Het moment van de waarheid in het MH-17 proces

De Amerikaanse regering heeft de Nederlandse regering op 23 april 2021 laten weten geen vertrouwen te hebben in de Nederlandse rechters in het proces tegen Russen die worden beschuldigd van het neerschieten van vlucht MH17 van Malaysia Airlines. Een update van onze verslaggeving over het MH-17 proces.
In een nieuwe uitspraak die deze week in het MH-17 proces werd voorgelezen, onthulde de rechter die het proces tegen de Russische staat, het militaire commando en vier benoemde soldaten voor het neerschieten van vlucht MH17 van Malaysia Airlines voorzat, nieuwe details van het Amerikaanse bewijsmateriaal dat naar verluidt bewijst dat een Russische raket de crash veroorzaakte.
De rechter, Hendrik Steenhuis, weigerde vervolgens toe te staan dat de advocaten van de Russische verdediging de man van het US Office of the Director of National Intelligence (DNI) - het Amerikaanse kantoor van de directeur van de nationale inlichtingendienst - aan een kruisverhoor zouden onderwerpen, de man die, zegt Steenhuis nu, zijn naam verbond aan het bewijsmateriaal. Hem ondervragen zou volgens Steenhuis "zinloos" zijn.

De bewering dat een Amerikaanse satelliet de lancering van een in Rusland gemaakte BUK-raket heeft vastgelegd en deze vervolgens heeft gevolgd tot de ontploffing tegen de MH17 op 17 juli 2014, werd niet lang na het incident in Washington geuit. Het is ontstaan met de toenmalige staatssecretaris John Kerry. Kerry heeft vervolgens geweigerd zijn bewering te staven. De Amerikaanse regering heeft herhaaldelijk geweigerd de Nederlandse onderzoekers van de crash van de satellietbeelden te voorzien.

Er is expliciet bewijs van de Nederlandse inlichtingendiensten dat de VS hebben gelogen over wat de satellietgegevens laten zien, en er is gegronde reden om aan te nemen dat ze helemaal niet bestaan. Dit komt doordat de gerubriceerde Amerikaanse beelden nooit zijn verstrekt aan de Nederlandse militaire inlichtingendienst MIVD die daarom heeft verzocht, noch aan de Nederlandse politie en officieren van justitie die hebben geprobeerd de Russen te veroordelen voor moord met voorbedachten rade tijdens het neerhalen van het vliegtuig.

Volgens het MH17-proces tot nu toe heeft het Office of the Director of National Intelligence (ODNI) - Bureau van de Directeur van de Nationale Inlichtingendienst - in Washington een memorandum gestuurd naar de MIVD in Den Haag, gedateerd 23 augustus 2016; hierin  beweerde men te kunnen bewijzen dat een door Rusland gemaakte en door Rusland afgevuurde BUK-raket (ook bekend als SA-11A) de MH17 tijdens de vlucht boven Oost-Oekraïne vernietigde. Sinds die datum, dus medio 2016, hebben Amerikaanse functionarissen echter geweigerd om het bewijs van de satellietbeelden of de details van het geheime memorandum te tonen, en het dus onmogelijk maakten dat het "bewijsmateriaal" getest en geverifiëerd kon worden door de Nederlandse onderzoekers en rechters die om het bewijs hebben verzocht Dat is dus al vijf jaar gaande.

Het bewijs van de MIVD, in rapporten ondertekend door de toenmalige directeur van de MIVD, majoor-generaal Onno Eichelsheim, was dat uit de aan zijn bureau getoonde satellietgegevens van de VS en de NAVO bleek dat er eerder geen Russische BUK-raketradar- en lanceereenheden de grens met Oekraïne waren overgestoken vóór of op 17 juli 2014; er geen BUK-raketradar gericht op of afvurend op de MH17 was gedetecteerd; en geen enkele geïdentificeerde Russische eenheid aan de Russische kant van de grens raketten had gelanceerd. Eichelsheim ondertekende hier op 21 september 2016 met zijn naam voor, een maand nadat het Amerikaanse memorandum door de MIVD was ontvangen. Met andere woorden: Eichelsheim trok de conclusie dat de MIVD de Amerikaanse conclusies en het beweerde bewijsmateriaal verwierp.


