De normen en waarden van Brussel

Hoewel de voorzitster van de Europese Commissie geen gelegenheid onbenut laat de EU op te hemelen zwijgt ze vooral over de grootschalige corruptie die, als een systemisch probleem, de kern vormt van alles wat er in Brussel plaatsvindt.Normen en waarden volgens de Europese Commissie

In een toespraak op 9 januari jl. (zie video hieronder) zei Ursula von der Leyen, voorzitster van de Europese Commissie (onder verwijzing naar David Sassoli, voormalig voorzitter van het Europees Parlement):
Heeft u zich ooit afgevraagd waarom autoritaire regimes – allemaal – zo bang zijn voor Europa? Wij voeren geen oorlog. We leggen ons model niet op. Dus waarom maken ze zich zo'n zorgen om ons? Er is maar één reden: onze waarden maken ze bang. Omdat vrijheid leidt tot gelijkheid, rechtvaardigheid, transparantie, kansen en vrede. En als het in Europa is gebeurd, kan het overal gebeuren. Laten we niet vergeten wie we zijn en hoeveel dorst naar Europa er in de wereld is.Vervolgens voegde ze wat van haar eigen commentaar toe, dat natuurlijk een verwijzing naar Oekraïne moest bevatten:
"Dit was maanden voordat Rusland zijn aanvalsoorlog tegen Oekraïne lanceerde - een land en een volk dat had besloten de Europese waarden te omarmen."

Het is echt opmerkelijk hoeveel pompeus onzinnige en hypocriete uitspraken ze in zo weinig zinnen wist te proppen. Er zit weinig of geen waarheid in wat ze zei. Laten we elke zin eens nader bekijken!

Heeft u zich ooit afgevraagd waarom autoritaire regimes – allemaal – zo bang zijn voor Europa?
Het gebruik van het woord 'autoritair' is een beetje ironisch, gezien de steeds meer gecentraliseerde aard van de EU-instellingen en de neiging van hun leiders om alle perspectieven die zij afkeuren als 'populistisch' te bestempelen. Afgezien van dit probleem is de bewering dat alle autoritaire regimes ter wereld bang zijn voor de EU bizar. Qatar was bijvoorbeeld zeker niet bang om verschillende vooraanstaande EU-ambtenaren om te kopen. Saoedi-Arabië, een van de grootste begunstigden van de oliesancties tegen Rusland, hoeft ook niet bang te zijn.

" Wij voeren geen oorlog."
De geldigheid van deze verklaring is twijfelachtig. EU-landen zijn op vrijwel alle manieren bij de oorlog in Oekraïne betrokken, behalve dat ze (nu nog) rechtstreeks soldaten sturen om te vechten. Ze verzorgen trainingen voor Oekraïense militairen; ze sturen zoveel wapens en andere uitrusting dat hun eigen voorraden opraken; en natuurlijk geven ze tientallen miljarden euro's aan hulp (voornamelijk wapentuig) – om nog maar te zwijgen van negen (en steeds meer) sanctiepakketten tegen Rusland. De meeste EU-landen hebben partij gekozen in de oorlog en zijn er nauw bij betrokken, ook al sterven hun eigen burgers niet op het slagveld.

We leggen ons model niet op.”
Dit is misschien wel de meest absurde en karikaturale uitspraak in Von der Leyens hele toespraak. Zoals de gerechtelijke procedures tegen Hongarije en Polen hebben aangetoond, is het EU-establishment van plan zijn kunstmatige en dubbelzinnige "waarden" op te leggen aan soevereine naties. Grotere lidstaten, zoals Duitsland, hebben de neiging hun belangen af ​​te stemmen op die van de EU. Als gevolg hiervan beweren hun regeringen te weten wat het beste is voor het blok, waarbij ze uiteenlopende opvattingen vaak bestempelen als onwettig en zelfs illegaal. Zo zijn debatten rond de zogenaamde "rechtsstaat" een dekmantel geworden voor een waardenconflict: Von der Leyen heeft zelfs verwezen naar de "tools" die ze heeft, voor het geval een land weigert in de rij te staan.

"Dus waarom maken ze zich zo zorgen om ons?"
Nogmaals, er is geen enkel bewijs dat een "autoritair regime" zich "bezorgd" zou maken over de EU.

