NAVO-lidstaten houden zich niet aan hun eigen verdrag

Er wordt veel gesproken over de eventuele toetreding van Oekraïne tot de NAVO, omdat volgens "Artikel 5" van het NAVO-verdrag, wat een pact voor wederzijdse verdediging is, een aanval op één lidstaat een aanval op alle lidstaten wordt geacht te zijn. Maar hoe zit dat met het NAVO-verdrag: houden de lidstaten zich er zelf wel aan?Er wordt veel gesproken over de eventuele toetreding van Oekraïne tot de NAVO, omdat volgens "Artikel 5" van het NAVO-verdrag, wat een pact voor wederzijdse verdediging is.

Artikel 5 is de hoeksteen van de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie (NAVO) en stelt dat een aanval op één NAVO-lid een aanval op al haar leden is. Ondanks het belang ervan heeft de NAVO slechts één keer - onterecht - in haar geschiedenis een beroep gedaan op Artikel 5 - als reactie op de terroristische aanslagen van 11 september 2001. Onterecht, vinden wij, omdat 9/11 aanslagen betroffen op het World Trade Center en niet op de VS - dat de Bush-regering er een twist aan gaf door het een aanval op de VS te noemen was dat het hèt argument was om de andere NAVO-lidstaten bij haar "War on Terror" te betrekken. Het zou niet de laatste keer zijn dat andere NAVO-idstaten voor het VS-karretje gespannen zouden worden....

Ok. De tekst luidt als volgt:


Maar wat staat er nu precies in Artikel 1?Het verzenden van wapens naar een gebied waar een gewapend conflict gaande is of dreigt te ontstaan, waar de bestemming GEEN NAVO-lid is en dus NIET onderworpen is aan de wederzijdse defensieverplichtingen van de NAVO (zoals nu het geval is), is volgens deze tekst een duidelijke schending van artikel I. Het is escalerend, het is een bedreiging geweld te gebruiken of het daadwerkelijke gebruik van geweld mogelijk te maken, en zoals gezegd is wat nu gebeurt dus een duidelijke schending van artikel I.

En hoe zit het met artikel 8?


Vooral de eerste zin is van belang.

Het verstrekken van wapens aan een oorlogvoerende partij die geen lid is van de NAVO schendt deze bepaling in die zin dat hierdoor een wederzijdse verdedigingsverplichting kan ontstaan die anders niet het geval zou zijn. Daarom zijn NAVO-leden verplicht zich buiten conflicten van niet-leden te houden, behalve met de unanieme instemming van alle leden. Ingrijpen in een conflict van een niet-lid, kortom, anders dan met unanieme instemming, is een schending van het verdrag.

En artikel 11?


Dat de Verenigde Staten en lidstaten van de EU deelnemen aan de elementen van een oorlog bij volmacht, wat ze (ook Nederland!) deden in Maidan en nu door het leveren van wapens zonder een oorlogsverklaring (bijvoorbeeld door het Amerikaanse Congres), is wat betreft de VS een directe schending van de Amerikaanse grondwet en dus een schending van het verdrag.

Contractbreuk vernietigt alle afspraken.

Daarom is geen enkel land tot iets verplicht op grond van enige andere bepaling van het NAVO-verdrag en heeft elk land dat op dit moment de bovenstaande bepalingen op enigerlei wijze heeft geschonden, waaronder de Verenigde Staten en ook ons land, op grond van de bepalingen van het verdrag recht op niets, met inbegrip van wederzijdse verdediging onder Artikel 5.

Overeenkomsten staan en vallen met de integriteit van de betrokken partijen, en wanneer herhaalde, flagrante en schandalige schendingen daarvan plaatsvinden dan hebben die overeenkomsten geen enkele waarde meer.


Nu we het toch over verdragen hebben - en in het kader van de vijandelijkheden: we lazen ook een artikel in de Britse Daily Mail, dat meldde:
"De Amerikaanse marine gebruikte haar nieuwe marine-surveillancevliegtuig om op 13 april nauwkeurige targetinggegevens te verstrekken aan Oekraïense troepen om het Russische vlaggenschip Moskva in de Zwarte Zee tot zinken te brengen. Oekraïne beweerde dat het twee Neptun-raketten had afgevuurd op het Russische oorlogsschip dat patrouilleerde ten zuiden van Odessa."

Als dit werkelijk heeft plaatsgevonden geeft het Rusland het recht om een hypersonische raket dwars door het Witte Huis te sturen. Ook dat is in deze situatie een legitiem militaire doel, net als een oorlogsschip.

De VS en de NAVO proberen actief Rusland in een oorlog tegen hen te lokken. Bekend is dat er speciale troepen van de VS en de NAVO in Oekraïne zijn die zich bezighouden met targeting en inlichtingen (zo niet actieve gevechten op de grond in Oekraïne).

De Elite wil hun oorlog, en ze zullen die krijgen.


We beginnen een nieuwe artikelenreeks over de NAVO, en spoedig op ons blog het eerste artikel, over de Nazi-roots van de NAVO.
[Alle links, bronnen, documenten en meer informatie uitsluitend voor abonnee's][24 april 2022]

 

Afdrukken Doorsturen