De grote schande van 20 jaar oorlog in Afghanistan

De Verenigde Staten trekken zich terug uit Afghanistan, althans dat is wat president Joe Biden heeft gezegd. Amerikaanse troepen worden er weggehaald, en ook het Duitse leger is er vertrokken. Maar houdt dit een einde in van de bemoeienis van het Westen in dit land?
Afgelopen woensdag vertrokken de laatste Duitse soldaten uit Afghanistan. Dit betekende het einde van de grootste en langste inzet van het Duitse leger, de Bundeswehr, tot nu toe.

Met 20 jaar duurde het meer dan drie keer zo lang als de Tweede Wereldoorlog. Meer dan 150.000 Duitse militairen beleefden hun eerste oorlogsinzet. Negenenvijftig stierven, duizenden raakten gewond en getraumatiseerd. De militaire kosten alleen al bedroegen 12 miljard euro.

In de laatste fase leek de terugtrekking op een wanhopige strijd. Het kwam nadat de Amerikaanse troepen het grootste deel van hun troepen begonnen terug te trekken ruim voor de door president Biden vastgestelde deadline van 11 september. De laatste Duitse transportvliegtuigen verlieten Camp Marmal, hun transponders waren uitgeschakeld uit angst om door de Taliban te worden neergeschoten.

Het is nauwelijks twijfelachtig dat een overwegend militaire verdediging van Duitsland, de NAVO en de VS in de Hindu Kush gezien de vele doden en gewonden, de verwoestende economische situatie, het corrupte staatssysteem en het grote aantal mensen dat is gevlucht is mislukt. Iets soortgelijks is aan het ontstaan in Mali en is ook het geval in Syrië en Irak. Na het einde van de Koude Oorlog is Somalië het vermanende voorbeeld dat militaire interventies, ook al zouden ze humanitair moeten zijn, niet op zijn minst de mensen in de getroffen landen helpen, maar "failed states" achterlaten.

Waarnemers verwachten dat de fundamentalistische islamistische beweging, die aan het begin van de oorlog hun macht werd ontnomen, de nabijgelegen stad Mazar-e-Sharif en grote delen van het land de komende weken zal heroveren. De ononderbroken beweging en verovering van de Taliban in Afghanistan van de afgelopen maanden ontwikkelt zich succesvol. Meer dan 50% van het grondgebied van de Centraal-Aziatische staat staat al onder controle van de Taliban.

Daarnaast is al-Qaeda nog steeds aanwezig in Afghanistan, evenals groepen van de Islamitische Staat, het Haqqani-netwerk, dat deel uitmaakt van de Taliban, en andere extremistische groeperingen. Volgens een rapport voor de VN-Veiligheidsraad zijn er ongeveer 8.000-10.000 "buitenlandse terreurstrijders" in het land, afkomstig uit Pakistan, de Russische Kaukasus en de Chinese Oeigoerse regio Xinjiang. De meesten worden geassocieerd met de Taliban, sommige met Al-Qaeda en ook met Islamitische Staat.

Teheran volgt de ontwikkelingen in zijn onrustige buurland op de voet en vermoedt dat de Taliban binnenkort de grens met Iran zullen bereiken. Daarom begon het Iraanse leger extra eenheden naar de Afghaanse grens te verplaatsen.

Dit alles heeft ertoe geleid dat talrijke Duitse mainstream media hebben geschreven over een "mislukte missie" en een "nederlaag van het Westen".

Maar dit is slechts de halve waarheid.

Om te beginnen is de oorlog in Afghanistan nog lang niet voorbij met de officiële terugtrekking van de NAVO-troepen. Noch Washington, noch Berlijn is bereid om Iran, Rusland, China of enige andere rivaal invloed te laten uitoefenen op het strategisch belangrijke land.

