Federal Reserve blaast haar balans weer op

In tegenstelling tot wat economen en analisten ons willen doen geloven is er niets normaals aan een Amerikaanse Federal Reserve die honderden miljarden per week naar niet met name genoemde banken op Wall Street sluist. Iemand heeft een probleem.

Afgelopen week sprak in Denver, bij de National Association of Business Economists, Jerome Powell, voorzitter van de Federal Reserve, en zei (toespraak hier) hij dat een groter, langdurige bailout van Wall Street eraan komt - hoewel we de bailouts geen nieuwe ronde van Quantative Easing mogen noemen. Yeah, right.
Zijn twee belangrijkste punten werden weggestopt in een mistig betoog maar kwamen luid en duidelijk over: "... mijn collega's en ik zullen binnenkort maatregelen aankondigen om over een periode de voorraad reserves te verhogen."
En dit: "Zoals we in onze verklaring van maart meldden we zullen we bij balansnormalisatie op een gegeven moment beginnen met het verhogen van ons effectenbezit om een passend niveau van reserves aan te houden. Die tijd is nu in ons voordeel."

Laat die laatste uitspraak even bezinken. Onder de vorige voorzitter van de Federal Reserve, Janet Yellen, betekende normalisatie van de balans bij de Federal Reserve het verminderen van de ongekende Fed-balansomvang van $ 4,5 biljoen (!) om terug te keren naar iets van vóór de crisis. Onder Powell betekent normalisatie nu het vergróten van de balans van de Fed naar nog niet gedefinieerde hoogten.

De balans van de Federal Reserve was opgeblazen tot het ongekende niveau van $ 4,5 biljoen door obligaties op te kopen van de wankelende banken van Wall Street tijdens de financiële crisis. De Fed geeft zijn reddingsacties aan Wall Street graag mooie namen om hun echte doel te verhullen. Deze heette Quantitative Easing of QE. Van november 2008 tot oktober 2014 heeft de Fed drie ronden QE ingezet - QE1, QE2 en QE3. De laatste stond op Wall Street bekend als QE-Infinity omdat deze een open einde leek te hebben.

Op 7 januari 2008 bedroeg de balans van de Fed $ 881 miljard. Tegen 2015 en drie rondes van QE was het uit de hand gelopen naar $ 4,5 biljoen. Yellen startte haar normalisatieprogramma om de balans van de Fed in oktober 2017 te verkleinen door het verwijderen van de vervallende schatkistpapieren van de Fed en de hoofdbetalingen op door hypotheek gedekte effecten die de Fed had gekocht van banken van Wall Street. Powell's Federal Reserve stopte die afname afgelopen augustus. De Fed is weer bezig met het "herinvesteren" van zijn vervallende obligaties in nieuwe obligaties om zijn balans opnieuw op te pompen.

Bovendien heeft de Fed vanaf 17 september van dit jaar voor honderden miljarden dollars per week toegevoerd aan doorlopende leningen aan effectenbedrijven (primaire dealers) van Wall Street door in te grijpen in de "repurchase agreement"-markt (repo). Tussen 11 september en 30 september is de balans van de Fed explosief gestegen met $ 176 miljard - in slechts 19 dagen - tot een totaal van $ 3,9 biljoen.Maar 13 juni vorig jaar dacht Powell nog heel anders. Tijdens zijn persconferentie op die datum legde Powell het normalisatieschema uit en verklaarde hij: “... ons programma voor het verminderen van onze balans, dat in oktober begon, verloopt soepel. Behoudens een materiële en onverwachte verzwakking van de vooruitzichten, zal dit programma volgens schema verlopen en zal onze balans blijven krimpen."

Aangezien Powell de balans van de Fed niet langer vermindert, maar deze dramatisch uitbreidt, moeten we hem aan zijn woord houden op die persconferentie en concluderen dat er een "onverwachte verzwakking van de vooruitzichten is geweest", ondanks het feit dat hij  in zijn toespraken nog steeds een rooskleurige draai geeft aan de Amerikaanse economie.

De Federal Reserve weet duidelijk al maanden dat wat het van plan was te doen om het financiële systeem opnieuw te redden, niet populair zou zijn bij het Amerikaanse volk en dat het waarschijnlijk zwaar onder vuur zou komen te liggen van sommige leden van het Congres. Dus op 25 februari lanceerde het een public relations-campagne genaamd "Fed Listens". Het beschrijft zijn luistertournee door het land als volgt:

At the Fed, we’re currently reviewing our monetary policy strategy to find out if there are ways it could be improved to achieve the goals assigned to us by law. To make sure we consider a broad range of views from the public we serve, we’re holding Fed Listens events in diverse locations across the U.S. These events will focus on communities where, despite a strong economy, people are struggling to keep pace.


