Amerikaanse kredietbeoordelaar verlaagt triple-A rating VS

Het verhogen van de kosten van leningen – in een land met al $ 32,6 biljoen aan schulden … dat $ 1 biljoen per maand moet lenen (in dit kwartaal) – zal ongetwijfeld gevolgen hebben. Het zijn die ‘gevolgen’ waar we op zitten te wachten.

Om 17:13 uur lokale tijd, dinsdag in New York, nadat de aandelenmarkt was gesloten, verlaagde Fitch de Amerikaanse kredietrating van AAA naar AA+. Fitch is nu de tweede van de drie grote kredietbeoordelaars die de historische stap heeft gezet om de triple-A-rating van de V.S. te verlagen naar AA+. Kredietbeoordelaar S&P heeft op 5 augustus 2011 voor het eerst de kredietrating van de VS verlaagd, eveneens van AAA naar AA+, en heeft deze sindsdien zo gehouden. Moody's is nu het enige lid van de Big Three-ratingbureaus dat een triple-A-rating voor de VS hanteert.

De Amerikaanse aandelenmarkt reageerde gisteren negatief op deze ontwikkeling, met name vanwege het feit dat het kwam op een moment dat de Amerikaanse Treasury de hoeveelheid schuld die het uitgeeft, opvoert. Gisteren kondigde de Amerikaanse Treasury haar plannen aan om haar schulduitgifte te verhogen, en omschreef het besluit als volgt: “Op basis van de verwachte financieringsbehoeften op middellange tot lange termijn, is Treasury van plan om vanaf het kwartaal augustus tot oktober 2023 de couponveilingen geleidelijk te verhogen. Hoewel deze wijzigingen substantiële vooruitgang zullen boeken bij het afstemmen van de veilingomvang op de middellange tot lange termijn financieringsbehoeften, zullen in de komende kwartalen waarschijnlijk verdere geleidelijke verhogingen nodig zijn….”

In overeenstemming met die visie verhoogde de Amerikaanse Treasury haar veilingset voor volgende week van $ 96 miljard naar $ 103 miljard, bestaande uit $ 42 miljard in een 3-jaars schatkistpapier; $ 38 miljard in een schatkistpapier met een looptijd van 10 jaar; en $ 23 miljard in een 30-jaars staatsobligatie.

We hebben enkele van de mogelijke gevolgen van een kredietdowngrade op een rijtje gezet:

1. Hogere leenkosten: Een lagere kredietwaardigheid betekent dat beleggers een hoger risico zien bij het aanhouden van Amerikaanse staatsschuld. Om dit verhoogde risico te compenseren, zal de overheid hogere rentetarieven op haar obligaties en andere schuldinstrumenten moeten aanbieden om investeerders aan te trekken. Deze stijging van de financieringskosten zou kunnen leiden tot hogere rentetarieven voor andere leners in de economie, zoals consumenten en bedrijven, aangezien de rendementen op staatsobligaties vaak dienen als graadmeters voor andere rentetarieven.

2. Marktvolatiliteit: Een kredietverlaging kan leiden tot aanzienlijke marktvolatiliteit. Beleggers kunnen nerveus worden over het aanhouden van Amerikaanse staatsschuld, waardoor ze hun posities verkopen. Dit kan leiden tot een daling van de prijs van Amerikaanse staatsobligaties en een stijging van de rendementen. Bovendien kan er meer onrust op de markt ontstaan als beleggers hun risicoblootstelling voor verschillende activaklassen opnieuw beoordelen.

3. Verzwakking van de Amerikaanse dollar: de Amerikaanse dollar wordt (nog) beschouwd als een wereldwijde reservevaluta en de stabiliteit ervan is nauw verbonden met de kredietwaardigheid van de Amerikaanse overheid. Een kredietverlaging kan het vertrouwen in de Amerikaanse dollar (verder) aantasten, wat mogelijk kan leiden tot depreciatie ervan ten opzichte van andere valuta's. Dit kan gevolgen hebben voor de internationale handel, de inflatie en de wereldwijde financiële markten.