Zeker is dat de Amerikanen in ieder geval een langeafstandsoorlog blijven voeren. Het is duidelijk dat de Afghaanse veiligheidstroepen nauwelijks in staat zullen zijn langdurig weerstand te bieden aan de Taliban als er geen luchtsteun is van drones en straaljagers, die de afgelopen jaren is uitgebreid en ook veel burgerslachtoffers heeft veroorzaakt. Volgens de VN-missie Unama zijn in het eerste kwartaal 29 procent meer burgers gedood en gewond dan in dezelfde periode in 2020. Vooral het aandeel vrouwen en kinderen steeg. De Taliban en regeringstroepen zijn hiervoor verantwoordelijk, maar zeker ook luchtaanvallen en "targeted killings".

Terwijl het Pentagon overweegt dat Afghaanse soldaten en speciale troepen in het buitenland kunnen worden opgeleid, is de helft van de Amerikaanse soldaten al teruggetrokken. Ook wil de NAVO bijscholing organiseren voor de Afghaanse veiligheidstroepen in het buitenland. Maar wie denkt dat met de terugtrekking het Amerikaanse leger niet meer aanwezig zou zijn in Afghanistan, ziet over het hoofd dat er in een land geen grondtroepen en bases meer nodig zijn om militair in te grijpen.

Officieel vecht het Pentagon tegen de Taliban in Afghanistan, maar volgens de Washington Post bewapent het hen in het geheim. Het officiële verhaal is dat het erom gaat hen te helpen vechten tegen een andere officiële vijand van de Verenigde Staten, Daesh. Er zijn echter talloze getuigenissen in verschillende landen van het 'Grotere Midden-Oosten' waaruit blijkt dat hetzelfde Pentagon officieel tegen Daesh vecht, maar in het geheim bewapent.
Deze feiten bewijzen dat het Pentagon nog steeds de Rumsfeld/Cebrowski-strategie nastreeft: het uitlokken van "eindeloze oorlogen" die alle staten van het "uitgebreide Midden-Oosten" beroven van het vermogen om het financiële imperialisme te weerstaan.

Toch blijven er militaire "adviseurs" en particuliere huursoldaten in het land achter. Regionale bondgenoten van het "Westen" – Turkije, maar ook Pakistan, de beschermende macht van de Taliban – zullen worden aangemoedigd om het conflict op peil te houden. Amerikaanse drones en vliegtuigen zullen het land bombarderen, zoals al lang het geval is met andere landen waarmee de VS formeel niet in staat van oorlog verkeert (Jemen, Irak, Syrië).

De Duitse minister van Defensie Annegret Kramp-Karrenbauer heeft aangekondigd: "Als we het land militair verlaten, moeten we aan de zijde van Afghanistan blijven staan, bijvoorbeeld door binnen de NAVO te praten over hoe we het Afghaanse leger kunnen blijven steunen."

Washington en Berlijn slaagden er niet in een stabiel marionettenregime in Kabul te installeren, zoals ze oorspronkelijk ook in dit land bedoeld hadden. Maar vanuit Duits oogpunt had de oorlog een veel belangrijker doel: het maakte de weg vrij voor de terugkeer van het Duitse militarisme, dat door brede lagen van de bevolking werd gehaat na de misdaden van Hitlers Wehrmacht in de Tweede Wereldoorlog. Voor de heersende klasse was dit het hoge menselijke en financiële offer meer dan waard.

In 2001 had de regering van bondskanselier Gerhard Schröder (Sociaal-Democratische Partij-SPD) en minister van Buitenlandse Zaken Joschka Fischer (de Groenen) de Duitse regering letterlijk gedwongen om deel te nemen aan de oorlog. Op een persconferentie bevestigde de toenmalige Amerikaanse minister van Defensie Donald Rumsfeld later dat Berlijn nooit was gevraagd om soldaten te leveren, in tegenstelling tot wat de Duitse regering beweerde.

President George W. Bush gebruikte de terroristische aanslagen van 11 september 2001 om al lang uitgewerkte oorlogsplannen tegen Afghanistan uit te voeren. De aanslagen op het World Trade Center en het Pentagon zijn ypen aangegrepen als een kans om een vèrreikende politieke agenda uit te voeren waar de meest rechtse elementen in de heersende elite al jaren om vragen.