Fragmenten uit twee documenten van Onno Eichelsheim aan de nederlandse aanklagers en het JIT, 21 september

Zeven jaar van pogingen om de Amerikanen aan een kruisverhoor te onderwerpen zijn allemaal afgewezen door de Nederlandse aanklagers; de geheime Nederlandse onderzoeksrechter die belast is met het toetsen van het bewijs; en door rechter Steenhuis. Steenhuis heeft in de rechtbank de tegenstrijdigheid tussen de Amerikaanse inlichtingendienst en de Nederlandse MIVD-rapporten niet erkend; de Nederlandse advocaten hebben het tot nu toe in hun zaak niet bekend gemaakt.

Tijdens de hoorzitting op 8 juli (gisteren) onthulde Steenhuis nieuwe details uit de geheime Amerikaanse rapporten. Volg zijn opmerkingen bij de hoorzitting in de video hieronder, minuten 31 tot 36.

Volgens Steenhuis heeft een Amerikaanse inlichtingenofficier genaamd Stolworthy het geheime memorandum van 23 augustus 2016 aan de MIVD ondertekend; Stolworthy's voornaam werd niet geïdentificeerd in de rechtbank; die naam is Kenneth. Volgens Steenhuis is Stolworthy "in dienst of in dienst geweest van de Amerikaanse autoriteiten". Steenhuis beschreef hem ook “in zijn hoedanigheid van directeur van de Nationale Inlichtingendienst” [min 31:40]. “Hij schreef een memorandum op 23 augustus 2016”.

In augustus 2016 was generaal James Clapper van de Amerikaanse luchtmacht de directeur van de nationale inlichtingendienst (DNI). Hij was er in dienst sinds 2010; hij bleef daar tot november 2016, toen hij aankondigde dat hij zou aftreden als Donald Trump president werd. Een zoektocht naar DNI-releases en internetnaamcontroles heeft Stolworthy niet geïdentificeerd bij het ODNI of als de auteur van het geheime memorandum aan de Nederlanders. Zijn rang en ambtsbevoegdheid bij ODNI zijn evenmin door de Nederlandse rechter bevestigd. Uit Amerikaanse gegevens blijkt dat hij in 1992 een geüniformeerde legerofficier was; in 2000 was hij sectieofficier bij de Amerikaanse Joint Chiefs of Staff; in 2017 was hij hoofd van het "Russia Strategic Initiative" bij het ministerie van defensie; in 2019 was hij verbonden aan het US Strategic Command; in 2020 was hij een gevechtsplanningsofficier bij het US European Command en sponsorde hij een RAND-studie over een oorlogsstrategie tegen Rusland.

Steenhuis las geheime fragmenten voor van Stolworthy die niet eerder publiekelijk werden onthuld. Volgens Steenhuis beweerde Stolworthy "toegang" te hebben gehad tot "alle geheime en alle relevante niet-gerubriceerde informatie" over het neerhalen van de MH-17. "Ik verklaar", schreef Stolworthy, dat de informatie waar hij "toegang toe had" "de weloverwogen mening van de Amerikaanse inlichtingendienst weerspiegelt" [min 32:08].

Stolworthy vertelde de Nederlanders ook dat vóór de datum van augustus 2016 op zijn rapport, "de Verenigde Staten van Amerika de Nederlandse militaire veiligheidsdienst MIVD een gedetailleerd geheim onderzoek hebben verstrekt met betrekking tot het neerhalen van het vliegtuig" [min 32:21]. In dat “onderzoek” zei Stolworthy dat de MIVD een “samenvatting had gekregen van alle gerubriceerde informatie die voor haar lag” en “gerubriceerde informatie die haar conclusies ondersteunt” [min 32:36].

