Corruptie viert hoogtij op Wall Street

Als belegger op Wall Street heb je - als er wat mis gaat - in het geheel geen rechten. Dat kan ook niet anders want het is de meest corrupte industrie van de Verenigde Staten. Weet dat als u gaat beleggen via een broker of makelaarskantoor, u meedoet aan een gemanipuleerd spel op Wall Street, een spel dat ook nog gemanipuleerde regels kent.

Gisteren heeft de Public Investors Advocate Bar Association (PIABA) Foundation een onderzoek gepubliceerd dat aantoont dat de banken en beursvennootschappen van Wall Street weer terugvallen op hun oude trucjes in het manipuleren van het privaatrechtelijk systeem dat door haar zelfregulator, FINRA, is ontworpen, geheel in het voordeel van Wall Street en ten nadele van de gewone burger.

PIABA heeft eerder laten zien hoe FINRA, toen het nog NASD heette, het selectieproces voor het kiezen van arbiters (scheidsrechters) had aangepast, zodat de beste vriendjes werden geselecteerd. PIABA heeft deze verklaring op 20 juli 2000 vrijgegeven:

In direct and flagrant violation of federal law, the NASD systematically evaded the Securities and Exchange Commission approved ‘Neutral List Selection System’ arbitration rule requiring arbitrators to be selected on a rotating basis. Instead, the NASD secretly programmed its computers to select some arbitrators on a seniority basis – just what the rule was designed to prevent.


In directe en flagrante schending van de federale wetgeving, heeft de NASD systematisch de door de Securities and Exchange Commission goedgekeurde arbitrageregel "Neutral List Selection System" omzeild die arbiters op roulerende basis moet selecteren. In plaats daarvan programmeerde de NASD in het geheim zijn computers om een aantal arbiters te selecteren op anciënniteitsbasis - precies waarvoor de regel was bedoeld om te voorkomen.


Het selecteren van arbiters uit een beperkte pool van goedbetaalde herhalingsspelers, velen met banden met Wall Street, staat in schril contrast met het selectieproces van pool van jury's in de nationale rechtbanken, waar potentiële juryleden willekeurig worden gekozen uit tienduizenden doorsnee burgers.

PIABA had de manipulatie ontdekt toen haar advocaten het arbitrageselectiesysteem tijdens een conferentie probeerden te testen. PIABA merkte destijds op in hun verklaring dat “deze regelovertreding honderden of zelfs duizenden verplichte arbitrages met effecten heeft aangetast - waarvan vele nog steeds lopen. In elk van die gevallen zijn de materiële rechten van publieke investeerders bij een neutraal panel cynisch geschonden", schreef PIABA, eraan toevoegend: "Veel publieke investeerders werden dus twee keer bedrogen: ten eerste door een bedrijf dat NASD-lid is, dat hen op frauduleuze wijze hun spaargelden heeft ontfutseld, en ten tweede door de gemanipuleerde panels van het NASD Arbitration Department.”

Dit keer manipuleren makelaars/brokers-onderdelen van grote Wall Street-banken zoals UBS en Citigroup het systeem door legitieme klantenclaims tegen hun makelaars te verwijderen uit het openbare register (dat bekend staat als BrokerCheck), een website waar klanten kunnen uitzoeken of ze een potentiële makelaar kunnen vertrouwen - door te kijken naar eerdere beschuldigingen tegen hem of haar.

Zowel UBS als Citigroup konden hun eigen criminele geschiedenis nog niet zuiveren. Beide Wall Street-bedrijven werden in 2015 door het Amerikaanse ministerie van Justitie afzonderlijk beschuldigd van een misdrijf, waarvoor ze beide schuld hebben bekend. Citigroup werd aangeklaagd voor het manipuleren van de valutamarkt terwijl UBS werd aangeklaagd vanwege zijn rol in het manipuleren van de rentevoet benchmark, beter bekend als Libor.