"Er is maar één reden: onze waarden maken ze bang."
Wat zijn deze waarden precies? Zoals we vaker hebben aangetoond hebben de EU-waarden geen objectieve definities en staan ​​ze open voor interpretatie door individuele ambtenaren. De vraag rijst of deze interpretaties ooit onafhankelijk kunnen zijn van de politieke belangen en ideologieën die de besluitvormers van de EU aandrijven. De resulterende bewapening van waarden en juridische concepten is een verontrustende ontwikkeling. "Autoritaire regimes" kijken eerder naar de EU voor inspiratie dan er bang voor te zijn.

Want vrijheid leidt tot gelijkheid, rechtvaardigheid, transparantie, kansen en vrede.”
Net als de andere waarden van de EU staan ​​de hier vermelde concepten allemaal open voor subjectieve interpretaties. Het zijn slechts stopwoorden die gemakkelijk op een deugd-signalerende manier rondgegooid kunnen worden zonder ooit ter verantwoording te worden geroepen. Misschien had Von der Leyen op zijn minst de vermelding van vrede kunnen vermijden, die gezien de omstandigheden nogal sardonisch overkomt.

"En als het in Europa is gebeurd, kan het overal gebeuren."
Nogmaals, we betwijfelen of een autoritaire leider iets bedreigends zou vinden aan de EU in haar huidige vorm. Ze vinden misschien veel aspecten van de nieuwe seculiere westerse religie behoorlijk verontrustend (genderideologie bijvoorbeeld), maar ze zullen er waarschijnlijk gewoon om lachen en het bespotten zoals Qatarese tv-experts het protestgebaar van het Duitse voetbalteam hebben bespot.
Nee, Frau von der Leyen: ze zijn niet alleen niet bang voor u, maar ze hebben ook geen enkel respect voor uw instelling.

"Laten we niet vergeten wie we zijn en wat voor dorst naar Europa er in de wereld is."

In de meeste delen van de wereld is er niet veel honger naar de progressieve waarden van de EU. De moslimwereld omarmt duidelijk religie en traditie (twee waarden die - althans oorspronkelijk - onverenigbaar zijn met de kernprincipes van de EU), terwijl China individualisme van harte afwijst. Het liberalisme zelf is nergens buiten het Westen echt aangeslagen. Veel Europeanen en Amerikanen vinden dit misschien een raadsel, maar de waarheid is dat onze afnemende beschaving misschien niet zo aantrekkelijk is voor externe waarnemers als velen van ons denken dat het zou moeten zijn.

"Dit was maanden voordat Rusland zijn aanvalsoorlog tegen Oekraïne lanceerde - een land en een volk dat had besloten de Europese waarden te omarmen."
Oekraïne's veronderstelde omarming van "Europese waarden" is een bepalende waanvoorstelling van kranten als The Guardian en de Washington Post. In de hoofden van deze media verschijnt het door oorlog verscheurde land als een oase van liberalisme en democratie. Dit is ver van de waarheid. Desalniettemin zwijgen de westerse mainstream mediakanalen die ernaar streven om aan de goede kant te staan, over de manier waarop de Oekraïense regering etnische minderheden behandelt en hun het fundamentele recht ontzegt om hun eigen taal te spreken wanneer ze dat willen. De regering van Zelensky heeft ook oppositiepartijen en mediakanalen verboden. Zelfs kerken werden en worden gesloten.

Het Oekraïense nationalisme is sterker dan ooit tevoren. Op zich geen probleem, maar het vestigt wel de aandacht op de hypocrisie van de EU-elite als het gaat om goede en slechte waarden. Terwijl ze denken dat nationalisme in Hongarije en Polen het ultieme kwaad is, is het in Oekraïne reden tot feestvieren.

Von der Leyen en de rest van het Brusselse establishment (en politici in de meeste EU-lidstaten) leven duidelijk in hun eigen bubbel en vertellen elkaar fantasievolle verhalen over vrijheid, democratie en rechtvaardigheid. Ze beschouwen zichzelf misschien als gezaghebbende figuren, maar hun zwakke autoriteit komt voort uit een nagebootste bureaucratie. Hun macht is niet gebaseerd op democratie of, inderdaad, realiteit. De belangrijkste reden waarom ze zelden ter verantwoording worden geroepen, is dat de meeste EU-burgers veel meer gefocust zijn op wat hun nationale regeringen van plan zijn, dan op wat verre, niet-gekozen bestuurders doen in abstracte instellingen. Hun corruptie komt af en toe aan het licht, maar het is zelden voorpaginanieuws in de nationale media.