Bij de Fed herzien we momenteel onze monetaire-beleidsstrategie om erachter te komen of er manieren zijn om deze te verbeteren om de doelen te bereiken die ons wettelijk zijn opgelegd. Om ervoor te zorgen dat we rekening houden met een breed scala aan opvattingen van het publiek dat we bedienen, houden we evenementen van Fed Listens op verschillende locaties in de VS. Deze evenementen zijn gericht op gemeenschappen waar mensen ondanks een sterke economie moeite hebben gelijke tred te houden.


De Fed weet heel goed dat mensen vandaag de dag moeite hebben om gelijke tred te houden, want van december 2007 tot juli 2010 heeft het in het geheim een ​​cumulatieve $ 29 biljoen doorgesluisd naar de megabanken van Wall Street en buitenlandse banken die tegenpartijen waren bij hun wilde derivatenplannen, en al die banken op die manier te redden. Een aanzienlijk deel van de Fed-leningen werd aangeboden tegen een rentetarief van minder dan 1 procent toen sommige van deze banken wankelden of ronduit insolvent waren en op de open markt zelfs niet tegen 10% hadden kunnen lenen.
Terwijl de Fed de "wilde weldoener" speelde voor de zombiebanken in Wall Street die hun eigen instorting hadden veroorzaakt door corrupte subprime-activiteiten en derivatenhandel, bleef de Fed zwijgen omdat deze zelfde Wall Street-banken onder haar toezicht huishoudens in de problemen bracht door hoge dubbelcijferige rentetarieven te rekenen op creditcards; miljoenen huizen liet dichttimmeren (foreclosures) waardoor verlaten buurten werden verwoest, terwijl zij ook nog profiteerden van zijweddenschappen die ze hadden gemaakt dat hun eigen obligaties die voorbestemd waren voor een faillissement, zouden instorten; en ze betaalden zichzelf vervolgens miljarden dollars aan bonussen van bailout-fondsen van de belastingbetaler.

Hoe scheef de welstandsverhoudingen in de VS zijn, blijkt wel uit onderstaande grafiek. De top 0,1% van de Amerikaanse bevolking bezit net zoveel als de "onderste" 90%.


Niets illustreert beter de vriendjespolitiek tussen Wall Street en de Fed in New York, die toen èn nu het grootste deel van de reddingsprogramma's van de Federal Reserve voor Wall Street uitvoert, dan een passage uit het boek van Neil Barofsky, Bailout: An Inside Account of How Washington Abandoned Main Street While Rescuing Wall Street.
Barofsky was de speciale inspecteur-generaal van het reddingsprogramma van de belastingbetaler, bekend als TARP of Troubled Asset Relief Program. In zijn boek schrijft hij over de Amerikaanse minister van Financiën Tim Geithner die zijn positie niet waarmaakte na nalatig toezicht op de megabanken op Wall Street als president van de Federal Reserve Bank van New York. Barofsky schrijft over het zieke plan van Geithner om "de landingsbaan te schuimen" voor de Wall Street-banken:

For a good chunk of our allotted meeting time, Elizabeth Warren grilled Geithner about HAMP, barraging him with questions about how the program was going to start helping home owners. In defense of the program, Geithner finally blurted out, ‘We estimate that they can handle ten million foreclosures, over time,’ referring to the banks. ‘This program will help foam the runway for them.’


Voor een goed deel van de ons toegewezen vergadertijd onderwierp Elizabeth Warren Geithner aan een kruisverhoor over HAMP  en stelde hem vragen over hoe het programma huiseigenaren zou gaan helpen. Ter verdediging van het programma flapte Geithner er eindelijk uit: 'We schatten dat ze in de loop van de tijd tien miljoen executies aankunnen', verwijzend naar de banken. ‘Dit programma helpt hen zich voor te bereiden op een catastrofe".A lightbulb went on for me. Elizabeth had been challenging Geithner on how the program was going to help home owners, and he had responded by citing how it would help the banks. Geithner apparently looked at HAMP as an aid to the banks, keeping the full flush of foreclosures from hitting the financial system all at the same time. Though they could handle up to ‘10 million foreclosures’ over time, any more than that, or if the foreclosures were too concentrated, and the losses that the banks might suffer on their first and second mortgages could push them into insolvency, requiring yet another round of TARP bailouts. So HAMP would ‘foam the runway’ by stretching out the foreclosures, giving the banks more time to absorb losses while the other parts of the bailouts juiced bank profits that could then fill the capital holes created by housing losses.