Kan er enige twijfel over bestaan dat deze kruistocht voor "vrede" en "stabiliteit" de gelegenheid zal worden voor de VS om hun greep op de olie- en aardgasbronnen van het Midden-Oosten, de Perzische Golf en de Kaspische Zee te verstevigen? Achter de vrome en patriottische verklaringen van politici en commentatoren in de mainstream media staan de lang gekoesterde plannen van het Amerikaanse imperialisme om nieuwe delen van de wereld te domineren en wereldwijde hegemonie te vestigen.

In 2008, toen de betrekkingen tussen de VS en Pakistan steeds meer gespannen raakten, vormden Washington en zijn bondgenoten het Northern Distribution Network (NDN), dat niet-dodelijke militaire voorraden vanuit Europa via Rusland en Centraal-Azië leverde aan coalitietroepen in Afghanistan. In 2015 annuleerde Rusland, na de kritische reactie van het Westen op de gebeurtenissen op de Krim, de overeenkomsten om vracht voor coalitietroepen over zijn grondgebied te vervoeren. De NDN blijft echter werken en vracht leveren via Georgië en Azerbeidzjan, over de Kaspische Zee naar Kazachstan en verder naar Oezbekistan en Afghanistan. Tegenwoordig levert dit NDN niet alleen materiaal aan Afghanistan, maar blijft het ook de belangrijkste route voor de export van buitenlands militair materieel uit Afghanistan.

Het is één ding om wapens en uitrusting te verplaatsen, maar het is heel wat anders om militaire bases in de buurt van Afghanistan te hebben. Als onderdeel van zijn informatiecampagne over de vermeende toekomstige militaire steun aan de operaties van Afghaanse regeringstroepen tegen terroristische groeperingen zoals Jamaat Ansarullah, de Islamitische Jihad Unie, de Islamitische Beweging van Oezbekistan (IMU) en de Islamitische Staat van Irak en Levante-Khorasan (ISIL), die de stabiliteit van de regio in gevaar kan brengen, probeert Washington de belangstelling van de Centraal-Aziatische staten aan te wakkeren om deze steunpunten te versterken.

Onder deze omstandigheden wordt het mogelijk om coalitietroepen vanuit Afghanistan naar een Centraal-Aziatisch land te sturen, een zienswijze die vooral populair is in Washington. En sommige recente mediaberichten suggereren dat het Amerikaanse leger maximale inspanningen zal leveren om een deel van zijn troepen naar Centraal-Azië te sturen. Er is al intensief voorbereidend werk om het voor te bereiden. Zo had de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken op 22 april telefoongesprekken met de ministers van Buitenlandse Zaken van Oezbekistan en Kazachstan en vond zijn virtuele ontmoeting met alle hoofden van de ministeries van Buitenlandse Zaken van Centraal-Aziatische landen op 23 april plaats in C5+1-formaat.

Tegenwoordig heeft Rusland niet alleen militaire bases in Centraal-Azië - in Kirgizië en Tadzjikistan - maar heeft China ook een kleine militaire basis in de afgelegen berggebieden van het Verre Oosten van Tadzjikistan - op het grensvlak van de Tadzjiekse, Chinese en Afghaanse grens. Beide landen werken samen met de Tadzjiekse strijdkrachten om drugsgerelateerde invallen in Afghanistan uit te voeren.

Oezbekistan heeft geen Russische of Chinese militaire bases en is geen lid van de door Rusland geleide Collective Security Treaty Organization (CSTO) zoals Kazachstan, Kirgizië en Tadzjikistan. En wanneer Oezbekistan wordt geconfronteerd met een veiligheidsdreiging, kan het alleen rekenen op bilaterale militaire deals. Daarom gelooft Washington dat het gebruik van Amerikaanse troepen het land extra garanties kan bieden om militanten die in Afghanistan zijn gestationeerd af te schrikken.