Corruptie in Brussel

Wat corruptie betreft: er is momenteel een politiek schandaal aan de gang waarin politici, politieke medewerkers, lobbyisten, ambtenaren en hun families worden verdacht van betrokkenheid bij corruptie, witwassen van geld en georganiseerde misdaad met Marokko en Qatar in ruil voor invloed in het Europees Parlement. Als onderdeel van het onderzoek hebben wetshandhavingsinstanties in België, Italië en Griekenland € 1,5 miljoen in contanten in beslag genomen, computers en telefoons in beslag genomen en vier personen aangeklaagd voor de vermeende misdrijven.

In december 2022 voerde het Centraal Bureau voor de Bestrijding van Corruptie (OCRC) van de Belgische Federale Politie 20 invallen uit op 19 adressen in Brussel als onderdeel van een onderzoek naar een vermeende criminele organisatie. Acht personen werden toen gearresteerd in België en Italië, waaronder:
- Eva Kaili, lid van het Europees Parlement en vicevoorzitter van het Europees Parlement;
- Antonio Panzeri, een voormalig Italiaans EP-lid, en Francesco Giorgi, Kaili's echtgenoot en adviseur van het Italiaanse EP-lid Andrea Cozzolino. Panzeri krijgt een celstraf van maximaal een jaar na een deal met het Belgische parket. Dit meldde “Le Soir”. In ruil daarvoor stemde Panzeri ermee in om het systeem uit te leggen, wat waarschijnlijk inhioudt dat de EU-politiek tegen betaling wordt beïnvloed. Hij zal ook namen noemen van andere mogelijke handlangers.
- Alexandros Kailis, Kaili's vader en voormalig Grieks politicus;
- Luca Visentini, algemeen secretaris van het Internationaal Verbond van Vakverenigingen;
- Niccolò Figa-Talamanca, secretaris-generaal van de ngo Geen vrede zonder gerechtigheid;
en een naamloze assistent van het Italiaanse Europarlementslid Alessandra Moretti.

De invallen waren ook gericht op de kantoren en woningen van vier parlementaire medewerkers en een ambtenaar van het Europees Parlement, maar zij werden niet gearresteerd. Bovendien arresteerden de Italiaanse autoriteiten Maria Colleoni, de vrouw van Panzeri, en Silvia Panzeri, zijn dochter, in Italië. Bij de invallen werd ruim € 1,5 miljoen aan contant geld gevonden.

De gearresteerden worden beschuldigd van corruptie, het witwassen van geld en georganiseerde misdaad waarbij Marokko en Qatar betrokken zijn, in ruil voor invloed in het Europees Parlement. Op 15 december gaf Giorgi toe steekpenningen aan te nemen van Qatarese functionarissen in ruil voor het beïnvloeden van de besluiten van het Europees Parlement.

Na de arrestaties in het politieke corruptieschandaal waarbij Marokko en Qatar betrokken waren, kwamen er vanuit de hele Europese Unie heftige reacties op waarin Eva Kaili, de vicevoorzitter van het Europees Parlement, werd veroordeeld. Over Kalli zometeen meer.


Roberta Metsola

De voorzitter van het Europees Parlement, Roberta Metsola, heeft Kaili's verantwoordelijkheden en bevoegdheden als vice-president opgeschort, en het Europees Parlement heeft haar door middel van een stemming officieel uit haar functie ontheven.

Metsola beloofde dan wel volledige transparantie na de “Qatargate”, maar nu is uitgelekt dat zij óók uitstapjes en cadeautjes is "vergeten".  Dat melden verschillende media. Volgens “Le Soir” is de conservatieve politica uit Malta vijf reizen “vergeten” en heeft ze ze – zoals gepland – niet gemeld in het transparantieregister. Daaronder was een “officiële” reis naar Israël, maar ook een naar het World Economic Forum in Davos. Metsola zou ook een wijnproeverij in Beaune hebben bezocht, o ja, ook een reis naar Kiev werd niet opgegeven. Bovendien nam de voorzitter van het parlement blijkbaar veel geschenken aan zonder ze te verklaren, meldt "Politico" . Ze 'vergat' de giften 125 keer, bijvoorbeeld champagne en chocolade.

Dit alles past slecht bij het 'schone vrouw'-imago dat Metsola graag uitdraagt. Na de openbaarmaking van Qatargate probeerde ze de transparantiebeweging te leiden. Nu zit ze zelf in de schemerzone. Ook de vraag wat zij wist over de corruptieaffaire blijft volledig in het duister. De Belgische justitie had er blijkbaar in de zomer al een onderzoek naar ingesteld. Er gebeurde niets - totdat de Belgische rechercheurs beet kregen...

