Recente artikelen (klik op headline/foto)Witwassen van geld in Oeganda en dubbele EU-normen

Crimineel geld wordt pas echt wat waard, als het kan worden uitgegeven. Daarom moet het eerst worden witgewassen. Een crimineel kan via verschillende landen en bedrijven geld wegsluizen. Op 7 mei 2020 heeft de EU zo'n 20 staten genoemd en "in de hoek gezet" die schuldig waren aan het vormen van een potentieel hoog risico voor criminele en terroristische fondsen in het financiële systeem van de EU. Wat te verwachten was is dat er geen enkele lidstaat van de EU op de bekende waarschuwingslijst staat.

[13 augustus 2020]  

Grootbanken VS sjoemelen met derivatenwetgeving

De grote banken van Wall Street ontwijken op gevaarlijke wijze de Amerikaanse derivatenregels door te handelen via buitenlandse dochterondernemingen.

[12 augustus 2020]  

De Federal Reserve wéét dat grote banken hun stresstests manipuleren en vindt het prima zo

Op 31 januari van dit jaar brachten onderzoekers van de Federal Reserve een studie uit die aantoonde dat de grootste banken die in de VS actief zijn, hun stresstestresultaten hebben gemanipuleerd door opzettelijk hun blootstelling aan vrij verkrijgbare derivaten in het vierde kwartaal te laten vallen.

[11 augustus 2020]  

Order! Order!

President Donald Trump is begonnen met regeren vanaf de 19e hole te midden van de ergste economische crisis sinds de Grote Depressie. Afgeopen zaterdag kondigde Trump, sprekend vanuit het clubhuis van de Trump National Golf Club in Bedminster, New Jersey, vier uitvoerende Executives Orders aan waarvan hij beloofde dat er economische verlichting komt voor arbeiders die in moeilijkheden verkeren en hun banen verliezen als gevolg van de pandemie. De mainstream media besteden relatief weinig aandacht aan de mogelijk achterliggende agenda van Trump.

[10 augustus 2020]  

Het belangenconflict van FED-voorzitter Jerome Powell

Onlangs schreven we een kritisch artikel over BlackRock, de grote
vermogensbeheerder,die door de Europese Commissie was geselecteerd om advies in te winnen over de integratie van duurzaamheidscriteria in de bankensector van de Europese Unie. Maar niet alleen met Brussel is het concern dikke vrienden, ook met de Amerikaanse centrale bank.
Belangenverstrengelingen bij de EU en dus ook in de VS..... en dan met name bij de voorzitter van de Fed, Jerome Powell. De mainstream media doen er het zwijgen toe.

[7 augustus 2020]  

De vaccinrace

Rusland begint in oktober met de massale vaccinatie van de bevolking tegen het coronavirus, ondanks het feit dat de effecten op de lange termijn niet bekend zijn. Volgens de Russische minister van Volksgezondheid bereidt het land zich daar op voor. Het vaccin zal niet worden verplicht en Russen hoeven niets te betalen. Gaat het hier om - zoals westerse media beweren - een "gestolen" vaccin?

[7 augustus 2020]  

Reddingsprogramma's van de FED zijn er niet voor het volk

Tijdens de persconferentie van de voorzitter van de Federal Reserve Jerome Powell op 29 juli hield hij vol dat hij verklaarde dat alle reddingsprogramma's van de Fed er ècht op gericht zijn het Amerikaanse volk weer op de been te helpen. Vandaag in ons blog weer eens een voorbeeld, zo maar geplukt van een gestaag groeiende stapel, die die uitspraak van hem keihard onderuit haalt.

[6 augustus 2020]  

Door de bank genomen

De grote banken van Wall Street die de grootste financiële steun (bailout) kregen, zijn de afgelopen 15 jaar niet bepaald winstgevend geweest voor de aandeelhouders.

[5 augustus 2020]  

Trump is gek op TikTok (en geld)

Een eindeloze stroom korte video's: dat is TikTok, een vooral bij de jeugd populaire app die door de Amerikaanse president wordt beschouwd als een dreiging voor de nationale veiligheid van de Verenigde Staten. Maar het Witte Huis vindt het prima als het gekocht wordt door bijvoorbeeld Microsoft. Een artikel over de grootste corpocratie ter wereld.

[4 augustus 2020]  

FED houdt boeken van noodleningenprogramma's gesloten

De voorzitter van de Federal Reserve, Jerome Powell en Randal Quarles, de vice-voorzitter voor toezicht bij de Fed, hebben in een getuigenverklaring voor het CONgres verklaard dat ze op regelmatige, doorlopende basis transactieniveaus zouden verstrekken voor hun sectie 13 (3) noodleningsfaciliteiten. Maar de drie oudste van die faciliteiten, de Primary Dealer Credit Facility (PDCF), de Commercial Paper Funding Facility (CPFF) en de Money Market Mutual Fund Liquidity Facility (MMLF), die allemaal meer dan vier maanden geleden, halverwege maart, zijn opgericht, hebben nog geen transactieniveau-details voor het publiek vrijgegeven. Wat verzwijgt men voor het grote publiek?