Er ging me een lichtje op. Elizabeth had Geithner uitgedaagd hoe het programma huiseigenaren zou helpen, en hij had gereageerd door te citeren hoe het de banken zou helpen. Geithner beschouwde HAMP blijkbaar als een hulpmiddel voor de banken, waardoor de volledige afscherming van foreclosures niet tegelijkertijd het financiële systeem zou aantasten. Hoewel ze over een bepaalde periode tot '"10 miljoen faillissementen" zouden kunnen verwerken, of meer dan dat, of als de faillissementen te geconcentreerd waren, en de verliezen die de banken op hun eerste en tweede hypotheek zouden kunnen lijden, hen in insolventie zouden kunnen duwen, wat weer een nieuwe ronde van TARP reddingsoperaties zou vereisen. Dus HAMP zou de banken voorbereiden door de foreclosures uit te rekken, waardoor de banken meer tijd kregen om verliezen op te vangen, terwijl de andere delen van de reddingsoperaties de bankwinsten opsloegen die vervolgens de kapitaalgaten zou kunnen opvullen die zijn ontstaan door verliezen op woningen.


Als een direct gevolg van het Federal Reserve-beleid tijdens de financiële crisis, ondervinden de Verenigde Staten van Amerika heden ten dage zijn ergste inkomens- en welvaartsongelijkheid sinds het einde van de jaren twintig - een ander tijdperk waarin Wall Street controle over de machthebbers in Washington. had gekregen

Het is lang geleden dat het Amerikaanse Congres de allesomvattende vraag stelde: is het massale leningenprogramma van de New York Fed aan Wall Street-bedrijven wel legaal? En was het legaal van 2007 tot 2010 tijdens de financiële ineenstorting op Wall Street?

Het Federal Reserve-systeem werd in 1913 onder maffiose omstandigheden gecreëerd met een "Discount Window"  dat de ultiemte geldschieter zou zijn van spaarbanken om te voorkomen dat paniek en bankruns het Amerikaanse banksysteem ten val zouden kunnen brengen. Tot op de dag van vandaag mogen alleen geldontvangende instellingen (vooral banken, dus) lenen bij het kortingsvenster van de Fed.
Historisch gezien werd er spaarzaam gebruik gemaakt van haar geldverstrekkende rol en werden er tijdens de eerdere grote crash op Wall Street van 1932 tot 1936 slechts 123 leningen verstrekt. De leningen bedroegen toen in totaal $ 1,5 miljoen (of ongeveer $ 27,3 miljoen in hedendaagse dollars). De leningen van 1936 waren de laatste die verstrekt werden, tot 2007.

Een GAO-rapport kwam uit op iets meer dan $ 16 biljoen aan cumulatieve leningen die de Federal Reserve van eind 2007 tot midden 2010 had verstrekt aan Wall Street en wereldwijde banken - alles verbirgen in een labyrint van uitgebreide programma's. Maar de GAO slaagde er niet in om talrijke Fed-operaties zoals STOMO en haar dollarswaplijnen aan buitenlandse centrale banken te melden. Toen alle programma's werden opgeteld door academische onderzoekers, meldde het Levy Economics Institute (PDF) dat het cumulatieve bedrag uitkwam in de buurt van $ 29 biljoen (dat is 29.000.000.000.000 dollar).

De kernfunctie van deposito-banken in de geschiedenis van de VS was om die deposito's te gebruiken om waardevolle bedrijven, die kunnen helpen de Amerikaanse economie te laten groeien, geld te lenen, zodat ze Amerika concurrerend kunnen houden en goedbetaalde banen aan het Amerikaanse volk kunnen brengen.

Nooit in zijn geschiedenis is de Federal Reserve, de Amerikaanse centrale bank, gemachtigd om te fungeren als de "ultieme" kredietverstrekker als laatste redmiddel voor bedrijven van Wall Street die in de aandelenhandel zitten. Die bedrijven worden verondersteld deel uit te maken van een vrij en efficiënt marktsysteem waar bedrijven die onnodige risico's nemen als gevolg van handel in aandelen, obligaties en derivaten, failliet mogen gaan als hun weddenschappen verkeerd aflopen. Maar tijdens de financiële crisis van 2007 en 2008 heeft de Federal Reserve leningenprogramma's opgezet die specifiek waren ontworpen om de slechte weddenschappen van effectenbedrijven op Wall Street te redden. Het huidige leningenprogramma van de Fed blijkt precies hetzelfde te doen.

