of het afschuwelijke gedrag van de bank nederig te benaderen, sprak hij alsof hij getuigde als getuige-deskundige voor de banksector, in plaats van als de man die in het middelpunt van het schandaal zat.
Dimon zei het volgende in antwoord op een vraag van de Amerikaanse senator Jerry Moran:

“We moeten af ​​van alles dat te groot lijkt om te falen. We moeten toestaan ​​dat onze grootste instellingen falen. Het maakt deel uit van de gezondheid van het systeem, en we moeten deze niet steunen. We moeten toestaan ​​dat ze ten onder gaan.
En ik zou nog een stap verder gaan. Je wilt er zeker van zijn dat ze kunnen falen en de Amerikaanse economie en het Amerikaanse publiek niet kunnen schaden. Dus als grote bank wil je in een positie verkeren waarin een grote bank failliet kan gaan.
Ik zou het geen 'resolutie' noemen. Ik denk dat dat de verkeerde naam is. Ik denk dat we het 'faillissement' moeten noemen. Persoonlijk noem ik het 'faillissement voor grote domme banken.' Ik denk dat als je failliet gaat, ik terugvorderingen zou hebben. Ik zou het management ontslaan. Ik zou het bestuur ontslaan. Ik zou het eigen vermogen wegvagen en de ongedekte [schuldhouders] zouden alleen moeten terugkrijgen wat ze kunnen terugkrijgen, zoals bij een normaal faillissement.”
Slechts zes jaar na Dimons toespraak over het 'faillissement voor grote domme banken' voor de Senaatscommissie voor het bankwezen begon zijn bank in het geheim biljoenen dollars aan noodleningen van de Federal Reserve aan te nemen voor een financiële crisis die nog steeds moet worden verklaard. (Zie bijgaande tabel van de New York Fed.)

Repo-leningen van de Fed aan de grootste kredietnemers, vierde kwartaal 2019, aangepast voor de looptijd van de lening.

De vier grootste Amerikaanse banken die afgelopen vrijdag niet door de Federal Reserve of de FDIC werden aangepakt vanwege hun afbouwplannen waren Wells Fargo, Bank of New York Mellon, State Street en Morgan Stanley. (Volgens de OCC beschikt de bankholding van Morgan Stanley over een enorme hoeveelheid derivaten, maar de federaal verzekerde bank-voetafdruk verbleekt in vergelijking met die van JPMorgan Chase, Bank of America en Citigroup's Citibank.)

[Alle links, bronnen, documenten en meer informatie uitsluitend voor abonnee's][24 juni 2024]

 

Afdrukken Doorsturen