Het onderzoeksrapport van de PIABA Foundation karakteriseert wat er met BrokerCheck is gebeurd: Het wordt systematisch gemanipuleerd, uitgebuit en misbruikt met eenzijdige hoorzittingen, manipulatie van de selectie van arbiters, verwijdering van belangrijke klachten van klanten en misbruik (en mogelijk frauduleus) gedrag in een zodanige mate dat het onmiddellijk moet worden gestopt totdat het systeem volledig kan zijn gescreend en gerepareerd. Tot die tijd kan BrokerCheck niet worden beschouwd als een betrouwbaar hulpmiddel voor beleggers om de achtergrond van brokers te onderzoeken.”

In vrijwel alle opzichten is Wall Street de meest consistente corrupte industrie in Amerika. En omdat Amerikanen nu permanent in de Failing Up-samenleving lijken te leven waar geen slechte daad onbeloond blijft, geeft het corrupt zijn recht op Wall Street's eigen rechtssysteem. Als u een beleggingsrekening bij een van de grote Wall Street-bedrijven wilt openen, moet u afzien van uw recht bij de nationale rechtbanken en ermee instemmen om een geschil voor te leggen aan de kangoeroe-rechtbank van Wall Street - die geen procedurele bescherming van een rechtszaal bezit, inclusief het recht om in beroep te gaan. Het publiek en de media zijn ook uitgesloten kennis te nemen van de procedures, om dingen mooi en duister te houden zoals Wall Street dat graag ziet.

Het privaatrechtssysteem voor Wall Street wordt "verplichte arbitrage" genoemd en de gedocumenteerde misbruiken in de afgelopen decennia zijn legio.

De manier waarop het systeem tegenwoordig wordt gemanipuleerd, is dat legitieme claims van klanten tegen een makelaar, die al in het voordeel van de klant zijn beslist of zijn geregeld en op de openbaarmakingspagina's van BrokerCheck verschijnen, verdwijnen. Het wegvallen van de onthullingen wordt "expungement" genoemd.
Dit manipuleren van het arbitragesysteem werkt meestal als volgt: de makelaar dient een claim in tegen zijn eigen bedrijf voor $ 1. Dat lage bedrag garandeert meestal dat zijn claim door slechts één scheidsrechter in plaats van drie wordt gehoord. Omdat zijn beursvennootschap en hij allebei graag willen dat die klantengelden uit openbare registers worden verwijderd, kiezen ze een arbiter waarvan ze denken dat die het verzakingsverzoek niet zal betwisten. En om de zaken verder in hun voordeel te beslechten, selecteren ze advocatenkantoren die gespecialiseerd zijn in deze expungement-manoeuvre.

In bewijsstuk A dat gisteren door de PIABA Foundation is vrijgegeven, verschijnen twee namen van advocatenkantoren die consistent in beeld komen voor het "expungen" (verwijderen) van UBS en Citigroup en/of hun makelaars in expungement-procedures: Bressler Amery & Ross en AdvisorLaw.
Bressler Amery & Ross klinkt een beetje als een externe raadsman voor UBS die ooit interne raadsman was voor UBS. We vonden dit artikel uit 2010 met de kop "Bressler verwelkomt zes advocaten van UBS Financial Services."

Een van de mensen die in 2010 bij Bressler kwam, en die nog steeds bij het advocatenkantoor werkt, is Wes Holston. Volgens zijn cv was hij "interne adviseur en uitvoerend directeur van UBS Financial Services, waar hij de geschillen van het bedrijf in 21 staten en Puerto Rico behandelde en er toezicht op hield."

Een ander advocaten-cv dat momenteel wordt vermeld op de website van Bressler is van David Hantman. Zijn rol bij het advocatenkantoor wordt als volgt uitgelegd:

David leads the firm’s Expungement practice, working closely with in-house counsel, branch management, registration/regulatory reporting professionals and financial advisors to educate them about the expungement process and help evaluate regulatory disclosures, including customer complaints. He has built a dedicated team that assists both firms and registered representatives navigate the expungement process through court confirmation and has handled more than 100 expungement matters… Of note, David worked closely with securities industry leaders to author SIFMA’s [Wall Street’s trade association] response to FINRA Regulatory Notice 17-42, which seeks to overhaul the expungement process.


