Federal Reserve traag met onthullen gegevens nood-repo-leningen

Gisteren heeft de Federal Reserve Bank of New York de namen vrijgegeven van de banken en de dollarbedragen die zijn geleend in het kader van haar nood-repo-leningen voor het laatste kwartaal van 2019. De gegevens voor de noodrepo-leningen in 2020 laten nog op zich wachten.Jamie Dimon, voorzitter en CEO van de Amerikaanse grootbank JPMorgan Chase, schept graag voortdurend op over de "balans als een fort" van zijn bank. Maar in het najaar van 2019 moest dat fort - om nog steeds onverklaarbare redenen - enorme sommen geld lenen van de Federal Reserve. De tradingeenheden van andere banken van Wall Street leenden ook grote bedragen van de Federal Reserve, maar ze hebben zichzelf niet gebrandmerkt als dat ze een "balans als een fort" hebben.

Gisteren heeft de Federal Reserve Bank of New York de namen vrijgegeven van de banken en de dollarbedragen die zijn geleend in het kader van haar nood-repo-leningen voor het laatste kwartaal van 2019. Eerder had ze dat gedaan met de gegevens voor de periode van 17 september 2019 tot 30 september 2019. De Fed heeft de gegevens voor de noodrepo-leningen in 2020 nog niet vrijgegeven.

Repo-leningen, een afkorting voor repurchase agreements, worden verondersteld overnacht-leningen te zijn. Bedrijven, banken, effectenfirma's en geldmarktfondsen zijn doorgaans verzekerd van deze leningen van elkaar door veilige vormen van onderpand te verstrekken, zoals schatkistpapier. De markt voor repo-leningen zou moeten functioneren zonder de hulp van de Federal Reserve. De nood-repo-leningen van de Fed die begonnen op 17 september 2019 (maanden vóórdat er ergens ter wereld een geval van COVID-19 werd gemeld) was de eerste dergelijke repo-interventie door de Fed sinds de financiële crisis van 2008. De Federal Reserve heeft nog steeds geen geloofwaardige verklaring verstrekt voor de reden waarom die noodoperaties nodig waren.

De nood-repo-operaties van de Fed begonnen als eendaagse leningen. Maar toen begon de Fed naast de daggeldleningen regelmatig leningen met een looptijd van 14 dagen aan te bieden. Vervolgens begon het zelfs leningen op langere termijn toe te voegen.

Slechts 24 handelshuizen op Wall Street (die de Fed haar "primary dealers" noemt) kwamen in aanmerking voor deze leningen. Een handvol bedrijven pakte het leeuwendeel. Tot nu toe wisten noch het publiek, noch de deelnemende banken wie de zwaarste financieringsproblemen hadden, waardoor ze maandenlang van de Federal Reserve flinke sommen geld moesten lenen.

Hier geven we een voorbeeld van hoe de handelseenheid van JPMorgan Chase, J.P. Morgan Securities, deze termijnleningen van de Federal Reserve heeft vermomd om een uitstaande lening van $30 miljard van de Fed te verwerven:
- Op 12 november (2019) bood de Federal Reserve een lening met een looptijd van 14 dagen aan die op 26 november zou aflopen. J.P. Morgan Securities nam drie afzonderlijke delen van in totaal $ 7 miljard.
- Op 14 november bood de Fed een lening met een looptijd van 13 dagen aan die op 27 november zou eindigen. J.P. Morgan Securities nam daarvan $ 5 miljard op.
- Op 19 november bood de Fed een lening met een looptijd van 14 dagen aan die op 3 december afliep. J.P. Morgan Securities nam daarvan $4 miljard op.
- Op 21 november bood de Fed nog een lening aan met een looptijd van 14 dagen die op 5 december afliep. J.P. Morgan Securities nam twee delen van in totaal $ 5 miljard.
- Op 25 november bood de Fed haar eerste lening met een looptijd van 42 dagen aan, die op 6 januari afliep. De lening werd verrekend op dezelfde dag. J.P. Morgan Securities nam twee delen van in totaal $ 4 miljard.

Op dit moment was de lening van 12 november, die op 26 november afliep, nog niet opeisbaar, dus had JP Morgan Securities $ 25 miljard aan termijnleningen bij de Fed en had het ook $ 5 miljard aan daggeldleningen die de volgende dag afliepen voor een totaal van $ 30 miljard uitstaand.
En zo ging het maar door.

Andere banken die grote hoeveelheden termijnleningen opnamen en deze op elkaar stapelden, zijn onder meer Goldman Sachs, Nomura Securities International, Citigroup Global Markets, Deutsche Bank en Bank of America Securities, en anderen.

Er zijn een paar belangrijke punten te halen uit de nieuw geopenbaarde gegevens. De eerste conclusie is dat de Fed niet is opgericht om de handelsfirma's op Wall Street te redden. Haar mandaat gedurende haar 108-jarige geschiedenis is om een Lender-of-Last-Resort (de ultieme geldverstrekker) te zijn voor commerciële banken, waarbij haar macht om elektronisch geld uit het niets te creëren wordt gebruikt om de productieve delen van de economie ten goede te komen, en niet speculanten op Wall Street.

Dit is nu de tweede keer sinds 2008 dat de Federal Reserve met volle kracht op de proppen is gekomen om tradinghuizen te redden. Dit keer hebben het Amerikaanse publiek en het Congres geen verklaring gekregen over de oorzaak van deze financiële crisis in het najaar van 2019.

De tweede conclusie is dat door deze gegevens in kwartaaldelen vrij te geven, de Federal Reserve het onmogelijk maakt om het grote geheel te zien. Zijn de termijnleningen van JPMorgan in het volgende kwartaal gegroeid tot $ 50 miljard? Er is op dit moment geen manier om dit te weten, omdat die gegevens niet zijn vrijgegeven.

De derde conclusie is dat eenheden van JPMorgan Chase vanaf maart 2020 ook in aanmerking kwamen om te lenen onder andere noodleningen die door de Fed zijn opgezet, zoals de Primary Dealer Credit Facility. Hoeveel was deze bank aan de Federal Reserve verschuldigd in het kader van al deze verschillende programma's? Ook die gegevens zijn niet vrijgegeven.

Na de financiële crisis van 2008 heeft de Fed geprobeerd de media in de rechtszaal gedurende meer dan twee jaar tegen te werken en weigerde zij de gegevens over de noodleningen vrij te geven. Het begint erop te lijken dat dit een standaard procedure is, en geen bug, bij de Fed. De Fed verloor bij een federale rechtbank en een federaal hof van beroep.... en het Amerikaanse Hooggerechtshof weigerde de zaak te behandelen. Toen het Levy Economics Institute alle noodprogramma's bij elkaar optelde, kwam het totaal uit op een bailout-operatie van $ 29 biljoen.[Alle links, bronnen, documenten en meer informatie uitsluitend voor abonnee's][2 januari 2022]

 

Afdrukken Doorsturen