4. Gevolgen voor financiële instellingen: Veel financiële instellingen houden Amerikaanse staatsschuld aan als onderdeel van hun beleggingsportefeuilles vanwege de vermeende veiligheid ervan. Een kredietverlaging kan een negatief effect hebben op de balansen van deze instellingen, wat mogelijk kan leiden tot verliezen en een verminderde leencapaciteit.

5. Beleggerssentiment en -vertrouwen: Een kredietverlaging zou het vertrouwen van beleggers in de Amerikaanse economie en haar vermogen om haar fiscale zaken te regelen, aan het wankelen kunnen brengen. Een verminderd vertrouwen kan leiden tot minder investeringen in Amerikaanse bedrijven, een tragere economische groei en mogelijke negatieve gevolgen voor het scheppen van banen en consumentenbestedingen.

6. Zorgen over inflatie: als de financieringskosten van de overheid aanzienlijk stijgen als gevolg van de afwaardering, kan er druk zijn om schulden te financieren door middel van een grotere geldhoeveelheid (meer geld drukken) of het te gelde maken van schulden. Deze acties kunnen mogelijk leiden tot inflatoire druk in de economie.

7. Rating Downgrade besmetting: de Amerikaanse overheidsschuld wordt vaak beschouwd als een maatstaf voor de kredietwaardigheid van andere entiteiten, waaronder staats- en lokale overheden, bedrijven en financiële instellingen. Een verlaging van de Amerikaanse staatsschuld zou een besmettings-effect kunnen veroorzaken, wat zou kunnen leiden tot een verlaging van de rating van andere schuldemittenten.

"Ik ben het zeer oneens met de beslissing van Fitch Ratings", zei minister van Financiën Janet Yellen (bekend vanwege de vezwegen inkomsten van spreekbeurten) in een persbericht. “De vandaag aangekondigde wijziging door Fitch Ratings is willekeurig en gebaseerd op verouderde gegevens. Het kwantitatieve beoordelingsmodel van Fitch is tussen 2018 en 2020 aanzienlijk gedaald - en toch kondigt Fitch nu zijn wijziging aan, ondanks de vooruitgang die we zien in veel van de indicatoren waarop Fitch vertrouwt voor zijn beslissing." Ondanks het protest van Yellen was de beslissing van Fitch uitdrukkelijk en substantieel gebaseerd op meer recente gebeurtenissen en verwachtingen voor de nabije toekomst.

De rendementen op zowel de 10-jarige obligatie als de 30-rendementsobligatie stegen gisteren, wat inhoudt dat hun prijzen daalden. (Obligatiekoersen bewegen omgekeerd aan hun rendement.) Het rendement op de 10-jaars werd gisteren in de vroege ochtend verhandeld rond de 4,05% en steeg tegen het einde van de middag naar 4,12%. Het is vanmorgen op Wall Street blijven stijgen en leverde 4,15% op om 07.00 uur. Het rendement op de 30-jaars obligatie handelde gisterochtend vroeg in de orde van grootte van 4,10%, en steeg vervolgens scherp in de loop van de dag, en bereikte een rendement van 4,20% tegen 11 a.m. Vanmorgen om 7 uur levert de 30-jaars 4,25% op.

Toen S&P in 2011 de Amerikaanse kredietrating verlaagde, noemde het als één van de factoren de groeiende Amerikaanse schuld als percentage van het bbp. Het zei dat het verwachtte dat de Amerikaanse schuld "naar schatting 74% van het bbp zou bereiken tegen het einde van 2011 tot 79% in 2015 en 85% in 2021", terwijl het ratingbureau opmerkte dat deze ratio's "hoog waren in verhouding tot die van peer credits ...".

