Frankenstein is niet dood, hij leeft!

Mensen die eerder hebben gewaarschuwd dat de corona-"vaccinaties" de eerste aanzet betekent tot de genetische manipulatie van mensen, werden hard aangevallen door de mainstream media, politici en activisten, die dit ontkenden en de bijbehorende angsten belachelijk maakten. Maar op 12 juli 2021 liet de WHO zich over dit onderwerp horen en publiceerde aanbevelingen over de genetische manipulatie van mensen "ter bevordering van de volksgezondheid". Frankenstein is niet dood - hij leeft, en er zijn er veel van!
Een paar dagen geleden hebben we enkele artikelen gepubliceerd over het feit dat de Wereldgezondheidsorganisatie WHO onder haar controle veel aandacht besteed aan human genome editing, dat wil zeggen het manipuleren van menselijk genetisch materiaal (we hebben het niet meer over mRNA, maar ècht DNA), dat ook geregeld wil zien en dat ook publiekelijk en mèt agenda zojuist aangekondigd heeft onder de titel "Human Genome Editing".
Het inleidende artikel op ons blog (link hier) veroorzaakte veel hits (mede omdat het - zonder toestemming weliswaar - integraal werd overgenomen op een aantal zgn. free-rider-sites als bijvoorbeeld indignatie.nl), maar we hadden eerlijk gezegd gedacht dat het een groot algemeen onderwerp zou zijn. De genetische manipulatie van de mensheid is, dus rommelen met de erfelijkheid, onder het ongevraagde "leiderschap" van (en opgeëist door) de directeur-generaal van de WHO, zoals ze zelf schrijven op hun website melden.

Hoewel de mainstream media hierover grotendeels het zwijgen toe doen, is het kennelijk wel een onderwerp wat veel mensen interesseert, en die misschien diie googlen op het onze site gekomen zijn. Dank in ieder geval voor uw bezoek!

Inderdaad is het zo dat de WHO nergens in haar aankondigingen over het bewerken van het menselijk genoom zegt dat het uit de "verbodszone" gehaald moet worden. Waar de WHO in haar rapport echter naar toe wil is dat het in de toekomst wèl mogelijk moet zijn (onder haar supervisie) en naar die toekomst verwijzen de WHO-"aanbevelingen". Zoals gezegd hebben we op dit moment een "verbodstoestand" die de WHO niet kan veranderen. Het is dus goedkoop om te zeggen dat te doen vóórkomen dat de situatie voorlopig zo moet blijven, vooral als je niet de macht hebt om daarover te beslissen. Maar volledige beslissingsbevoegdheid en volledige genetische manipulatie van de mensheid voor de toekomst (en dat kan morgen zijn) eist de WHO alvast op - ondanks dus het feit dat het gaat om een situatie die buiten hun invloedssfeer ligt en waarover zij nu alvast de volledige macht claimt om het onderwerp te definiëren en ook praktische uitvoeringsbevoegdheden voor de toekomst te ontwikkelen.

Wat is er precies mis met de kop die de WHO heeft gekozen voor haar nieuwe campagne "WHO geeft nieuwe aanbevelingen voor het bewerken van het menselijk genoom om de volksgezondheid te bevorderen"? Wat staat er precies in de inleiding hiervan op hun website? "Twee nieuwe rapporten die vandaag zijn gepubliceerd door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) bevatten de eerste wereldwijde aanbevelingen om human genome editing te ontwikkelen als een instrument voor de volksgezondheid, met de nadruk op veiligheid, effectiviteit en ethiek." Duidelijke taal toch?

Die toekomst lijkt dichterbij dan ooit. Twee jaar geleden publiceerde het Algemeen Dagblad een artikel waarin gesproken werd over de Chinese wetenschapper He Jiankui. Die onthulde een jaar eerder dat hij het dna van twee meisjes had aangepast om ze resistent te maken voor het hiv-virus. Het feit dát hij erin geslaagd was hun genen te manipuleren, was niet de grootste schok. Met een nieuwe techniek waarmee wetenschappers heel precies genen kunnen wegknippen en vervangen door andere, hadden zij al succesvol dna van planten en dieren weten te veranderen. De schok was toen vooral groot omdat dit een clandestien experiment was, met de menselijke soort. He Jiankui had daarbij alle regels aan zijn laars gelapt, vertelde Guido de Wert, hoogleraar biomedische ethiek aan de Universiteit Maastricht.
Hij zal vast niet de enige wetenschapper ter wereld zijn (geweest) die het met de regels en de ethiek niet zo nauw nemen. Vandaar dat er vandaag de dag al volop geëxperimenteerd wordt.

Dat is ook het geval met de ultrarijke geldschieters, zoals bijvoorbeeld - het zal ook niet - Bill Gates. Vaak over geschreven, maar wist u ook dat zijn stichting Europees lobbywerk rond genmanipulatie financiert? Een soepelere regulering kan de doorbraak van innovatieve technologie vergemakkelijken, vindt de miljardair. Het vervelende van mensen met veel geld is dat hoe meer zij daarvan hebben, hoe meer zij denken overal verstand van te hebben en hoe sterker hun verlangen de wereld te verbeteren (naar hùn visie, uiteraard).

Over het onderwerp van genetische manipulatie werd eerder dit jaar gemeld dat op 28 april 2021 de Amerikaanse staat Florida zwermen GGO-muggen zou uitzetten. Bewoners beschouwden het als een 'crimineel experiment' door de door Bill Gates gesteunde biotechnologie-bedrijven.
Het officiële doel achter dit plan was om duizenden genetisch gemodificeerde muggen vrij te laten in een poging ziekten onder gewassen in Florida Keys te bestrijden. Het project heeft geleid tot grote bezorgdheid onder de lokale bevolking, verwijzend naar een "crimineel" experiment dat hen in proefkonijnen zou veranderen. Het plan was in handen van Oxitec, een Brits biotechbedrijf dat zoals gezegd steun kreeg van de Bill and Melinda Gates Foundation. Soortgelijke exercities werden in 2016 uitgevoerd in Brazilië met de Zika-barende mug, ook uitgevoerd door Oxitec, ook ondersteund door de Bill and Melinda Gates Foundation. Zoals bekend waren de gevolgen rampzalig. En als we weten dat in de VS de Amerikaanse defensie over de schouders van de farmaceuten meekijkt, dan kunnen "medicamenten" als snel veranderen in biowapens.
Over Gates en zijn praktijken binnenkort meer.....

Misschien hopen de mainstream media dat als er maar niet over het onderwerp van genetische modificatie geschreven of gesproken wordt, mensen de indruk krijgen dat er op dit vlak niets gebeurt, dat genetische manipulatie van mensen verboden èn blijft, maar in feite is precies het tegenovergestelde het geval. De WHO heeft de wens tot manipulatie van menselijk DNA officieel uitgeroepen, "in alle landen tegelijk", zoals het schrijft. Ook hier ziet de farmaceutische industrie grote kansen voor de toekomst (qua geld dan, natuurlijk).[Alle links, bronnen, documenten en meer informatie uitsluitend voor abonnee's][4 augustus 2021]

 

Afdrukken Doorsturen