In het grootste corruptieschandaal in de geschiedenis van de EU probeert Metsola haar heil met een vlucht naar voren en heeft een plan opgesteld om de corruptie in haar instelling uit te roeien. De voorstellen zijn bedoeld om een ​​ander schandaal zoals Qatargate te helpen voorkómen.

Maar structureel zit er het een en ander fout in Brussel. Het parlement kwam bijvoorbeeld nooit op het idee om het aantal afgevaardigden van Metsola te verminderen en ze niet te vervangen. Waarom hebben we in de EU 14 vice-presidenten nodig? Wat doen ze, wie houdt toezicht? Tot nu toe zijn er geen antwoorden. De vraag alleen al wordt door veel parlementsleden als een belediging ervaren.

Het 14-puntenplan van Metsola omvat een lobbyverbod voor voormalige wetgevers gedurende twee jaar na het verlaten van hun ambt, evenals een verplichting voor zittende EP-leden om al hun ontmoetingen met lobbyisten openbaar te maken. De voorgestelde hervormingen zouden ook steekproefsgewijze controles van de financiële verklaringen van vertegenwoordigers en koppelingen met landen buiten de EU introduceren. De namen van degenen die de regels overtreden, zouden ook openbaar worden gemaakt.

In een poging om de transparantie te verbeteren en de kans op omkoping te verminderen, zouden ook zogenaamde 'vriendschapsgroepen' bestaande uit leden van het Europees Parlement en leden van buitenlandse regeringen verboden worden. Momenteel zijn er honderden informele beleidswerkgroepen in het Europees Parlement, vaak gefinancierd door lobbyisten en met een achterdeurtje voor buitenlandse regimes.

Volgens Manfred Weber, voorzitter van de Europese Volkspartij, zet het plan van Metsola "stappen in de goede richting", maar "is er meer nodig voor het Parlement om adequaat om te gaan met de gevolgen van Qatargate". Terwijl Weber de S&D (socislisten en democraten) beschuldigde van het niet uitvoeren van een " zerotolerancebeleid tegen corruptie”, zijn ook leden van zijn eigen partij bij het schandaal betrokken.

Als reactie op het schandaal heeft het Europees Parlement alle werkzaamheden met Qatar opgeschort en verzocht om de oprichting van een onderzoekscommissie. De stemming over visumvrij reizen naar Ecuador, Koeweit en Oman werd ook geannuleerd, en een belangrijke luchtvervoersovereenkomst met Qatar werd opgeschort vanwege bezorgdheid over inmenging in de interne beraadslagingen van het Parlement.

De voorzitter van de parlementaire vriendschapsgroep EU-Qatar schorste de groep en de Europese Volkspartij schortte alle werkzaamheden op het gebied van buitenlands beleid met betrekking tot externe aangelegenheden op totdat de integriteit van de procedure kon worden gegarandeerd.

Inmiddels werd ook een onderzoek gestart tegen een senior socialistisch EP-lid en voorzitter van de mensenrechtencommissie, Marie Arena. Tegen meer EP-leden loopt een onderzoek, voornamelijk van de zojuist genoemde Fractie van Socialisten en Democraten (S&D). De beschuldiging is dat de functionarissen contant geld en dure geschenken uit Qatar en Marokko hebben aangenomen in ruil voor het bevorderen van de belangen van de landen, zoals het opheffen van visumvereisten voor Qatari-burgers.


Lobbywerk en corruptie

Qatargate houdt niet op bij het Europees Parlement: ook voormalig Grieks commissaris Dimitris Avramopoulos blijkt erbij betrokken te zijn. De onderzoeken zijn aan de gang, dus de komende weken zullen waarschijnlijk meer personen worden genoemd. Naarmate er meer details bekend worden, zullen er waarschijnlijk meer suggesties worden toegevoegd aan de lijst met maatregelen van Metsola.

Corruptie treft waarschijnlijk alle EU-instellingen, en de huidige voorstellen zijn slechts oppervlakkig. Dit schandaal is een klassiek geval van lobbyisten die politieke invloed kopen, gefaciliteerd door ngo's. Deze praktijk is een integraal onderdeel van het politieke systeem van de EU, dat niet gemakkelijk uit te roeien zal zijn.

