NordStream-aanslagen: sabotage of oorlogsverklaring?

Seymour Hersh heeft weer van zich doen spreken omdat hij heeft onthuld dat de Amerikaanse marine, de CIA en de Noorse marine verantwoordelijk waren voor de sabotage van Nord Stream 1 en 2. Het kan waar zijn - en misschien niet - maar een beetje graven in de achtergrond en banden van Hersh bevestigen ons vermoeden dat miljardair George Soros in deze zaak op de achtergrond een vinger in de pap heeft. Amerikaanse regeringsfunctionarissen juichten de Amerikaanse terreurdaad tegen hun eigen westerse bondgenoten, waaronder Duitsland, toe.

Er is bij ons weten geen andere journalist die het werk en de nalatenschap van Seymour Hersh kan evenaren – bijvoorbeeld Watergate, de moordaanslagen van de CIA, de My Lai slachting, Abu Ghraib, de False Flag van chemische wapens in Syrië, de dood van Bin Laden en nu dan de Amerikaanse aanval op Nord Stream 1 en 2.Dat was natuurlijk 50 jaar geleden en sindsdien is er veel veranderd. Onze leiders zijn alarmerend comfortabel geworden door de bijna grenzeloze macht van de inlichtingengemeenschap om die te benutten voor rauwe politieke doeleinden, en anti-oorlog zijn is op de een of andere manier veranderd in een "alt-rechts" of "pro-Poetin"-standpunt. Misschien onverwachts werd de berichtgeving van Hersh als een beetje vervelend ervaren en werd zijn reputatie als journalist onder vuur genomen.

De reactie van de meeste mainstream media in het Westen op de onthullingen van Hersh volgt hetzelfde script met één nieuwe toevoeging: een luidruchtige ontkenning waarbij het onderzoek van Hersh wordt toegeschreven aan de overpeinzingen van een oude man die ze niet allemaal meer op een rijtje heeft. Voor hen komt het enige nieuws dat ze delen over de oorlog van het Westen tegen Rusland uit Oekraïense en NAVO-bronnen. Alles wat niet overeenkomt met het officiële verhaal is Russische propaganda of zijn samenzweringstheorieën die worden gepropageerd door mensen als "Poetin-fans".

Als de westerse mainstream media echte journalistiek zouden bedrijven, zouden ze serieuze vragen stellen. Immers, als de Leider van de Vrije Wereld opzettelijk dit vitale stuk energie-infrastructuur heeft vernietigd waarvan veel van zijn vazalstaten in de NAVO en de EU afhankelijk zijn, kijken we naar het grootste nieuwsbericht sinds 9/11. Kijk eens hoe de Amerikaanse regering bij monde van haar woordvoerder reageert op kritische vragen van een journalist, en let op de lichaamstaal van die woordvoerder en de pogingen de journalist het woord te ontnemen.


Hersh is ook het levende bewijs van de degeneratie van de onderzoeksjournalistiek. Tien jaar geleden zou zijn recentste stuk op de voorpagina van de New York Times hebben gestaan. Dat is niet langer het geval. Hij is een paria omdat hij zich niet zal overgeven aan de dwang van de Deep State om te liegen, om de corruptie te beschermen die de basis vormt van Washington, DC en Wall Street.

Onze bevindingen van de afgelopen dagen bevestigen het rapport van Seymour Hersh dat de VS (en Noorwegen) achter de sabotage van de Nord Stream-pijpleiding zaten. Het voornaamste argument - los van de inhoudelijke informatie van Hersh - is dat als Poetin en hoge Russische functionarissen hadden gezegd wat Biden en hoge Amerikaanse functionarissen hebben gezegd over hoezeer ze de Nord Stream-pijpleidingen haatten en hoe geweldig het zou zijn dat ze werden "gestopt", elk lid van de westerse maintream media Rusland de schuld zouden geven van de sabotage, en aan de kritiek zou nooit een einde komen.

Het inmiddels verzamelde bewijs op basis waarvan we de conclusie kunnen trekken dat de VS achter deze aanval zaten, lijkt veel op het bewijs dat is verzameld door 9/11 samenzweringsanalisten, behalve dat het bewijs nu veel sterker is en dat Amerikaanse functionarissen - en zelfs president Biden - in gewoon Engels toegeven dat zij het zouden doen.