[3 augustus 2020]  

Farmaceutische industrie niet aansprakelijk voor defecte coronavaccins

AstraZeneca, één van de grote farmaceutische bedrijven die bezig zijn met de ontwikkeling van een coronavaccin, meldde vorige week dat het immuniteit heeft verworven voor eventuele schadelijke bijwerkingen van mogelijke vaccins. Dat overheden dit goedvinden laat zien dat zij a) geen oog hebben voor de volksgezondheid en b) dat zij de farmaceutische industrie een vrijbrief hebben gegeven mogelijk dodelijke vaccins op de markt te kunnen brengen, zonder nadelige gevolgen voor de producenten.

[3 augustus 2020]  

Westerse plundering van een continent

Afrika: het armste continent van de wereld. Een continent waarvan je zou verwachten dat het grootschalige hulp krijgt van het Westen. Maar het tegendeel blijkt te gebeuren: het continent wordt leeggezogen door "gewetensvolle politici", westerse overheden en multinationals.

[2 augustus 2020]  

De zieke wereld van vaccinproducenten

De uitbraak van het coronavirus heeft de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) in januari voor de zesde keer in haar geschiedenis ertoe aangezet een "gezondheidsnoodsituatie met internationale reikwijdte" uit te roepen. Wereldwijd zijn er ongeveer 17,4 miljoen geïnfecteerde personen en 673.000 dodelijke slachtoffers. Farmaceutische bedrijven over de hele wereld zijn, medegefinancierd door overheden, bezig een vaccin te ontwikkelen. Niet om burgers te beschermen tegen het virus, maar om er grof geld aan te verdienen. Dat is namelijk prioriteit nummer 1.

[1 augustus 2020]  

Toneelstuk rond vier hoofdrolspelers

De topmannen van de vier tech- en internetreuzen Apple, Amazon, Facebook en Google hebben zich tijdens een hoorzitting van een speciale commissie van het Huis van Afgevaardigden kunnen verdedigen tegen beschuldigingen van marktdominantie en oneerlijke concurrentie. De verwachting is dat de hoorzitting de aanzet is tot het invoeren van nieuwe regels voor deze industrie-buitenbeentjes. Wij hebben er in ieder geval weinig vertrouwen in.

[31 juli 2020]  

Houdt de Federal Reserve wel goed toezicht?

Citigroup betaalt al jaren meer aan aandeelhouders uit dan het verdient. Nu heeft het voor $ 102,5 miljard aan schulden uitstaan die binnen drie jaar vervallen. De Amerikaanse politiek en de Federal Reserve kijken de andere kant op.

[30 juli 2020]  

Atlanta FED voorspelt groei van het bbp van de VS: -32,1%

Morgen wordt door het Amerikaanse Bureau of Economic Analysis (BEA) van het ministerie van Handel het langverwachte cijfer van het bruto binnenlands product (bbp) bekendgemaakt. Het zal het slechtste cijfer zijn dat is gepubliceerd. Desalniettemin verwachten wij dat de mainstream media er een positieve draai aan zullen geven.

[29 juli 2020]  

De macht van Wall Street

De werkelijke oorzaken van de verschillende crises die zich hebben afgespeeld en nog steeds doen, zijn soms van dermate proporties dat niemand dat gelooft. Vaak komt die informatie ook niet bij het grote publiek terecht, omdat de mainstream media zorgvuldig feiten achterhoudt en de propagandamachines - vooral de laatste decennia - op volle toeren draaien. Vandaag een artikel over hoe de New York Times de huidige crisis probeert te herschrijven, en over de machtsverhoudingen op Wall Street.

[28 juli 2020]  

Duitsland eigent zichzelf leidinggevende rol toe bij "defensieve" EU

Uit Duitse strategiedocumenten blijkt det er een uitgebreid militariserings- en oorlogsoffensief gepland is - buiten het gezichtsveld van de eigen bevolking. De focus van het in 2018 aangenomen document van Ursula von der Leyen over de nieuwe Bundeswehr is de oriëntatie van alle militaire en civiele strijdkrachten, gericht op oorlog. Het document stelt openlijk dat het Duitse leger zich na twee historische perioden van misdaden in twee wereldoorlogen weer voorbereidt op een grote oorlog. Zijn onze regeringsleiders, nu zij instemmend deelnemen aan het Duitse "strategisch kompas" nu wéér aan het slapen?

[27 juli 2020]  

EU werkt aan strategisch kompas. Het moreel kompas is zij allang kwijt

Het ging vorig weekend in Brussel niet zozeer over de coronacrisis, maar meer over wat de EU de komende jaren gaat uitspoken, en hoeveel burgers daarvoor moeten betalen. En dat alles onder leiding van Angela Merkel. De decennialang nagestreefde plannen voor het voltooien van het Vierde Rijk sluiten naadloos aan bij het Duitse voorzitterschap. Volgens de Duitsers moet de Unie in de toekomst optreden als een "effectief anker van stabiliteit en een wereldspeler in internationaal crisisbeheer". Berlijn heeft hiervoor een aantal plannen gemaakt: er komt een "strategisch kompas" dat veel duidelijker gericht is op "dreigingen", met name op de aartsvijanden Rusland (waarvan men overigens graag goedkoop gas koopt), maar ook China (waarmee men graag handel drijft). Als u het ons vraagt bereidt de EU zich (en ons) voor op een periode van oorlogvoering. Zoals u wellicht weet is het voeren van oorlogen hèt beproefde middel om uit een crisis te komen.