Het netwerk van politici en ngo's dat betrokken is bij Qatargate is al jaren actief. Er zullen waarschijnlijk andere soortgelijke netwerken bestaan, maar deze zijn moeilijk te identificeren vanwege een gebrek aan toezicht. Er werken tienduizenden lobbyisten in Brussel, waarmee het na Washington DC de tweede lobbyhoofdstad ter wereld is. Pas sinds 2021 zijn ze wettelijk verplicht hun activiteiten formeel aan te geven. Er is bijna geen controle op.

Er is een dunne lijn tussen omkoping en lobbyen, en degenen die bij het eerste betrokken zijn, hebben de neiging hun best te doen om hun activiteiten uit het laatste te verhullen. Het blootleggen van deze netwerken en het vervolgen van de deelnemende netwerken is echter niet genoeg: het hele systeem moet op grote schaal worden herzien want het is tot op het bot verrot.

De verkiezingen voor het Europees Parlement van 2024 bieden kiezers de kans om hun vertegenwoordigers te vervangen, maar kiezers moeten niet de illusie hebben dat zij invloed kunnen uitoefenen op de Brusselse ambtenarij. Volgens de Fractie van Europese Conservatieven en Hervormers (ECR) raakt de EU als geheel echter te gecentraliseerd en heeft ze geen voeling met de zorgen van het publiek, waarbij bureaucratische beperkingen de nationale democratieën steeds meer ondermijnen. Uiteindelijk zou het naïef zijn om te verwachten dat juist de mensen die het systeem hebben gemaakt en er baat bij hebben, oprecht zullen proberen het te ontmantelen en te repareren.


Eva Kalli

Het enorme corruptieschandaal dat Brussel op zijn kop heeft gezet, neemt steeds meer onverwachte wendingen. Nu blijkt dat Eva Kaili, het socialistische EP-lid in het middelpunt van het schandaal, niet alleen steekpenningen heeft aangenomen uit Qatar en Marokko, maar ook van Amerikaanse organisaties.

Volgens berichten in de Griekse en Belgische media zijn de autoriteiten een onderzoek gestart naar de Brusselse activiteiten van het technologiebedrijf Thorn. Het bedrijf, opgericht door de Amerikaanse acteurs Ashton Kutcher en Demi Moore, gebruikt technologische oplossingen om mensenhandel te bestrijden. Dit is een nobel doel, maar mogelijk hebben ze illegale middelen gebruikt om politieke invloed te verwerven en overheidsopdrachten in Europa binnen te halen.

In mei 2021 heeft de Europese Commissie een nieuwe wet voorgesteld “tot vaststelling van regels ter voorkoming en bestrijding van seksueel misbruik van kinderen”. Het ontwerpplan roept op tot voortdurende monitoring van de privécommunicatie van EU-burgers. Thorn probeerde al jaren Safer, een tool die tot dergelijke monitoring in staat is, aan de EU te verkopen. De aankoop van de software werd opgeschort vanwege zorgen over compatibiliteit en beveiliging. Er was een groot risico dat de tool zich op onschuldige mensen zou richten, naast enige bezorgdheid over een Amerikaans bedrijf dat toegang zou krijgen tot de persoonlijke communicatie van Europeanen en andere gevoelige informatie.

Kutcher lobbyt namens Thorn al jaren bij Europese instellingen om de software van het bedrijf te kopen. Daarbij werkte hij nauw samen met Kaili. De Belgische politie onderzoekt nu de financiële transacties tussen Thorn en Kaili's misdaadnetwerk , waartoe enkele ngo's behoren. Kaili onderhandelde verschillende keren persoonlijk met Kutcher. In november 2022 organiseerde ze een conferentie voor de acteur om andere hoge EU-vertegenwoordigers te ontmoeten. Ze bleek een hartstochtelijk voorstander van de zaak van Kutcher te zijn en prees zijn werk "tot op het punt van schaamte".

“Technologie kan worden gebruikt zoals we willen. En het bedrijf Thorn doet geweldig werk”, zei Kaili. Haar gedrag kwam bij sommige verslaggevers verdacht over, zelfs vóórdat het Qatargate-schandaal in december losbarstte.

De Belgische autoriteiten onderzoeken nu ook de rol van Kaili bij het voorstellen van de ontwerpwetgeving voor 2021. Andere EU-ambtenaren zullen waarschijnlijk bij het onderzoek worden betrokken, en waarschijnlijk zullen binnenkort meer details naar buiten komen.


