De derivaten-tijdbom tikt genadeloos door

Een nieuw rapport van de Amerikaanse centrale bank, de Federal Reserve, toont aan dat hoge hefboomwerking een bedreiging vormt voor de Amerikaanse financiële stabiliteit: van levensverzekeringsmaatschappijen tot hedgefondsen.Het woord "leverage" (hefboomwerking) komt 107 keer voor in het gisteren gepubliceerde Financial Stability Report van de Amerikaanse centrale bank, de Federal Reserve. De tweede vermelding geeft een waarschuwing voor wat er gebeurt als hefboomwerking het financiële systeem opblaast - iets wat Amerikanen maar al te goed hebben geleerd in 2008:
"Overmatige hefboomwerking binnen de financiële sector vergroot het risico dat financiële instellingen niet in staat zullen zijn om zelfs maar bescheiden verliezen op te vangen wanneer ze worden getroffen door onverwachte schokken. In die situaties zullen instellingen worden gedwongen te bezuinigen op de kredietverlening, hun activa moeten verkopen of, in extreme gevallen, te moeten stoppen. Dergelijke reacties kunnen de krediettoegang voor huishoudens en bedrijven aanzienlijk belemmeren."

Misschien is dit een understatement van de Federal Reserve. Niet alleen zijn grote instellingen zoals Bear Stearns en Lehman Brothers in 2008 "gesloten" als gevolg van insolventie, waardoor tienduizenden werknemers hun baan hebben verloren, maar dit is ook wat er kan gebeuren als te veel hefboomwerking dubieuze activa op Wall Street ondersteunt: de belastingbetaler kan een pistool tegen zijn hoofd krijgen om elk groot trading-huis op Wall Street te redden; de regering kan een pistool tegen haar hoofd geplaatst krijgen om Freddie Mac, Fannie Mae en de gigantische verzekeraar AIG te nationaliseren... om de derivaten van Goldman Sachs en zijn broeders op Wall Street te redden; miljoenen Amerikanen kunnen hun baan kwijtraken en hun huis verliezen door gedwongen verkoop; de Federal Reserve kan worden gedwongen om de rentetarieven naar nul te duwen om de activaprijzen op te krikken, waardoor senioren gedwongen worden rond te komen met veel minder rendement op hun effecten; en omdat er zoveel kapitaal werd verspild aan giftige activa in plaats van naar de reële economie te vloeien maakt de VS nog steeds een ondermaatse economische groei door, waardoor tientallen miljoenen Amerikanen te weinig verdienen om een leefbaar bestaan te hebben.

Het stabiliteitsrapport van de Federal Reserve zei het volgende over de hefboomwerking die op de loer ligt bij levensverzekeringsmaatschappijen: “De hefboomwerking van levensverzekeringsmaatschappijen bleef op het hoogste niveau na 2008. Bedrijfsobligaties, CLO's [Collateralized Loan Obligations] en CRE [Commercial Real Estate] schulden vormden nog steeds een groot deel van het vermogen van levensverzekeraars. Als deze activa in waarde dalen, kunnen de kapitaalposities van levensverzekeraars - en daarmee hun vermogen om hun schuldverplichtingen na te komen - worden aangetast."

We vinden het erg vervelend om het tegen de Federal Reserve te zeggen, maar de reden dat de Amerikaanse regering de gigantische levensverzekeringsmaatschappij AIG in 2008 financieel overeind moest houden was omdat megabanken op Wall Street, onder toezicht van de Federal Reserve, een navelstreng van afgeleide producten hadden vastgebonden om hun nek en die van AIG.

Er is niet veel veranderd vandaag de dag. Grote levensverzekeringsmaatschappijen blijven tegenpartijen bij de derivatentransacties van Wall Street.
(Zie ons artikel "De financiële crisis" van 10 maart 2020).

We weten dat AIG weer meedoet met het Spel de Derivaten. Hoe krankzinnig het ook klinkt dat federale toezichthouders dit zouden laten gebeuren, meldde het Office of Financial Research, een onderdeel van het Amerikaanse ministerie van Financiën, in zijn Financial Stability Report 2017 dat de megabanken op Wall Street opnieuw met elkaar verbonden waren via derivaten aan verzekeringsmaatschappijen waaronder AIG, Lincoln National Corp., Ameriprise Financial, Prudential Financial en Voya Financial.

