Oekraïne: oorlog en geen vrede

Vele miljarden worden naar de Oekraïense neonazi-regering gestuurd terwijl burgers in de Europese Unie neoliberale bezuinigingen moeten doorstaan. De Oekraïense bevolking is het kind van de rekening.
De oorlog in Oekraïne woedt voort en zal naar het zich laat aanzien nog geruime tijd doorgaan. Ondertussen hebben we geen idee hoeveel het opzichtige eerbetoon van onze regering aan steun voor massamoord en oorlogsmisdaden de doorsnee Nederlander zal gaan kosten. De staat is gefocust op het uitgeven van stapels geld aan bommen en kogels die naar Oekraïne moeten worden gestuurd - voor dit jaar hebben Ruttn en Kaag alvast 2,5 miljard euro voor Oekraïne opzij gelegd. Dezelfde regering bekommert zich ondertussen veel minder om het welzijn van zijn eigen burgers, terwijl het afgelopen jaar wel 1 miljard aan militaire steun aan Oekraïne heeft gegeven. Overigens zal het bij die 3,5 miljard niet blijven, want ook als de oorlog afgelopen is zal Nederland blijven betalen.

"Als de energie- en brandstofprijzen zo hoog blijven als ze nu zijn (of nog verder stijgen) komen 1,2 miljoen huishoudens in financiële problemen" meldde RTL Nieuws begin juni."  Dat komt neer op 15 procent van alle huishoudens.

In Nederland hadden vorig jaar bijna een miljoen mensen te maken met armoede, blijkt uit cijfers van het Centraal Planbureau (CPB) en het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) die drie maanden geleden bekendgemaakt werden. Dat is net iets minder dan 6 procent van de bevolking.

De crisis in de kosten van levensonderhoud zal de armoedecijfers verergeren, met nog meer mensen die deze winter in de armoede  belanden. Velen hebben moeite om de basisbehoeften te betalen om te leven en zijn afhankelijk van voedselbanken om te overleven - vooral als de temperaturen wer gaan kelderen.

Dit beeld zien we overal in de EU terug. Neem bijvoorbeed het Verenigd Koninkrijk.

Toen Rusland zijn Speciale Militaire Operatie begon om de dreiging van neonazistische psychopaten weg te nemen en het plan van de NAVO om raketten en ander offensief militair materieel aan een gedeelde grens te plaatsen, te beëindigen, kondigde het Britse Ministerie van Defensie aan dat het van plan was om 238 miljard euro ($ 270 miljard) aan ultramoderne militaire uitrusting en noodzakelijke ondersteunende diensten” aan Oekraïne te leveren, meldde TheDefensePost.

Zoals we vaker geschreven hebben is de oorlog tusen Rusland en Oekraïne een geallieerde proxy-oorlog, maar het Westen brengt het zoals gebruikelijk anders: "We zijn een nieuw 'competitief tijdperk' binnengegaan van oplevende autoritaire staten en diversifiërende dreigingen", legde de Britse minister van Defensie Ben Wallace uit. "Naarmate de dreiging verandert, moeten we ons aanpassen, helder blijven over welke capaciteiten we nodig hebben, de minder relevante capaciteiten buiten gebruik stellen en investeren in gebieden die ons een strategisch voordeel zullen opleveren."

In dit kader nog even het volgende: onlangs schreven we een artikel over de Duitse bondskanselier Angela Merkel die in een interview had gezegd dat de akkoorden van Minsk bedoeld waren om Oekraïne de broodnodige tijd te geven om (militair) sterker te worden tegenover de agressie van Rusland. Volgens de Franse oud-president Hollande kochten de bijeenkomsten in Normandië, die in juni 2014 van start gingen en waaraan de leiders van Frankrijk, Duitsland, Oekraïne en Rusland deelnamen, Oekraïne tijd om zich voor te bereiden (op de huidige proxy-oorlog  -red.). Hij bevestigt dus het verraad van Merkel. Maar dit even tussendoor.

Burgers die in de winter door ondervoeding of kou ten ondergaan en doodvriezen lijken echter geen zorg te zijn voor Rishi Sunak, de nieuwe Britse premier, een voormalige Goldman Sachs-bankier en minister van Financiën (belastinghandhaving en toe-eigening). Sunak staat bekend als de 'premier van hedgefondsen'. Hij is bijna een miljard dollar waard en is de rijkste man die het ambt van Brits premier bekleedt. Hij is een geliefd lid van de financiële elite en gelooft daarom dat de "kleine man" moeten lijden terwijl de staat miljarden besteedt aan de aankoop van doodsmachines voor Zelensky en zijn neonazi's handlangers.