Hiernaast staat een lijst van de 24 Wall Street-bedrijven (bekend als primaire dealers - daarover straks meer) die exclusief in aanmerking komen voor het ontvangen van de honderden miljarden dollars aan overnacht- en langere termijn leningen van de Fed via haar regionale bank, de Federal Reserve Bank of New York. Dit leningenprogramma begon abrupt op 17 september van dit jaar.

Van de 24 bedrijven heeft (afgezien van Deutsche Bank) er maar één het woord 'bank' in zijn naam. Dat is het Amerikaanse filiaal van de Bank of Nova Scotia. Elf van de bedrijven hebben het woord 'Securities' in hun naam en zijn genoteerd bij Wall Street's toezichthouder, FINRA, als broker dealers - wat betekent dat hun primaire activiteit het verkopen van effecten (aandelen, obligaties, enz.) Voor hun klanten of hun eigen rekening. De rest zijn investeringsbanken die ondermeer trading desks hebben - nogmaals, het zijn geen deposito-banken. (Sommige zijn natuurlijk eenheden van zogenaamde universele banken, die dankzij de intrekking van de Glass-Steagall-wet in 1999 federaal verzekerde commerciële banken mogen hebben, evenals alle risicovolle aandelenhandel.)

In de lijst van 24 bedrijven vinden we ook Citigroup Global Markets en Morgan Stanley. Beide zijn investeringsbanken en staan op nummer 1 en nummer 2 van het verraderlijke reddingsprogramma van de New York Fed tijdens de financiële crisis, die bekend staat als de Primary Dealer Credit Facility (PDCF). Citigroup Global Markets leende een verbijsterende $ 2,02 biljoen (!) aan doorlopende leningen van dat programma, terwijl Morgan Stanley $ 1,9 biljoen van de totale $ 8,95 biljoen leende - die werd doorgesluisd naar effectenbedrijven van Wall Street. De leningfaciliteit van de PDCF duurde van 16 maart 2008 tot 1 februari 2010 - een zeer lange tijd voor wat de Fed kenmerkte als een "noodactie".

Volgens de audit van het Government Accountability Office van de kredietprogramma's van de Federal Reserve tijdens de financiële crisis, werkte de PDCF als volgt:

On March 16, 2008, the Federal Reserve Board announced the creation of PDCF to provide overnight collateralized cash loans to the primary dealers. FRBNY [Federal Reserve Bank of New York] quickly implemented PDCF by leveraging its existing legal and operational infrastructure for its existing repurchase agreement relationships with the primary dealers… Eligible PDCF collateral initially included collateral eligible for open-market operations as well as investment-grade corporate securities, municipal securities, and asset-backed securities, including mortgage-backed securities.


Op 16 maart 2008 kondigde de Federal Reserve Board de oprichting aan van PDCF om contante leningen (tegen onderpand) te verstrekken aan de primaire dealers. FRBNY [Federal Reserve Bank of New York] implementeerde PDCF snel door gebruik te maken van zijn bestaande juridische en operationele infrastructuur voor zijn bestaande repo-overeenkomstrelaties met de primaire dealers... In aanmerking komend voor PDCF-onderpand omvatte in eerste instantie onderpand voor open-markttransacties, evenals investment-grade bedrijfseffecten, gemeentelijke effecten en door activa gedekte effecten, inclusief door hypotheek gedekte effecten.


Maar zes maanden nadat PDCF was begonnen, had Wall Street geen goede onderpanden meer, maar had het nog steeds biljoenen dollars nodig aan doorlopende leningen. Dus begon de Fed in New York schimmig onderpand te accepteren. Het GAO-rapport vertelt ons dit:

On September 14, 2008, shortly before Lehman Brothers announced it would file for bankruptcy, the Federal Reserve Board announced changes to TSLF and PDCF to provide expanded liquidity support to primary dealers. Specifically, the Federal Reserve Board announced that TSLF-eligible collateral would be expanded to include all investment-grade debt securities and PDCF-eligible collateral would be expanded to include all securities eligible to be pledged in the tri-party repurchase agreements system, including noninvestment grade securities and equities.