Die verhoudingen zien er evenwel bijzonder positief uit vergeleken met die van vandaag. Eén van de punten die Fitch naar voren bracht in zijn ratingverlaging op dinsdag was het volgende: “Door lagere tekorten en een hoge nominale bbp-groei is de schuldquote de afgelopen twee jaar gedaald van het pandemische hoogtepunt van 122,3% in 2020; met 112,9% dit jaar is het echter nog steeds ruim boven het pre-pandemische niveau van 2019 van 100,1%. De schuldquote van de GG [General Government - overheid) zal naar verwachting tijdens de prognoseperiode stijgen tot 118,4% in 2025. De schuldquote is meer dan tweeënhalf keer hoger dan de 'AAA'-mediaan van 39,3% van het bbp en 'AA'-mediaan van 44,7% van het bbp. Fitch's projecties op langere termijn voorspellen extra schuld/bbp-stijgingen, waardoor de Amerikaanse begrotingspositie kwetsbaarder wordt voor toekomstige economische schokken."

Maar wat achter de schermen de meeste discussie veroorzaakt, zowel in binnen- als buitenland, zijn de zorgen die Fitch opsomde over het vermogen van de VS om zelf te regeren. Fitch bracht de volgende bestuurskwesties naar voren: “Volgens Fitch is er de afgelopen 20 jaar een gestage verslechtering van de bestuursnormen opgetreden, ook op fiscaal en schuldgebied, ondanks de tweeledige overeenkomst van juni om de schuldlimiet op te schorten tot januari 2025. De herhaalde politieke impasses en resoluties op het laatste moment hebben het vertrouwen in het begrotingsbeheer aangetast. Bovendien ontbreekt het de regering aan een fiscaal kader voor de middellange termijn, in tegenstelling tot de meeste andere, en heeft ze een complex begrotingsproces..."

De mainstream media in het Westen presenteerden citaten van professionele economen, d.w.z. dezelfde klasse die een aantoonbare geschiedenis heeft van het afwijzen van geloofwaardige, datagestuurde economische prognoses, vooral wanneer die prognoses hun eigen rentmeesterschap in twijfel trekken. Zo citeerde de B.B.C. bijvoorbeeld de voormalige president van Harvard en de minister van Financiën van Obama, Larry Summers, die tweette dat het besluit van Fitch "bizar en onbekwaam" was. Niet genoemd in de berichtgeving van de B.B.C. is het feit dat Summers' presidentschap van Harvard mislukte en een motie van wantrouwen kreeg. "Bizar en onbeholpen" zijn precies de woorden die velen zouden gebruiken voor zijn optreden in die post.

De B.B.C. merkte verder op dat de "Nobelprijswinnende econoom Paul Krugman zei: 'Het grootste economische nieuws van het afgelopen jaar was het opmerkelijke succes van Amerika om de inflatie te verlagen zonder een recessie.'"  Krugman steunde Hillary Clinton openlijk in 2016. Natuurlijk willen de Amerikaanse mainstream media en Washington het nu niet hebben over het verminderen van de overheidsuitgaven en regulering om de belangrijkste economische problemen aan te pakken die de downgrade veroorzaakten, bijvoorbeeld het toenemende Amerikaanse handelstekort van $ 76,4 miljard. Maar de markten laten zich niet voor de gek houden.

Schuldenbeperkingen zijn helaas niet de enige politieke impasses. Het is moeilijk voor ratingbureaus, en de rest van de wereld trouwens, om te vergeten dat het iets meer dan 2-1/2 jaar geleden was dat de zetel van de regering, het Amerikaanse Capitool, geconfronteerd werd met een bloedige opstand – door Amerikaanse burgers. Foto's van die uit de hand gelopen scène halen ook nu weer de voorpagina's in verband met het vervolgen van de toenmalige president Donalt Trump.