Tot slot

Vanaf het begin hebben we benadrukt dat de werkelijke beslissingsmacht in Brussel bij de Europese Commissie berust. Wie van buitenaf de besluiten van de Europese Unie naar believen wil sturen, moet dus eerder naar de door Ursula von der Leyen voorgezeten instelling kijken dan naar het Parlement. Het is dus meer dan waarschijnlijk dat de Qatargate-zaak zich tot de Commissie zal uitbreiden, zoals ook parlementslid Silvia Sardone verklaarde. Nu lijken zelfs de advocaten van Eva Kaili, de voormalige ondervoorzitter van het Parlement, dit spoor te bevestigen.

Volgens haar verdediging volgde de Griekse politica in feite gewoon bevelen van haar superieuren op, met name de richtlijnen van de voorzitter van het Parlement, Roberta Metsola, maar ook van de hoge vertegenwoordiger voor buitenlandse zaken van de Unie, Josep Borrell, en de commissaris voor binnenlandse zaken, Ylva Johansson. “Ik zal u vertellen wat mevrouw Kaili zei: zij voerde een plan uit dat in 2019 was gestart. Hoge Vertegenwoordiger Josep Borrell en Ylva Johansson hadden op het niveau van de Commissie besloten om samen te werken met Qatar, Koeweit en Oman,” aldus de woorden van de advocaat van Eva Kaili.

En inderdaad, de agenda van Josep Borrell van de maanden voor het bekend worden van Qatargate lijkt de grote belangstelling van de hoge vertegenwoordiger voor buitenlandse zaken voor het emiraat te bevestigen. Vorig jaar maart bezocht Borell bijvoorbeeld Qatar om het Doha Forum 2022 bij te wonen, een internationaal evenement dat de wereld van de politiek en het bedrijfsleven samenbrengt. Kortom, een soort World Economic Forum van de woestijn. En bij die gelegenheid had Borrell het belang van Qatar voor de Europese Unie benadrukt, met name wat betreft de energievoorziening: “Met het recente besluit van de Europese Unie om haar afhankelijkheid van Russisch gas te verminderen, bevestigt Brussel opnieuw haar bereidheid om haar strategisch partnerschap voor energievoorziening met Qatar uit te breiden,” had Borrell enthousiast verklaard ten overstaan van Emir Al Thani.

De onderliggende hypothese is dus dat de omkoopronde van Doha het sluiten van overeenkomsten over de levering van vloeibaar aardgas heeft vergemakkelijkt. Maar daar houdt Borrell’s gekonkel over Qatar niet op. Commissaris Stella Kyriakides had immers op 21 november nog een toespraak gehouden voor het Parlement in haar hoedanigheid van Hoge Vertegenwoordiger. “Qatar heeft de afgelopen jaren aanzienlijke vooruitgang geboekt op het gebied van arbeidsrechten. Het was het eerste Golfland dat het discriminerende “kefala-systeem” ontmantelde en Qatar nam een nieuwe wet aan tot vaststelling van een niet-discriminerend minimumloon. Bovendien heeft zij gezorgd voor een strenger toezicht op de infrastructuurprojecten van het WK”. Maar evengoed werden de meer dan 6.000 arbeiders die stierven bij de bouw van de stadions, in de toespraak van Borrell er slechts 50.

De andere commissaris die door de advocaten naar voren is gebracht, Ylva Johansson, speelde daarentegen een leidende rol bij het promoten van de overeenkomst om de visumplicht voor Qatarese burgers die de EU binnenkomen af te schaffen. Een overeenkomst die zonder het uitbreken van het schandaal tegen het einde van 2022 in werking zou zijn getreden. En ook de agenda van Ylva Johansson bevestigt de toenadering tot het emiraat. Zoals blijkt uit de ontmoeting vorig jaar februari tussen de commissaris zelf en de Qatarese ambassadeur bij de Europese Unie, Abdulaziz Al-Malki. Dezelfde ambassade die is beschreven als een bron van voortdurende uitnodigingen voor diners en informele bijeenkomsten voor leden van het Europees Parlement.

Tegenover dit alles blijft het hoofd van de Commissie, Ursula von der Leyen, zwijgen, alsof er niets is gebeurd. Een steeds genantere stilte.

[Alle links, bronnen, documenten en meer informatie uitsluitend voor abonnee's][24 januari 2023]

 

Afdrukken Doorsturen