Wat de positie van Moskou en Peking betreft, zij zullen terdege rekening houden met de recente acties van Washington, waarvan bekend is dat ze anti-Russische en anti-Chinese retoriek niet inperken, evenals met de militaire voorbereidingen met betrekking tot Rusland en China. Zoals we meerdere keren hebben gezegd zoekt de VS de militaire confrontatie met Rusland en China, waarbij de nadruk moet liggen op militaire interventies door de bondgenoten (EU). Kennelijk vinden de VS een nieuwe oorlog prima, maar alleen als het ver weg is. Dat de westerse politici zich door de VS laten meeslepen in een nieuwe (Derde Wereld)oorlog is zorgwekkend. In dat geval lopen de landen in het Westen waar Amerikaanse kernwapens liggen opgeslagen (zoals ons land) de grootste risico's.

Het Duitse imperialisme wil niet buitengesloten worden in deze oorlog voor de herverdeling van de wereld.
Op 11 oktober 2001, vier dagen na het begin van de Amerikaanse vijandelijkheden in Afghanistan, kondigde kanselier Schröder aan de Bondsdag (federaal parlement) een fundamentele heroriëntatie van het Duitse buitenlands beleid aan. “Na het einde van de Koude Oorlog, het herstel van de Duitse staatseenheid en het herwinnen van onze volledige soevereiniteit, moeten we de internationale verantwoordelijkheid op een nieuwe manier onder ogen zien”, verklaarde hij. “Een verantwoordelijkheid die past bij onze rol als belangrijke Europese en trans-Atlantische partner, maar ook als sterke democratie en sterke nationale economie in het hart van Europa.”

De periode waarin Duitsland alleen door middel van "secundaire hulp" had deelgenomen aan "internationale inspanningen om vrijheid, gerechtigheid en stabiliteit te waarborgen", was "onomkeerbaar voorbij", benadrukte de kanselier. “Vooral wij Duitsers… hebben nu ook de plicht om volledig recht te doen aan onze nieuwe verantwoordelijkheid. Dat omvat ook – en ik zeg dit heel ondubbelzinnig – het expliciet deelnemen aan militaire operaties.”

Een maand later besloot de Bondsdag om 3.900 Bundeswehr-soldaten te leveren voor de strijd "tegen het internationale terrorisme". Schröder koppelde de stemming aan een vertrouwensstemming - een hoogst ongebruikelijke procedure, vooral omdat dankzij de steun van de CDU/CSU en FDP een meerderheid gegarandeerd zou zijn, zelfs als er binnen zijn eigen kamp overlopers zouden zijn. Maar Schröder wilde ervoor zorgen dat de SPD en de Groenen unaniem zouden instemmen voor de grootste militaire inzet van Duitsland sinds de Tweede Wereldoorlog. Minister van Buitenlandse Zaken Fischer dreigde af te treden als de Groene fractie zich tegen de missie in Afghanistan zou keren. De dreigementen bleken overbodig. Een partijconferentie van de SPD drie dagen later keurde het oorlogsbeleid met 90 procent van de stemmen goed. Op de federale partijconferentie van de Groenen steunde meer dan tweederde van de afgevaardigden het besluit om oorlog te voeren.

Sindsdien hebben meer dan 150.000 militairen hun vuurdoop gekregen in Afghanistan. Ze moesten leren hun leven te riskeren en te doden in het belang van het Duitse imperialisme. De verklaring van minister van Defensie Peter Struck (SPD) aan het begin van de oorlog dat de "veiligheid van de Bondsrepubliek Duitsland" werd verdedigd in de Hindu Kush vatte dit samen. Bovendien was het nodig om het publiek te laten wennen aan het feit dat er weer Duitse soldaten aan het moorden waren. Het resultaat was het bloedbad in Kunduz.