De Amerikaanse regering heeft met klem haar betrokkenheid bij de vernietiging van de Nord Stream-projecten ontkend, maar de manier waarop zij doet doet ons vermoeden dat Hersh in de roos heeft geschoten. Het feit ook dat de westerse mainstream media (enkele uitzonderingen daargelaten) zwijgen over het artikel van een toch met een Pulitzer-prijs beloonde onderzoeksjournalist is ook veelzeggend.Over Hersh' bron

Blijkbaar kwam de bron van Hersh naar buiten met zijn verhaal omdat hij/zij bezorgd was over de escalatie van de betrokkenheid van de NAVO bij het conflict in Oekraïne, suggereren ingewijden.

“Als de bron van Hersh gelijk heeft – en we hebben geen reden om aan de bron te twijfelen – dan heeft de uitvoerende macht onder Biden eenzijdig besloten oorlog te voeren tegen Rusland”, aldus een betrokkene. “Afgezien van de overduidelijke dwaasheid van een dergelijke beslissing, zijn er veel juridische problemen, zoals het niet informeren van het Amerikaanse Congres. Het is ironisch dat de bazen van de militaire dienst – die het jarenlang als hun primaire taak beschouwden om [toenmalige Amerikaanse president Donald] Trump onder controle te houden, inclusief het voeren van clandestiene gesprekken met Chinese tegenhangers achter Trump’s rug om – geen alarm sloegen toen Biden besloot om Nord Stream 2 op te blazen.”

Als verantwoordelijke onderzoekers verder zouden graven dan zouden ze zien dat "de geheime operatie de energieprijzen duidelijk aanzienlijk heeft verhoogd ten nadele van talloze burgers en bedrijven wereldwijd en waarschijnlijk ten voordele van energiebedrijven, vooral met inbegrip van Burisma (gezien de Biden-familiebanden met het Oekraïense energiebedrijf en de beruchte oligarchie van het land). “We weten we nu dat geloofwaardige beschuldigingen van corruptie met betrekking tot betalingen aan de familie Biden tijdens de presidentscampagne van 2020 werden onderdrukt in de mainstream media en op sociale media, terwijl duidelijk belachelijke beschuldigingen intens werden aangewakkerd tegen Trump en tegen Rusland”, zei een analist van Wall Street.Over Seymour Hersh

De journalistieke carrière van Hersh begon in 1969 met een uiteenzetting van de My Lai-bloedbaden en de doofpotaffaire in Vietnam. Zijn verhalen hebben presidenten, de CIA, de Mossad, Irak, Iran en zelfs de vader van Ghislaine Maxwell, Robert Maxwell, in eem amder daglicht gezet. Tijdens het overgrote deel van zijn ambtstermijn schreef hij voor The New Yorker.

Terwijl Hersh lasterlijke artikelen heeft geschreven over Bush, Obama en Clinton iis zijn bondgenootschap beslist liberaal geweest gedurende het grootste deel, zo niet zijn hele carrière. Het is merkwaardig dat hij überhaupt voor een partijlidmaatschap zou kiezen.

En toch – Hersh heeft banden met Soros' Center for Investigative Reporting. En The New Yorker wordt vermeld als een dochteronderneming van Soros-organisaties, samen met The Washington Post, kranten van Hearst en USA Today, om er maar een paar te noemen

Om de zaak nog wat verwarrender te maken heeft Bellingcat, een propagandist van de CIA, verklaard dat Hersh staat voor "slordige journalistiek". Het is opmerkelijk dat de oprichter van Bellingcat, Eliot Higgins, een vroegtijdige schoolverlater in het Verenigd Koninkrijk die zijn baan verloor en begon te doen alsof hij een internationale inlichtingenexpert was, deze uitspraak heeft gedaan. Hersh beschimpen lijkt ver boven zijn miveau - uiteindelijk sloot de CIA Higgins in haar armen voor gebruik in hun propagandacampagnes.

Dit zou de CIA op gespannen voet zetten met "George Soros’" waardoor wij het vermoeden hebben (maar niet meer dan dat) dat Soros de bron zou kunnen zijn van de lekken via de media. Sommigen menen dat de lekken pure CIA-propaganda zijn, wat leidt tot de vraag waarom de CIA informatie over zichzelf zou lekken die dan ook nog in hun nadeel was?

Een geldige reden binnen een griezelige reden voor scepsis is dat de sabotage als een handschoen zou passen in de gedaante van het World Economic Forum - voor de eliminatie van regeringen ter voorbereiding op een One World Stakeholder Investment.