Wat echter wordt verzwegen is dat veel van het oorlogsmaterieel dat door het Verenigd Koninkrijk, de VS en de Europese vazalstaten is gestuurd, door Rusland wordt aangevallen en vernietigd voordat het het front kan bereiken. Bovendien komt een groot percentage in handen van - laten we het netjes houden - onverlaten in Afrika en elders, aangezien Oekraïne wordt geleid door geldzuchtige oligarchen die maar al te graag bereid zijn wapens te stelen en te verkopen aan terroristen.

Zoals bij alle door Goldman Sachs opgeleide bankiers gelooft Sunak in bezuinigingen. Hij is een voortzetting van Boris Johnson die (net als de meeste regeringen in de EU) gelooft in het terugdringen van overheidsinvesteringen en publieke steun voor gezondheid en armere gebieden, terwijl de "upper class" wordt beschermd. Met andere woorden: politici zijn in de eerste plaats toegewijd om het neoliberale project vooruit te helpen, ondanks de kosten voor de meerderheid van de bevolking, die in blinde onwetendheid wordt gehouden.

Het is een angstaanjagend moreel beeld van politici dat elke dag weer zichtbaar wordt gemaakt. Het is een schande. Een kijkje in de "Tweede Kamer" (en niet alleen daar) tijdens een vergadering bevestigt het beeld. Openlijke desinteresse, intensief kletsen of bellen, een grapje met de buurman, respectloosheid - en dat alles ongeacht of de live-uitzending openbaar is en/of kijkers het reilen en zeilen volgen. Het feit dat sommige "volksvertegenwoordigers" rechtstreeks van school linea recta de politiek ingingen zonder zelfs maar een opleiding te hebben afgemaakt, spreekt niet bepaald voor deze mensen en de politiek. Het is bijna een wonder dat er nog zoveel mensen naar de stembus gaan met deze "staf" van Nederlandse burgers. Dat er onlangs weer een enorm corruptieschandaal in Brussel aan het licht is gekomen (en door de mainstream media vakkundig onder het tapijt wordt gestopt), bevestigt het wantrouwen van de burgers in de politiek.

Ondertussen begin de Oekraïense president Volodymyr Zelensky een steeds grotere broek aan te trekken: zo heeft hij de EU opgeroepen om toetredingsgesprekken met Oekraïne te voeren. In zijn jaarlijkse toespraak tot het Oekraïense parlement riep hij op om snel van start te gaan met de onderhandelingen. Tegelijkertijd prees hij de betrekkingen met de Verenigde Staten (waar hij vele miljarden van ontvangt, een soort loon naar werken). Volgens Zelensky hebben de Amerikanen beloofd luchtverdedigingssystemen van het type Patriot naar Oekraïne te sturen. "Dit is een bijzonder teken van vertrouwen in Oekraïne", zei Zelensky. Maar ook hier houdt hij zijn burgers voor de gek. De VS hebben slechts één Patriot-systeem toegezegd. Ondertussen is de EU nog steeds boos dat Zelensky naar Washington vloog en niet eens een tussenstop maakte in Brussel. Daarmee degradeerde hij de EU naar de derde plaats (na Polen). En dan eist hij van Brussel wel een ​​snelle start van de toetredingsonderhandelingen....

Ondertussen ziet Nederland zichzelf in een “energieoorlog” met Rusland – en beweert onze regering dat Kremlin-baas Poetin ook deze strijd zal verliezen. Maar de Russische inkomsten uit de verkoop van gas en olie borrelen nog steeds op. De kosten voor Europa stijgen tot duizelingwekkende hoogten.
De "energieoorlog" heeft de Europeanen volgens het persbureau Bloomberg al ongeveer een biljoen dollar gekost.