In de nacht van 4 september 2009 gaf Bundeswehr-kolonel Georg Klein, in overleg met zijn superieuren in Potsdam, het bevel om een gekaapte tankwagen gevuld met benzine te bombarderen. Hoewel de truck vast kwam te zitten in een rivierbedding en geen gevaar vormde, weigerde Klein het verzoek van de Amerikaanse piloten om de vele mensen rond de truck te mogen waarschuwen voor de aanval. Als gevolg hiervan kwamen meer dan 130 burgers, waaronder veel kinderen en jongeren, om het leven in een bommenregen en de daaropvolgende vuurzee. Noch Klein, noch andere officieren werden vervolgd voor het bloedbad. Het bureau van de procureur-generaal sloot alle onderzoeken in 2010. In 2013 werd Klein gepromoveerd tot brigadegeneraal en hoofd van de afdeling personeelsbeheer, verantwoordelijk voor het werven en leiden van soldaten. De nabestaanden van de slachtoffers werden door de federale overheid weggestuurd met een schijntje van 5.000 euro. Rechtszaken werden afgewezen door de rechtbanken.

Oorlog is op vele fronten een smerige zaak.

Het militarisme in eigen land, dat in de jaren twintig en dertig zo'n verwoestende rol speelde in de Weimarrepubliek, werd versterkt door de oorlog in Afghanistan. Soldaten werden een alledaags gezicht op straat. Ze mochten gratis met de trein reizen als ze hun uniform droegen. Dit werd uitgebreid tot de ontwikkeling van een opofferingscultus en de oprichting van fascistische en terroristische netwerken binnen het leger.

De conservatieve mainstream media proberen zelfs opnieuw een soort "steek in de rug"-legende te creëren, naar het voorbeeld van de door Hitler gepropageerde mythe over de "verraderlijke" Weimarrepubliek. Zo was de tabloid Bild verontwaardigd dat bondspresident Steinmeier, Bondsdagpresident Schäuble, bondskanselier Merkel en minister van Defensie Kramp-Karrenbauer niet persoonlijk op wacht stonden toen de laatste soldaten terugkeerden uit Afghanistan. Dit was "respectloos, onwaardig".
Alleen de commandant van het Einsatzkommando begroette hen op vliegbasis Wunstorf (Nedersaksen). Geen enkele politicus, zelfs niet de hoogste vertegenwoordigers van de staat, bedankte de terugkeerders voor hun zelfopofferende inzet. En dat hoewel het ooit politieke mandaathouders waren die besloten tot deze missie “tegen het terrorisme” in de Hindu Kush!

Terwijl honderden Afghaanse vertalers en burgerpersoneel van de Duitse troepen achterbleven, en nu voor hun leven vrezen, vloog de Bundeswehr tegen hoge kosten een 27-tons gedenksteen uit voor de gevallen soldaten, die nu wordt herbouwd in een “bos van herinnering” in de Henning-von-Tresckow-kazerne in Schwielowsee. Dit was "een belangrijke stap voor de herdenkingscultuur van de strijdkrachten", aldus een bevelvoerende officier.

Het belangrijkste van alles is dat de uitgebreide rechts-terroristische netwerken binnen het leger en het staatsapparaat onlosmakelijk verbonden zijn met de missie in Afghanistan. Sergeant-majoor André S., alias Hannibal, was bijvoorbeeld acht jaar lang lid van het Special Forces Command (KSK), dat grotendeels heimelijk opereerde in Afghanistan, en die samen met Amerikaanse Special Forces-troepen jacht maakte op politieke tegenstanders, hen doodden en waarbij aan eigen zijde zware verliezen werden geleden.

Hannibal, die ook voor de militaire contra-inlichtingendienst werkte, bouwde een landelijk dekkend netwerk op via verschillende online chatgroepen en de door hem opgerichte vereniging Uniter, met onder meer reservisten, officieren van de recherche, leden van Special Operations Units (SEK's), rechters, medewerkers van de geheime dienst en leden van andere Duitse veiligheidsdiensten. Het zette wapenopslagplaatsen op, organiseerde schietoefeningen en stelde lijsten op van politieke vijanden die op "Dag X" moesten worden gedood. Desondanks werd Hannibal noch ontslagen uit de Bundeswehr, noch gevangengezet.