Op 14 september 2008, kort voordat Lehman Brothers aankondigde faillissement aan te vragen, kondigde de Federal Reserve Board wijzigingen aan in TSLF en PDCF om uitgebreide liquiditeitssteun te bieden aan primaire dealers. Meer specifiek kondigde de Federal Reserve Board aan dat het in aanmerking komende onderpand van TSLF zou worden uitgebreid met alle schuldbewijzen van beleggingskwaliteit en het in aanmerking komende onderpand van de PDCF zou worden uitgebreid met alle effecten die in aanmerking komen om te worden verpand in het systeem van terugkoopovereenkomsten met drie partijen, inclusief effecten en aandelen zonder beleggingskwaliteit.


Met andere woorden, op een moment dat de aandelenmarkt zich in een vrije val bevond, accepteerde de New York Fed "effecten" (aandelen) als onderpand en "effecten zonder beleggingskwaliteit", een beleefde term voor junk bonds: alles wordt uit de kast gehaald om de investeringsbanken en beurshandelmakelaars van Wall Street overeind te houden - een activiteit die nooit deel uitmaakte van het takenpakket en de missie van de Federal Reserve.


De Federal Reserve gaat dus tot zeker in het tweede kwartaal van 2020 Amerikaanse Treasury leningen opkopen - dat is althans vrijdag bekendgemaakt, na een stemming. Geen verrassing, omdat zoals gezegd voorzitter Jerome Powell eerder had verklaard dat de centrale bank spoedig zou beginnen om zijn balans weer uit te breiden. De eerste obligatie-opkopen vinden vanaf komende dinsdag plaats.
In eerste instantie zal de Fed tot zeker half november voor 60 miljard dollar per maand aan Amerikaanse schatkistleningen opkopen.
Daarnaast blijft de Fed ook repo-operaties uitvoeren, waarbij het dagelijks ten minste 75 miljard dollar in het financiële systeem pompt. Dit gebeurt tot zeker eind januari 2020.

Afgelopen vrijdag kocht de centrale bank voor bijna 83 miljard dollar aan effecten op. Twee keer per week zal de Fed ook zogenoemde "term repo"-operaties uitvoeren, waarbij het voor zeker 35 miljard dollar aan liquiditeit aanbiedt.

Het openzetten van de geldsluizen bij de Fed komt op een moment dat wereldwijd banken, waaronder vele die behoren tot de 24 primaire dealerbanken van de Fed die in staat zijn om te lenen van de New York Fed in het kader van de huidige repo-activiteiten (repo-overeenkomst), hebben aangekondigd flink wat personeel op straat te zetten. Het meest recente nieuws over een massa-ontslag lazen we in de Financial Times in een artikel dat zegt dat HSBC nog eens een extra 10.000 banenverlies plant bovenop de 4.700 die het eerder had aangekondigd. Een andere Europese bank die via derivaten sterk is verbonden met Wall Street, de grootste zombiebank geldverstrekker van Duitsland, Deutsche Bank, heeft haar aandelenkoers ook dit jaar alleen maar zien dalen.

Volgens een grafiek gepubliceerd door Bloomberg News op 24 september, bedroeg het banenverlies zoals gepland door wereldwijde banken op dat moment ongeveer 58.200. Dat was vóórdat de Financial Times afgelopen weekend nog eens een verlies van die 10.000 arbeidsplaatsen bij HSBC meldde.

Een grote Amerikaanse bank, Citigroup, heeft volgens een artikel van 31 juli in Fortune ook het plan honderden werknemers in dienst bij haar vastrentende- en aandelenhandel, te lozen. De publicatie legde destijds uit dat “de handelsinkomsten bij de vijf grootste Amerikaanse banken op Wall Street in het tweede kwartaal met 8% daalden, na een daling van 14% in de eerste drie maanden van het jaar - wat doet vermoeden dat banken wereldwijd zich opmaken voor hun slechtste eerste halfjaarresultaten in meer dan een decennium."

De leningen die momenteel door de Fed van New York (de krachtigste van de 12 regionale banken van de Federal Reserve) naar Wall Street worden gesluisd, worden alleen aan de primaire dealers aangeboden. Wat de meeste Amerikanen niet beseffen, is dat een groot aantal van deze primaire dealers onderdelen van buitenlandse banken zijn. (Zie de primaire dealerlijst eerder in dit artikel.)

