Waarom dringt Pfizer kinderen een niet goed getest vaccin op?

Als het aan de Amerikaanse farmaceut ligt krijgen kinderen vanaf vijf jaar binnenkort ook een corona-vaccin toegediend. Is dat nodig? Nee. Het heeft weinig te maken met de volksgezondheid, maar vooral met effectiviteit – en een hogere winst voor de farmaceutHet visitekaartje van Pfizer - bestuurslid van Pfizer en voormalig FDA-commissaris Scott Gottlieb (hij zegde zijn baan bij de FDA op om het farmaceutische bedrijf in 2019 te leiden) - was een paar dagen geleden te zien in het Amerikaanse tv-programma CBS Face the Nation en daar sprak hij de verwachting uit dat het Pfizer-vaccin voor kinderen van 5-11 jaar binnenkort beschikbaar komt. Zijn belangrijkste uitspraak:
"De FDA heeft gezegd dat de beoordeling een kwestie van weken zal zijn, niet maanden.... dan zouden we tegen Halloween een vaccin kunnen verstrekken."


Vroeger bestond er nog zoiets als een "belangenconflict" en ook in deze sector zien we dat er geen soort van niet-concurrentiebeding is als het gaat om de veiligheid van burgers boven de winstgevendheid van farmaceutische bedrijven.

Misschien nog zorgwekkender is het feit dat Gottlieb ervan overtuigd is dat Pfizer die FDA-goedkeuring zal krijgen. Deze bezorgdheid van onze kant is gebaseerd op de twijfelachtige veiligheid en effectiviteit van het Pfizer-vaccin voor kinderen van 5-11 jaar, evenals onze twijfels over de vraag of er een noodtoestemming nodig is voor dat deel van de Amerikaanse bevolking.

Zijn de corona-vaccins veilig en effectief voor kinderen?

Pfizer testte het vaccin met een kleine steekproef van "2.268 deelnemers in de leeftijd van 5 tot <12 jaar." Pfizer concludeerde dat de resultaten een maand nà de tweede dosis een "sterke immuunrespons in dit cohort van kinderen vertoonden".

Let vooral op dat laatste deel: "een maand na de tweede dosis."

Is dat het nu? Wil Pfizer dit vaccin op kinderen na slechts een maand met werkzaamheidsgegevens er door heen drukken? De farmaceut maakt "gebruik" van het voordeel van de FDA-autorisatie voor gebruik in noodgevallen dat in dat specifieke geval studies beperkt kunnen en mogen zijn.

Inmiddels is wel duidelijk dat dit het patroon van Pfizer is: ze zeggen dat de "duur van de bescherming" van het vaccin "onbekend" is, terwijl er inmiddels volop gegevens zijn die aantonen dat de effectiviteit ervan in de loop van de tijd (sterk) afneemt.

Vergelijk de Comirnaty-factsheet met de laatste berichtgeving over het Pfizer-vaccin:We kunnen terecht aannemen dat de effectiviteit van het vaccin bij kinderen zal afnemen, net als bij andere populaties. Het zou ook juist zijn om aan te nemen dat dit de reden is voor Pfizer om zijn huidige (een maand) gegevens bij de FDA in te dienen, in de hoop op goedkeuring van zijn vrienden in de regering voordat zijn studiegroep aantoont dat het vaccin een afnemend rendement heeft.

Dat heeft alles te maken met effectiviteit. Nu komen we bij de kwestie van de veiligheid.

De corona-pandemie is altijd - al vanaf het begin - een pandemie geweest van de oudsten onder ons. Volgens CDC-gegevens hebben in de Verenigde Staten kinderen van 5-14 jaar sinds het begin van de pandemie slechts 161 Covid-19-sterfgevallen veroorzaakt. Ter vergelijking: deze zelfde groep heeft 194 sterfgevallen door longontsteking meegemaakt. Om deze cijfers in perspectief te plaatsen, citeert de CDC meer dan 530.000 COVID-19-sterfgevallen in de leeftijd van 65 jaar en ouder.
Zoals New York Magazine opmerkte: "De kinderen waren de hele tijd veilig voor Covid."

