Disclaimer

 

Over verantwoording, verantwoordelijkheid en copyright

Economedian is een financiel-economisch, politiek nieuws en informatie site. Het staat bezoekers van onze site vrij te doen wat zij willen op basis van door ons verstrekte informatie (onder andere gebaseerd op onze kijk op de politiek, de economie en het dagelijks leven). Ook over het gebruiken van door ons verstrekte informatie door derden (voor eigen gebruik of op hun site) doen wij in het algemeen niet moeilijk.

In het verleden stelden wij geen voorwaarden aan het gebruik door derden van door ons gepubliceerde artikelen. Dat copyright hebben wij helaas moeten wijzigen.
Dat komt omdat wij steeds meer onze artikelen "verknipt" of "verfraaid" met afbeeldingen terugzien op andere sites, waardoor zij een heel andere indruk kunnen wekken van hetgeen waarvoor wij staan. NU is onze stelregel als volgt: indien onze content op andere sites gebruikt wordt, mogen er geen wijzigingen worden aangebracht, en willen wij graag (hoeft niet, zouden we wel leuk vinden) een referentie naar onze site economedian.com.

Wij betrekken onze informatie uit doorgaans betrouwbare bronnen, maar toch kunnen wij niet instaan voor de (100%) juistheid daarvan. Economedian is niet aansprakelijk voor gebruik en misbruik van onze informatie door derden. Daarnaast zijn wij niet verantwoordelijk voor (gevolgen van) bezoek aan sites waarnaar wij doorlinken (zie ook ons privacy-reglement).

Wij verkopen, afgezien van onze abonnementen, al HELEMAAL geen producten, laat staan dat wij die adviseren.

Onze doelstelling is uitsluitend het informeren van abonnees en bezoekers aan onze site over ontwikkelingen op het gebied van economie, de financiële wereld en de politiek. Uiteraard krijgen onze abonnee's méér informatie dan bezoekers.
Wij verwachten dat bezoekers en abonnee's ZELF hun verantwoordelijkheid nemen ten aanzien van eventuele (financiele) acties, voortvloeiend uit door ons verstrekte informatie of meningen (en raden in het bijzonder beleggers aan niet op basis van sentiment, maar op basis van goede afwegingen hun geld te beleggen). Wij zijn daarom niet verantwoordelijk voor hun doen en (na)laten en kunnen derhalve niet aansprakelijk worden gesteld
..