Het late tellen van de stemmen in Pennsylvania werd strategisch georkestreerd door de Republikeinen

Pennsylvania telt briefstemmen tot drie dagen na de verkiezingen mee, maar de Republikeinen zijn daar tegen en hebben daarom een procedure aangespannen. Volgens Reuters weigerde het Hooggerechtshof vandaag met een verhouding van vijf tegen drie een versneld oordeel te vellen in de zaak. De echte uitslag van de verkiezingsdag zal nog even op zich laten wachten.

De Amerikaanse presidentskandidaat Joe Biden heeft de Amerikanen opgeroepen geduld te hebben terwijl staten hun legitiem ingediende stembiljetten blijven tellen. Donald Trump viel in plaats daarvan de legitieme telling van deze stemmen in tal van staten aan en riep zichzelf rond half twee lokale tijd uit tot winnaar, vanuit de East Room van het Witte Huis. Trump zei dat hij wilde dat het tellen van alle stemmen stopte (i.c. dat er geen nieuwe stemlijsten zouden worden toegevoegd) en dat hij zijn zaak naar het Supreme Court (Hooggerechtshof) van de VS zou brengen.

Het was de Republikeinse State Legislature in Pennsylvania die eerder dit jaar het verzoek van de counties weigerde om, vanwege de pandemie, te mogen beginnen met het tellen van de ingezonden stembiljetten voorafgaand aan de verkiezingsdag. Vanmorgen lokale tijd  moeten er in Pennsylvania nog meer dan 1,4 miljoen - op tijd ontvangen - ingestuurde stembiljetten worden geteld.

Nadat het Hooggerechtshof van Pennsylvania oordeelde dat ingestuurde stembiljetten die vóór of op de verkiezingsdag zijn afgestempeld, tot drie dagen later per post kunnen worden ontvangen en nog steeds worden geteld, probeerde de Republikeinse Partij van Pennsylvania dat besluit in de VS ongedaan te maken. Het Hooggerechtshof weigerde de zaak in behandeling te nemen en verklaarde dat "er op deze late datum gewoon niet genoeg tijd is om de kwestie voor de verkiezingen te beslissen."

De vertraging bij het ontvangen van ingestuurde stembiljetten in Pennsylvania en andere staten kan opzettelijk zijn veroorzaakt door Trump's  hoofd van de posterijen, Louis DeJoy, die wordt aangeklaagd in de districtsrechtbank, het Federal Court, door de NAACP. Leden van de Amerikaanse Senaat, met inbegrip van senatoren Sherrod Brown uit Ohio, Elizabeth Warren uit Massachusetts, Bernie Sanders uit Vermont en Sheldon Whitehouse uit Rhode Island, hebben in die zaak een Amicus-briefing ingediend waarin ze de rechtbank het volgende vertellen:

“Amici hebben daarom een ​​substantieel belang bij het verzekeren dat dit Hof erkent dat wanneer de Postal Service (posterijen) en de Postmaster General (DeJoy) de procedures uiteengezet in 39 U.S.C. Sectie 3661 - die vereist dat de Postal Regulatory Commission en leden van het publiek de gelegenheid hebben om in te brengen voordat de Postal Service bepaalde wijzigingen doorvoert - ze niet alleen de gewone tekst van Sectie 3661 schonden, maar ook handelden in strijd met het plan van het Congres door die wetgeving vast te stellen...
...
In juni en juli 2020 voerde postmeester-generaal Louis DeJoy verschillende grote veranderingen door die een significant effect hadden op de aard van de postdiensten in het hele land. Volgens eisers in deze rechtszaak en anderen, heeft de Amerikaanse postdienst, onder de instructie van DeJoy, ‘honderden verzamelboxen en supersnelle sorteermachines verwijderd; overuren bezuinigd of gekort; noodzakelijke late reizen en extra reizen verboden; en een proefprogramma [begonnen] in bijna 400 plaatsen dat de manier waarop de postdienst verwerkt op zijn kop zette. ’Compl. 2, New York v. Trump, nr. 1:20-cv-2340 (D.D.C. 25 augustus 2020).
Deze veranderingen hebben naar verluidt 'tot ernstige vertragingen in het hele land geleid door het feit dat het aantal brievenpost tijdens de [COVID-19] -pandemie was afgenomen - 'Compl. 61, New York, nr. 1: 20-cv-2340', net op het moment dat veel staten een recordaantal stemmen voor de verkiezingen van november 2020 ‘verwachten,’ Compl. 16, NAACP, nr. 1: 20-cv-2295. De Postal Service (postdienst) heeft deze veranderingen opgelegd in strijd met de federale wetten die het Congres heeft aangenomen om de Postal Service te beschermen tegen partijdige invloed en om haar verantwoording aan het publiek te verzekeren."

In feite is de verwachte vertraging bij het verwerken van ingestuurde stembiljetten precies wat er gebeurde volgens een motie die gisteren door de NACCP is ingediend. Die motie legde rechter Emmet G.Sullivan van het Federal District Court het volgende uit:

"... gegevens die vanmorgen door USPS (United States Postal Service) zijn ingediend, tonen aanhoudend lage verwerkingsscores voor stembiljetten die gisteren zijn afgegeven in verschillende districten waar de stembiljetten vandaag moeten worden teruggestuurd naar verkiezingsfunctionarissen: 69,06% in Centraal Pennsylvania, 79,26% in Philadelphia, 77,66% in Detroit, 54,28% in Colorado / Wyoming, 61,04% in Atlanta, 80,77% in Houston, 69,04% in Alabama, 71,78% in Noord-New England (Maine, Vermont en New Hampshire), 79,67% in Greater South Carolina, 74,05% in Zuid-Florida en 79,87 % in Lakeland (Wisconsin).
...
Aangezien de verkiezingsdag daar is, stellen eisers dat verdere verlichting nodig is om ervoor te zorgen dat alle stembiljetten in het bezit van USPS tijdig worden afgeleverd..."