Die cijfers zijn belangrijk als we gaan kijken naar de noodzaak van een vaccin voor kinderen. Zoals bij alle vaccins, moet er een kosten-batenanalyse worden gemaakt: wegen de voordelen van het vaccin op tegen de kosten? (Dit is iets wat de FDA en CDC het Amerikaanse publiek hebben voor gehouden - dat de voordelen van de vaccins opwegen tegen de kosten.) Als we naar de gegevens kijken, zou een 17-jarige tiener het vaccin terecht kunnen negeren, terwijl een 75-jarige het ernstig moet overwegen. Dit is ook zoals het gebeurde en gebeurt. Alles er natuurlijk vanuit gaande dat het vaccin is en doet wat de burgers wordt voor gehouden.

Het punt van het overwegen van de kosten en de baten brengt ons bij de veiligheid van het vaccin voor kinderen van 5-12 jaar. Pfizer kondigt met trots aan dat de bijwerkingen van het vaccin voor 5-12-jarigen "in het algemeen vergelijkbaar zijn met die waargenomen bij deelnemers van 16 tot 25 jaar."

Dat is niet best.

Misschien weet u nog waarom die cijfers (van 16-25 jaar) ertoe doen. Dat komt omdat jonge mensen – vooral jonge mannen – in die leeftijdscategorie een verhoogd risico hebben op het ontwikkelen van hartproblemen na de tweede dosis Pfizer.
Hoe jonger ze zijn, hoe groter het risico: “Jongens tussen 16 en 19 jaar hadden de hoogste incidentie van myocarditis na de tweede dosis. Het risico op hartproblemen bij jongens van die leeftijd was ongeveer negen keer hoger dan bij niet-gevaccineerde jongens van die leeftijd.”

Meer landen hebben de risico's onderkend. Zweden en Denemarken hebben bijvoorbeeld het toedienen van het Moderna-vaccin voor jongere leeftijdsgroepen stopgezet.

Tot slot stellen we vast dat kinderen geen Covid-19-noodsituatie ervaren (die zou worden gedefinieerd als ziekenhuisopnames of sterfgevallen door Covid-19, niet de infectie zelf). Ze zijn terug op school zonder vaccins - en in veel gebieden, zonder mondkapjes - en ze hebben er weinig of geen last van.

Als dat waar is (en dat is het), waarom dringt Pfizer dan het vaccin op bij jonge kinderen van 6 maanden tot 12 jaar?

Wij denken wel dat u het antwoord weet. Onze visie hierop is dat er in de wereld nogal wat op macht beluste politici rondlopen die donaties van grote (en kleine) bedrijven accepteren en niet-grondwettelijke verboden voor de burgers instellen, terwijl in dit geval de farmaceuten de kijk op hun aansprakelijkheidsvrije melkkoe maximaliseren. Dan hebben we ook nog de mainstream media perstitueesdie met hun propaganda middels angstporno en leugens een faciliterende rol spelen voor de vaccinatielobby. Het systeem is in het volle zicht tot in de kern corrupt. Overigens is in bovengenoemd geval de farmaceutische industrie niet het probleem: het zijn de toezichthouders die (willens en wetens) hun goedkeuring verstrekken en het op zijn beloop laten.

We kunnen ons geen andere aandoening in de geschiedenis van de geneeskunde herinneren waarbij zieke patiënten GEEN zorg (meer) kregen, maar onbehandeld naar huis werden gestuurd om daar hun dood af te wachten. Veilige alternatieven om de ernst van de ziekte bij patiënten te verminderen of symptomen te verlichten, werden en worden bij politiek besluiten verboden.

Het in 2015 Nobelprijswinnende Ivermectine - toegediend met miljarden doses wereldwijd - werd door toonaangevende nieuwsbronnen uitgeroepen tot ontwormingsmiddel voor paarden, terwijl Twitter en Facebook peer-reviewed onderzoeksdetails verboden. Zowel de perstitutie-klasse als de op macht beluste "volksvertegenwoordigers" en "medici" juichen nog steeds voor méér censuur, sociale controle en afbraak van grondrechten.
Als politici in de hele wereld wèrkelijk zouden geven om kinderen dan hadden ze allang wat gedaan om de 20% te voeden die met een lege maag naar bed gaan en de afgelopen 50 jaar elke dag honger hebben gehad.

[Alle links, bronnen, documenten en meer informatie uitsluitend voor abonnee's][10 oktober 2021]

 

Afdrukken Doorsturen