[26 juli 2020]  

Een klein eiland in de Middellandse Zee kan tot een grote oorlog leiden

Turkse en Griekse oorlogsschepen mobiliseren nabij de Turkse badplaats Antalya. De Verenigde Staten en Duitsland proberen de NAVO-partners in toom te houden om een ​​directe militaire confrontatie te voorkómen. Het struikelblok is het eiland Kastellorizo ​​(Megisti), gelegen voor de kust van Turkije. Waarom is dit eiland belangrijk en wat kunnen de gevolgen zijn van een gewapend conflict?

[25 juli 2020]  

Nieuw hoofdpijndossier voor Bayer

De Duitse gifmenger Bayer heeft wel heel vaak de krantenkoppen gehaald sinds ze de Amerikaanse gifmenger Monsanto heeft gekocht. Na uitgebreide en dure discussies over het mensenonkruidverdelgingsmiddel glyfosaat heeft Bayer nu te maken met de problemen rond het opvolgerproduct Dicamba. Dat belooft ook flink in de papieren te gaan lopen. Het product is schadelijk voor mens en milieu. Goedgekeurd door de Europese Unie.

[24 juli 2020]  

Dure symboolpolitiek met catastrofale gevolgen

Het kostte regeringsleiders en staatshoofden 90 uur om de Europese Unie volgens hun eigen ideeën te transformeren. De grote reddingstop in Brussel, waar de corona-crisis als kapstok fungeerde om de internationale gemeenschap om te vormen tot een unie die aan de ene kant Olympische Spelen kan organiseren, die sportevenementen gebruikt voor haar eigen agenda, die nieuwe snelwegen bouwt voor militair transport, maar aan de andere kant Europese verdragen aan haar laars lapt en geen goedkeuring van de burgers voor haar beleid vraagt. We zijn getuige geweest van een weifelende, fluctuerende, onaangename en wanhopige vergadering van EU-lidstaten die een grote stap naar verdere integratie zetten: gezamenlijke schulden (eigenlijk grondwettelijk verboden) maar door de mainstream media bejubeld alsof alles wat bij elkaar hoort eindelijk samen groeit.

[23 juli 2020]  

Regering VS windt zich op over hack-attack

In eerdere artikelen over het coronavirus vroegen wij ons af waarom de Verenigde Staten vaccinatiegegevens probeerden te verbergen voor de Chinezen. Het was zelfs bizar dat de Amerikaanse regering zich zorgen leek te maken over Chinese hackers die toegang probeerden te krijgen tot vaccinatiegegevens, want waarom zou iemand dergelijke gegevens in de eerste plaats geheim houden?

[22 juli 2020]  

Het Monsterverbond

Miljarden euro's uitgeven en tegelijkertijd 300 miljoen "extra korting" vieren als een overwinning. Dat kan alleen onze premier en met het dramatisch sleche resultaat dat hij in Brussel "uit het vuur heeft gesleept" komt hij zoals gewoonlijk goed weg.

[21 juli 2020]  

EU-herstelfonds zal zware hypotheek blijken te zijn

Het EU-herstelfonds "Recovery Fund" wordt door politici weggezet als een mijlpaal en keerpunt in de geschiedenis van de EU. Maar er is twijfel of het plan zal werken. De "Next Generation EU" zal uiteindelijk een zware hypotheek op de toekomst blijken te zijn. Het zijn inderdaad vooral de volgende generaties die voor het (letterlijk en figuurlijk) rampenbeleid van de Europese Unie zullen moeten bloeden

[21 juli 2020]  

EU wil censuur op media in Oekraïne

Terwijl de Europese Unie en de Raad van Europa de - op termijn - nieuwe lidstaat Oekraïne net hebben opgeroepen om snel versie 2.0 van de mediawet goed te keuren (die censuur in het land zal introduceren) vragen verschillende journalisten, deskundigen en commentatoren zich af of Kiev de slaapkoppen in Brussel niet heeft misleid over wat deze wet eigenlijk bevat. Zo niet, dan kan de conclusie worden getrokken dat de EU censuur als onderdeel van haar normen en waarden beschouwt.

[20 juli 2020]  

De top van EU-regeringsleiders

De driedaagse top van de Europese staatshoofden en regeringsleiders van de Europese Unie (EU) in Brussel vond plaats tegen de achtergrond van een nieuwe verspreiding van de corona-pandemie over het hele continent. De terugkeer naar werk en scholen, geïnitieerd door regeringen en vakbonden sinds de sluiting in mei eindigde, creëert een nieuwe besmettingsgolf die de gezondheidsstelsels dreigt te overbelasten. Een artikel met achtergronden en informatie.

[19 juli 2020]