Rechter Sullivan legde gisteren het volgende vonnis op:
“Hierbij wordt VERORDONNEERD dat gedaagden, beginnend uiterlijk om 12.30 uur EST vandaag, postinspecteurs of hun aangestelden zullen sturen naar verwerkingsfaciliteiten in de volgende districten en hen zullen instrueren om de faciliteiten leeg te halen tussen 12.30 uur EST en 3.00 PM EST om ervoor te zorgen dat er geen stembiljetten zijn opgehouden en dat geïdentificeerde stembiljetten onmiddellijk worden verzonden voor bezorging: Central Pennsylvania, Philadelphia, Detroit, Colorado / Wyoming, Atlanta, Houston, Alabama, Northern New England, Greater South Carolina, Zuid-Florida, Lakeland en Arizona.
Als alternatief kunnen gedaagden aan deze paragraaf voldoen als inspecteurs van het USPS Office of Inspector General ("OIG") beschikbaar zijn om toezicht te houden op de opruiming van de verwerkingsfaciliteiten zoals beschreven in de vorige zin. De gedaagden dienen uiterlijk om 16.30 uur EST vandaag een statusupdate in te dienen waarin wordt verklaard dat aan deze paragraaf wordt voldaan, nadat ze op de meest efficiënte manier hebben bevestigd dat het leeghalen heeft plaatsgevonden en dat er geen stembiljetten zijn achtergelaten. Voor alle duidelijkheid: de inspecteurs hoeven zelf geen certificeringen aan de rechtbank te verstrekken. Er wordt VERDER VERORDONNEERD dat de gedaagden uiterlijk om 16.30 uur EST vandaag de 27 verwerkingscentra moeten identificeren waar de OIG ter plaatse was en de lijst met faciliteiten die de postinspecteurs sinds 19 oktober 2020 hebben waargenomen, tenzij OIG bezwaar maakt tegen de identificatie van deze sites."

De USPS voldeed niet aan dat bevel en bood de rechtbank een alternatieve lijst met acties die het ondernam. Een statusconferentie over de kwestie is vandaag gepland voor 12.00 uur lokale tijd.

De zaak is NAACP versus de United States Postal Service en Louis DeJoy, Postmaster General (1: 20-cv-02295) in het District Court.  De NAACP wordt vertegenwoordigd door Allison Marcy Zieve van de Public Citizen Litigation Group en Samuel Spital van het NAACP Legal Defense and Educational Fund. De USPS wordt vertegenwoordigd door de Amerikaanse ministerie van Justitie.

In Pennsylvania geldt dat briefstemmen tot drie dagen na de verkiezingen meetellen, maar de Republikeinen hadden daar bezwaar tegen aan getekend en hebben daarom een procedure aangespannen. Volgens Reuters weigerde het Hooggerechtshof vandaag met een verhouding van vijf tegen drie een versneld oordeel te vellen in de zaak.

Eerder deze week bepaalde het Hooggerechtshof dat in Wisconsin geen briefstemmen meer mogen worden meegeteld die na de verkiezingsdag binnen komen.

In North Carolina worden tot negen dagen na de verkiezingsdag nog de stemmen meegeteld die per post binnenkomen als ze een poststempel van uiterlijk 3 november hebben. Als reden wordt aangevoerd dat er mogelijk vertraging zal zijn bij de postbezorging door de US Postal Service. Daar werd bezwaar tegen aan getekend, maar een rechtbank van de staat kon zich in die extra tijd wel vinden. Het Hooggerechtshof heeft zich achter dat vonnis geschaard.

In Michigan begon het tellen van de poststemmen al op maandag. Daar werden er 3,3 miljoen uitgebracht, maar dat aantal zou kunnen oplopen tot 3,5 miljoen.

Op dit moment worden er in heel de Verenigde Staten rechtszaken gehouden over het stemmen via de post. Al maandenlang zegt de Amerikaanse president Trump dat het stemmen per brief fraude in de hand werkt. Deskundigen beweren dat dat nauwelijks voorkomt - maar bij de vorige presidentsverkiezing vier jaar geleden doken er herhaaldelijk postzakken met stembrieven op.

Critici menen dat Trump met zijn aantijgingen de verkiezingsuitslag wil kunnen aanvechten in het geval die in zijn nadeel uitvalt.De stand van zaken om 17.30 uur (onze tijd):

Biden is zeker van 238 kiesmannen, Trump heeft er 213 achter zich staan. Voor een overwinning zijn er 270 kiesmannen nodig. De belangstelling concentreert zich op Pennsylvania (20 kiesmannen) en Wisconsin (10 kiesmannen). Ook van een staat als Georgia (16 kiesmannen) is de uitslag nog niet bekend. Hetzelfde geldt ook voor North Carolina (15 kiesmannen). In Nevada (6 kiesmannen) wordt donderdag verder geteld. Vooralsnog staat Trump aan kop in Pennsylvania, Georgia, North Carolina en Alaska. Volgens Bidens campagemanager is de winst in Wisconsin en Nevada al zeker. Hij denkt dat het in Michigan en Pennsylvania ook wel de goede kant op gaat.

De resultaten van die laatste staat komen volgens waarschijnlijk pas donderdag, aldus de gouverneur van Pennsylvania. Dat komt door het (gedoe met het) stemmen per post.Wilt u kennismaken met onze weekend nieuwsbrief? Op de homepage van onze site kunt u het meest recente exemplaar gratis downloaden.


[4 november 2020]

 
Afdrukken Doorsturen