Maar één opmerking van Fitch over het Amerikaanse bestuur, dinsdag, leek veel te genereus en daardoor vielen we bijna van onze stoel. Het ratingbureau zei dat volgens de World Bank Governance Indicators (WBGI), de “V.S. een hoge positie op de WBGI-ranglijst heeft van 79, een weerspiegeling van zijn gevestigde rechten op deelname aan het politieke proces, sterke institutionele capaciteit, effectieve rechtsstaat en een laag niveau van corruptie."

Een "laag niveau van corruptie." Laat dat even een paar minuten langzaam indalen. De vorige president van de Verenigde Staten, Donald Trump, is nu voor de derde keer aangeklaagd. De grootste bank in de Verenigde Staten, JPMorgan Chase, (die sinds 2014 door het Amerikaanse ministerie van Justitie is aangeklaagd voor vijf misdrijven - en ze voor alle vijf heeft bekend schuldig te zijn), zit midden in een federale rechtszaak in Manhattan waar de procureur-generaal van de Amerikaanse Maagdeneilanden honderden documenten, interne e-mails en transactierapporten heeft geproduceerd waaruit blijkt dat de bank al meer dan tien jaar actief heeft deelgenomen aan de kinderhandeloperatie van Jeffrey Epstein, waarbij zijn tentakels mannen op hoge posten in de VS bereikten. Verder loopt er nog het onderzoek naar handel met voorkennis bij de centrale bank - de Federal Reserve - van de Verenigde Staten, het ergste schandaal in de 110-jarige geschiedenis van de Fed, dat dan ook nog wordt tegengehouden door de inspecteur-generaal.... van de Fed. De strafrechtelijke afdeling van het Amerikaanse ministerie van Justitie moet zich nog uitspreken over de JPMorgan-zaak of het handelsschandaal van de Fed, ondanks dat beide van cruciaal nationaal belang zijn. O ja, dan hebben we het nog niet eens over de door en door corrupte Biden Family......

Een willekeurige selectie van de voorpagina's van kranten in heel Amerika gisteren - om te zien of zij de Fitch-verlaging van de Amerikaanse kredietrating op de voorpagina vermeldden - leverde weinig resultaat op. Van de twee dozijn kranten die we hebben bekeken, konden we geen melding vinden van de downgrade. The Star Ledger in Newark, New Jersey vond ruimte om op de voorpagina te vermelden dat de New York Mets hun speler Justin Verlander hadden verhandeld aan de Houston Astros, maar geen greintje over de VS die nog een AAA-rating van één van de Big Three-kredietbureau's kwijtraakte. Het Detroit News dacht niet dat de voorpagina het Fitch-nieuws nodig had, maar het maakte wel ruimte vrij om zijn lezers te vertellen dat Michael Lorenzen door de Tigers werd verhandeld aan de Phillies.

Wat gisteren in heel Amerika wel het voorpaginanieuws haalde, was de aanklacht van Trump. De Atlanta Journal-Constitution had een vetgedrukte kop met hoofdletters: "TRUMP FACES FOUR FELONY COUNTS." Direct daaronder was een foto van onbezorgde basisschoolkinderen die naar school gingen voor hun eerste schooldag. (In sommige delen van de Verenigde Staten gaan scholen in augustus open.) Trump kwam trouwens aan de macht omdat de twee grote politieke partijen de Amerikaanse kiezers in 2016 de volgende twee keuzes gaven: kies Hillary Clinton als president ondanks het feit dat ze tijdens haar tijd als minister van Buitenlandse Zaken Top Secret-documenten had verplaatst, van de veilige servers van de overheid naar haar privéserver in de kelder van haar huis in New York (die geen enkele overheidsbescherming bood).


Maar het is in ieder geval goed om te weten dat de Wereldbank denkt dat de VS "een laag niveau van corruptie" heeft.[Alle links, bronnen, documenten en meer informatie uitsluitend voor abonnee's][3 augustus 2023]

 

Afdrukken Doorsturen