De primaire dealers voeren niet alleen open-markttransacties uit met de Fed in New York, maar ze moeten ook overeenkomen contractueel gebonden te zijn om aankopen te doen in elke veiling van Amerikaanse staatsobligaties. Voordat het Amerikaanse ministerie van Justitie in een multi-decennium winterslaap ging over kwesties inzake antitrust en megabanken toeliet om andere megabanken op te kopen (en daardoor too big to fail werden), waren er 46 primaire dealers in 1988. In 1999 was dat aantal gekrompen tot 30. Vandaag staat de teller op 24.

De Fed in New York moet wanhopig zijn om het aantal primaire dealers een boost geven, want in mei van dit jaar heeft de Fed Amherst Pierpont, een kleine beursvennootschap, aan zijn selectie toegevoegd, waar vrijwel niemand buiten Wall Street ooit van heeft gehoord, en mogelijk zelfs daar niet. Volgens de website van het bedrijf heeft het "meer dan 200 werknemers". De grote Wall Street-banken zoals JPMorgan Chase, Citigroup en Bank of America hebben meer dan 200.000 werknemers.

De geldpomp-operatie van de Fed doet weer denken aan het controversiële programma dat het in 2008 heeft opgezet en bekend staat als Single Tranche Open Market Operations of STOMO. De naam is slim ontworpen om het te laten klinken als onderdeel van de routinematige open-markttransacties van de New York Fed, terwijl het eigenlijk een enorm reddingsplan was voor Wall Street-investeringsbanken dat de Fed jarenlang weigerde te noemen. Op 6 juli 2011 meldde Bloomberg News, op verzoek van de Freedom of Information Act, dat Lehman Brothers "maar liefst $ 18 miljard heeft geleend in vier afzonderlijke leningen ... drie maanden vóórdat haar moedermaatschappij het grootste faillissement in de geschiedenis van de VS instelde". Interessant is het te weten dat terwijl de Fed-operatie van New York nu 14-daagse leningen verstrekt, het STOMO-programma 28-daagse leningen verleende.

Volgens onze informatie gebruikt de Fed van New York vandaag de dag dezelfde strategie als tijdens de financiële crisis om het Congres de namen te ontzeggen van de banken die deze honderden miljarden dollars aan doorlopende leningen ontvangen. Het standpunt van de Fed is dat deze leningen niet worden verstrekt als "noodleningen" op grond van artikel 13, lid 3, van de Federal Reserve Act (die volgens Dodd-Frank duidelijk volledige openbaarmaking voor de Senaatscommissie en de Commissie voor financiële diensten van het Huis van Afgevaardigden vereist), maar gewoon één van de operaties is die altijd gebeuren. Het probleem met die stellingname is dat dit de eerste keer is dat de Fed op deze manier tussenbeide komt sinds de financiële crisis van 2007-2008, dus het lijkt zeker dat er een soort van "noodsituatie" plaatsvindt.

Zoals we onlangs meldden heeft de Federal Reserve verschillende kritieke bankbeschermingen uitgehold die na de financiële crisis van 2007-2008 waren ingevoerd, waardoor de economie verder in gevaar kwam. De laatste regel bedreigt de veiligheid en soliditeit van het bancaire systeem vanuit meerdere invalshoeken. Het verminderen van de striktheid van bankkapitaalvereisten, liquiditeitsregels en stresstests maakt grote bankfaillissementen waarschijnlijker - terwijl het afzwakken van de financiële vereisten de economische verwoesting verergert die door dergelijke mislukkingen wordt vergroot.
De begunstigden van deze terugdraaiingen door de Fed zijn geen kleine bedrijven. Binnenlandse regionale banken, de Amerikaanse activiteiten van buitenlandse megabanken en zelfs Wall Street-banken genieten allemaal van verschillende niveaus van deregulering in dit pakket... Wanneer het nemen van ongecontroleerde risico's leidt tot instabiliteit in het financiële systeem, zal de pijn vooral worden gevoeld door werkende gezinnen en belastingbetalers.

Je vraagt je af hoe lang het nog zal duren voordat de Fed in New York, openlijk of in het geheim, "waardeloos" onderpand van Wall Street begint te accepteren voor zijn leningen. Het is geen geruststellende gedachte dat het nog maar een jaar geleden is dat we schreven over de stemmen die bepleitten dat de Federal Reserve aandelen mag kopen tijdens de volgende crisis in Wall Street.

Afdrukken Doorsturen