Hannibal is slechts een van de vele bekende rechtsextremisten binnen de KSK. De nazi-cultus binnen de speciale eenheid nam zulke ernstige vormen aan dat de minister van Defensie zich in 2020 genoodzaakt zag een van de vier bedrijven te ontbinden en de commandant twee keer te vervangen. Nu wordt de eenheid geleid door generaal Ansgar Meyer, de laatste Duitse soldaat die Afghanistan verliet.

Alle gevestigde politieke partijen zijn vastbesloten voort te bouwen op wat er in Afghanistan is bereikt. In 2014 deed de Grote Coalitie van de christen-democraten en sociaal-democraten opnieuw een poging om het Duitse militarisme te versterken. Minister van Buitenlandse Zaken Frank-Walter Steinmeier, die als hoofd van de Kanselarij Schröders oorlogstoespraak in 2001 vermoedelijk had geschreven, kondigde in bijna dezelfde bewoordingen een grotere militaire rol voor Duitsland in de wereldpolitiek aan. Sindsdien zijn de militaire uitgaven enorm gestegen - van 32 naar 50 miljard euro - en is Steinmeier federaal president geworden.

Als de gevestigde partijen een les hebben geleerd van de inzet in Afghanistan, is het dat imperialistische militaire missies niet langer verborgen mogen worden gehouden met hypocriete frases over het boren van putten, het opbouwen van democratie en vrouwenrechten. Minister van Defensie Kramp-Karrenbauer trok in het Duitse journaal "Tagesthemen" van afgelopen woensdag de les uit de Afghanistan-missie dat het bij andere internationale missies noodzakelijk was om heel goed na te denken over wat realistische politieke doelen waren. Het was een vergissing geweest om de indruk te wekken dat Afghanistan snel zou kunnen worden omgevormd tot een staat naar Europees model. "We mogen deze fout niet herhalen bij andere internationale missies, bijvoorbeeld in de Sahel, bijvoorbeeld in Mali."

De nieuwe Duitse federale regering die volgt op de algemene verkiezingen van dit jaar, ongeacht haar samenstelling, zal het militaristische offensief intensiveren. Alle partijen - van het extreemrechtse Alternative für Deutschland (AfD) tot de Groenen - hebben dit duidelijk gemaakt in hun verkiezingsprogramma's. Zelfs Die Linke heeft herhaaldelijk verklaard dat haar occasionele kritische uitspraken over de Bundeswehr geen belemmering vormen voor het samenstellen van een gezamenlijke regering met de oorlogspartijen - de SPD en de Groenen.

Hun woordvoerder van het defensiebeleid, Tobias Pflüger, becommentarieerde de terugtrekking van Afghanistan door te zeggen: "Als je de rechtvaardigingen leest die door Gerhard Schröder en Joschka Fischer in 2001 zijn gegeven, is het duidelijk dat de Bundeswehr-missies hun vermeende doel niet hebben bereikt." Alsof het toen nog niet duidelijk was welk doel Schröder en Fischer nastreefden met de oorlog in Afghanistan.

Uiteindelijk is het de onoplosbare wereldwijde crisis van het kapitalisme die de imperialistische mogendheden opnieuw tot militarisme en oorlog drijft, zoals in 1914 en 1939. De VS bereiden intensief een militaire confrontatie met Rusland en China voor, en noch Duitsland, noch de andere Europese mogendheden willen aan de zijkant staan. De Sozialistische Gleichheitspartei is de enige partij die bij de Bondsdagverkiezingen een programma presenteert dat de strijd tegen militarisme en oorlog combineert met een socialistisch perspectief. Het pleit voor de mobilisatie van de internationale arbeidersklasse voor de omverwerping van het kapitalisme. Het maakt geen kans van slagen.

[Dit is een artikel dat - voorzien van afbeeldingen en links - in ons weekend magazine staat.][4 juli 2021]

 

Afdrukken Doorsturen