Bij het lezen van het Stolworthy-document onthulde Steenhuis voor het eerst dat er niet alleen geen satellietbeelden ter beschikking werden gesteld aan de Nederlandse inlichtingendienst, maar ook dat in plaats van deze beelden er een Amerikaanse inlichtingen"samenvatting" en een "weloverwogen mening" voor in de plaats kwamen; deze leverden materiaal op met betrekking tot "gebeurtenissen op de grond op de [vermeende] crashlocatie [waaruit duidelijk blijkt dat separatisten de volledige controle hadden over dat vermeende raketlanceringsgebied]" [min 33:03]. Deze inlichtingen van de DNI waren helemaal niet afkomstig van satellietbeelden; het kan afkomstig zijn van audio- en videobanden van de Oekraïense veiligheidsdienst (SBU)  waarvan bekend is dat ze zijn gemanipuleerd. Stolworthy's document vertelde de Nederlanders niet wat de bron was voor de "gerubriceerde informatie die de conclusies van [de VS] ondersteunt".

Volgens Stolworthy "bedienden door Rusland geleide separatistische strijders en Russisch militair personeel of een combinatie van beide de SA-11A [BUK]" [min 33:20]. Stolworthy wordt ook door de rechter geciteerd die zegt dat de BUK-raket "vrijwel zeker uit Rusland kwam" [min 33:26].

Toenmalig minister van Buitenlandse Zaken van de VS John Kerry kondigde op 20 juli 2014 en opnieuw op 12 augustus 2014 aan dat hij Amerikaanse satellietbeelden had gezien van de aanval op de vlucht MH17 - de lancering van een grondraket, zijn vlucht en vervolgens de ontploffing naast het burgervliegtuig tijdens de vlucht. "We hebben de beelden van deze lancering opgepikt", kondigde Kerry slechts drie dagen na de crash aan op NBC-televisie. “We kennen het traject. We weten waar het vandaan komt. We kennen de timing….En het was precies op het moment dat dit vliegtuig [MH17] van de radar verdween.”

Voor het eerst heeft de Nederlandse rechtbank de naam bekendgemaakt van de enige Amerikaanse functionaris, naast staatssecretaris Kerry, die beweerde satellietbeelden te hebben gezien van het neerschieten van MH17. Tegelijkertijd heeft de uitspraak van Steenhuis aan het licht gebracht dat Stolworthy beweringen doet over de "samenvatting" van bewijsmateriaal, "conclusies", "overwogen mening" en de "vrijwel zeker" kwalificatie, die de MIVD in 2016 officieel weigerde te accepteren of die het vandaag gelooft.

In plaats daarvan is het Stolworthy-memorandum dat in de rechtbank is voorgelezen, een omschakeling van Amerikaans satellietbewijs naar Oekraïens SBU-bewijs. Niet minder, niet meer.

Russische advocaten die de procedure bij de rechtbank in Den Haag volgen, zijn van mening dat de ineenstorting van bewijsmateriaal van de Amerikaanse regering in de zaak het enige bewijs voor de vervolging is van de Oekraïense veiligheidsdienst (SBU), die Nederlandse rechters weigeren te laten testen door onafhankelijke experts. Advocaten op het gebied van internationale oorlogsmisdaden hebben herhaaldelijk gezegd dat zonder het Amerikaanse satellietbewijs de verzinsels van de Oekraïense regering de Russen geen reden geven om te antwoorden, en dat de advocaten van de verdediging van de aangeklaagde Russische legerofficier Oleg Pulatov nu moeten vertrekken.

[Alle links, bronnen, documenten en meer informatie uitsluitend voor abonnee's][9 juli 2021]

 

Afdrukken Doorsturen