Scott Ritter is een voormalige inlichtingenofficier die journalist is geworden en als journalist ook conservatieve informatie heeft verstrekt. Ritter en Hersh hebben allebei geschreven voor of zijn geïnterviewd over Democracy NOW – een Open Society, extreem linkse nieuwsmedia van de Ford Foundation. Uiteindelijk kwam Ritter aan de verkeerde kant van de Clintons terecht en werd hij het onderwerp van zaak die hem twee jaar gevangenisstraf opleverde.

Hersh is meedogenloos geweest in zijn vernietigende stopzetting van MkUltra, binnenlandse spionage en de chemische en biologische oorlogsvoeringsprogramma's van de Amerikaanse regering uit de jaren zestig! En nog een andere eigenaardigheid: Geoffrey Cowen was één van de bronnen van Hersh bij het rapporteren over het My Lai-bloedbad. Cowen, een door Clinton aangestelde medewerker van de CIA met een rol bij Voice of America, en directeur van de Annenberg School for Journalism, is nauwelijks een onbevooroordeelde deskundige.

Bijtend en arrogant gaf Hersh openheid over samenzweringen. Zijn verschuiving van reguliere hits naar een pro-Russische houding ten aanzien van de Nord Stream-sabotage valt beslist niet goed bij het Amerikaanse militaire complex dat we het Pentagon noemen. Maar het is niet de eerste keer. Hersh betwistte Obama's bewering dat hij Osama bin Laden had uitgeschakeld en ontkende het verhaal van de CIA dat Assad chemische wapens gebruikte. Plots werd hun droomjournalist verbannen door Politico, Slate, The Guardian, Vox, LA Times en vele andere mediabedrijven.

Hersh is de enige journalist die de Sam Adams Award heeft ontvangen, die jaarlijks wordt uitgereikt aan voormalige inlichtingenfunctionarissen die ondanks de gevolgen opkomen voor integriteit - inderdaad, de klokkenluiders. Edward Snowden is ook zo'n klokkenluider. Geeft de onderscheiding aan dat Hersh daadwerkelijk in de inlichtingenafdeling van het leger of dat hij ook voor de CIA heeft gewerlt? Het zou zo maar kunnen.

Ervan uitgaande dat Hersh en Ritter hebben besloten dat waarheid en integriteit belangrijker zijn dan politiek en vooringenomenheid, hebben we geen reden om te twijfelen aan de bewering van Hersh dat NordStream in feite een Amerikaans/Noorse sabotage was. Gezien de illustere carrière die de CIA heeft genoten als een malafide misleidingsbureau, blijft het een vreemde gedachte dat Soros versus de CIA werkt of dat George Soros de CIA regeert. In dat geval lekt Soros doelbewust informatie om "regeringen’ en hun respectieve reputaties te vernietigen". Hierover aan het slot van dit artikel nog een opmerking.

 

 

Waarom Noorwegen?

“[NAVO-secretaris-generaal] Stoltenberg (die in het najaar aftreedt hoewel de NAVO wil dat hij tot april 2024 aanblijft) is een van de redenen. Een andere reden is de bekwaamheid (uitmuntendheid) van onze speciale eenheden van de marine”, is de mening van de Noorse onderzoeksjournalist en inlichtingenveteraan Geir Furuseth. Furuseth gelooft dat slechts een paar Noorse politici en officieren op de hoogte waren van de vermeende geheime operatie van Washington.

"Noorwegen heeft zeer ervaren militair personeel, vooral in verband met onderwater- en marineoperaties", verkondigde Wall Street-analist en onderzoeksjournalist Charles Ortel. "De betrokkenheid van Noorwegen is natuurlijk, hoewel het hoogst onverstandig lijkt. Een andere reeks vragen betreft waarom de regeringen van Zweden en Denemarken bereid waren om mee te spelen, aangezien ze op hoog niveau over dit plan werden geïnformeerd," aldus Hersh.

Hersh onthulde dat "de Noren zich bij de Amerikanen voegden en erop aandrongen dat sommige hoge functionarissen in Denemarken en Zweden in algemene termen moesten worden ingelicht over mogelijke duikactiviteiten" in hun respectieve territoriale wateren. Hij specificeerde echter, daarbij verwijzend naar zijn bron, dat wat Zweedse en Deense functionarissen "werd verteld en wat ze wisten, met opzet anders was".