De EU is er niet in geslaagd de burgers te beschermen tegen de gevolgen van de "energieoorlog", integendeel. Ze faalde over de hele linie. Eerst zat de Europese Centrale Bank te slapen toen de inflatie opliep. Vervolgens heeft de EU sancties tegen Rusland gepland en opgelegd die de crisis hebben verergerd. Terwijl - tussen haakjes - de raketaanvallen van Rusland op OekraÏne geleid hebben tot deze sancties uit Brussel, worden jarenlange raketaanvallen van Israël op Syrië niet gesanctioneerd. Ook dat is de EU.

Vervolgens werd door Brussel censuur in de EU ingevoerd – de Europese Commissie, die hier helemaal niet verantwoordelijk voor was, blokkeerde de Russische media RT en Spoetnik. Vervolgens lanceerde de EU een enorme economische oorlog. Rusland en de leidende Russische banken zijn uitgesloten van het SWIFT-bankgegevenssysteem. Europese politici denken dat zij "Rusland kunnen ruïneren". Niemand was het daar niet mee eens.

Een adembenemende ontwikkeling. Van de ene op de andere dag was de goede oude "vredesunie" veranderd in een bondgenootschap in oorlogstijd dat niet alleen optrad als een "economische NAVO" (via de sancties) maar ook tussenbeide kwam in de oorlog zelf (met wapenleveranties). Nog voordat de oorlog in Oekraïne begon, was de aankondiging uit Brussel dat er een pakket sancties op komst was voldoende om de gasprijzen op te drijven. Maar de zeer speculatieve gasmarkt werd niet gereguleerd, het gasprijsplafond kwam veel te laat en is op zijn best een noodrem.

Net als de oorlog was de Europese reactie onvoorstelbaar, hoewel al snel duidelijk zou worden dat er veel van tevoren was gepland. In Washington werden jaren geleden gedetailleerde plannen gemaakt voor de economische oorlog. Toch wel verrassend was de nonchalante manier waarop de EU haar beleid van de ene op de andere dag op zijn kop zette. In Brussel ging alles vanzelf – zonder grote show, zonder spraak of terugspraak. Het verhaal van een economische unie die alle conflicten oplost door middel van diplomatie en openstelling van de markt, werd van de ene op de andere dag vervangen door een nieuw, "geopolitiek" draaiboek - dat al sinds 2014 (en daarvóór) op de plank lag.

Nederland en de EU wisten in recordtijd onafhankelijkheid te verklaren van de Russische gasvoorziening. Een principe dat tegen een hoge prijs werd gekocht - niet alleen met exorbitante gasrekeningen, maar ook met meer klimaatschadelijke emissies. Dat komt niet alleen door het "vuile" vloeibare gas LNG, dat uit alle hoeken van de wereld (vooral de VS) hierheen komt, het komt ook doordat er weer meer steenkool wordt omgezet in elektriciteit. Maar over die CO2-uitstoot hoor je geen lid van de regering. Het resultaat is bijvoorbeeld dat de energiecentrales in Duitsland vorig jaar voor het eerst meer broeikasgassen produceerden dan de staat was toegestaan.

De EUheeft zichzelf verloochend. Alles wat 60 jaar lang was uitgegroeid tot een heilige canon van Europese waarden en principes, werd opeens als achterhaald en nutteloos beschouwd. En geen enkele ambtenaar, adviseur of diplomaat sprak de minste twijfel uit. Zeker, de oorlog was voor velen een schok, maar dat politici het kind met het badwater zouden weggooien en Brussel haar eigen DNA zou ontkennen, blijft een voor velen onverklaarbaar feit. Vandaag de dag zijn we op het punt beland dat de EU bereid is èlke prijs voor Oekraïne te betalen - en de belangen van haar eigen burgers en bedrijven te verkwanselen!

Miljoenen burgers in de EU moeten het zonder een fatsoenlijke maaltijd doen terwijl ze rillen van de kou, zijn ze niet in staat om te betalen om hun huizen te verwarmen, maar Zelensky en zijn genocidaal ingestelde neo-naziregering zullen met hun met bloed besmeurde handen meer raketten, gevechtstanks, zelfvernietigende aangedreven artillerie, gepantserde personenwagens, gevechtsvoertuigen, enz., in ontvangst kunnen nemen - het is allemaal voorbestemd om door de Russen aan gruzelementen te worden geblazen.

En zo goed als geen regering in de EU die het heeft over het vredesonderhandelingen.
[Alle links, bronnen, documenten en meer informatie uitsluitend voor abonnee's][2 januari 2023]

 

Afdrukken Doorsturen