Wat de hefboomwerking bij hedgefondsen betreft, had het Fed-rapport van gisteren het volgende te melden:
“De hefboomwerking van hedgefondsen bleef in het eerste kwartaal van 2021 iets hoger dan het historische gemiddelde, volgens de meest uitgebreide beschikbare maatregelen. De hefboomwerking op de balans bij hedgefondsen, gebaseerd op vertrouwelijke gegevens verzameld door de Securities and Exchange Commission (SEC), daalde in het eerste kwartaal tot een niveau dat dicht bij het historisch gemiddelde lag. De bruto hefboomwerking bij hedgefondsen - op basis van dezelfde bron maar inclusief blootstelling aan derivaten buiten de balans - bleef in het eerste kwartaal boven het historische gemiddelde."

Bovenstaande paragraaf moet zorgvuldig worden ontleed. Waarom moet de Federal Reserve, die bankonderzoekers heeft in elke megabank die een trading-huis op Wall Street bezit, de SEC om gegevens vragen over de hefboomwerking van hedgefondsen? De prime brokerage-activiteiten van die megabanken zijn degenen die leningen met een hoge hefboomwerking aan hedgefondsen verstrekken.
(Zie ons artikel: "Activiteiten hedgefondsen en grootbanken in VS doen denken aan 2008".)

Op 23 september publiceerde de Federal Reserve haar Z.1 statistische publicatie over de financiële rekeningen van de Verenigde Staten. Het gedeelte over 'Corporate Equities' onthult dat de marktwaarde van alle beursgenoteerde aandelen in de Verenigde Staten eind 2019 een stand van $ 38,47 biljoen (!) had bereikt. Tegen 30 juni 2021, te midden van een aanhoudende pandemie, was de marktwaarde van alle beursgenoteerde aandelen gestegen tot $ 54,77 biljoen, een stijging van 42 procent.

De Amerikaanse aandelenmarkt is met die $ 54,77 biljoen groter dan het gecombineerde bbp van de Verenigde Staten, China, Japan, Duitsland, Frankrijk, Italië, Spanje en het Verenigd Koninkrijk, blijkt uit bbp-gegevens van de Wereldbank. Als u wilt begrijpen hoe onbeheersbaar de hefboomwerking is op Wall Street en de verstrengelde hedgefondsen, hou dan even in gedachten dat de Amerikaanse aandelenmarkt in anderhalf jaar tijd van een totaalwaarde van $ 38,47 biljoen naar $ 54,77 biljoen is gestegen.

Wat betreft wie de slachtoffers zijn wanneer deze bubbel barst, biedt het rapport van de Federal Reserve het volgende uitsluitsel:
"De mediane hefboomratio's van jongere particuliere beleggers zijn meer dan het dubbele van die van alle beleggers, waardoor deze beleggers mogelijk kwetsbaarder zijn voor grote schommelingen in aandelenkoersen, omdat ze een grotere schuldenlast hebben. Bovendien wordt deze kwetsbaarheid versterkt, aangezien beleggers nu steeds meer opties gebruiken, die vaak de hefboomwerking èn de verliezen kunnen vergroten.”

Een ander detail in het Fed-rapport van gisteren dat de dringende aandacht van de Senaatscommissie voor het bankwezen vraagt, is het feit dat de activa van Amerikaanse beleggingsfondsen tussen 30 juni vorig jaar en 30 juni van dit jaar met 27,9 procent zijn gegroeid. De totale activa van die beleggingsfondsen aan het einde van het tweede kwartaal van dit jaar bedroegen $ 21,46 biljoen. Ter vergelijking: de activa van banken en kredietverenigingen zijn in dezelfde tijdspanne met slechts 7,1 procent gegroeid. Dit is waarschijnlijk te wijten aan een gigantische golf van geld dat in de geldmarktfondsen en vastrentende obligatiefondsen vloeit van investerende partijen die op zoek zijn naar een hoger rendement dan het geld op de bank te laten staan. Maar aangezien de geldmarktfondsen vorig jaar door de Federal Reserve moesten worden gered, klinkt het niet verstandig om ze verder te laten groeien.
In ons komende Economedian Weekend Magazine: "Bitcoin - de genegeerde derivatenbom"


[Alle links, bronnen, documenten en meer informatie uitsluitend voor abonnee's][9 november 2021]

 

Afdrukken Doorsturen