Opmerkelijk genoeg startten Duitsland, Denemarken en Zweden na de sabotage afzonderlijke onderzoeken naar de aanval. Zweden was naar verluidt de eerste die het geplande gezamenlijke onderzoeksteam verliet; Denemarken volgde. Dus stond Duitsland niets anders te doen dan de zaak zelf te onderzoeken.

Europese staten nodigden Russische onderzoekers niet uit om deel te nemen: in die tijd verspreidden de westerse media actief de ongegronde veronderstelling dat Moskou de pijpleidingen zelf had opgeblazen. Bovendien heeft geen van de Europese landen hun bevindingen openbaar gemaakt. Waarom heeft Zweden of een andere betrokken regering hun onderzoek niet openbaar gemaakt? Deze geheimhouding ondermijnt alle westerse geloofwaardigheid!

Het lijkt verdacht dat Zweden, Denemarken en Duitsland hun kaarten dicht bij de borst blijven houden. Het enige dat Europese onderzoekers en functionarissen tot nu toe hebben toegegeven, is dat er geen bewijs is dat Rusland zijn eigen pijpleidingen heeft vernietigd. Moskou had geen motief om dit te doen, terwijl verschillende internationale actoren geïnteresseerd waren in het vernietigen van de Russische aardgasinfrastructuur in de Baltische staten, erkenden zelfs de Amerikaanse mainstream media, eraan toevoegend dat de waarheid over de echte boosdoener misschien nooit aan het licht zal komen. De bom van Hersh lijkt te hebben bewezen dat de westerse mainstream media het bij het verkeerde eind hebben.De rol van Duitsland

Ondertussen komt Duitsland naar voren als de grote verliezer in dit verhaal, aldus de Amerikaanse onderzoeksjournalist Mahncke. "Duitsland zou extreem boos moeten zijn op de VS, maar wil niets zeggen omdat Duitsland in feite een vazalstaat is die, net als alle westerse landen, volledig afhankelijk is van Amerikaanse veiligheidsgaranties", aldus de journalist. “De realiteit is dat de VS de leiding hebben over de westerse landen. De bijdragen van de VS aan Oekraïne overtreffen die van andere landen met een factor 20 of meer. Dus als de VS besluiten om de pijpleiding op te blazen, zal iedereen meedoen, ongeacht wat hun eigen mening is.”

Niet alleen de industriële basis van Duitsland werd voor de bus gegooid, ook het Amerikaanse establishment deed er alles aan om de Russisch-Duitse betrekkingen te ondermijnen, aldus Imelda Ibanez, specialist in de geschiedenis van de Russische diplomatie en buitenlands beleid van de Staatsuniversiteit van Sint-Petersburg.

“Over het algemeen was de [Nord Stream] sabotage een terroristische aanslag tegen de alliantie tussen Duitsland en Rusland, die vele jaren geleden werd gevormd en die de Verenigde Staten in geopolitieke termen wilden voorkomen, omdat het potentieel dat zou worden gegenereerd door beide partijen de Verenigde Staten zou hebben verzwakt', voerde Ibanez aan, daarbij verwijzend naar de de opdeling in twee niet-overlappende structuren, die van "maritieme" en "continentale" machten zoals die is beschreven door de Britse geostrateeg Halford Mackinder in het begin van de 20e eeuw.

De poging om het Russisch-Duitse partnerschap te vernietigen, omvat ook duistere symboliek met betrekking tot het besluit van Berlijn om Leopard 2-tanks naar Oekraïne te sturen, 82 jaar nadat de Panters en Tijgers van nazi-Duitsland dood en verderf brachten in de USSR. Washington zou de arm van Berlijn hebben verdraaid om de gepantserde voertuigen naar Kiev te sturen.

Of de VS en de Europese landen binnenkort een uitgebreid onderzoek zullen starten naar het sabotagecomplot dat door Hersh is ontdekt, is zo goed als onmogelijk. Het lijkt er echter op dat de Pulitzer-prijswinnende verslaggever de potentiële boosdoeners niet los laat. "Men gaat ervan uit dat ik klaar ben met rapporteren..... niet dus," zei Hersh onlangs.[Alle links, bronnen, documenten en meer informatie uitsluitend voor abonnee's][13 februari 2023]

 

Afdrukken Doorsturen