David leidt de Expungement-praktijk van het bedrijf en werkt nauw samen met interne adviseurs, filiaalbeheer, professionals op het gebied van registratie/wettelijke rapportage en financiële adviseurs om hen te informeren over het expungementproces en te helpen bij het evalueren van openbaarmakingen door regelgevende instanties, waaronder klachten van klanten. Hij heeft een toegewijd team samengesteld dat zowel bedrijven als geregistreerde vertegenwoordigers helpt bij het navigeren door het gerechtelijk proces door bevestiging van de rechtbank en heeft meer dan 100 expungement-zaken behandeld. Merk op dat David nauw samenwerkte met leiders van de effectenindustrie om de reactie te schrijven van SIFMA [Wall Street's brancheorganisatie] op FINRA Wettelijke kennisgeving 17-42, die tot doel heeft het expungement-proces te herzien.


Een andere advocaat bij Bressler kwam van UBS in 2017, Kerry A. Zinn. Het persbericht toentertijd zei dat Zinn "diende als een senior toezichthoudende advocaat voor de retailmakelaar/dealer van UBS en haar werknemers in verband met onderzoeken en handhaving door toezichthouders, waaronder prominente onderzoeken met meerdere toezichthouders".
Bressler merkt op zijn website ook op dat een van zijn huidige advocaten, Angela Turiano, "fungeert als een FINRA-scheidsrechter." Het advocatenkantoor voegt eraan toe: “Haar ervaring in deze hoedanigheid heeft hen in veel gevallen veel opgeleverd bij het navigeren voorbij FINRA-gerelateerde obstakels.”

Een ander bedrijf dat de makelaar vaak vertegenwoordigt wanneer Bressler het makelaarsbedrijf vertegenwoordigt, is een bedrijf genaamd AdvisorLaw. Vreemd is het dat, omdat het regelmatig in de expungement-procedure wordt vermeld als advocaat voor de makelaarseisen, het op zijn website zegt dat het “geen juridische onderneming is en geen juridische diensten verleent. AdvisorLaw heeft de expertise om financiële professionals te adviseren en bij te staan wanneer het tijd is om uw goede naam te verdedigen."
Waarom zou een bedrijf het woord "Law" in zijn naam zetten als het geen juridische onderneming is?

AdvisorLaw schept op de hele website op dat het de "800 pond zware gorilla" is als het gaat om expungements, en schrijft dat "AdvisorLaw meer expungementclaims behandelt dan de rest van de industrie samen. We hebben nog nooit een afwijzing gekregen (ondanks de inspanningen van FINRA)."

Een andere pagina op de website van AdvisorLaw zegt dat het tot nu toe in 2019 1.004 openbaarmakingen heeft gekregen die zijn verwijderd uit makelaarsrecords, een winstpercentage van 88 procent. (Zie bovenstaande afbeelding.) AdvisorLaw schept ook op zijn websiteop  dat het criminele onthullingen kan verwijderen, waarbij men stelt:

AdvisorLaw ensures that you have the best possible representation in state court in order to expunge criminal disclosures. Not every state offers the ability to expunge old offenses, and the rules vary widely from state to state. However, if available, you may qualify to have any record of past criminal offenses sealed or destroyed and subsequently removed from your CRD [Central Registration Depository].


AdvisorLaw zorgt ervoor dat u de best mogelijke vertegenwoordiging in de staatsrechtbank hebt om criminele onthullingen te verwijderen. Niet elke staat biedt de mogelijkheid om oude overtredingen te verwijderen, en de regels verschillen sterk van staat tot staat. Indien beschikbaar, kunt u echter in aanmerking komen voor het laten verzegelen of vernietigen van een record van strafbare feiten uit het verleden en vervolgens laten verwijderen van uw CRD [Central Registration Depository].


De Securities and Exchange Commission heeft ultiem toezicht op hoe FINRA zijn verplichte arbitrageproces uitvoert. Helaas voor het publiek had de man die momenteel aan het roer staat van de SEC, Jay Clayton, 8 van de 10 grootste Wall Street-banken vertegenwoordigd in de drie jaar voorafgaand aan zijn komst naar de SEC. Clayton kwam van de juridische onderneming op Wall Street, Sullivan & Cromwell.

De les die elke Amerikaanse belegger hieruit zou moeten leren, is heel eenvoudig: als het gaat om beleggen op Wall Street doe je mee aan een gemanipuleerd spel met zijn eigen gemanipuleerde, private rechtssysteem.

Afdrukken Doorsturen